Скачать презентацию — Matt 19 3 Скачать презентацию — Matt 19 3

1b4b49349e2ca8288d4e2f7708250a65.ppt

  • Количество слайдов: 85

; -) ; -)

 • Matt 19, 3 Noen fariseere kom for å sette ham [Jesus] på • Matt 19, 3 Noen fariseere kom for å sette ham [Jesus] på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn? »

Ellen White om giftemål, skilsmisse og gjengifte William Clarence White ble bedt om en Ellen White om giftemål, skilsmisse og gjengifte William Clarence White ble bedt om en autoritativ uttalelse fra sin mor som skulle fungere som en standard for å avgjøre alle tilfeller av ubibelske ekteskap. Han svarte: “. . . det var søster Whites intensjon at det ikke skulle komme fra hennes penn noe som kunne brukes som en lov eller regel angående spørsmålene om ekteskap, skilsmisse, gjengifte , og utroskap. ”—W. C. White to C. P. Bollman, January 6, 1931. Hun var redd det ville bli misforstått og misbrukt.

Skapelsen • 1 Mos 1, 27 -28 a: Og Gud skapte mennesket i sitt Skapelsen • 1 Mos 1, 27 -28 a: Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. 28: Gud velsignet dem og sa til dem: "Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! • 1 Mos 2, 24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett.

Storflommen • 1 Mos 6, 18 b-19 Du skal gå inn i arken, du Storflommen • 1 Mos 6, 18 b-19 Du skal gå inn i arken, du og dine sønner og din kone og dine sønnekoner med deg. 19 Blant alle levende skapninger skal du ta ett par av hvert slag inn i arken, så de berger livet sammen med deg. Hann og hunn skal det være.

Flerkoneri • 1 Mos 4, 19 Lamek tok seg to koner. Den ene hette Flerkoneri • 1 Mos 4, 19 Lamek tok seg to koner. Den ene hette Ada, den andre hette Silla. • 1 Mos 16, 1 -3 Sarai, Abrams kone, fikk ingen barn. Men hun hadde en egyptisk trellkvinne som hette Hagar. 2 Sarai sa til Abram: "Du vet, Herren har ikke villet la meg få barn. Gå nå inn til trellkvinnen min! Kanskje får jeg en sønn ved henne. " Og Abram gjorde som Sarai sa. 3 Etter at Abram hadde bodd ti år i Kanaan, tok hans kone Sarai sin trellkvinne, Hagar fra Egypt, og lot sin mann Abram få henne til kone.

Skilsmisse I • 1 Mos 21, 9 -12: Sara så at sønnen som Hagar Skilsmisse I • 1 Mos 21, 9 -12: Sara så at sønnen som Hagar fra Egypt hadde fått med Abraham, drev gjøn med Isak. 10 Da sa hun til Abraham: «Jag vekk denne trellkvinnen og sønnen hennes! For trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med Isak, sønnen min. » 12 Dette gjorde Abraham svært vondt for sønnens skyld. 12 Men Gud sa til Abraham: «Ta deg ikke nær av det som har hendt med gutten og trellkvinnen din! Du skal lyde Sara i alt det hun sier til deg. For gjennom Isak skal du få en ætt som kalles din.

Bryllup • 1 Mos 24, 67 a: Så førte Isak Rebekka inn i teltet Bryllup • 1 Mos 24, 67 a: Så førte Isak Rebekka inn i teltet som hadde tilhørt Sara, hans mor. Han tok henne til kone, og han ble glad i henne.

Medgift • 1 Mos 24, 67 a: Så førte Isak Rebekka inn i teltet Medgift • 1 Mos 24, 67 a: Så førte Isak Rebekka inn i teltet som hadde tilhørt Sara, hans mor. Han tok henne til kone, og han ble glad i henne. • 1 Mos 24, 22 Da kamelene hadde drukket, tok mannen fram en gullring som veide en halv sekel, og to armbånd av gull til henne; de veide ti sekel. • 1 Mos 24, 53 Så tok han fram klær og smykker av sølv og gull og gav dem til Rebekka. Til broren og moren hadde han også kostbare gaver.

Jakobs medgift • 1 Mos 29, 18 Og Jakob var blitt glad i Rakel. Jakobs medgift • 1 Mos 29, 18 Og Jakob var blitt glad i Rakel. Derfor sa han: "Jeg skal tjene hos deg i sju år for Rakel, den yngste datteren din. " • 1 Mos 29, 20 -22 Så tjente Jakob i sju år for Rakel, og de årene syntes han var som noen få dager; så glad var han i henne. 21 Jakob sa til Laban: "La meg nå få min kone! For tiden er inne, og jeg vil flytte sammen med henne!" 22 Da bad Laban sammen alt folket på stedet og holdt gjestebud. • 1 Mos 29, 27 -28 La hennes bryllupsuke gå til ende, så skal jeg gi deg den andre også, hvis du vil tjene hos meg i sju år til!" 28 Jakob gjorde så. Han holdt bryllup med henne uken ut. Så gav Laban ham sin datter Rakel til kone.

