м с Медицина

Скачать презентацию м с   Медицина Скачать презентацию м с Медицина

kөkіrekaralyқ_aurular.pptx

 • Размер: 921.0 Кб
 • Автор: Белгісіз Адам
 • Количество слайдов: 48

Описание презентации м с Медицина по слайдам

м с   Медицина факультеті   Хирургиялықм с Медицина факультеті Хирургиялық аурулар кафедрасы Тақырыбы : Көкірекаралық аурулар Қабылдаған: Ашурметов. Р. И Орындаған: Сембекова. Г. Т Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік университеті

Көкірекаралық өкпеқаптар арасындағы кеңістікті толтыратын ағзалар кешені (жүрекқап және үлкен тамырлармен қоса жүрек сондайКөкірекаралық өкпеқаптар арасындағы кеңістікті толтыратын ағзалар кешені (жүрекқап және үлкен тамырлармен қоса жүрек сондай ақ басқа да ағзалар) көкірекаралық, me diastinum, деп аталады.

К Ө К І Р Е К А Р А Л Ы Қ ТК Ө К І Р Е К А Р А Л Ы Қ Т А А Л Д Ы Ң Ғ Ы Ж Ә Н Е А Р Т Қ Ы Б Ө Л І М Д Е Р Д І А Ж Ы Р А Т А Д Ы Ж Ә Н Е Д Е О Л А Р Д Ы Ң А Р А С Ы Н Д А Ғ Ы Ш Е К А Р А Қ Ы З М Е Т І Н Ө К П Е Л Е Р Д І Ң Е К І Т Ү Б І Р І Н І Ң А Р Т Қ Ы Б Ө Л І Г І А Р Қ Ы Л Ы Ж Ү Р Г І З І Л Г Е Н Ф Р О Н Т А Л Д Ы Ж А З Ы Қ Т Ы Қ А Т Қ А Р А Д Ы. А Л Д Ы Ң Ғ Ы К Ө К І Р Е К А Р А Л Ы Қ Т Ы , M E D I A S T I N U M A N T E R I U S , Т Ө М Е Н Г І Б Ө Л І М Д Е Ж Ү Р Е К Қ А П П Е Н Қ О С А Ж Ү Р Е К , А Л Ж О Ғ А Р Ғ Ы Б Ө Л І М Д Е М Ы Н А А Ғ З А Л А Р А Й Ы Р Ш А Б Е З , V E N A C AVA S U P E R I O R Ж Ә Н Е О Н Ы Ң Т Ү Б І Р Л Е Р І , A O RTA A S C E N D E N S , Т А Р М А Қ Т А Р Ы М Е Н Қ О С А О Н Ы Ң Д О Ғ А С Ы , Ө К П Е В Е Н А Л А Р Ы , К Е Ң І Р Д Е К П Е Н Б Р О Н Х Т А Р , N N. P H R E N I C I , Б Р О Н Х Т Ы Қ А Р Т Е Р И Я Л А Р М Е Н В Е Н А Л А Р , Л И М Ф А Т Ү Й І Н Д Е Р І , В Е Н А Л Ы Қ С А Б А У Л А Р М Е Н Н Е Р В Т Е Р ( V E N A C AVA I N F E R I O R , V V. A Z Y G O S E T H E M I A Z Y G O S N. S P L A N C H N I C I Ж Ә Н Е Ө Ң Е Ш Қ А Б Ы Р Ғ А Л А Р Ы Н Д А Ғ Ы — N N VA G I ) Ж А Т А Д Ы.

