Скачать презентацию Măsuri pentru relansarea activităţii economice Măsuri pentru Скачать презентацию Măsuri pentru relansarea activităţii economice Măsuri pentru

d46bd1edde5ee666e54d815214f6684e.ppt

  • Количество слайдов: 47

Măsuri pentru relansarea activităţii economice Măsuri pentru relansarea activităţii economice

Măsuri pentru relansarea activităţii economice 1. Măsuri pentru sprijinirea firmelor care angajează tineri, şomeri Măsuri pentru relansarea activităţii economice 1. Măsuri pentru sprijinirea firmelor care angajează tineri, şomeri sau persoane vulnerabile 2. Stimularea investiţiilor publice şi private 3. Programul de promovare a exporturilor 4. Absorbţia fondurilor europene 5. Diminuarea poverii financiare şi administrative 6. Simplificarea Legii Contabilităţii pentru IMM-uri 7. Dezvoltarea infrastructurii rutiere 8. Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 9. Proiecte prioritare în regim PPP

Măsuri pentru relansarea activităţii economice (cont. ) 10. Sprijinirea agriculturii 11. Programe pentru susţinerea Măsuri pentru relansarea activităţii economice (cont. ) 10. Sprijinirea agriculturii 11. Programe pentru susţinerea industriei şi a dezvoltării durabile 12. Programul “Prima Casă” 13. Sprijinirea comercianţilor şi a serviciilor de piaţă 14. Stimularea antreprenoriatului feminin 15. Restructurarea companiilor de stat 16. Vânzarea unor pachete minoritare din participaţiile deţinute de stat la companii 17. Măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

În trezoreria statului au intrat 7, 6 mld. euro în urma Acordului cu FMI, În trezoreria statului au intrat 7, 6 mld. euro în urma Acordului cu FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială ¡ Valoarea totală a sumelor trase de către BNR şi MFP până în prezent: 17, 4 miliarde euro, din care 11, 942 miliarde euro de la FMI. 7, 6 mld euro * Plus 1 miliard euro de la BERD şi BEI pentru proiecte de investiţii în sectorul privat (fără nicio implicare a sectorului public )

1. Măsuri pentru sprijinirea firmelor care angajează tineri, şomeri sau persoane vulnerabile A. Subvenţii 1. Măsuri pentru sprijinirea firmelor care angajează tineri, şomeri sau persoane vulnerabile A. Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă şomeri în vârstă de peste 45 ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale. l Angajatorii sunt scutiţi pe o perioadă de 1 an de la plata contribuţiilor sociale pentru şomaj aferente persoanelor respective, angajate pe o perioadă nedeterminată. l Subvenţia acordată angajatorilor: 500 lei/lună/ persoană angajată, nu mai mult de 12 luni. l Angajatorii au obligaţia de a menţine şomerii în activitate timp de cel puţin 2 ani. l 10. 308 persoane beneficiare până la 30 iunie 2011 (14. 650 estimaţi pentru 2011) Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Silviu Bian, 021. 303. 98. 31, anofm@anofm. ro, ANOFM

1. Măsuri pentru sprijinirea firmelor care angajează şomeri, tineri sau persoane vulnerabile (cont. ) 1. Măsuri pentru sprijinirea firmelor care angajează şomeri, tineri sau persoane vulnerabile (cont. ) B. Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă şomeri care mai au 3 ani până la pensionare l Angajatorii beneficiază lunar, timp de maximum 3 ani, de o subvenţie egală cu 500 lei. l 116 persoane beneficiare până la 30 iunie 2011 (din 315 estimaţi pentru 2011) Firmele care angajează pe perioadă nedeterminată persoane cu handicap, beneficiază lunar de 500 lei, timp de 12 luni. • Angajatorii au obligaţia de a menţine şomerii în activitate timp de cel puţin 2 ani. • 110 persoane beneficiare până la 30 iunie 2011 (din 250 estimaţi pentru 2011) Pentru acest set de măsuri A+B+C: ¡ S-au alocat din buget 37, 2 milioane lei în 2011 - în primele 5 luni ale anului au fost deja cheltuite 30, 3 milioane lei C. Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Silviu Bian, 021. 303. 98. 31, anofm@anofm. ro, ANOFM

1. Măsuri pentru sprijinirea firmelor care angajează şomeri, tineri sau persoane vulnerabile (cont. ) 1. Măsuri pentru sprijinirea firmelor care angajează şomeri, tineri sau persoane vulnerabile (cont. ) D. Subvenţii acordate angajatorilor care încadrează în muncă tinerii absolvenţi l l Angajatorii sunt scutiţi pe o perioadă de 1 an de la plata contribuţiilor sociale pentru şomaj aferente persoanelor respective, angajate pe o perioadă nedeterminată. Subvenţia se acordă timp de 12 luni (18 luni în situaţia absovenţilor-persoane cu handicap), perioadă în care beneficiază lunar şi de o sumă diferenţiată în funcţie de nivelul studiilor: ¡ ¡ ¡ l l l E. 500 lei pentru nivelul de pregătire primar şi gimnazial; 600 lei pentru nivelul de pregătire liceu şi post-liceal; 750 lei pentru nivelul universitar. Angajatorul este obligat să menţină în activitate angajatul 2 ani după finalizarea subvenţiei. Buget alocat în 2011: 93, 75 mil. lei. 3. 123 persoane beneficiare până la 30 iunie 2011 (10. 290 estimaţi pentru anul 2011) Încurajarea uceniciei şi angajarea tinerilor pe perioada vacanţelor l l l 250 lei/lună pentru angajatori şi contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului, fără a depăşi 100 lei lunar. 250 lei/lună pe student/elev angajat pe perioada vacanţelor, pentru cel mult 60 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Buget alocat în 2011: 457 mii lei. Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Silviu Bian, 021. 303. 98. 31, anofm@anofm. ro, ANOFM

Numărul contractelor de muncă încheiate în prezent este cu 175. 404 mai mare decât Numărul contractelor de muncă încheiate în prezent este cu 175. 404 mai mare decât în anul 2008 În perioada 1 mai – 31 iulie 2011, au fost încheiate 779. 261 contracte de muncă, din care 65, 72% pe durată nedeterminată! Dintre acestea, 634. 334 contracte sunt active.

