Скачать презентацию Марсианско общество България Годишно събрание 2014 г Лектор Скачать презентацию Марсианско общество България Годишно събрание 2014 г Лектор

bc424d41ed1e4b62e685544c98bb0adc.ppt

  • Количество слайдов: 26

Марсианско общество България Годишно събрание 2014 г. Лектор и водещ: инж. Михаил Матеев, Председател Марсианско общество България Годишно събрание 2014 г. Лектор и водещ: инж. Михаил Матеев, Председател на Марсианско общество - България

Дневен ред • 10: 05 -10: 45 – представяне на МОБ 2012 -2014 • Дневен ред • 10: 05 -10: 45 – представяне на МОБ 2012 -2014 • 10: 45 -11: 15 – презентация на екип ученици от НТГПловдив с тема “Да тераформираме Марс” • 11: 15 -11: 30 – почивка • 11: 30 -12: 00 – презентация на инж. Венцеслав Кръстев • 12: 00 -15: 00: • - представяне на проектите на МОБ за 2014 -2015 година • - Въпроси и отговори • - Закриване на Годишното събрание на МОБ 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 2

Марсианско общество – България – кои сме ние? (1) • Учредително събрание на 20 Марсианско общество – България – кои сме ние? (1) • Учредително събрание на 20 май 2012 година в София • Регистрирани като Сдружение в обществена полза с идеална цел на 4 юли 2012 година • Функциониращ уеб-сайт: http: //Mars. Society. bg • Два литературни конкурса “Когато хората пораснаха” за 2012 и 2013 година • За пръв път в България през 2012 година издадохме достъпни за всеки човек карти на Марс на български език – фотографска и топографска карта в хартиен и електронен вид 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 3

Фотокарта на Марс 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 4 Фотокарта на Марс 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 4

Топографска карта на Марс 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 5 Топографска карта на Марс 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 5

Марсианско общество – България – кои сме ние? (2) • Част от тиража на Марсианско общество – България – кои сме ние? (2) • Част от тиража на картите на Марс е разпространен до заинтересуваните обществени библиотеки и астрономически клубове/ обсерватории/ планетариуми (списък в библиографията) • С решение на управителния съвет през 2013 година на всяко желаещо учебно заведение се предоставя комплект карти на Марс • От май до септ. 2012 г. инж. Ангел Танин проектира марсиански гравитационен симулатор със съдействието на инж. Михаил Матеев 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 6

Марсианско общество – България – кои сме ние? (3) • Преводи: през 2012 г. Марсианско общество – България – кои сме ние? (3) • Преводи: през 2012 г. : “Икономическата жизнеспособност на колонизацията на Марс” от д-р Робърт Зубрин от 1995 г. ; през 2013 година: “Защо да изследваме Космоса? Писмо от 1970 г. до една монахиня от Африка” и български субтитри за филма “Mars Underground” (2007) – всички налични на сайта на МОБ. • Акцент на годишното събрание на МОБ през 2013 година бяха образователните възможности (съревнования на международно ниво и др. ) и те бяха застъпени както в доклада на инж. Матеев, така и на инж. Венцеслав Кръстев, така и в презентацията на Георги Драганов за 3 D принтерите • На 13 дек. 2013 г. МОБ, съвместно с Пловдивски университет проведе научно-приложна сесия “Технологични предизвикателства пред колонизацията на планетата Марс” 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 7

Марсианско общество – България – кои сме ние? (4) • През 2013/2014 г. МОБ Марсианско общество – България – кои сме ние? (4) • През 2013/2014 г. МОБ в лицето на инж. Матеев консултираше ученически екипи по проекта “Верижна реакция” (Chain Reaction), който се водеше от доц. Желязка Райкова, декан на Факултета по физика и инженерни технологии в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” • 1 май 2014 година – МОБ подписа VSAPR – Vienna Statement of Analogue Planetary Research (Виенско споразумение за аналогично планетарно изследване), с убеждението, че симулативните (т. е. аналогични) изследвания са важна част от процеса на създаване на технологии за овладяването и заселването на други планети и в частност Марс. 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 8