К К І Р Е К А РА Л Ы Т Ы Ө ҚК К І Р Е К А РА Л Ы Т Ы Ө Қ Ң А Н АТО М И Я Л Ы Р Ы Л Ы М Ы Қ ҚҰ

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Перикардит ПЕРИКАРДИТТЕР ЖҮРЕК ҮЛПЕРШЕГІНІҢ ПОЛИЭТИОЛОГИЯЛЫҚKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Перикардит ПЕРИКАРДИТТЕР ЖҮРЕК ҮЛПЕРШЕГІНІҢ ПОЛИЭТИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАБЫНУ АУРУЫ. КӨБІНЕ ПЕРИКАРДИТ БАСҚА БІР АУРУДЫҢ СИНДРОМЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. БІРІНШІЛІК ПЕРИКАРДИТ ӨТЕ СИРЕК КЕЗДЕСЕДІ.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Перикардтың КТ-ғы көрінісі Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Перикардтың КТ-ғы көрінісі

Ж Ү Р Е К Ү Л П Е Р Ш Е ГЖ Ү Р Е К Ү Л П Е Р Ш Е Г І М И О К А Р Д П Е Н Т Ы Ғ Ы З Б І Т І С К Е Н І Ш К І Б Е Т І — Э П И К А Р Д П Е Н Ж Ә Н Е Ж Ү Р Е К А Й Н А Л А С Ы Н Д А Б О С Қ У Ы С Т Ы Қ Ұ Р А Т Ы Н С Ы Р Т Қ Ы Б Е Т І — П Е Р И К А Р Д Т А Н Т Ұ Р А Д Ы. Қ А Л Ы П Т Ы Д А Ү Л П Е Р Ш Е К Т І Ң Қ У Ы С Ы Н Д А Б Е Т Т Е Р І Н М А Й Л А П Т Ұ Р А Т Ы Н 2 — 5 М Л Ғ А Н А С Ұ Й Ы Қ Т Ы Қ Б О Л А Д Ы.

 ҚУЫС ІШІНДЕГІ ҚЫСЫМ ТЕРІС СОНДЫҚТАН ҮЛПЕРШЕКТІҢ БЕТТЕРІ БІРІНЕ ТЫҒЫЗ ТИІП ТҰРАДЫ. ҚУЫС ІШІНДЕГІ ҚЫСЫМ ТЕРІС СОНДЫҚТАН ҮЛПЕРШЕКТІҢ БЕТТЕРІ БІРІНЕ ТЫҒЫЗ ТИІП ТҰРАДЫ. ПЕРИКАРДТЫҢ СЫРТҚЫ БЕТІ ҮШ ҚАБАТТАН ҚҰРАЛҒАН СЕРОЗДЫҚ, ФИБРОЗДЫҚ ЖӘНЕ ЕҢ СЫРТҚЫСЫ БОРПЫЛДАҚ ДӘНЕКЕР ТІННЕН ТҰРАТЫН. СЕРОЗДЫҚ ҚАБАТ КӨПТЕГЕН ЛИМФАЛЫҚ ТАМЫРЛАРМЕН ЖӘНЕ ЛЮК АТАЛАТЫН ЖАСУШААРАЛЫҚ САҢЫЛАУЛАРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ЖҮРЕК СОҒУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ БІР АШЫЛЫП БІРKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ЖҮРЕК СОҒУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ БІР АШЫЛЫП БІР ЖАБЫЛАТЫН ЛЮКТЕР ПЕРИКАРД ҚУЫСЫНДАҒЫ СҰЙЫҚТЫҚТЫ ЛИМФА ЖҮЙЕСІНЕ ҮНЕМІ СОРЫП ӘКЕТЕДІ. ПЕРИКАРДТЫҢ КЕЙБІР АЙМАҚТАРЫ СҰЙЫҚТЫҚТЫ МОЛ БӨЛСЕ, КЕЙБІР АЙМАҚТАРЫ ОНЫ КӨП СІҢІРЕДІ. СҰЙЫҚТЫҚТЫ ЕҢ МОЛ БӨЛЕТІН ЖҮРЕКШЕ МЕН ЖҮРЕКШЕ ҚҰЛАҚШАЛАРЫНЫҢ ЭПИКАРДЫ.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ПЕРИКАРД ҚАБАТТАРЫНДАҒЫ ДӘНЕКЕР ТІННІҢ МӨЛШЕРІ БІРДЕЙKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ПЕРИКАРД ҚАБАТТАРЫНДАҒЫ ДӘНЕКЕР ТІННІҢ МӨЛШЕРІ БІРДЕЙ ЕМЕС, ЭПИКАРДТА АЗДАУ БОЛСА, ПЕРИКАРДТЫҢ СЫРТҚЫ ҚАБАТЫ ДӘНЕКЕР ТІНГЕ ӨТЕ БАЙ. ОНЫҢ ҚҰРАМЫНДА АСА МЫҚТЫ ФИБРОЗДЫҚ ТАЛШЫҚТАР КӨП, СОНДЫҚТАН ПЕРИКАРД 2 АТМ ШАМАСЫНДАҒЫ ҚЫСЫМҒА ТӨЗЕ АЛАДЫ. ЭПИКАРД ҚАНМЕН МИОКАРДПЕН БІРГЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛСЕ, ПЕРИКАРДҚА ҚАН ДИАФРАГМАЛЫҚ ЖӘНЕ БРОНХТЫҚ АРТЕРИЯЛАРМЕН БАРАДЫ.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project

