Скачать презентацию Management sociálních dat a datové archivy Kurz ISS Скачать презентацию Management sociálních dat a datové archivy Kurz ISS

c49036ec95cec32fb191fb02a48123c3.ppt

  • Количество слайдов: 14

Management sociálních dat a datové archivy Kurz ISS FSV UK Reprezentativita: chyba pokrytí populace Management sociálních dat a datové archivy Kurz ISS FSV UK Reprezentativita: chyba pokrytí populace (coverage error) Jindřich Krejčí

Chyba pokrytí populace jednotky výběru Cílová populace cílová populace: populace, ke které vztahujeme dokazování Chyba pokrytí populace jednotky výběru Cílová populace cílová populace: populace, ke které vztahujeme dokazování populace šetření: populace, ke které se výzkum vztahuje reálně (nezahrnuje některé skupiny; např. určíme, že nezkoumáme institucionální populace, bezdomovce. . . ) Populace opory nežádoucí jednotky populace zachycená ve výzkumu nezahrnutá část populace opora výběru: seznam(-y) nebo sada materiálů a procedur kartotéka. . . ) použitých k identifikaci jednotek cílové populace (např. mapa, populace opory: populace skutečně zachycená v opoře nezachycené jednotky, nežádoucí jednotky, duplikace, klastry DOSTUPNOST VHODNÉ OPORY ! Reprezentativita - coverage error Snímek 2

příklady opory telefonní seznam ► seznam oblastí, seznam adres domácností, seznam členů domácnosti -> příklady opory telefonní seznam ► seznam oblastí, seznam adres domácností, seznam členů domácnosti -> komplexní design výběru ► RDD - random digit dialing ► chyby pokrytí na všech úrovních systematické chyby (problém mladých, znevýhodněné skupiny. . . ) ► pravidlo rezidence de facto/de jure ► nežádoucí jednotky ► identifikace až při pokusu o kontakt: problém s výběrem odhad a navýšení výběru? ; snížení efektivity jednotky, u nichž nevíme, zda do výzkumu patří klastry - podvýběr v průběhu sběru dat (počítač, Kish grid, datum narození. . . ) kompenzační váhy (klastry, duplicity - identifikace v průběhu sběru dat) Reprezentativita - coverage error Snímek 3

obecná populace v ČR - domácnosti a jednotlivci individuální - obvykle: 1. výběr oblastí, obecná populace v ČR - domácnosti a jednotlivci individuální - obvykle: 1. výběr oblastí, 2. domácnost, 3. respondent ► ČSÚ - Registr sčítacích obvodů a budov (RSO) ► databáze doručovacích adres České pošty (DČP) ► dříve ► • RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) • databáze adres plátců (INKASO) ► náhodná procházka zákazníci, zaměstnanci, členové organizací ► seznamy (aktuálnost; různé charakteristiky - prozkoumat, zjistit kontext), ochrana osobních údajů, někdy problém vymezit populaci (zaměstnání na DPČ, faktury. . . ) Reprezentativita - coverage error Snímek 4

firmy, organizace ► různé velikosti, různé struktury, problém geografické lokace, formální/ administrativní vs reálný firmy, organizace ► různé velikosti, různé struktury, problém geografické lokace, formální/ administrativní vs reálný stav, dynamický vývoj události narození, zakoup. něčeho, výskyt něčeho, nezaměstnanost, kriminální čin. . . ► různé opory (časová škála, seznam jiných jednotek - osob, . . př. time use survey) ► specifické populace ► špatně identifikovatelné populace, malé, řídké, rozptýlené chyba pokrytí populace: rozdíl mezi hodnotou cílové populace a populace opory Reprezentativita - coverage error Snímek 5