Gjengifte • 1 Mos 25, 1: Abraham tok seg igjen en kone; hun hette Gjengifte • 1 Mos 25, 1: Abraham tok seg igjen en kone; hun hette Ketura.

De 10 bud • 2 Mos 20, 14 Du skal ikke bryte ekteskapet. • De 10 bud • 2 Mos 20, 14 Du skal ikke bryte ekteskapet. • 2 Mos 20, 17: . . . Du skal ikke begjære din nestes hustru, . . • 3 Mos 20, 10: Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet.

Straffen • 2 Mos 20, 14 Du skal ikke bryte ekteskapet. • 2 Mos Straffen • 2 Mos 20, 14 Du skal ikke bryte ekteskapet. • 2 Mos 20, 17: . . . Du skal ikke begjære din nestes hustru, . . • 3 Mos 20, 10: Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet.

Skilsmisse i Moseloven • 2 Mos 21, 10 -11: Får sønnen enda en kone, Skilsmisse i Moseloven • 2 Mos 21, 10 -11: Får sønnen enda en kone, skal han ikke la den første mangle: • mat, • klær eller • ekteskapelig omgang. 11 Dersom han ikke lar henne få disse tre ting, skal hun gis fri uten vederlag, uten betaling.

Gjengifte i Moseloven 5 Mos 24: 1: Når en mann har tatt en kvinne Gjengifte i Moseloven 5 Mos 24: 1: Når en mann har tatt en kvinne til ekte, og han ikke bryr seg om henne lenger, fordi han har funnet noe ved henne som byr ham imot, kan han skrive et skilsmissebrev og gi henne og så sende henne bort fra sitt hus. 2 Sett nå at hun etter å ha flyttet fra ham går bort og gifter seg med en annen mann. 3 Hvis også han får uvilje mot henne og skriver et skilsmissebrev som han gir henne, og sender henne bort fra sitt hus, eller hvis han dør, 4 da kan ikke han som først skilte seg fra henne, ta henne til kone igjen etter at hun er blitt uren; for det er en styggedom for Herren. .

Urene kvinner • 3 Mos 12, 2 -5. . . Når en kvinne skal Urene kvinner • 3 Mos 12, 2 -5. . . Når en kvinne skal ha barn og føder en sønn, er hun uren i sju dager. . 5 Føder hun en pike, er hun uren i to uker, . . . • 3 Mos 15, 19 Når en kvinne har menstruasjon, og det kommer blod fra hennes legeme, er hun uren i sju dager. . • 3 Mos 15, 18 Når en mann har samleie med en kvinne, og det går sæd fra ham, skal begge to bade; de er urene til kvelden.

Skilsmisse i Moseloven II • 2 Mos 21, 4: Har han [en kjøpt hebraisk Skilsmisse i Moseloven II • 2 Mos 21, 4: Har han [en kjøpt hebraisk trell] fått en kone av sin herre, og hun føder ham sønner eller døtre, skal konen og barna tilhøre hennes herre, og han skal frigis [i det syvende året] alene. • 5 Mos 21, 10 -14 Når du drar i krig mot dine fiender, og Herren din Gud gir dem i dine hender, så du tar noen av dem til fange, 11 og du blant fangene ser en vakker kvinne som du blir glad i og vil ha til kone, 12 skal du føre henne inn i huset ditt. . Siden kan du gå inn til henne og ta henne til ekte, så hun blir din kone. 14 Men viser det seg at du ikke lenger bryr deg om henne, skal du la henne gå hvor hun vil. Du må ikke selge henne for penger eller behandle henne hensynsløst siden du har fått din vilje med henne.

Forbudt skilsmisse i Moseloven • 5 Mos 22, 13 -19 Når en mann tar Forbudt skilsmisse i Moseloven • 5 Mos 22, 13 -19 Når en mann tar seg en kone og har omgang med henne, men siden får uvilje mot henne 14 og beskylder henne for skammelige ting, setter ut ondt rykte om henne og sier: «Jeg giftet meg med denne kvinnen, men da jeg kom sammen med henne, fant jeg ikke noe tegn på at hun var jomfru, » . . . , fordi mannen har satt ut ondt rykte om en jomfru i Israel. Hun skal være hans kone, og han må ikke skille seg fra henne så lenge han lever. • 5 Mos 22, 28 -29 Når en mann treffer en pike som er jomfru og ikke forlovet, og han tar henne og ligger med henne, . . . Hun skal være hans kone, og han må ikke skille seg fra henne så lenge han lever.

