Скачать презентацию Maantieteellinen koordinaatisto maantieteelliset koordinaatit ilmaisevat asteina pituuden Скачать презентацию Maantieteellinen koordinaatisto maantieteelliset koordinaatit ilmaisevat asteina pituuden

b8639e99bd8e1e4edab3889a1d4c9c89.ppt

  • Количество слайдов: 7

Maantieteellinen koordinaatisto • maantieteelliset koordinaatit ilmaisevat asteina pituuden Greenwichin nollameridiaanista ja leveyden päiväntasaajasta (Kotkan Maantieteellinen koordinaatisto • maantieteelliset koordinaatit ilmaisevat asteina pituuden Greenwichin nollameridiaanista ja leveyden päiväntasaajasta (Kotkan kirkko 60° 27′ 54″ N, 26° 56′ 14″ E) • Esimerkiksi Hauhon kirkon tapulin maantieteelliset koordinaatit ovat 61 astetta 10 minuuttia 17 sekuntia pohjoista leveyttä (61° 10′ 17″N) ja 24 astetta 33 minuuttia 31 sekuntia itäistä pituutta (24° 33′ 31″E). • Maantieteelliset koordinaatit eivät riipu siitä, millä projektiokaistalla kohde sijaitsee.

Suomen kartastokoordinaattijärjestelmä • Kartastokoordinaattijärjestelmä KKJ on koordinaattijärjestelmä, johon vuodesta 1970 alkaen ovat perustuneet suomalaiset Suomen kartastokoordinaattijärjestelmä • Kartastokoordinaattijärjestelmä KKJ on koordinaattijärjestelmä, johon vuodesta 1970 alkaen ovat perustuneet suomalaiset maasto- ja merikartat (sekä peruskoordinaatisto että yhtenäiskoordinaatisto) • PKJ jakaa Suomen kuuteen projektiokaistaan, jonka kunkin leveys on kolme astetta siten, että kaista ulottuu 1, 5 asteen etäisyydelle keskimeridiaanistaan. • Projektiokaistolle on annettu numerot 0 -6 ja niiden keskimeridiaanit ovat 18°, 21°, 24°, 27° 30° ja 33° itäistä pituutta. Kaistoja 0 ja 5 ei yleensä käytetä, koska lukuun ottamatta vain läntistä Ahvenanmaata ja aivan itäisintä Ilomantsin kolkkaa kaistat 1 -4 kattavat koko Suomen. • Jokaisella KKJ: n kattamalla pisteellä on suorakulmainen pohjois- ja itäkoordinaatti, jotka merkitään kirjaimilla P ja I. • Koordinaatit yleensä ilmoitetaan metreinä

Peruskoordinaatisto (pkj) • • • Useissa mittaustehtävissä suorakulmainen koordinaatisto on käytännöllisempi kuin maantieteellinen Suomen Peruskoordinaatisto (pkj) • • • Useissa mittaustehtävissä suorakulmainen koordinaatisto on käytännöllisempi kuin maantieteellinen Suomen peruskarttojen lehtijako perustuu peruskoordinaatistoon (pkj) Peruskoordinaatistossa Suomi on jaettu kuuteen projektiokaistaan, jotka numeroidaan 0– 5 ja joiden keskimeridiaaneina ovat vastaavasti pituuspiirit 18°, 21°, 24°, 27°, 30° ja 33° itäistä pituutta (yleensä käytetään º vain kaistoja 1– 4) Itäkoordinaatti (i) ilmaisee kohdepisteen etäisyyden keskimeridiaanista lyhyintä tietä. Jos piste on keskimeridiaania idempänä, koordinaatti on positiivinen, muuten negatiivinen. Pohjoiskoordinaatti (p) on sen keskimeridiaanin pisteen etäisyys päiväntasaajasta, joka on lähinnä kohdepistettä Etäisyyksien laskenta eri kaistojen välillä on melko hankalaa tarvittavan kaistanmuunnoksen johdosta Hauhon kirkon suorakulmaiset koordinaatit ovat 6784859 P ja 2530205 I