Марсианско общество – България – кои сме ние? (5) • Набираме средства за проектите Марсианско общество – България – кои сме ние? (5) • Набираме средства за проектите си чрез членски внос (всеки нов член получава комплект карти на Марс) и дарения • Проектите ни са независими от институционални ограничения 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 9

В програмата следва: 10: 45 -11: 15 – презентация на екип ученици от НТГ-Пловдив В програмата следва: 10: 45 -11: 15 – презентация на екип ученици от НТГ-Пловдив с тема “Да тераформираме Марс” 11: 15 -11: 30 – почивка 11: 30 -12: 00 – презентация на инж. Венцеслав Кръстев 12: 00 -15: 00: - представяне на проектите на МОБ за 20142015 година - Въпроси и отговори - Закриване на Годишното събрание на МОБ 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 10

Представяне на проектите на МОБ за 2014 -2015 година • 1. Аквапоника • 2. Представяне на проектите на МОБ за 2014 -2015 година • 1. Аквапоника • 2. Микроферма за червеи • 3. Микроферма за ларви на Hermetia illucens • 4. Отглеждане на дървесни ядливи гъби върху рециклирани и/или отпадъчни продукти • 5. Превозно средство за пустинни условия, задвижвано с мускулна сила. 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 11

Проектите на МОБ – общо описание (1) • Насочени към ученици в началните класове Проектите на МОБ – общо описание (1) • Насочени към ученици в началните класове на средното образование и университетски студенти, знаещи английски език • Проектите са с практическа ориентация, така че ученето да става чрез реални дейности • Екипите сами избират консултантите си • Възможност за работа както самостоятелно, така и в екип • Предоставяне на стипендия от 25 лв/месец за първите два или три екипа, които покажат своята сериозност. Стипендиите се отпускат на два етапа – до зимното междинно представяне и до Годишното събрание на МОБ през 2015 г. 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 12

Проектите на МОБ – общо описание (2) • Междинни резултати от проектите ще се Проектите на МОБ – общо описание (2) • Междинни резултати от проектите ще се покажат през декември 2014 година на научноприложна сесия, подобна на тази от 2013 година. • Целта на всеки проект е да завърши с действащ прототип, който да бъде представен на годишното събрание на МОБ през пролетта на 2015 година. • Проектите са с отворен код и остават в архива на МОБ. • Екипите, работещи по проектите, ще имат собствена подраздел в сайта на МОБ. 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 13

Проектите на МОБ – общо описание (3) • На страниците си екипите ще могат Проектите на МОБ – общо описание (3) • На страниците си екипите ще могат да поставят реклами на свои спонсори, помогнали им с финансирането на прототипите и разработката на проекта • Екипите ще могат да се консултират със специалисти от МОБ и други организации, университети и прочее • МОБ може да бъде посредник при необходимост от международни контакти • Отпуснатите стипендии са за покриване на билети, достъп до библиотека, закупуване на списание и прочее. 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 14

Проектите на МОБ – общо описание (4) • При необходимост и желание от страна Проектите на МОБ – общо описание (4) • При необходимост и желание от страна на екипите ще бъде показано как се работи с видеоредактор, как се пише научен доклад и т. н. • Проектите нямат нужда от лаборатория • Може да се участва многократно в бъдещи проекти на МОБ 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 15

1. Аквапоника (1) 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 16 1. Аквапоника (1) 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 16

Аквапоника (2) • Създаване на малка изкуствена екосистема • Проследяване на показателите на водата Аквапоника (2) • Създаване на малка изкуствена екосистема • Проследяване на показателите на водата – p. H, концентрация на различни йони, разтворен кислород и др. • Водене на дневник • Наблюдение растежа на растенията и рибите • С практическа реализация: възможност за отглеждане на свежи подправки • Възможност за създаване както на ефективна по-проста система, така и на по-сложна система, в зависимост от нивото на екипа и финансирането му. 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 17

Микроферма за червеи (1) 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 18 Микроферма за червеи (1) 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 18

