Скачать презентацию Маркетингові стратегії на етапах життєвого циклу товару ПЛАН Скачать презентацию Маркетингові стратегії на етапах життєвого циклу товару ПЛАН

L_7.1.ppt

  • Количество слайдов: 24

Маркетингові стратегії на етапах життєвого циклу товару ПЛАН 1. Концепція та стадії життєвого циклу Маркетингові стратегії на етапах життєвого циклу товару ПЛАН 1. Концепція та стадії життєвого циклу товару. 1. 2. Нестандартні моделі життєвого циклу товару.

Життєвий цикл товарів ЖЦТ це концепція, що описує всі етапи перебування товару на ринку Життєвий цикл товарів ЖЦТ це концепція, що описує всі етапи перебування товару на ринку збуту, починаючи з входженням в ринок і закінчуючи зняттям з виробництва.

КОНЦЕПЦІЯ ЖЦТ Етап зростання Етап зрілості Dollars Етап впровадження Етап спаду ЗБУТ Прибуток 0 КОНЦЕПЦІЯ ЖЦТ Етап зростання Етап зрілості Dollars Етап впровадження Етап спаду ЗБУТ Прибуток 0 Час

КОНЦЕПЦІЯ ЖЦТ КОНЦЕПЦІЯ ЖЦТ

Стадія впровадження o o o o o коли відбувається поява товару на ринку і Стадія впровадження o o o o o коли відбувається поява товару на ринку і поступово збільшуються обсяги його реалізації. Обсяги продажу мінімальні; Прибуток незначний; Максимальні витрати на маркетинг; Цілі маркетингу інформування; Мала кількість конкурентів; Обмеженість розповсюдження товару; Широке використання цінового діапазону; Високі ціни; Орієнтація на тип покупців – новатори та інертні.

СТАДІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ Ціна висока низька Ступінь стимулювання обсягу продажу Високий Низький Стратегія інтенсивного вибіркового СТАДІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ Ціна висока низька Ступінь стимулювання обсягу продажу Високий Низький Стратегія інтенсивного вибіркового маркетингу проникнення Стратегія широкого пасивного проникнення маркетингу

Стратегія інтенсивного маркетингу передбачає встановлення високої ціни та одночасно високі витрати на стимулювання збуту. Стратегія інтенсивного маркетингу передбачає встановлення високої ціни та одночасно високі витрати на стимулювання збуту. o інформація про товар для покупців є новою; o покупці готові придбати новий товар і платити за нього високу ціну; o висока ціна не зменшує конкурентноздатності цього товару.

Стратегія вибіркового проникнення передбачає високу ціну при низькому рівні збутових витрат. Доцільність застосування цієї Стратегія вибіркового проникнення передбачає високу ціну при низькому рівні збутових витрат. Доцільність застосування цієї стратегії: o коли місткість ринку є обмеженою; o більшість потенційних покупців добре поінформована про товар і готові платити за нього високу ціну.

Стратегія широкого проникнення характеризується встановленням низької ціни та високим рівнем витрат для його стимулювання. Стратегія широкого проникнення характеризується встановленням низької ціни та високим рівнем витрат для його стимулювання. Доцільність застосування цієї стратегії: o коли місткість ринку є великою; o товар спрямований на споживчий сегмент, який не буде платити високу ціну за товар.

Стратегія пасивного проникнення характеризується встановленням низької ціни та низьким рівнем витрат для його стимулювання. Стратегія пасивного проникнення характеризується встановленням низької ціни та низьким рівнем витрат для його стимулювання. Доцільність застосування цієї стратегії: o ємність ринку висока і покупці добре поінформовані про товар; o покупці будуть купувати товар лише за порівняно невисокими цінами;

Етап зростання o o o o Це стадія ЖЦТ, яка характеризується швидким визнанням товару Етап зростання o o o o Це стадія ЖЦТ, яка характеризується швидким визнанням товару на ринку і помітним збільшенням прибутку від його реалізації. Модифікація товару; Зростаюча конкуренція; Об’єм продаж зростає; Зростання прибутку; Високі витрати на рекламу та розподіл; Ціни стабільні; Розширення кола покупців-ранні послідовники.