Gud ”giftet seg” med Israel • Esek 16, 8 Da jeg gikk forbi, fikk Gud ”giftet seg” med Israel • Esek 16, 8 Da jeg gikk forbi, fikk jeg se at tiden var kommet for deg, elskovens tid. Så bredte jeg fliken av min kappe over deg og skjulte din nakne kropp. Jeg sverget deg troskap og sluttet pakt med deg, og du ble min, lyder ordet fra Herren Gud. • Ef 5, 31 -32: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 32 Dette er et stort mysterium; jeg tenker på forholdet mellom Kristus og kirken.

Skilsmisse mellom Gud og Hans folk I • Jes 50, 1 a: Så sier Skilsmisse mellom Gud og Hans folk I • Jes 50, 1 a: Så sier Herren: Fins det noe skilsmissebrev som jeg har gitt deres mor da jeg sendte henne bort? • Jer 3, 1: Sender en mann sin kone fra seg, og forlater hun ham og gifter seg med en annen, kan han da komme til henne igjen? Ville ikke landet bli helt vanhelliget? Og så skulle du som har drevet utukt med mange menn, vende tilbake til meg! sier Herren. • Jer 3, 6 -8: Herren sa til meg i kong Josjias dager: Har du sett hva Israel, den frafalne, har gjort? Hun gikk opp på alle høye hauger, la seg under hvert frodig tre og drev utukt der. 7 Jeg tenkte: «Etter at hun har drevet på med alt dette en stund, vil hun vende om til meg. » Men hun vendte ikke om. Det så hennes troløse søster, Juda. 8 Og hun så at jeg sendte Israel, den frafalne, bort på grunn av all den utukt hun drev, og gav henne skilsmissebrev. Hennes troløse søster, Juda, ble likevel ikke redd, men gikk bort og drev utukt, hun også.

Skilsmisse mellom Gud og Hans folk II • Hos 2, 2 a: Før klagemål Skilsmisse mellom Gud og Hans folk II • Hos 2, 2 a: Før klagemål mot deres mor, før klagemål mot henne! For hun er ikke min hustru, og jeg er ikke hennes mann.

Herren ”hater” skilsmisse I • Mal 2, 16 Jeg vil ikke vite av skilsmisse, Herren ”hater” skilsmisse I • Mal 2, 16 Jeg vil ikke vite av skilsmisse, sier Herren, Israels Gud, og at noen dekker sin kledning med voldsferd, sier Herren, Allhærs Gud. Så vokt dere vel i sjel og sinn at dere ikke er troløse. • ESV: “For the man who does not love his wife but divorces her, says the LORD, the God of Israel, covers his garment with violence, says the LORD of hosts. So guard yourselves in your spirit, and do not be faithless. ”

Herren ”hater” skilsmisse II • King James 2000 Bible: For the LORD, the God Herren ”hater” skilsmisse II • King James 2000 Bible: For the LORD, the God of Israel, says that he hates putting away: For one covers violence with his garment, says the LORD of hosts: therefore take heed to your spirit, that you deal not treacherously. • Professor Gordon Paul Hugenberger in Marriage as a covenant (1994): "If one hates and divorces [merely on the grounds of aversion], " says Yahweh, God of Israel, "he covers his garment [i. e. visibly defiles himself] with violence, " says Yahweh of hosts. Therefore take heed to yourself and do not be faithless [against your wife].

Skilsmisser i andre era • Esra 10, 2 -3: Sjekanja. . . sa til Skilsmisser i andre era • Esra 10, 2 -3: Sjekanja. . . sa til Esra: «Vi har vært troløse mot vår Gud og tatt oss koner blant den fremmede befolkningen her i landet. Likevel er det ennå håp for Israel. 3 La oss nå gi Gud det høytidelige løfte at vi skal sende fra oss alle disse konene og barna deres. Dette er det råd vi har fått fra Herren og fra de menn som frykter Guds bud. La oss gå fram etter loven! • Esra 10, 11 Bekjenn nå deres synd for Herren, deres fedres Gud, og gjør som han vil. Skill dere fra den fremmede befolkning her i landet og fra de fremmede kvinnene. " • Esra 10, 17 Den første dagen i den første måneden var de ferdige med å gjennomgå saken til alle de menn som hadde giftet seg med fremmede kvinner. • Esra 10, 44 Alle disse hadde giftet seg med fremmede kvinner, men nå sendte de fra seg både konene og barna.

Ureglementerte skilsmisser • Dom 14, 20 Samsons kone ble gitt til den av brudesvennene Ureglementerte skilsmisser • Dom 14, 20 Samsons kone ble gitt til den av brudesvennene som hadde vært brudefører. • 1 Sam 25, 44 Men Saul hadde tatt Mikal, datteren sin, som var gift med David, og gitt henne til Palti, sønn av Lajisj fra Gallim. • Est 1, 19 b: . . . Si at Vasjti aldri mer må vise seg for kong Xerxes, og at kongen vil gi hennes dronningverdighet til en annen kvinne som er bedre enn henne.

