Скачать презентацию Математичні функцій в С Запис математичних виразів мовою Скачать презентацию Математичні функцій в С Запис математичних виразів мовою

deb9ef952616cc7451e446b2ede261e5.ppt

  • Количество слайдов: 8

Математичні функцій в С++. Запис математичних виразів мовою С++ Максименко Марина Миколаївна вчитель інформатики Математичні функцій в С++. Запис математичних виразів мовою С++ Максименко Марина Миколаївна вчитель інформатики вищої категорії, вчитель-методист Конотопської гімназії Конотопської міської ради Сумської області 2008 р.

Зміст l Основні математичні функції l Правила запису математичних виразів l Приклади запису математичних Зміст l Основні математичні функції l Правила запису математичних виразів l Приклади запису математичних виразів l Завдання l Література

Основні математичні функції Модуль цілого числа abs(x) Десятковий логарифм Модуль дробового числа fabs(x) Піднесення Основні математичні функції Модуль цілого числа abs(x) Десятковий логарифм Модуль дробового числа fabs(x) Піднесення е до степеню х exp(x) Синус sin(x) Піднесення х до степеню у pow(x, y) Косинус cos(x) Піднесення 10 до степеню х pow 10(x) Тангенс tan(x) Квадратний корінь sqrt(x) Арксинус asin(x) Округлення вгору ceil(x) Арккосинус acos(x) Округлення вниз floor(x) Арктангенс atan(x) Остача від ділення х на у Натуральний логарифм log(x) Зауваження log 10(x) fmod(x, y)

Зауваження l Для використання у програмі математичних функцій потрібно приєднати до програми заголовковий файл Зауваження l Для використання у програмі математичних функцій потрібно приєднати до програми заголовковий файл l Усі наведені функції, крім abs(x) і pow 10(x), мають тип аргументу і результату double. Для функцій abs(x) і pow 10(x) тип аргументу і результату є Int

Правила запису математичних виразів Кількість відкритих і закритих дужок у виразах повинна бути однаковою Правила запису математичних виразів Кількість відкритих і закритих дужок у виразах повинна бути однаковою l Усі елементи виразів (дроби, показник степеня, індекси) записують у горизонтальному рядку l Вирази можна записувати у декількох рядках. Розривати” вирази можна, наприклад, після символу арифметичної операції. Власне символ дублювати не потрібно. l

Приклади запису математичних виразів 1) z=(x+y)/3*7/(x-y); 2) s=(-b+1/a)/(2/c); 3) z 1=sqrt(2*b+2* sqrt(b*b-4))/(sqrt(b*b-4)+b+2); z 2=2/sqrt(b+2); Приклади запису математичних виразів 1) z=(x+y)/3*7/(x-y); 2) s=(-b+1/a)/(2/c); 3) z 1=sqrt(2*b+2* sqrt(b*b-4))/(sqrt(b*b-4)+b+2); z 2=2/sqrt(b+2); 4) z 1=pow(cos(a)-cos(b), 2)pow(sin(a)-sin(b), 2); z 2=-4*pow(sin((a-b)/2), 2)* cos(a+b);

Завдання Користуючись програмою як зразком, складіть програми: l Знайти периметр квадрата, якщо задано його Завдання Користуючись програмою як зразком, складіть програми: l Знайти периметр квадрата, якщо задано його площу l Знайти площу кільця за заданими зовнішнім та внутрішнім радіусами l Дано катети прямокутного трикутника. Знайти його периметр l З клавіатури уводиться двоцифрове число. Знайти: число десятків у ньому, число одиниць у ньому, суму його цифр, добуток його цифр #includ #includ int main() { const float pi=3. 1415926; float x=2, y; y=pow(x*x+7. 2, 1/5)-fabs(x 5)+sin(pi*x/3); cout<<“n y=“<

Література Лєхан С. Ф. Інформатика С++. Спецкурс. 10 -12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007. Література Лєхан С. Ф. Інформатика С++. Спецкурс. 10 -12 класи. – Шепетівка; Аспект, 2007. l Глинський Я. М. , Анохін В. Є. , Ряжська В. А. С++ і С++ Builder. Навчальний посібник. – Львів: СПД Глинський, 2006. l Глушаков С. В. , Смирнов С. В. , Коваль А. В. Практикум по С++. – Харков: Фолио, 2006. l Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб. : Питер, 2003 l