Стадія зрілості o o o o коли відбувається поступове уповільнення темпів зростання продажу, оскільки Стадія зрілості o o o o коли відбувається поступове уповільнення темпів зростання продажу, оскільки товар вже дістав визнання більшості покупців. Зменшення обсягів продажу; Спроби продовження ЖЦТ; Послаблення асортименту; Зменшення кількості нових покупців; Яскраві фактори позиціонування; Розподіл частки конкурентів стабілізувався; Зменшення ціни та прибутку на товар; Масовий споживчий ринок.

№ Стратегія маркетингу Мета стратегії Напрями реалізації 1 2 3 4 1. Модифікація ринку № Стратегія маркетингу Мета стратегії Напрями реалізації 1 2 3 4 1. Модифікація ринку Розширення ринку, шляхом залучення нових споживачів для продажу старих товарів 1. Перетворення принципових противників товару на активних користувачів; 2. Пошук нових (географічних) сегментів ринку. 2. Модифікація товару Збільшення обсягу продажу, завдяки зміні деяких властивостей товару 1. Поліпшення якості товару; 2. Модернізація товару, яка розширює сферу застосування даного продукту; 3. Покращення естетичних параметрів, дизайну та стилю оформлення 3. Модифікація маркетинг-міксу Для стимулювання збільшення продажу товарів можна модифікувати один чи кілька елементів маркетинг-міксу 1. Зменшення ціни, встановлення знижок, надання кредиту; 2. Удосконалення системи розподілу продукції; 3. Удосконалення рекламної кампанії.

Етап спаду стадія ЖЦТ, в період якої спостерігається різке зниження обсягу продажу і прибутку Етап спаду стадія ЖЦТ, в період якої спостерігається різке зниження обсягу продажу і прибутку в результаті падіння попиту на товар. o o o Обсяг реалізації зменшується; Якість нестабільна; Зниження прибутків та кількості конкурентів; Зниження ціни; Розпродаж залишків та елімінування товару. Альтернативні стратегії спадання: 1) вилучення продукту з ринку; 2) «збирання урожаю» .

Нестандартні моделі життєвого циклу товару Нестандартні моделі життєвого циклу товару

Види ЖЦТ 1. Традиційна крива 3. Захоплення 2. Бум або класичний 4. Тривале захоплення Види ЖЦТ 1. Традиційна крива 3. Захоплення 2. Бум або класичний 4. Тривале захоплення 5. Сезонність або мода 6. Ностальгія 7. Провал

Види ЖЦТ в залежності від специфіки окремих товарів ЖЦ, що характеризуються традиційною кривою На Види ЖЦТ в залежності від специфіки окремих товарів ЖЦ, що характеризуються традиційною кривою На цій кривій є фаза впровадження, зростання, зрілості, насичення та спаду Класична крива (бум) описує популярний продукт, що з'являється на ринку зі стабільним збутом впродовж тривалого часу Крива захоплення характеризує швидкий злет і падіння популярності Довгострокове захоплення те саме, що для кривої захоплення, але останній збут при невеликих розмірах здійснюється довше Сезонна крива (крива моди) характеризується великим обсягом реалізації на період початку сезону чи піку моди Крива поновлення (ностальгії) стосується товару, що знову набув популярності Крива провалу характеризує продукт, що взагалі не мав ринкового успіху

Модель захоплення ринку Модель захоплення ринку

Модель відновлення на ринку Модель відновлення на ринку

Модель сезонного попиту Модель сезонного попиту

Модель провалу товару на ринку Модель провалу товару на ринку

Життєвий цикл товару Впровадження Збут Товарна стратегія Збутова стратегія Стратегія просування Цінова стратегія Одна Життєвий цикл товару Впровадження Збут Товарна стратегія Збутова стратегія Стратегія просування Цінова стратегія Одна модель Обмежений Зростання Поява різновидів Збільшення кількості торгових точок Зрілість Велике число моделей товару Висока Час Ліквідація збиткових моделей Кількість Максимальна торгових точок кількість торгових точок скорочується Інформування та Агресивна реклама Нагадування, стимулювання попиту Зниження ціни Спад Ціни падають Мінімальне просування Ціни стабілізуються