ҮЛПЕРШЕКТІҢ ИННЕРВАЦИЯСЫ КЕЗБЕ НЕРВІСІМЕН СИМПАТИКАЛЫҚ ӨРІМНЕН, АЛ АУЫРСЫНУДЫ СЕЗЕТІН НЕРВ ТАЛШЫҚТАРЫ ҚҰРСАҚ НЕРВІСІНЕН ҚАМТАМАСЫЗҮЛПЕРШЕКТІҢ ИННЕРВАЦИЯСЫ КЕЗБЕ НЕРВІСІМЕН СИМПАТИКАЛЫҚ ӨРІМНЕН, АЛ АУЫРСЫНУДЫ СЕЗЕТІН НЕРВ ТАЛШЫҚТАРЫ ҚҰРСАҚ НЕРВІСІНЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН. АУЫРСЫНУДЫ СЕЗЕТІН НЕРВ РЕЦЕПТОРЛАРЫ ҮЛПЕРШЕКТІҢ ТӨМЕНГІ БӨЛІГІНДЕ ҚАЛЫҢ ӨРГЕН.

ЭТИОЛОГИЯСЫНА ҚАРАЙ 1. ИНФЕКЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АЛЛЕРГИЯЛЫҚ ЖЕДЕЛ ИДИОПАТИЯЛЫҚ ТУБЕРКУЛЕЗДІК БАКТЕРИЯЛЫҚ ВИРУСТЫҚ САҢЫРАУҚҰЛАҚШЫЛЫҚ МЕРЕЗДІКЭТИОЛОГИЯСЫНА ҚАРАЙ 1. ИНФЕКЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АЛЛЕРГИЯЛЫҚ ЖЕДЕЛ ИДИОПАТИЯЛЫҚ ТУБЕРКУЛЕЗДІК БАКТЕРИЯЛЫҚ ВИРУСТЫҚ САҢЫРАУҚҰЛАҚШЫЛЫҚ МЕРЕЗДІК ГОНОРЕЯЛЫҚЖІКТЕМЕСІ.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project • 2. АСЕПТИКАЛЫҚ МИОКАРД ИНФАРКТЫНАKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project • 2. АСЕПТИКАЛЫҚ МИОКАРД ИНФАРКТЫНА БАЙЛАНЫСТЫ: 1)ЭПИСТЕНОКАРДИЯЛЫҚ 2)ПОСТИНФАРКТТЫҚ ДРЕССЛЕР СИНДРОМЫНАН 3)УРЕМИЯЛЫҚ 4)РАДИАЦИЯ СӘУЛЕСІНЕН 5)РЕВМАТИЗМДІК 6)ДӘНЕКЕР ТІННІҢ ЖҮЙЕЛІ АУРУЛАРЫНДАҒЫ 7)ЖҮЙЕЛІ ВАСКУЛИТТЕРДЕГІ 8)ГЕМОБЛАСТОЗДЫҚ 9)ІСІКТІК 10)ПОДАГРАЛЫҚ 11)ЖАРАҚАТТЫҚ.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project БАРЫСЫНА ҚАРАЙ ЖЕДЕЛ СОЗЫЛМАЛЫ Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project БАРЫСЫНА ҚАРАЙ ЖЕДЕЛ СОЗЫЛМАЛЫ