Romersk skilsmisse • Augustus prøvde å fremme tradisjonelle verdier ved å lage lover i Romersk skilsmisse • Augustus prøvde å fremme tradisjonelle verdier ved å lage lover i 18 f. Kr. som belønnet dem som giftet seg og produserte barn, og ved å gjøre ekteskapsbrudd til en forbrytelse. Disse lovene hadde liten effekt fordi de stolte på privat straffesak, og gradvis ble skilsmisse ble mer vanlig. • Ved nytestamentlig tid hadde en sosial revolusjon skjedd som gjorde at kvinner og menn kunne skilles uten å oppgi noen begrunnelse. Et romersk ekteskap kunne bli avsluttet ved at man gikk ut av hjemmet eller ved å sende ut den ektefellen som ikke eide huset. • En kvinne ville miste sin medgift når hun ble skilt for utroskap, og en mann måtte gi tilbake medgiften pluss en halv hvis han hadde drevet hor, men skilsmisse for andre grunner var uten straff. • Skilsmisse var svært vanlig i den gresk-romerske verden, spesielt blant de velstående klassene. I praksis var nok antall skilsmisser sannsynligvis ikke over 30 prosent, selv i det første århundre da det var på sitt høyeste.

Jødisk skilsmisse • Reformene til Simeons Ben Shetah (120 -40 f. Kr. og president Jødisk skilsmisse • Reformene til Simeons Ben Shetah (120 -40 f. Kr. og president for Det Høye Råd 100 -60 f. Kr. ) forsøkte å hindre skilsmisse blant jøder, men de resulterte også i økt økonomisk trygghet for skilte kvinner, og så skilsmisse var ikke lenger oppfattet som katastrofalt eller ondskapsfullt. • Ufruktbarhet var grunnlag for skilsmisse fordi det primære formålet med ekteskapet ble ansett å være formering. På grunnlag av 1 Mosebok 1: 28 (være fruktbare og fyll jorden), ble alle jøder forventet å gifte seg og få barn. Det var lov til å gifte seg med en kvinne kjent for å være ufruktbar hvis mannen hadde allerede en fruktbar kone. Par som ikke fikk barn innen ti års ekteskap var forventet å skille lag. Det er sannsynlig at denne loven sjelden ble håndhevet. Eks: Elisabet og Sakaria

Josefs skilsmisse • Matt 1, 18 -19: Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik Josefs skilsmisse • Matt 1, 18 -19: Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var trolovet med Josef; men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd. 19 Josef, hennes trolovede, som var en rettskaffen mann og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i stillhet.

Straff for brutt forlovelse 5 Mos 22, 23 -26 Når en mann treffer en Straff for brutt forlovelse 5 Mos 22, 23 -26 Når en mann treffer en ung pike i byen, en som er jomfru og forlovet med en annen mann, og han har samleie med henne, 24 skal dere føre begge to til byporten og steine dem i hjel, piken fordi hun ikke ropte om hjelp enda hun var i en by, og mannen fordi han krenket en annen manns kvinne. Slik skal du rydde ut det onde hos deg. 25 Men er det ute i marken en mann treffer en forlovet pike og voldtar henne, da skal bare mannen som hadde samleie med henne, dø. 26 Piken skal du ikke gjøre noe; hun har ikke gjort noen synd som det er dødsstraff for. .

Jesu uttalelser • • Matt 5, 31 -32 Matt 19, 3 -12 Mark 10, Jesu uttalelser • • Matt 5, 31 -32 Matt 19, 3 -12 Mark 10, 1 -12 Luk 16, 18

de korte • Luk 16, 17 -18: Før skal himmel og jord forgå, før de korte • Luk 16, 17 -18: Før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel i loven faller bort. 18 Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han bryter ekteskapet. • Matt 5: 18: . . . Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå. . . • Matt 5, 31 -32 Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. 32 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. ♂¹↔♀ ♂²♥♀

Men jeg sier dere Ia • Matt 5, 21 -22: Dere har hørt det Men jeg sier dere Ia • Matt 5, 21 -22: Dere har hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke slå i hjel, og den som gjør det, skal komme for domstolen. • Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild.

Men jeg sier dere Ib • Matt 5, 21 -22: Dere har hørt det Men jeg sier dere Ib • Matt 5, 21 -22: Dere har hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke slå i hjel, og den som gjør det, skal komme for domstolen. • Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Mark 11, 15 Da de kom til Jerusalem, gikk Jesus inn på tempelplassen og gav seg til å jage ut dem solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, • Matt 23, 17 a: Dere blinde dårer!. . .