Rata şomajului se apropie de nivelurile reduse înregistrate în anul 2008 9 Sursa: Comisia Rata şomajului se apropie de nivelurile reduse înregistrate în anul 2008 9 Sursa: Comisia Naţională de Prognoză, iulie 2011

2. Stimularea investiţiilor publice şi private ¡ În luna iulie 2011, Fitch a revizuit 2. Stimularea investiţiilor publice şi private ¡ În luna iulie 2011, Fitch a revizuit în sens pozitiv ratingul României, în categoria recomandată pentru investiţii. ¡ Alocările bugetare pentru investiţii publice au crescut la 35, 2 miliarde lei în anul 2011, adică 6, 5% din PIB, faţă de 6, 3% din PIB în anul 2008 (an cu vârf de creştere economică). l ¡ În primul semestru al anului 2011, cheltuielile pentru investiţii publice (cheltuieli de capital şi cheltuieli aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse externe şi interne) au fost de 14, 86 mld. lei, cu 3, 2 mld. lei mari faţă de aceeaşi perioadă din 2010. Ponderea investiţiilor private în PIB în anul 2010 a fost de 17, 2% (conform Eurostat 2011). l l ¡ În anul 2010, România s-a situat pe locul al doilea în UE-27, ca pondere a investiţiilor realizate în PIB (22, 7%). Singura ţară care ne devansează este Bulgaria, cu o pondere a investiţiilor de 23, 5% din PIB. Cehia (21, 8%), Slovacia (20, 3%), Polonia (19, 5%) şi Ungaria (19, 3%) se poziţionează mai slab decât România. Previziunile pentru anul curent indică o creştere a ponderii investiţiilor în PIB în România, până la nivelul de 23, 2%, fiind cel mai ridicat din UE-26 (încă nu există date disponibile pentru Bulgaria).

Evoluţia fluxului de ISD atrase de România în perioada 2000 -2011 (mil. euro) Evoluţia fluxului de ISD atrase de România în perioada 2000 -2011 (mil. euro)

Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni A. Primul pilon: Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni A. Primul pilon: proiecte mari de investiţii ¡ Ajutoare de stat pentru investiţiile de minimum 5 milioane euro, care angajează minimum 50 de salariaţi § § Beneficiari: 10 proiecte de investiţii în valoare de 711, 7 mil. euro în anul 2010, care creează 4. 767 noi locuri de muncă. Ajutorul de stat aprobat: 214, 5 mil. euro. Exemple: • • • ¡ Fabrica de anvelope a S. C. Pirelli Centrul de încercări şi testări autovehicule al Renault Technologie Roumanie Fabrica de componente pentru industria aeronautică a S. C. Premium Aerotec Fabrica de cutii viteză a Renault Mecanique Roumanie Complex agricol AAYLEX PROD (abator păsări) Fabrica de pompe injecţie a Delphi Diesel Systems Romania Realizarea unui nou model de autovehicul SUV – Automobile DACIA Fabrică – unităţi de pompare pentru extracţia petrolului LUFKIN Industries Fabricarea unor noi tipuri de vagoane – transport călători SC REMAR Ajutoare de stat pentru investiţiile de peste 100 milioane euro, care angajează peste 500 de salariaţi. § Exemplu: Proiectul de eficientizare energetică Turceni. Investiţia se ridică la 296, 5 milioane euro, din care 36 milioane euro reprezintă ajutor de stat. Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Livia Stan, 021. 312. 41. 62, livia. stan@mfinante. ro, Direcţia de ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, MFP

Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni (cont. ) B. Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni (cont. ) B. Al doilea pilon: susţinerea IMM-urilor ¡ Ajutoare de minimis § ¡ ¡ Beneficiari: 905 IMM-uri; plăţi efectuate în perioada 2008 -2010: 192 milioane lei. Crearea portalului virtual unic One Stop Shop: www. immoss. ro Programul Mihail Kogălniceanu pentru finanţarea IMM-urilor § § § Subvenţionarea a maximum 70% din rata dobânzii aferentă creditului, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Garanţii de stat pentru maximum 80% din valoarea creditului, dar garanţia nu poate depăşi 100. 000 lei Programul se derulează online pentru diminuarea birocraţiei. Buget total maxim al subvenţiei (2011 -2013): 165 mil. lei • 2011: 24 mil. lei – 4. 000 beneficiari potenţiali • 2012: 70 mil. lei – 2. 000 beneficiari potenţiali • 2013: 71 mil. lei – 2. 000 beneficiari potenţiali Fond de garantare plafonat la 400 milioane lei. Linia de credit deschisă nu poate depăşi: • 125. 000 lei/an/beneficiar • 30% sau 50% din cifra de afaceri pe ultimele 12 luni pentru beneficiarii cu alte linii de credit deschise, respectiv beneficiarii care nu au alte linii de credit Programul Mihail Kogalniceanu - contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Doina Marin, 021. 335. 26. 20, doina. marin@aippimm. ro, AIPPIMM

Schema procedurii pentru Programul Kogălniceanu Schema procedurii pentru Programul Kogălniceanu

Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni (cont. ) C. Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni (cont. ) C. o Al treilea pilon: microîntreprinderi Programul „Start” pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare § § § Destinat microîntreprinderilor cu o vechime mai mică de 2 ani. Alocaţie financiară nerambursabilă: maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii, dar nu mai mult de 100. 000 lei/beneficiar 2010 • • § 71 firme au beneficiat de finanţare Rata de absorbţie de 100%. 2011 • • Bugetul alocat: 10 mil. lei ( cu aprox. 30% mai mare faţă de 2010). Etapa I: 800. 000 lei – workshop-uri de pregătire antreprenorială (8 locaţii) Etapa a II-a: 9, 2 mil. lei – finanţarea planurilor de afaceri prin alocaţie financiară nerambursabilă, în limita bugetului alocat. Numărul maxim de firme ce pot obţine finanţare este de 92. Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Doina Marin, 021. 335. 26. 20, doina. marin@aippimm. ro, AIPPIMM

Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni (cont. ) o Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni (cont. ) o Sprijinirea incubatoarelor de afaceri § Buget alocat şi cheltuit în 2010: 2, 9 mil. lei (grad implementare 100%) § Buget alocat în 2011: 6, 15 mil. lei, dublu faţă de bugetul alocat în 2010 § 3 incubatoare înfiinţate în 2006 • • Braşov – 17 firme incubate (37 locuri de muncă create) • § Alba Iulia – 13 firme incubate (86 locuri de muncă create) Sfântu Gheorghe – 17 firme incubate (48 locuri de muncă create) 2 incubatoare înfiinţate în 2010 • Tg-Mureş – 20 firme incubate • Mangalia – 8 firme incubate § 1 incubator înfiinţat în 2011 până în prezent: Bacău § 4 incubatoare până la sfârşitul anului 2011: Timişoara, Satu Mare, Câmpia Turzii, Dorohoi. Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Doina Marin, 021. 335. 26. 20, doina. marin@aippimm. ro, AIPPIMM

Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni (cont. ) o Stimularea investiţiilor private: O viziune a Guvernului bazată pe 3 piloni (cont. ) o Programul pentru tinerii debutanţi în afaceri • Se acordă fonduri nerambursabile de până la 10. 000 euro, dar nu mai mult de 50% din valoarea planului de afaceri. De fondurile nerambursabile poate beneficia atât tânărul care obtine credit, cât si tânărul care cofinanteaza planul de afaceri din surse proprii. • Fondul Naţional de Garantare oferă garanţii pentru creditele necesare realizării planului de afaceri, în proporţie 80% din valoarea creditului, dar nu mai mult de 80. 000 euro. • Noul angajator este scutit de la plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru maximum 4 angajaţi, dar este obligat să angajeze cel puţin 2 persoane. • În cadrul programului au fost depuse 1. 144 dosare; dintre acestea, 528 dosare au fost avizate (din 766 dosare evaluate) – la 4 august 2011. • Până la 2 august 2011 au fost înregistrate la Oficiile Naţionale Registrului Comerţului 4531 firme – 2962 dintre acestea sunt în momentul de faţă înmatriculate. • Cele mai multe firme au fost înregistrate în Bucureşti (532) şi Cluj (336), urmate de judeţele Braşov (235), Dolj (196), Timiş (178). Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Doina Marin, 021. 335. 26. 20, doina. marin@aippimm. ro, AIPPIMM

Schema programului pentru tinerii întreprinzători 18 Schema programului pentru tinerii întreprinzători 18

3. Programul de promovare a exporturilor ¡ Participarea anuală la aprox. 55 de târguri 3. Programul de promovare a exporturilor ¡ Participarea anuală la aprox. 55 de târguri şi expoziţii internaţionale l Hannover Messe – pentru sectorul industrial l Cebit – pentru sectorul IT l Vinexpo – pentru exportatorii de vin l Koln – pentru exportatorii de mobilă l Pret a Porter – pentru sectorul confecţii ¡ Organizarea de misiuni economice în ţări de interes pentru exportatorii români ¡ Realizarea de studii de piaţă, pe baza propunerilor din partea mediului de afaceri. l Se acordă ajutor de minimis de 50% din cheltuielile totale prestatorului de servicii. Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Costin Lianu, 021. 401. 05. 43 costin. lianu@dce. gov. ro, Direcţia Generală Comerţ şi Relaţii Internaţionale

3. Programul de promovare a exporturilor (cont. ) ¡ Promovarea sectoarelor strategice pentru exportul 3. Programul de promovare a exporturilor (cont. ) ¡ Promovarea sectoarelor strategice pentru exportul românesc prin acţiuni de publicitate şi reclamă l Branduri sectoriale actuale: ¡ ¡ Zoom into Romanian Fashion – brand sectorial confecţii ¡ România IT, creative talent, technical excellence – pentru industria de IT ¡ Wines of Romania – pentru promovarea vinurilor ¡ ¡ Romania, your reliable trade partner – brand sectorial industrial Romanian furniture, style, durability and comfort – pentru mobilă Portalul de informaţii de comerţ exterior, www. portaldecomert. ro l l ¡ Oferă informaţii privind oportunităţile de afaceri, fiind conectat la baza de date a UE. Peste 50. 000 de vizitatori în prezent, după un an de la lansare. Finanţarea acţiunilor de promovare a exporturilor: l Buget: 36, 4 mil. lei, utilizat pentru acoperirea (parţială sau totală) a cheltuielilor necesare acţiunilor de promovare a exportului. Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Costin Lianu, 021. 401. 05. 43 costin. lianu@dce. gov. ro, Direcţia Generală Comerţ şi Relaţii Internaţionale

Principalele ţări partenere la export în anul 2010 (pondere în total exporturi) Principalele ţări partenere la export în anul 2010 (pondere în total exporturi)

Exporturile României pe principalele domenii de activitate în anul 2010 Exporturile României pe principalele domenii de activitate în anul 2010

4. Absorbţia fondurilor europene la data de 5 august 2011 l Plăţi efectuate către 4. Absorbţia fondurilor europene la data de 5 august 2011 l Plăţi efectuate către beneficiari: 2, 69 miliarde euro (13, 17% din alocarea 2007 -2013), din care: ¡ Prefinanţări în valoare de aproximativ 1, 57 miliarde euro ¡ Rambursări în valoare de 1, 1 miliarde euro l În primele 6 luni din anul 2010, plăţile pentru proiectele finanţate din fonduri UE au crescut cu 60, 9% faţă de primele şase luni ale anului 2010. l Proiecte depuse: 29. 202 în valoare de 53, 1 miliarde euro l Proiecte aprobate: 8. 547 în valoare de 19 miliarde euro ¡ l Contribuţia UE = 12 miliarde euro Proiecte contractate: 6. 529 în valoare de 13, 4 miliarde euro ¡ Contribuţia UE = 10, 6 miliarde euro

Alte programe susţinute prin fonduri europene ¡ Garanţii guvernamentale pentru beneficiarii proiectelor finanţate din Alte programe susţinute prin fonduri europene ¡ Garanţii guvernamentale pentru beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri structurale în domenii prioritare pentru economia românească. l l Garanţie pentru 80% din valoarea creditului (lei sau euro). Perioada de tragere a finanţării: maxim 4 ani. l ¡ Plafon total garanţii ce pot fi emise în 2011: 300 milioane euro. FNGCIMM: garanţii în valoare de aproximativ 19 milioane lei în 2010, pentru proiecte de investiţii de 450 milioane lei. „Cumpără româneşte” – program de relansare a producţiei interne (lansat de MECMA) l Programul lansat pe 1 octombrie 2010 în vederea creşterii capacităţii instituţionale a MECMA de a formula, implementa, coordona şi monitoriza politicile publice şi în vederea sprijinirii economiei româneşti. l Finanţarea (5, 2 milioane lei) provine din fonduri europene (Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative), iar durata programului va fi de 1 an de la semnarea contractului de finanţare. Garanţii guvernamentale pentru beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri structurale - contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Antoaneta Popescu, 021. 302. 53. 40, antoaneta. petrescu@mfinante. ro, Direcţia Monitorizare, ACIS