Redukce počtu chybějících jednotek kombinace více opor v jednom kroku různé výb. pravděpodobnosti, konstrukce Redukce počtu chybějících jednotek kombinace více opor v jednom kroku různé výb. pravděpodobnosti, konstrukce design. vah ► překryv opor (výběr tazatelem v terénu / zahrnutí všech vybraných jedn. různé pravděpodobnosti / zpřesnění odhadů pomocí překryvu), ► Př. kombinace RDD a oblast/soupis dom. Ptel. . = PRDD + POBL - PRDD * POBL Pnon-tel. = POBL ► Př. zpřesnění (RDD domácnosti a OBL domácnosti bez tel. - soubor / OBL domácnosti s tel. - zjistí se podíl a stanoví se váhy pro soubor) ► napůl otevřený interval (half-open interval) uspořádaný seznam s chybějícími jednotkami (např. neaktuální) ► prozkoumá se oblast od vybrané jednotky k nejbližší další jednotce v seznamu ► zahrnou se všechny jednotky a přiřadí se jim pravděpodobnost vybrané jednotky / provede se podvýběr / nové jednotky konstituují nové stratum (překvapení) a v něm se samostatně provede výběr ► Str. 6

Redukce počtu chybějících jednotek II. vícenásobný výběr (multiplicity sampling) sítě, řídce zastoupené populace ► Redukce počtu chybějících jednotek II. vícenásobný výběr (multiplicity sampling) sítě, řídce zastoupené populace ► z opory se vyberou jednotky a s každou jednotkou se vybere celá síť jednotek ► příklad: respondent - všichni příbuzní ► možnost vícenásobného výběru (duplikace v opoře, zastoupení ve více sítích) ► váhy ► nutnost přesné definice vymezení sítě ► nepřesnosti - chyby respondentů ► využití - např. šetření dědičné nemoci ► ► vs. snow-ball - nepravděpodobonostní Reprezentativita - coverage error Snímek 7

Příklad: definice domácnosti Hoffmeyer-Zlotnik, Juergen H. P. and Uwe Warner. Příklad: definice domácnosti Hoffmeyer-Zlotnik, Juergen H. P. and Uwe Warner. "Private Household Concepts and their Operationalisation in Cross-National Social Surveys". Metodološki zvezki, Vol. 6, No. 1, 2009, 1 -26 Str. 8

Str. 9 Str. 9

European Social Survey, 1 -st wave, 2002 ESS definition at instructions for interviewers: European Social Survey, 1 -st wave, 2002 ESS definition at instructions for interviewers: "One person living alone or a group of people living at the same address (and have that address as their only or main residence), who either share at least one main meal a day or share the living accommodation (or both). Included are: people on holiday, away working or in hospital for less than 6 months; school-age children at boarding school; students sharing private accom-modation. Excluded are: people who have been away for 6 months or more, students away at university or college, temporary visitors. " (European Social Survey, 2002: Project Instructions (PAPI), p. 11). ► taken from England's Statistical Office, problematic, revised by ESO participating countries: simple questions, different question wording ► interviewers: no national instructions on HH definition ► no proper clarification to respondents ► respondents free to use their own definitions Str. 10

Str. 11 Str. 11

The fictional extended family comprises 9 persons: - a married couple (grandfather and grandmother) The fictional extended family comprises 9 persons: - a married couple (grandfather and grandmother) - with two adult sons (one is an uncle, the other is a father) - of whom one is married (to wife/mother) with three children (children nos. 1, 2, 3); - the eldest of these children, a daughter, is also married (to son-in-law) This fictional extended family is spread over five to six dwellings: - The grandparents live in their own apartment but in the same house and at the same address as their son and daughter-in-law – the father and mother. - The father and mother and their youngest child (child no. 3, under 14) live in the one apartment. However, the father is home only at the weekends because his place of work is a four-hour drive from the family dwelling. The father has a secondary residence at his place of work. - Child no. 1, a daughter, has her own family and lives together with her husband – the son-in-law. - Child no. 2 (14 and over) is a student and lives at the place of study in a student residence. - The uncle has his own dwelling in the same city as the grandparents but in a different quarter. Str. 12

Str. 13 Str. 13

Str. 14 Str. 14