Men jeg sier dere II-III • Matt 5, 27 -28: Dere har hørt det Men jeg sier dere II-III • Matt 5, 27 -28: Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet. • Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. • Matt 5, 31 -32: Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. • Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Men jeg sier dere I-III • Matt 5, 21 -22: Dere har hørt det Men jeg sier dere I-III • Matt 5, 21 -22: Dere har hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke slå i hjel, og den som gjør det, skal komme for domstolen. • Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. • Matt 5, 27 -28: Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet. • Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. • Matt 5, 31 -32: Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. • Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Men jeg sier dere, IV-VI • Matt 5, 33 -34+: Dere har også hørt Men jeg sier dere, IV-VI • Matt 5, 33 -34+: Dere har også hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke sverge falskt, men holde det du har lovt for Herren med ed. • Men jeg sier dere: Dere skal slett ikke sverge, verken ved himmelen, for den er Guds trone, . . . • Matt 5, 38 -39: Dere har hørt det er sagt: Øye for øye og tann for tann. (2 Mos 21, 24; 3 Mos 24, 20; 5 Mos 19, 21) • Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. • Matt 5, 43 -44: Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste (3 Mos 19, 18) og hate din fiende. • Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,

lang Markus • Mark 10, 2 -12 Også noen fariseere kom, og for å lang Markus • Mark 10, 2 -12 Også noen fariseere kom, og for å sette ham på prøve spurte de: "Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru? " 3 "Hva har Moses pålagt dere? " sa han. 4 De svarte: "Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne. " 5 Da sa han til dem: "Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. 6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, 8 og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. " 10 Da de var kommet i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. 11 Han sa til dem: "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet. "

lang Matteus • Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham lang Matteus • Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn? » 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. » 7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev, og så kan han skille seg fra henne? » 8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, gav Moses dere lov å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. »

Jesus, lang • Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham Jesus, lang • Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn? » 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. » 7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev, og så kan han skille seg fra henne? » 8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, gav Moses dere lov å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. » • Mark 10, 2 -12 Også noen fariseere kom, og for å sette ham på prøve spurte de: "Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru? " 3 "Hva har Moses pålagt dere? " sa han. 4 De svarte: "Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne. " 5 Da sa han til dem: "Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. 6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, 8 og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. " 10 Da de var kommet i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. 11 Han sa til dem: "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet. "

Prøve og konklusjon Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham Prøve og konklusjon Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn? » 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. » 7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev, og så kan han skille seg fra henne? » 8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, gav Moses dere lov å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. » Mark 10, 2 -12 Også noen fariseere kom, og for å sette ham på prøve spurte de: "Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru? " 3 "Hva har Moses pålagt dere? " sa han. 4 De svarte: "Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne. " 5 Da sa han til dem: "Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. 6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, 8 og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. " 10 Da de var kommet Han sa til dem: "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet. " i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. 11

oversikten Korte: ♂¹↔♀ Matt: Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru oversikten Korte: ♂¹↔♀ Matt: Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. » ♂¹↔♀ + ♂¹♥♀ ♂²♥♀ Mark: Han sa til dem: "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet. ” ♂¹↔♀ + ♂¹♥♀ ♂↔♀¹ + ♂♥♀¹

Når skjer ekteskapsbruddet? Mark 10, 11 -12: 11 Han sa til dem: Når skjer ekteskapsbruddet? Mark 10, 11 -12: 11 Han sa til dem: "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet. ” ♂¹↔♀ + ♂¹♥♀

Polygami Mark 10, 11 -12: 11 Han sa til dem: Polygami Mark 10, 11 -12: 11 Han sa til dem: "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet. " Den som ikke skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en ekstra kone, ? ? ? Eks. Abraham, Jakob, David etc. ♂¹♥♀¹ → ♂¹♥♀¹♥♀²

Spesialtilfeller • Den som er ugift og gifter seg med en fraskilt kvinne. ? Spesialtilfeller • Den som er ugift og gifter seg med en fraskilt kvinne. ? ? ? ♂♥♀² ? • Den som ikke skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en fraskilt kvinne, ? ? ? ♂¹♥♀¹ → ♂¹♥♀¹♥♀² ?

skilsmissebrev Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, skilsmissebrev Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn? » 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. » 7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev, og så kan han skille seg fra henne? » 8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, gav Moses dere lov å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. » Mark 10, 2 -12 Også noen fariseere kom, og for å sette ham på prøve spurte de: "Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru? " 3 "Hva 4 De svarte: "Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne. " 5 Da sa han til dem: "Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. 6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, har Moses pålagt dere? " sa han. skapte Gud dem til mann og kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, 8 og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. " 10 Da de var kommet i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. 11 Han sa til dem: "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet. "

Skilsmissebrev En get er et skilsmissebrev i jødisk religiøs lov, som skal gis av Skilsmissebrev En get er et skilsmissebrev i jødisk religiøs lov, som skal gis av en mann til sin kone for å fullføre deres skilsmisse. Den vesentlige delen av skilsmissebrevet er veldig kort: teksten er "Du har herved tillatelse til å gifte deg med hvilken som helst mann» , noe som betyr at kona ikke lenger er en gift kvinne, og at lovene i ekteskapet ikke lenger gjelder.