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ЭКСУДАТТЫҢ ТҮРІНЕ ҚАРАЙ 1)ҚҰРҒАҚ 2)ЭКСУДАТТЫ:Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ЭКСУДАТТЫҢ ТҮРІНЕ ҚАРАЙ 1)ҚҰРҒАҚ 2)ЭКСУДАТТЫ: СЕРОЗДЫ, ФИБРИНДІК, ГЕММОРАГИЯЛЫҚ, ІРІҢДІ, ШІРІКТІ, ХИЛЕЗДІК.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ПРОЛИФЕРАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ ТҮРІНЕ ҚАРАЙ: 1) АДГЕЗИЯЛЫҚ,Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ПРОЛИФЕРАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ ТҮРІНЕ ҚАРАЙ: 1) АДГЕЗИЯЛЫҚ, 2)КОНСТРИКЦИЯЛЫҚ 3)САУЫТТЫ ЖҮРЕК.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ПАТОГЕНЕЗІ ПЕРИКАРДИТТІҢ ДАМУ МЕХАНИЗМДЕРІ ЭТИОЛОГИЯСЫНАKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ПАТОГЕНЕЗІ ПЕРИКАРДИТТІҢ ДАМУ МЕХАНИЗМДЕРІ ЭТИОЛОГИЯСЫНА ТӘУЕЛДІ. ПЕРИКАРДИТТІҢ ДАМУ МЕХАНИЗМІ 1)ҚОЗДЫРҒЫШТАРДЫҢ ГЕМОТОГЕНДІ НЕМЕСЕ ЛИМФОГЕНДІ ЖОЛДАРМЕН ТҮСУІ 2)НЕГІЗГІ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТІҢ ПЕРИКАРДҚА ТІКЕЛЕЙ ӘСЕР ЕТУІ 3)ПЕРИКАРДТЫҢ ИММУНДЫҚ МЕХАНИЗММЕН ЗАҚЫМДАНУЫ 4)ПЕРИКАРДТЫҢ ТҮРЛІ УЛАРДЫҢ, СӘУЛЕЛЕРДІҢ ӘСЕРІНЕН ТІКЕЛЕЙ ЗАҚЫМДАНУЫ. ПЕРИКАРДИТ КӨБІНЕ АНЫҚТАЛМАЙТЫН, БІРАҚ ЖИІ КЕЗДЕСЕТІН АУРУДЫҢ БІРІ, МӘСЕЛЕН АУТОПСИЯ МӘЛІМЕТТЕРІНЕ ҚАРАҒАНДА ӨЛГЕН АДАМДАРДЫҢ 3 -5%-ДА ПЕРИКАРДИТТІҢ ҚАЛДЫҚ БЕЛГІЛЕРІ АНЫҚТАЛАДЫ.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСІ ПЕРИКАРДИТТІҢ КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСІKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСІ ПЕРИКАРДИТТІҢ КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСІ ЖАЛПЫ ЖЕРГІЛІКТІ БЕЛГІЛЕРДЕН ҚҰРАЛАДЫ. ПЕРИКАРДИТ АУЫРСЫНУЛЫҚ ЖӘНЕ ВЕГЕТАТИВТІК РЕЦЕПТОРЛАРҒА БАЙ БОЛУЫНАН, ДЕРТТІҢ БАСТЫ БЕЛГІСІ ЖҮРЕК ТҰСЫНЫҢ СЫЗДАП, ТҮЙРЕП, ТЫРНАП НЕМЕСЕ АШЫП АУЫРУЫ. ПЕРИКАРДҚА БАЙЛАНЫСТЫ АУЫРСЫНУ ДЕНЕНІ ҚИМЫЛДАТҚАНДА, ДЕМДІ ТЕРЕҢ АЛҒАНДА НЕМЕСЕ КЕУДЕНІ ҚОЛМЕН, ФОНЕНДОСКОППЕН БАСҚАНДА КҮШЕЙЕДІ. АУЫРСЫНУ БІРТІНДЕП БАСТАЛЫП, ТҰРАҚТЫ КҮЙІНДЕ БІРНЕШЕ САҒАТ, КҮН САҚТАЛАДЫ ЖӘНЕ НЕЙТРОГЛИЦЕРИН МЕН ВАЛИДОЛҒА БЕРІЛМЕЙДІ, БІРАҚ АНАЛЬГЕТИКТЕР БІРШАМА БАСАДЫ. АУЫРСЫНУДЫҢ ОРНАЛАСУ МЕН ТАРАЛУ БАҒЫТЫ ПЕРИКАРДИТ ОШАҒЫНЫҢ ОРНАЛАСУЫНА ТӘУЕЛДІ. ПЕРИКАРДИТТІҢ ТӨМЕНГІ, ЯҒНИ ДИФРАГМАЛЫҚ АЙМАҒЫНЫҢ ҚАБЫНУЫНДА, АУЫРСЫНУ ІШ ҚУЫСЫНА ТАРАП, ӨТКІР ХИРУРГИЯЛЫҚ АУРУЛАРДЫҢ БІРЕУІНЕ ҰҚСАС КӨРІНІС БЕРУІ МҮМКІН. КЕЙДЕ АУЫРСЫНУ ОҢ ИЫҚҚА, КЕУДЕНІҢ ОҢ ЖАРТЫСЫНА ТАРАЙДЫ. ДИАФРАГМАЛЫҚ НЕРВТІҢ ТІТІРКЕНУІНЕН M. STERNOCLEIDOMOSTOIDEUS АЯҚШАЛАРЫНЫҢ АРАЛЫҒЫНДА ЖӘНЕ СЕМСЕРШЕ ӨСКЕНШЕК ПЕН ҚАБЫРҒАЛЫҚ ШЕМІРШЕКТІҢ АРАЛЫҒЫНДА ПАЛЬПАЦИЯЛАҒАНДА АУЫРСЫНУ АНЫҚТАЛАДЫ, КЕЙДЕ ОСЫДАН ТОҚТАУСЫЗ ЫҚЫЛЫҚ, ЖҮРЕК АЙНУЫ, ТІПТІ ҚҰСУ БАЙҚАЛАДЫ.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ОБЬЕКТИВТІ БЕЛГІЛЕР КАРДИАЛГИЯ СИНДРОМЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІНЕKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ОБЬЕКТИВТІ БЕЛГІЛЕР КАРДИАЛГИЯ СИНДРОМЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІНЕ ТӘУЕЛДІ. АУЫРСЫНУ КҮШЕЙСЕ, НАУҚАС ПЕРИКАРД ҮЙКЕЛІСІН АЗАЙТАТЫН ДЕНЕ ҚАЛПЫНДА БОЛУҒА ТЫРЫСАДЫ, МӘСЕЛЕН, ОҢ БҮЙІРІНДЕ, КЕЙДЕ АЯҚТАРЫН КЕУДЕСІНЕ ТАРТЫП БҮКТЕТІЛІП ЖАТАДЫ НЕМЕСЕ БАСЫН ЖАСТЫҚҚА ТІРЕП ТІЗЕЛЕП ТҰРАДЫ. СОНЫМЕН ҚАТАР ПЕРИКАРДИТТІҢ КӨРІНІСІНДЕ САН ТҮРЛІ НЕЙРОВЕГЕТАТИВТІК БЕЛГІЛЕР БАЙҚАЛАДЫ: МАЗАСЫЗДАНУ, ҚОРҚЫНЫШ СЕЗІМІ, ЕНТІКПЕ, ЖҮРЕК АЙНУЫ, ҚҰСУ, ЫҚЫЛЫҚ, ЖҮРЕК СОҒУЫ, БРАДИКАРДИЯ, ТАХИКАРДИЯ, ЭКСТРАСИСТОЛИЯ, КЕЙ ДЕ АРТЕРИЯЛЫҚ ҚЫСЫМНЫҢ ТӨМЕНДЕУІ.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ЕМІ ЕМДІК ТӘРТІП-ЖҮРЕК ТАМПОДАНАСЫ ДАМУKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ЕМІ ЕМДІК ТӘРТІП-ЖҮРЕК ТАМПОДАНАСЫ ДАМУ ҚАУПІНДЕ НАУҚАСТАР ИНТЕНСИВТІ ТЕРАПИЯ БӨЛІМШЕСІНЕ ОРНАЛАСТЫРЫЛУЫ ТИІС ЖӘНЕ ТОРАКАЛЬДІК ХИРУРГПЕН БІРГЕ ПУНКЦИЯ ЖАСАУ МӘСЕЛЕСІН ЖЕДЕЛ ШЕШУ КЕРЕК. ІСІНУ, АСЦИТ, АУЫР ЕНТІКПЕ БОЛҒАНДА, НАУҚАСТАРДЫ ЖАҒДАЙЫ ДҰРЫСТАЛҒАНША 3 -4 АПТА ТӨСЕК ТӘРТІБІНДЕ ҰСТАЙДЫ.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ЭТИОЛОГИЯЛЫҚ ЕМ -ПЕРИКАРДТЫҢ ЭТИОЛОГИЯСЫ АНЫҚТАЛҒАНДАKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ЭТИОЛОГИЯЛЫҚ ЕМ -ПЕРИКАРДТЫҢ ЭТИОЛОГИЯСЫ АНЫҚТАЛҒАНДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ. ЕГЕР ПЕРИКАРДИТ ИНФЕКЦИЯҒА БАЙЛАНЫСТЫ БОЛСА , МӘСЕЛЕН ПНЕВМОНИЯҒА, ЭКСУДАТТЫ ПЛЕВРИТКЕ АНТИБАКТЕРИЯЛЫҚ ЕМ ЖҮРГІЗІЛЕДІ. ҚАБЫНУҒА ҚАРСЫ ЕМ. ПЕРИКАРДИТТІҢ КӨП ТҮРЛЕРІНДЕ ҚАБЫНУ МЕН ЭКСУДАЦИЯНЫ ТЕЗ ЖОЙЫП, ЖАБЫСҚАҚТАРДЫ БОЛДЫРМАУ ҮШІН СТЕРОИДТЫҚ ЕМЕС ҚАБЫНУҒА ҚАРСЫ ДӘРМЕКТЕР МЕН ГЛЮКОКОРТИКОИДТАР ҚОЛДАНЫЛАДЫ