5. Diminuarea poverii financiare şi administrative ¡ În ciuda dificultăţilor bugetare, Guvernul a păstrat 5. Diminuarea poverii financiare şi administrative ¡ În ciuda dificultăţilor bugetare, Guvernul a păstrat cota unică de 16%. ¡ Procedura de rambursare a TVA a fost îmbunătăţită. ¡ Până în prezent, 237 taxe şi tarife au fost comasate sau eliminate, din 491 existente la începutul anului 2009. ¡ Impozitul minim a fost eliminat de la 1 octombrie 2010. ¡ Declaraţia unică privind contribuţiile sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate a fost implementată de la 1 ianuarie 2011. Începând cu 25 august 2011, declaraţia unică se va completa exclusiv online. ¡ Arieratele statului către agenţii economici privaţi s-au înjumătăţit din 2008 şi până în prezent. ¡ Am diminuat nivelul dobânzii datorate pentru creanţele fiscale la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat neachitate la termen la 0, 04% pentru fiecare zi de întârziere (14, 6% pe an) comparativ cu cel anterior de 0, 05% (adică 18, 25% pe an). Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Bogdan Preda, 021. 319. 96. 74 (int. 2089), bogdan. preda@mfinante. ro, Serviciu Inspecţia Fiscală, MFP

6. Simplificarea Legii Contabilităţii pentru IMM-uri ¡ 2 obiective precise: l l ¡ Introducem 6. Simplificarea Legii Contabilităţii pentru IMM-uri ¡ 2 obiective precise: l l ¡ Introducem un sistem simplificat de contabilitate pentru întreprinderile mici care îndeplinesc cumulativ două condiţii: au atât activele, cât şi cifra de afaceri mai mică de 35. 000 euro: l l ¡ reducerea costurilor firmelor cu întocmirea situaţiilor financiare; reducerea birocraţiei în administraţia financiară. aceste firme vor întocmi 2 situaţii financiare în loc de 5; aceste firme nu mai depun bilanţul semestrial, ci doar bilanţul anual; bilanţul şi contul de profit vor fi întocmite în sistemul contabil simplificat cu un număr restrâns de elemente componente şi cu un plan de 50 de conturi în loc de 400 de conturi; semnarea documentelor contabile se va putea face şi de către persoanele cu studii economice superioare, nu doar de către experţii contabili, pe bază de convenţie civilă. Beneficiari: 349. 000 firme, echivalentul a 57% din totalul firmelor active pe piaţă.

7. Infrastructura Rutieră PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI LEGENDA Autostrazi executate Autostrazi in executie Autostrazi 7. Infrastructura Rutieră PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI LEGENDA Autostrazi executate Autostrazi in executie Autostrazi cu lansare in 2010 - 2011 Autostrazi in pregatire Arad Timisoara Orastie EXECUTATE 313, 5 KM IN EXECUTIE 276 KM SEMNATE 158, 11 KM IN CURS DE SEMNARE 25, 6 KM IN CURS DE LICITARE 72, 1 KM TOTAL 845, 3 KM 2974 MEUR 1121 MEUR 134 MEUR 945 MEUR 5174 MEUR Sibiu Bucuresti Cernavoda Constanta

7. Infrastructura Rutieră (cont. ) PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI EXECUTATE LEGENDA CAMPIA TURZII - 7. Infrastructura Rutieră (cont. ) PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI EXECUTATE LEGENDA CAMPIA TURZII - GILAU Lungime Valoare totala: Finantare: Bugetul de Stat din care: TVA Terenuri In exploatare Autostrazi executate 51, 5 km 236 MEuro TOTAL 313, 5 km 45 MEuro 50 MEuro Arad Timisoara Orastie Sibiu BUCURESTI - PITESTI Lungime 111 km Finantare: Bugetul de Stat In exploatare Bucuresti BUCURESTI - CERNAVODA Lungime 151 km Finantare: Bugetul, BEI, ISPA In exploatare Cernavoda Constanta

7. Infrastructura Rutieră (cont. ) AUTOSTRAZI IN EXECUTIE Legenda VARIANTA DE OCOLIRE ARAD Lungime: 7. Infrastructura Rutieră (cont. ) AUTOSTRAZI IN EXECUTIE Legenda VARIANTA DE OCOLIRE ARAD Lungime: 12, 3 km Valoare totala: 173 MEuro Finantare: - BEI 76 MEuro - FC 40 MEuro - Bugetul de Stat 57 MEuro DEVA – ORASTIE Constructor: Strabag AG / Strabag SRL / Straco Grup Lungime: 32, 80 km Valoare (cu TVA): 228, 65 M EUR Deva ARAD - TIMISOARA Lungime: 32, 2 km Valoare totala: 194 MEuro Finantare: - BEI 85 MEuro - FC 44 MEuro - Bugetul de Stat 65 MEuro Autostrazi in executie SUPLACU de BARCAU - BORS Lungime 64 km Valoare totala: 963 MEuro Finantare: Bugetul de Stat din care: TVA 153 MEuro Terenuri 55 MEuro BUCURESTI – MOARA VLASIEI Lungime: 19, 5 km Valoare totala: 492 Meuro C+M : 200, 00 MEuro Terenuri: 291, 00 MEuro Consultanta: 1, 0 MEuro TVA: 38, 2 MEuro Finantare: Bugetul de Stat TOTAL 276 km VALOARE 2, 97 MLD EURO FINALIZARE 2011 -2012 MOARA VLASIEI - PLOIESTI Lungime: 42, 5 km Valoare totala: 318, 60 Meuro C+M : 251, 00 MEuro Terenuri: 17, 00 MEuro Consultanta: 2, 2 MEuro TVA: 48, 4 MEuro CERNAVODA - MEDGIDIA Lungime: 19, 3 km Valoare totala: 211 MEuro Finantare: - FC 36 MEuro - BEI 115 MEuro - Bugetul de Stat 60 MEuro VARIANTA DE OCOLIRE CONSTANTA Lungime: 22, 1 km Din care 7, 7 km deschisi traficului din 29. 07 Valoare totala: 192 MEuro Finantare: - FC 53 MEuro - BERD 75 MEuro - Bugetul de Stat 64 MEuro MEDGIDIA - CONSTANTA Lungime: 31, 5 km Din care 14, 5 km deschisi traficului la o banda pe sens din 29. 07 Valoare totala: 203 MEuro Finantare: - FC 35 MEuro - BEI 111 MEuro - Bugetul de Stat 58 MEuro