differansen Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, differansen Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn? » 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. » 7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev, og så kan han skille seg fra henne? » 8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, gav Moses dere lov å skilles fra Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. » hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Mark 10, 2 -12 Også noen fariseere kom, og for å sette ham på prøve spurte de: "Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru? " 3 "Hva har Moses pålagt dere? " sa han. 4 De svarte: "Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne. " 5 Da sa han til dem: "Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. 6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, 8 og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. " 10 Da de var kommet Han sa til dem: "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet. " i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. 11

Av en hvilken som helst grunn Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for Av en hvilken som helst grunn Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn? » 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. » 7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev, og så kan han skille seg fra henne? » 8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, gav Moses dere lov å skilles fra Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. » hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Mark 10, 2 -12 Også noen fariseere kom, og for å sette ham på prøve spurte de: "Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru? " 3 "Hva har Moses pålagt dere? " sa han. 4 De svarte: "Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne. " 5 Da sa han til dem: "Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. 6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, 8 og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. " 10 Da de var kommet Han sa til dem: "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet. " i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. 11

de korte • Luk 16, 18 Den som skiller seg fra sin hustru og de korte • Luk 16, 18 Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han bryter ekteskapet. • Matt 5, 31 -32 Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. 32 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.

Shammai og Hillel • 2 Mos 21, 10 -11: Får sønnen enda en kone, Shammai og Hillel • 2 Mos 21, 10 -11: Får sønnen enda en kone, skal han ikke la den første mangle mat, klær eller ekteskapelig omgang. 11 Dersom han ikke lar henne få disse tre ting, skal hun gis fri uten vederlag, uten betaling. • 5 Mos 24: 1: Når en mann har tatt en kvinne til ekte, og han ikke bryr seg om henne lenger, fordi han har funnet noe ved henne som byr ham imot, kan han skrive et skilsmissebrev og gi henne og så sende henne bort fra sitt hus.

Noe ved henne, [ervat davar] ervat davar = indecency of matter • Shammai: En Noe ved henne, [ervat davar] ervat davar = indecency of matter • Shammai: En mann skal ikke skille seg fra sin kone uten at han finner hos henne noe uanstendig. (”a matter of indecency”) • Hillel: Hvis han finner en uanstendig ting hos henne. (”indecency” or ”a matter”)

Ugyldig skilsmisse • Shammaittene (og Jesus) sa at Ugyldig skilsmisse • Shammaittene (og Jesus) sa at "enhver grunn”-skilsmisser var ugyldige. Det var lite stigma knyttet til skilsmisse, og man forventet gjengifte etter en skilsmisse, selv om gjengifte etter en ugyldig skilsmisse ble ansett for å være utroskap i bokstavelig forstand.

Prøven Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, Prøven Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn? » 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. » 7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev, og så kan han skille seg fra henne? » 8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, gav Moses dere lov å skilles fra Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. » hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Mark 10, 2 -12 Også noen fariseere kom, og for å sette ham på prøve spurte de: "Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru? " 3 "Hva har Moses pålagt dere? " sa han. 4 De svarte: "Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og skille seg fra henne. " 5 Da sa han til dem: "Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet. 6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne. 7 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, 8 og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. " 10 Da de var kommet Han sa til dem: "Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd mot den første. 12 Og om en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet. " i hus igjen, spurte disiplene ham om dette. 11

intensjonen Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, intensjonen Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn? » 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. » 7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev, og så kan han skille seg fra henne? » 8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, gav Moses dere lov å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. » Fariseerne ville trolig gi Jesus trøbbel. • • • Ekteskap skulle være monogame Ekteskap skulle være livslange Skilsmisse er aldri obligatorisk Skilsmisse skulle unngås i det lengste Ekteskap er valgfritt Hillelittisk skilsmisse er ugyldig Alle disse punktene er i konflikt til hva andre jøder i det første århundre lærte, men Jesus var enig med noen i noen punkter. Han var enig med Qumram samfunnet om monogami og med Shammaites om "enhver ting" skilsmisser, og han antydet denne enigheten ved å bruke deres terminologi.

Jesus er taus om skilsmissebrevet Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å Jesus er taus om skilsmissebrevet Matt 19, 3 -9 Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin hustru av en hvilken som helst grunn? » 4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne 5 og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. 6 Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. » 7 De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi hustruen skilsmissebrev, og så kan han skille seg fra henne? » 8 Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, gav Moses dere lov å skilles fra hustruen. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. » Fariseerne ville trolig gi Jesus trøbbel. • • • Ekteskap skulle være monogame Ekteskap skulle være livslange Skilsmisse er aldri obligatorisk Skilsmisse skulle unngås i det lengste Ekteskap er valgfritt Hillelittisk skilsmisse er ugyldig Alle disse punktene er i konflikt til hva andre jøder i det første århundre lærte, men Jesus var enig med noen i noen punkter. Han var enig med Qumram samfunnet om monogami og med Shammaites om "enhver grunn”skilsmisser, og han antydet denne enigheten ved å bruke deres terminologi.