Yhtenäiskoordinaatisto (ykj) • • • Osin edellä mainitusta syystä on Suomen kartastokoordinaattijärjestelmään (KKJ) kehitetty Yhtenäiskoordinaatisto (ykj) • • • Osin edellä mainitusta syystä on Suomen kartastokoordinaattijärjestelmään (KKJ) kehitetty koko maan yhtenäisesti kattava yhtenäiskoordinaatisto, joka vastaa KKJjärjestelmän projektiokaistaa 3 jatkettuna länteen ja itään kattamaan koko Suomen Tämän koordinaatiston pystysuora keskiakseli (matemaattisen koordinaatiston y-akseli) on pituuspiiri 27 astetta itäistä pituutta. Yhtenäiskoordinaattien yhteydessä puhutaan pohjois- ja itä-koordinaateista (p- ja i-akselista). Keskiakselille (keskimeridiaanille) on annettu nollasta poikkeava lukuarvo 3500 (km) tai 3 500 000 (metriä) Lukuarvon ensimmäinen luku ilmaisee, että koordinaatti on projektiokaistan 3 koordinaatti. P-koordinaatti puolestaan ilmaisee etäisyyden päiväntasaajalta pohjoiseen. Tietyn Suomessa olevan pisteen yhtenäiskoordinaatit voidaan siis ilmaista esimerkiksi seuraavasti: p=6700000, i=3500000 tai lyhyemmin: 6700000, 3500000 YKJ-koordinaatit ovat 6787177 P ja 3368770 I

Harjoitus (suunnistuskartta) a) b) c) d) e) f) g) Kuinka pitkä on rastien 1 Harjoitus (suunnistuskartta) a) b) c) d) e) f) g) Kuinka pitkä on rastien 1 ja 2 väli? Miksi rastilta 1 lähdettäessä on oltava tarkka? Minkä rastien väli on tasaisinta maastoa? Minkä rastien välillä on pakko ylittää oja? Mikä rasti on pellon nurkassa? Mikä rasti löytyy koillisen kiven länsipuolelta? Mitkä kaksi rastia ovat jyrkänteen alla? Mihin suuntaan jyrkänteet ovat? h) Kuvaile rastien 4 ja 5 välinen reitti, mm. korkeusvaihtelut

Harjoitus (maantieteellinen koordinaatisto) • Onko Irlanti läntistä vai itäistä pituutta? Entä Uusi. Seelanti 42? Harjoitus (maantieteellinen koordinaatisto) • Onko Irlanti läntistä vai itäistä pituutta? Entä Uusi. Seelanti 42? • Miltä mantereelta löydät koordinaatit 20ºN 1ºW • Minkä paikkojen sijainti on 60ºN 11ºE, 42ºS 175ºE, 18ºS 150ºW ja 77ºN 68ºW? • Määrittele asteen tarkkuudella Bagdad, Rio de Janeiro, Singapore ja Sydney • Mitkä ovat Etelä-Amerikan ääripisteiden koordinaatit? (4 kpl) • Mitkä ovat Kravun ja Kauriin kääntöpiirien sekä napapiirien asteluvut? Miksi? • Määrittele minuutin tarkkuudella Suoman paikat Halti, Rovaniemi, Utö

Harjoitus (peruskoordinaatisto) a) Mitä tarkoittavat kartassa olevat luvut 6600 -7800? b) Arvioi kartasta koti- Harjoitus (peruskoordinaatisto) a) Mitä tarkoittavat kartassa olevat luvut 6600 -7800? b) Arvioi kartasta koti- tai koulupaikkasi sijainti peruskoordinaatistossa. Esim. Rovaniemen keskustan pohjoiskoordinaatin arvo on noin 7380 ja itäkoordinaatin arvo noin 3440 (3500 -60)