7. Infrastructura Rutieră (cont. ) AUTOSTRAZI POS-T CU CONTRACTE SEMNATE PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI 7. Infrastructura Rutieră (cont. ) AUTOSTRAZI POS-T CU CONTRACTE SEMNATE PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI MAI-IUNIE 2011 NADLAC – ARAD si drum de legatura Lot 1 – km 0+000 – km 22+180 Constructor: Asocierea Romstrade – Monteadriano Engenharia e Construcao – Donep Construct Lungime: 22, 18 km Valoare (cu TVA): 115, 8 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 NADLAC – ARAD si drum de legatura Lot 2 – km 22+180– km 38+882 Constructor: Alpine Bau Gmb. H Lungime: 16, 98 km Valoare(cu TVA): 124, 45 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 ORASTIE – SIBIU si Bypass SEBES Lot 1 – km 0+000 – km 24+100 Constructor: SC STRABAG SRL Lungime: 24, 1 km Valoare (cu TVA): 166, 65 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 ORASTIE – SIBIU si Bypass SEBES Lot 3 – km 43+855 – km 65+965 Constructor: Impregilo Sp. A Lungime: 22, 11 km Valoare (cu TVA): 182, 91 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 TOTAL 158, 11 km VALOARE 1121 MIL EUR FINALIZARE 2013 ORASTIE – SIBIU si Bypass SEBES Lot 2 –km 24+100 – km 43+855 Constructor: Asocierea Straco Grup SRL – Studio Corona SRL Civil Engineering Lungime: 19, 74 km Valoare (cu TVA): 114, 26 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 Arad Timisoara TIMISOARA - LUGOJ Lot 1 – km 44+500 – km 54+000 Constructor: Asocierea Spedition UMB SRL – Technostrade SRL – Carena Sp. A Impresa de Construzioni Lungime: 9, 5 km Valoare (cu TVA): 63, 62 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 Orastie Sibiu ORASTIE – SIBIU si Bypass SEBES Lot 4 – km 65+965 – km 82+070 Constructor: Asocierea Astaldi Sp. A – Euroconstruct ‘ 98 SRL – Astalrom SA Lungime: 16, 1 km Valoare (cu TVA): 146, 63 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 LUGOJ - DEVA Lot 1 Lugoj – Dumbrava km 0+000 – km 27+400 Constructor: Asocierea Tirena Scavi Sp. A – Societa Italiana per Condotte d’Acqua Sp. A – Cossi Constructioni Sp. A Lungime: 27, 4 km Valoare (cu TVA): 205, 9 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 Bucuresti Cernavoda Constanta

7. Infrastructura Rutieră (cont. ) PROGRAMUL DE CARE URMEAZĂ A FI SEMNATE AUTOSTRAZI POS-TCONSTRUCTIE 7. Infrastructura Rutieră (cont. ) PROGRAMUL DE CARE URMEAZĂ A FI SEMNATE AUTOSTRAZI POS-TCONSTRUCTIE AUTOSTRAZI TOTAL 25. 62 km VALOARE 134, 78 MIL EUR FINALIZARE 2013 Arad Timisoara TIMISOARA LUGOJ Lot 2 – km 54+000 – km 79+625 Constructor: Lungime: 25, 62 km Valoare(cu TVA): 134, 78 M EUR Perioada executie: 2011 - 2013 Orastie Sibiu Bucuresti Cernavoda Constanta

7. Infrastructura Rutieră (cont. ) PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI POS-T CARE URMEAZĂ A FI 7. Infrastructura Rutieră (cont. ) PROGRAMUL DE CONSTRUCTIE AUTOSTRAZI POS-T CARE URMEAZĂ A FI LICITATE TOTAL VALOARE 72, 1 km 945. 57 MIL EUR DIN ECONOMIILE TOTALE DE 600 MEURO DE LA LICITATIILE ANTERIOARE SI BRIDGE PROJECT PE 2014 -2020 Arad Timisoara Orastie LUGOJ - DEVA Lot 2 – km 27+400 – km 65+500 Lungime: 38, 1 km Valoare estimata: 428, 37 M EUR Perioada executie: 2011 – 2015 LANSARE LICITATIE – IUNIE 2011 Sibiu LUGOJ - DEVA Lot 3 – km 65+500 – 99+500 Lungime: 34 km Valoare estimata: 517, 2 M EUR Perioada executie: 2011 – 2015 LANSARE LICITATIE EXECUTIE – IUNIE 2011 Bucuresti Cernavoda Constanta