Paulus i Romerbrevet Rom 7, 1 -4 {FRI FRA LOVEN} Dere kjenner loven, brødre, Paulus i Romerbrevet Rom 7, 1 -4 {FRI FRA LOVEN} Dere kjenner loven, brødre, og vet at den bestemmer over et menneske bare så lenge det lever. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne. 3 Så lenge mannen lever, gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen. 4 Slik er det også med dere, brødre. Fordi Kristus døde, er også dere døde og står ikke under loven; dere tilhører en annen, han som stod opp fra de døde, og vi skal bære frukt for Gud.

Paulus vs ekteskapskontrakt Rom 7, 2 -4 En gift kvinne er etter loven bundet Paulus vs ekteskapskontrakt Rom 7, 2 -4 En gift kvinne er etter loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne. 3 Så lenge mannen lever, gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen. Ekteskapskontrakt fra Egypt, 92 BCE: Og det skal ikke være lovlig for Philiscus å bringe inn noen annen kone enn Apollonia, og heller ikke å holde en medhustru eller gutt, og heller ikke til å få barn med en annen kvinne mens Apollonia lever.

Paulus vs Moses 1 Kor 7, 2 Men for å unngå hor skal enhver Paulus vs Moses 1 Kor 7, 2 Men for å unngå hor skal enhver mann ha sin kone og enhver kvinne sin mann. 1 Tim 3, 2 Derfor må en tilsynsmann være. . . én kvinnes mann, . . . 1 Tim 3, 12 En diakon skal være én kvinnes mann, . . . Tit 1, 6 En eldste. . . skal være én kvinnes mann, . . . 1 Kor 7, 3 Både mann og kone skal gi den andre det de skylder hverandre. 1 Kor 7, 5 a: Dere skal ikke nekte hverandre samliv, . . . 1 Kor 7, 33 Men den som er gift, har omsorg for det som hører verden til, hvordan han kan være sin kone til lags, 1 Kor 7, 34 b: Men den gifte kvinne har omsorg for det som hører verden til, hvordan hun kan være sin mann til lags.

Paulus i korinterbrevet 1 Kor 7, 10 -11 Til dem som er gift, har Paulus i korinterbrevet 1 Kor 7, 10 -11 Til dem som er gift, har jeg dette påbudet, (ikke fra meg selv, men fra Herren): En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. 11 (Men hvis hun skiller [greske verbet er passivt] seg, skal hun leve ugift, eller forlike seg med mannen. ) Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone. 1 Kor 7, 12 -15: Til de andre [dem som er gift med en ikketroende] sier jeg - dette er mine egne ord, ikke Herrens: . . . Men hvis den ikke-troende part vil skilles, så la ham gjøre det. I slike tilfelle er ikke en kristen mann eller kvinne bundet. .

Svogerekteskap 1 Kor 7, 39 En kvinne er bundet så lenge mannen hennes lever. Svogerekteskap 1 Kor 7, 39 En kvinne er bundet så lenge mannen hennes lever. Dersom mannen dør, er hun fri til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren. 5 Mos 25, 5 -6 Når brødre bor sammen og en av dem dør uten å ha fått noen sønn, skal hans enke ikke gifte seg med en fremmed utenfor ætten. Hennes manns bror skal gå inn til henne og ta henne til kone og således oppfylle sin plikt som svoger. 6 Den første sønnen hun får, skal regnes som sønn av den avdøde bror, for at hans navn ikke skal dø ut i Israel.

Paulus motiverer til sølibat 1 Kor 7, 26 -28: På grunn av den nødstid Paulus motiverer til sølibat 1 Kor 7, 26 -28: På grunn av den nødstid vi lever i, mener jeg det er godt for et menneske at det fortsetter å være ugift. 27 Er du bundet til en kvinne, så prøv ikke å bli fri. Er du ikke bundet, så finn deg ingen kone. 28 Om du likevel gifter deg, gjør du ingen synd, og om en ung pike gifter seg, synder hun ikke. Men de gifte vil få vanskeligheter som livet fører med seg, og dette vil jeg gjerne spare dere for. 1 Kor 7, 38 Så gjør altså den rett som gifter seg med piken sin, og den som ikke gifter seg, gjør bedre.

Romersk lov mot sølibat Augustins lov, lex Iulia et Papia, gjorde det en plikt Romersk lov mot sølibat Augustins lov, lex Iulia et Papia, gjorde det en plikt for alle romerske menn mellom 25 og 60 år og romerske kvinner mellom 20 og 50 år å være gift. Enker kunne forbli ugift i to år, og skilte i 18 måneder, men da var de forventet å gifte seg igjen. Denne loven ble sjelden håndhevet.