Микроферма за червеи (2) • Създаване на микроферма (като част от кухненското оборудване в Микроферма за червеи (2) • Създаване на микроферма (като част от кухненското оборудване в градски апартамент) • Рециклиране на зеленчукови, плодови, хартиени и др. видове отпадъци • Получаване на течен тор, богат на микроелементи • Получаване на компост, подходящ за саксийни растения и градина • Възможност за хранене на риби с червеи – чиста протеинова храна • Червеи за ловене на риба • Екологично чисто производство, намаляващо и отпадъците от дома 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 19

Микроферма за ларви на Hermetia illucens (1) • Създаване на микроферма (като част от Микроферма за ларви на Hermetia illucens (1) • Създаване на микроферма (като част от кухненското оборудване) • Рециклиране на зеленчукови, плодови, хартиени и др. видове отпадъци • Получените ларви са подходящи за храна на риба, примерно аквариуми или малки езерца. • Относително прост проект, но с внимание към точното му изпълнение. 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 20

Дървесни ядливи гъби върху рециклирани и/или отпадъчни продукти (1) 17. 05. 2014 Mars. Society. Дървесни ядливи гъби върху рециклирани и/или отпадъчни продукти (1) 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 21

Дървесни ядливи гъби върху рециклирани и/или отпадъчни продукти (2) • Създаване на микрогъбарник (като Дървесни ядливи гъби върху рециклирани и/или отпадъчни продукти (2) • Създаване на микрогъбарник (като част от кухненското оборудване) • Рециклиране на целулоза, кафе от експресо машини и др. под. • Необходимост от влага и тъмнина, не е нужно осветление • Няколко вида ядливи гъби – кладница, шийтаке и др. • Целогодишно плододаване при подходящия начин на отглеждане 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 22

Превозно средство за пустинни условия, задвижвано с мускулна сила • Задвижвано от човека превозно Превозно средство за пустинни условия, задвижвано с мускулна сила • Задвижвано от човека превозно средство, работещо устойчиво в среда от -100 до +30 градуса по Целзий • Възможност за ползване върху пясък и лед • Компактност 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 23

Библиография (1) • • • Списък с места с обществено достъпни карти на Марс: Библиография (1) • • • Списък с места с обществено достъпни карти на Марс: http: //marssociety. bg/проекти/карти-на-марс/общественодостъпни-карти/ Карти на Марс: http: //marssociety. bg/проекти/карти-на-марс/ “Икономическата жизнеспособност на колонизацията на Марс”: http: //marssociety. bg/мултимедия/колонизацията-на-марс/ “Защо да изследваме Космоса? Писмо от 1970 г. до една монахиня от Африка”: http: //marssociety. bg/библиотека/защо-да -изследваме-космоса-писмо-от-1970 -г/ “Mars Underground” (2007): http: //marssociety. bg/мултимедия/филми/научнопопулярнифилми/the-mars-underground-2007 -на-български/ Доклад на М. Матеев от Год. събрание на МОБ - 2013 г. : http: //marssociety. bg/мултимедия/годишни-събрания/годишносъбрание-2013/моб-цели-проекти-начини-за-участие/ 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 24

Библиография (2) • • Технологични предизвикателства пред колонизацията на планетата Марс (13 дек. 2013 Библиография (2) • • Технологични предизвикателства пред колонизацията на планетата Марс (13 дек. 2013 г. ): http: //marssociety. bg/мултимедия/конференции/технологичнипредизвикателства-марс/ Слайд с аквапоника: Aquaponics made Easy (http: //www. aquaponics. net. au/product/prod 105. htm) Слайд с микроферма с червеи: http: //www. parepublisher. co. nz/how-to-build-a-worm-farm/ Слайд с дървесни ядливи гъби: http: //bg. wikipedia. org/wiki/Кладница_(гъба) 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014 25

Благодаря Ви за вниманието! Очаквам Вашите въпроси! http: //Mars. Society. bg 17. 05. 2014 Благодаря Ви за вниманието! Очаквам Вашите въпроси! http: //Mars. Society. bg 17. 05. 2014 Mars. Society. bg, (c) 2014