REABILITARE DRUMURI NATIONALE CU CONTRACTE EXECUTIE LUCRARI SEMNATE IN PERIOADA SEPT. 2010 – MAI REABILITARE DRUMURI NATIONALE CU CONTRACTE EXECUTIE LUCRARI SEMNATE IN PERIOADA SEPT. 2010 – MAI 2011 DN 1 H, Zalau - Alesd Lot 2 – km 26+510 – km 69+334 Constructor: Asocierea SC SPEDITION UMB SRL - Tehnostrade Valoare (cu TVA): 26, 28 M EUR Lungime: 42, 824 km Stadiul actual: 19 mai – emitere ordin incepere lucrari 1 H 15 A DN 1 H, Zalau - Alesd Lot 1 – km 0+000 – km 26+510 Constructor: Asocierea OHL ZS – PEYBER HISPANICA SL – SC Societatea de intretinere si reparatii Drumuri Timisoara Valoare: 21, 9 M EUR Lungime: 26, 51 km Stadiul actual: 19 mai – emitere ordin incepere lucrari DN 24 / DN 24 B, Limita jud. Galati/Vaslui Crasna – Albita LOT 3–DN 24 B, km 22+000 – km 47+881 Constructor: Asocierea SC Spedition UMB SRL - Tehnostrade Valoare: 21, 5 M EUR Lungime: 25, 8 km Stadiul actual: ordin incepere executie lucrari emis in data de 10. 05. 2011 DN 15 A, Reghin – Saratel Km 0+000 – km 46+597 DN 15, Reghin – Tg. Mures Km 78+800 – km 103+700 Constructor: Spea Lungime: 71, 5 km Valoare (cu TVA): 39, 74 M EUR Stadiul actual: mobilizare constructor 24 B 15 DN 24 / DN 24 B, Limita jud. Galati/Vaslui Crasna – Albita LOT 2 – DN 24, km 90+000 – km 105+070 DN 24 B, km 0+000 – km 22+000 Constructor: Asocierea SC Spedition UMB SRL - Tehnostrade Valoare: 23, 95 M EUR Lungime: 37 km Stadiul actual: ordin incepere executie lucrari emis in data de 10. 05. 2011 24 14 Reabilitare DN, cu contracte semnate: (sept. 2010 – mai 2011): • Lungime: 473, 06 km • Valoare (cu TVA): 370 MEURO Din care: Cu finantare FEDR Lungime: Valoare (cu TVA): 314, 78 km 255, 6 MEURO Cu finantare Bugetul de Stat Lungime: 7, 28 km S Valoare(cu TVA): ER 35 MEURO BI A Cu finantare BEI Lungime: Valoare (cu TVA): 151 km 79, 4 MEURO DN 14, Sibiu – Medias – Sighisoara Km 3+500 – km 51+100 Km 57+500 – km 89+400 Constructor: Strabag SA Lungime: 79, 5 km Valoare (cu TVA): 39, 72 M EUR Stadiul actual: executie DN 6, Alexandria – Craiova Lot 3 – km 185+230 – km 222+182 Constructor: Secol SPA – Secol Romania SRL Valoare: 36, 1 M EUR Lungime: 36, 952 km Stadiul actual: executie DN 73, Largire la 4 benzi intre km 7+000 si km 11+100 si drum de legatura cu DN 73 D Constructor: Genesis & Straco Lungime: 7, 28 km Valoare: 35 M EUR Stadiu actual: executie DN 6, Alexandria – Craiova Lot 1 – km 90+190 – km 132+435 Constructor: Shapir Structures 1991 Valoare: 42, 54 M EUR Lungime: 42, 245 km Stadiul actual: executie DN 6, Alexandria – Craiova Lot 2 –km 132+435 – km 185+230 Constructor: Asocierea Romstrade – Ezentis – Euroconstruct Trading 98 SRL Valoare: 41, 30 M EUR Lungime: 52, 8 km Stadiul actual: executie DN 24 / DN 24 B, Limita jud. Galati/Vaslui Crasna – Albita LOT 1 – DN 24, km 51+000 – km 90+000 Constructor: Asocierea SC Spedition UMB SRL - Tehnostrade Valoare: 22, 56 M EUR Lungime: 39 km Stadiul actual: ordin incepere executie lucrari emis in data de 10. 05. 2011 DN 5, Bucuresti – Adunatii Copaceni Km 7+573 – km 19+220 Constructor: SC ROMSTRADE SA Valoare: 19, 57 M EUR Lungime: 11, 647 km Stadiul actual: executie

VARIANTE OCOLITOARE/ PODURI/ PASAJE CU LICITATII IN DERULARE IN PERIOADA SEPT. 2010 – MAI VARIANTE OCOLITOARE/ PODURI/ PASAJE CU LICITATII IN DERULARE IN PERIOADA SEPT. 2010 – MAI 2011 Varianta de SACUIENI Constructor: Asocierea Grupo Empresarial Magenta SA – Assignia Infrastructuras SA – SC Transmir SRL Lungime: 10, 35 km Valoare (cu TVA): 13, 45 M EUR Stadiul actual: semnare contract Termen executie: 2011 – 2013 Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad (DN 7, km 540 +248) peste CF Arad - Bucuresti Constructor: SC Confort SA Timisoara&SC Vel Service SA Buc. Lungime: 1, 37 km Valoare (cu TVA): 7, 35 M EUR Stadiul actual: executie Termen executie: 2011 - 2012 Varianta de ocolire CAREI Constructor: IDECON S. A. U. Lungime: 7, 62 km Valoare (cu TVA): 9, 68 M EUR Stadiul actual: semnare contract Termen executie: 2011 – 2013 Pasaj denivelat pe varianta de ocolire Arad peste CF Brad - CF Curtici - DJ 709 B Constructor: SC CCCF Drumuri si Poduri TImisoara SRL Lungime: 1, 37 km Valoare (cu TVA): 7, 35 M EUR Stadiul actual: executie Termen executie: 2011 – 2012 VARIANTE OCOLITOARE/ PODURI/ PASAJE CONTRACTE EXECUTIE LUCRARI SEMNATE (sept. 2010 – mai 2011): • Lungime: 48, 5 km • Valoare (cu TVA): 70, 5 MEURO Din care: Cu finantare FEDR Lungime: Valoare (cu TVA): 41, 71 km 50, 5 MEURO Cu finantare Bugetul de Stat Lungime: 6, 79 km Valoare(cu TVA): 20 MEURO Varianta de ocolire CARACAL Constructor: ROMSTRADE Lungime: 10, 35 km Valoare (cu TVA): 13, 45 M EUR Stadiul actual: organizare santier Termen executie: 2011 – 2013 Pod pe DN 54, km 67+774 peste Sai si varianta noua de traseu DN 54, Turnu Magurele, km 65+950 – km 70+600 Constructor: SC TELDRUM SA Lungime: 4, 7 km Valoare (cu TVA): 4, 06 M EUR Stadiul actual: contract executie semnat Termen executie: 2011 – 2012, in functie de alocatia bugetara Varianta de ocolire ALEXANDRIA Constructor: SHAPIR STRUCTURES 1991 Lungime: 13, 276 km Valoare (cu TVA): 15, 98 M EUR Stadiul actual: organizare santier Termen executie: 2011 – 2013

8. Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 3 subprograme: ¡ Subprogramul 10. 000 km 8. Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii 3 subprograme: ¡ Subprogramul 10. 000 km de drumuri l l ¡ În toate judeţele ţării s-au scos la licitaţie loturile pentru lucrări. Prima deschidere de ofertă: la sfârşitul lunii iunie, urmată în 8 iulie de deschiderea tuturor ofertelor. 9. 016 km de drumuri vor intra în reparaţii. Subprogramul modernizarea localităţilor l l ¡ Se vor realiza circa 650 de creşe şi grădiniţe atât în mediul urban, cât şi în cel rural (în medie 15 pe judeţ), pe 3 categorii, în funcţie de numărul de grupe de copii. Procedurile de achiziţie publică sunt în derulare pentru 635 creşe/grădiniţe, cu o valoare totală estimată la aprox. 760 mil. lei. Subprogramul alimentare cu apă şi canalizare l l Se lucrează la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru sistemele de alimentare cu apă a localităţilor. Suma alocată este de 700 milioane euro pentru aproximativ 600 de localități, în funcție de volumul şi tipul lucrării.