Ellen White om ugyldig skilsmisse • Letter 6/6 1863: • En kvinne kan være Ellen White om ugyldig skilsmisse • Letter 6/6 1863: • En kvinne kan være lovlig skilt fra sin mann etter lovene i landet og allikevel ikke skilt i Guds øyne og i henhold til den høyere lov. Det er bare en synd, utroskap, som kan plassere ektemannen eller kona i en posisjon der de kan være fri fra ekteskapsløfte i Guds øyne. Selv om lovene i landet kan innvilge en skilsmisse, er de fortsatt mann og kone i Bibelens lys og i henhold til Guds lover. . Jeg så at søster Jones, som ennå ikke har noen rett til å gifte seg med en annen mann; men hvis hun eller noen annen kvinne, skulle få en lovlig skilsmisse på grunn av at hennes mann var skyldig i utroskap, så er hun fri til å gifte seg med hvem hun måtte velge.

Ellen White om gyldig skilsmisse • Thoughts from the Mount of Blessing (1896, 1955), Ellen White om gyldig skilsmisse • Thoughts from the Mount of Blessing (1896, 1955), p. 63 / I naturens tempel, s. 67 Hos jødene fikk en mann lov til å skille seg fra sin kone for de mest trivielle lovbrudd, og kvinnen ble deretter fri til å gifte seg igjen. Denne praksisen førte til stor elendighet og synd. I bergprekenen slår Jesus klart og entydig fast at ekteskapet ikke kan oppløses uten at det foreligger utroskap. • [Matt 5, 32 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. ] • letter March, 1901: Jeg vil si at det er bare én grunn som en mann lovlig kan skille seg fra sin kone eller en kone fra sin mann, og det er utroskap.

Menighetshåndboka Bibelen gir oss ikke noen direkte undervisning om gjengifte etter skilsmisse. Der er Menighetshåndboka Bibelen gir oss ikke noen direkte undervisning om gjengifte etter skilsmisse. Der er imidlertid en sterk antydning i det Jesus sier i Matt 19, 9: [Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. ] for at en person som har vært tro mot sitt ekteskapsløfte, kan gifte seg igjen når det er ektefellen som har vært utro.

Menighetshåndboka. . . Den av ektefellene som har vært tro mot sitt ekteskapsløfte selv Menighetshåndboka. . . Den av ektefellene som har vært tro mot sitt ekteskapsløfte selv om den andre ektefellen ikke var det, [ har] en bibelsk rett til å søke skilsmisse, og også til å gifte seg på nytt. En ektefelle som har vært utro mot sitt ekteskapsløfte, skal være gjenstand for disiplinære tiltak fra sin lokale menighet. Hvis vedkommende viser oppriktig anger, kan han/hun bli satt under menighetstukt i en nærmere fastsatt tidsperiode i stedet for å bli utelukket fra medlemskap i menigheten. En person som ikke viser noen tegn på ærlig og oppriktig anger, skal utelukkes fra medlemskap i menigheten.

En ektefelle som har brutt sitt ekteskapsløfte og som er skilt, har ikke moralsk En ektefelle som har brutt sitt ekteskapsløfte og som er skilt, har ikke moralsk rett til å gifte seg på nytt så lenge den av ektefellene som har vært tro mot sitt ekteskapsløfte fremdeles lever, er ugift og lever et moralsk liv. Den som likevel gifter seg, skal utelukkes fra medlemskap i menigheten. Den person han/hun gifter seg med, skal også utelukkes dersom vedkommende er medlem av menigheten.

Juridisk separasjon. . . I slike tilfeller kan det være tillatt å søke det Juridisk separasjon. . . I slike tilfeller kan det være tillatt å søke det som i noen land er kjent som juridisk separasjon. En separasjon eller skilsmisse som er en følge av faktorer som fysisk vold eller det ikke har vært ”utroskap mot ekteskapsløftet” gir ikke noen av partene bibelsk rett til å gifte seg på nytt, hvis den andre ektefellen i mellomtiden ikke har giftet seg, drevet hor eller utukt eller er avgått ved døden.

”Katolske” synet • Mark 10, 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ”Katolske” synet • Mark 10, 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. » • Rom 7, 2: En gift kvinne er etter loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne. • Luk 16, 18 b: Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han bryter ekteskapet.

”skal mennesker ikke skille” • Mark 10, 9 Det som altså Gud har sammenføyd, ”skal mennesker ikke skille” • Mark 10, 9 Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. » • Matt 5, 37 La et ja være ja og et nei være nei! Det som er mer enn dette, er av det onde. • Matt 15, 4 For Gud sa: Du skal hedre far og mor, og: Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø.

Jesus svarer fariseerne - og ikke generelt Jesus svarer fariseerne - og ikke generelt

Jesus svarer fariseerne - og ikke generelt • Ekteskapsbruddet er synden – ikke gjengifte Jesus svarer fariseerne - og ikke generelt • Ekteskapsbruddet er synden – ikke gjengifte

Jesus svarer fariseerne - og ikke generelt • Ekteskapsbruddet er synden – ikke gjengifte Jesus svarer fariseerne - og ikke generelt • Ekteskapsbruddet er synden – ikke gjengifte • Moses, Jesus og Paulus er samstemte