9. Proiecte prioritare în regim PPP ¡ Transport şi infrastructură l l Autostrada Sibiu 9. Proiecte prioritare în regim PPP ¡ Transport şi infrastructură l l Autostrada Sibiu – Piteşti – 116 km l Autostrada Ploieşti - Buzău – Focşani – 133 km l Centura de sud a Capitalei şi Centura de nord a Capitalei, ambele în regim de autostradă l ¡ Autostrada Comarnic-Braşov – în regim de concesiune Autostrada Târgu-Mureş - Iaşi – Ungheni – 307 km Energie l Hidrocentrala Tarniţa – Lăpuşteşti l Finalizarea Unităţilor nucleare 3 şi 4 de la Cernavodă l Termocentrala de la Doiceşti l Proiectul internaţional AGRI (interconector de gaze Azerbaidjan – Georgia – România)

9. Proiecte prioritare în regim PPP (cont. ) ¡ Mediu şi agricultură l ¡ 9. Proiecte prioritare în regim PPP (cont. ) ¡ Mediu şi agricultură l ¡ Amenajarea Canalului Siret-Bărăgan Dezvoltare regională l l Proiectul Esplanada l Finalizarea Canalului Dunăre - Bucureşti l ¡ Proiectul Eco din cartierul Ghencea Podul rutier peste Dunăre, între Brăila şi Tulcea Sănătate l l ¡ Construcţia a 6 spitale regionale de urgenţă în Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu-Mureş, Iaşi, Craiova şi Bucureşti Punerea în valoare a centrului de sănătate "Ana Aslan" Justiţie l Realizarea unui penitenciar în regim de parteneriat public-privat.

10. Sprijinirea agriculturii ¡ Programul “Primul Siloz” l l ¡ Programul Naţional de Dezvoltare 10. Sprijinirea agriculturii ¡ Programul “Primul Siloz” l l ¡ Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (pilonul II al Politicii Agricole Comune) – la 22 iulie 2011 l l l ¡ Beneficiari: au fost emise 304 certificate de depozit din 2009 până la 31 iulie 2011. În prezent sunt în circulaţie 143 certificate cu o valoare totală de peste 360 mil. lei garantate de Fondul de Garantare a Creditului Rural din sumele alocate de către MADR. Proiecte finalizate: 1. 881. Proiecte depuse: 75. 324, în valoare de aprox. 14, 77 mld. euro. Proiecte selectate: 47. 692, cu o valoare de peste 4, 4 mld. euro. Proiecte contractate (finanţate): 30. 472, cu o valoare de peste 4 mld. euro. Plăţile efectuate: peste 2, 15 mld. euro (21, 4% din alocarea 2007 -2013). Pentru anul 2011 au fost stabilite 16 sesiuni de depunere de proiecte, alocarea financiară totală fiind de 1, 64 mld. euro. Plăţi pe suprafaţă pentru fermieri (pilonul I al Politicii Agricole Comune) l l l În acest an, subvenţia pe hectar va ajunge la peste 170 euro, cu 40 euro mai mare faţă de anul trecut. Plăţi în avans pentru 80% din fermieri, până în luna februarie 2011. În anul 2011 introducem în cultură peste 2 mil. ha, atingând astfel cea mai mare suprafaţă de terenuri lucrate din ultimii 20 de ani. Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Livia Chivu, 021. 307. 85. 84, livia. chivu@madr. ro, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

11. Programe pentru susţinerea industriei şi a dezvoltării durabile ¡ Programul de creştere a 11. Programe pentru susţinerea industriei şi a dezvoltării durabile ¡ Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale l l l o Fonduri alocate pentru anul 2011: 15, 102 milioane lei În anul 2010 au fost alocate fonduri în valoare de 18, 903 milioane lei. Beneficiari: 37 proiecte finalizate Programul Rabla 2010 • Beneficiari: 189. 323 maşini uzate predate spre casare o 62. 550 maşini noi cumpărate din care 25. 263 sunt maşini româneşti o • o Total fonduri alocate: 722 milioane lei Programul Rabla 2011 (la 28 iulie 2011) • Beneficiari: o o • 68. 656 maşini vechi colectate 9. 586 maşini noi cumpărate, din care 2. 773 sunt maşini româneşti Total fonduri alocate: aproximativ 544, 5 milioane lei, din care aproximativ 88, 5 milioane lei plăţi pentru anul 2010 din bugetul pe 2011. Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale - contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Danut Ciontea, 021. 202. 52. 30, danut_ciontea@minind. ro, Direcţia Generală Politica Industrială şi Mediu de Afaceri, MECMA Programul Rabla - contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Gheorghe Papuc, 021. 317. 02. 87 (int. 126), gheorghe. papuc@afm. ro, Direcţia Implementare Proiecte, AFM

11. Programe pentru susţinerea industriei şi a dezvoltării durabile (cont. ) ¡ Programul Casa 11. Programe pentru susţinerea industriei şi a dezvoltării durabile (cont. ) ¡ Programul Casa Verde – persoane fizice l 2010 ¡ ¡ • 18. 363 dosare depuse, din care 16. 065 dosare acceptate Buget alocat: 110 mil. lei 2011 (sesiunea s-a deschis pe 01. 06. 2011) o o ¡ Buget alocat: 100 mil. lei Programul privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile l o Nr. dosare depuse: 23. 884 52 proiecte în curs de finanţare, în valoare de peste 906 mil. lei Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe • Bugetul alocat în 2010: 300 mil. lei, din care credite bugetare 150 mil. lei • În anul 2011, creditele bugetare alocate sunt în valoare de 150 mil. lei. • Beneficiari în 2010 -2011: 29. 000 de apartamente. Programul Casa Verde - contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Kato Zoltan, 021. 317. 86. 16, zoltan. kato@afm. ro, AFM Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Lucian Pricină, 021. 316. 02. 15, lucian. pricina@mmediu. ro, Ministerul Mediului Programul pentru creşterea performanţei energetice - Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Gina Petrescu, 0372. 114. 562, gina. petrescu@mdrt. ro, Direcţia Generală Lucrări Publice (MDRT)

12. Programul “Prima Casă” continuă într-o formă îmbunătăţită o Prima Casă 4 (1 iunie 12. Programul “Prima Casă” continuă într-o formă îmbunătăţită o Prima Casă 4 (1 iunie – 25 iulie 2011): • 1. 480 garanţii acordate, în valoare de 29, 49 mil. euro. • Beneficiari: orice persoană care nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul/soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul/soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp. • Finanţatorii (băncile) au posibilitatea de a reutiliza un plafon la nivelul a 50% din totalul garanţiilor acordate în cadrul Programului, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscurilor şi a pierderilor între stat şi finanţator. o În anul 2011 au fost acordate 6. 599 garanţii, în valoare de 229, 15 mil. euro (în cadrul programelor Prima Casă 3 şi Prima Casă 4). o Total program Prima Casă (1 -4): au fost acordate până în prezent 41. 551 garanţii, în valoare de 1, 658 mld. euro. Contact pentru informaţii suplimentare: Dna. Angela Carabas, 021. 319. 96. 89, angela. carabas@mfinante. ro, Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică, MFP

13. Sprijinirea comercianţilor şi a serviciilor de piaţă ¡ Programul de dezvoltare şi modernizare 13. Sprijinirea comercianţilor şi a serviciilor de piaţă ¡ Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. l În anul 2010, a fost alocată suma de 5 milioane lei pentru acest program. ¡ ¡ l 1793 de societăţi au aplicat online cu 188 de proiecte. 117 de contracte au fost încheiate. Rata de absorbţie este de 98 %. Pentru anul 2011 Guvernul a alocat un buget de 7 milioane lei, cu 40% mai mare faţă de anul 2010. Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Cristian Haiduc, 021. 335. 26. 32, presedinte@aippimm. ro, AIPPIMM

14. Stimularea antreprenoriatului feminin ¡ Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului prin programul naţional multianual (2005 -2012) 14. Stimularea antreprenoriatului feminin ¡ Sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului prin programul naţional multianual (2005 -2012) pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. l l ¡ În anul 2010, au fost alocaţi 600. 000 de lei pentru acest program, pentru care 826 de doamne au aplicat online şi 232 au urmat cursul de formare antreprenorială. Rata de absorbţie este de 100 %. Credit pentru femei antreprenor – Exim. Bank l Linie de credite cu dobândă subvenţionată pentru IMM-urile care au femei ca acţionari majoritari sau sunt administrate de femei care au şi calitatea de acţionar. l Dobândă: 5 puncte procentuale sub dobândă pieţei (ajutor de minimis) l Valoare credit: maximum 100. 000 euro

15. Restructurarea companiilor de stat ¡ Reformarea guvernanţei întreprinderilor de stat prin elaborarea (în 15. Restructurarea companiilor de stat ¡ Reformarea guvernanţei întreprinderilor de stat prin elaborarea (în consultare cu Banca Mondială) şi aprobarea legislaţiei necesare, introducerea obligativităţii auditurilor externe independente periodice şi transferul controlului financiar de la ministerele de resort la MFP până la finele lunii septembrie 2011. ¡ Îmbunătăţirea sistemului de raportare pentru întreprinderile de stat care sunt deja incluse în definiţia ESA a bugetului general consolidat. ¡ Prevenirea acumulării de noi arierate şi pierderi pentru companiile care au fost reclasificate de către Eurostat ca făcând parte din bugetul general consolidat şi pentru cele care vor fi reclasificate în 2011 şi 2012. ¡ Au fost finalizate planurile de acţiune pentru o mare parte din cele 154 companii menţionate în ultima SI, iar în săptămânile următoare se va finaliza procesul pentru aceste societăţi. Pentru restul ÎS de la nivelul administraţiei centrale se vor elabora planuri până la finalul lunii decembrie.

16. Vânzarea unor pachete minoritare din participaţiile deţinute de stat la companii ¡ Petrom, 16. Vânzarea unor pachete minoritare din participaţiile deţinute de stat la companii ¡ Petrom, Transelectrica, Transgaz, Romgaz ¡ Pentru privatizarea unor pachete minoritare la aceste companii: l până la 15 octombrie 2011 vor fi selectati prin licitatie internationala intermediarii autorizati pentru derularea ofertelor publice de vanzare; l până la mijlocul lui 2012 se vor derula si finaliza ofertele publice de vanzare.

17. Măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale ü ü ü ü ü Extinderea controlului persoanelor 17. Măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale ü ü ü ü ü Extinderea controlului persoanelor fizice prin implementarea metodelor indirecte de control în vederea impozitării veniturilor nedeclarate sau a căror sursa nu poate fi identificată. Acordarea de competenţe lărgite organelor de inspecţie fiscală (verificarea în trafic; dreptul de a solicita instituţiilor bancare informaţii privind rulajele conturilor bancare). Implementarea controlului comerţului electronic. Finalizarea sistemului integrat vamal de securizare a graniţelor. Eliminarea comerţului ilicit cu ţigarete din magazinele duty-free. Crearea Registrului Operatorilor Intracomunitari, cuprinzând toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare. Dezvoltarea de sisteme informatice transeuropene, interoperabile, care să susţină funcţiile vamale în cadrul Programului “Vama Electronică”. Monitorizarea circulaţiei în regim suspensiv a produselor accizabile. România a fost printre primele ţări din Uniunea Europeană care a implementat sistemul informatic de supraveghere şi control la nivel intracomunitar al mişcării acestor produse. Aplicarea taxării inverse în domeniul TVA pentru livrarea anumitor categorii de cereale si plante tehnice – persoana obligată la plata taxei este beneficiarul, în locul furnizorului (măsura este valabilă până la 31 mai 2013). Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Bogdan Preda, 021. 319. 96. 74 (int. 2089), bogdan. preda@mfinante. ro, Serviciu Inspecţia Fiscală, MFP

17. Măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (cont. ) ü Rezultate obţinute în primul semestru 17. Măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (cont. ) ü Rezultate obţinute în primul semestru din 2011, de structurile de inspecţie fiscală, Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor, ca urmare a 143. 371 acţiuni de inspecţie şi control: • Sume suplimentare stabilite: 5. 401 mil. lei (cu 1, 7% mai mult decât în primul semestru din anul 2010) • Valoarea prejudiciilor stabilite: 3. 966 mil. lei (cu 17, 6% mai mult decât în primul semestru din anul 2010) • Măsuri asiguratorii: 2. 025 mil. lei ü Valoarea sumelor restante provenind din deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabili, aproape s-a înjumătăţit din 2008 până în prezent: de la 3. 382 mil. lei în decembrie 2008 la 1. 762 mil. lei în iunie 2011. ü A fost redus numărul de zile de depăşire a termenului legal de soluţionare, reflectat în scăderea numărului de solicitări de rambursare cu termenul depăşit cu peste 90 de zile de la 1. 814 solicitări în decembrie 2008, 877 solicitări în iunie 2011. Contact pentru informaţii suplimentare: Dl. Bogdan Preda, 021. 319. 96. 74 (int. 2089), bogdan. preda@mfinante. ro, Serviciu Inspecţia Fiscală, MFP