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ИНДОМЕТАЦИН 0, 025 Г КҮНІНЕ 3Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ИНДОМЕТАЦИН 0, 025 Г КҮНІНЕ 3 -4 РЕТ; ВОЛЬТАРЕН 0, 025 Г КҮНІНЕ 3 -4 РЕТ; БРУФЕН 0, 4 Г КҮНІНЕ 3 РЕТ Т. Б ТАМАҚТАН СОҢ 3 -4 АПТА БОЙЫ

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ПЕРИКАРДТЫҢ ПУНКЦИЯСЫ КӨРСЕТПЕЛЕРІ: 1)ЭКСУДАТТЫҢ ТЕЗKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ПЕРИКАРДТЫҢ ПУНКЦИЯСЫ КӨРСЕТПЕЛЕРІ: 1)ЭКСУДАТТЫҢ ТЕЗ ЖӘНЕ МОЛ ЖИНАЛУЫНАН ДАМЫҒАН ЖҮРЕК ТАМПОДАНАСЫ, БҰЛ ЖАҒДАЙДАҒЫ ПЕРИКАРДТЫҢ ПУНКЦИЯСЫ ЖЕДЕЛ ЕМ ШАРАСЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ; 2)ІРІҢДІ ПЕРИКАРДИТ ;

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project 3)СЕБЕБІ БЕЛГІСІЗ ЭКСУДАТТЫ ПЕРИКАРДИТ. ПЕРИКАРДТЫҢKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project 3)СЕБЕБІ БЕЛГІСІЗ ЭКСУДАТТЫ ПЕРИКАРДИТ. ПЕРИКАРДТЫҢ ПУНКЦИЯСЫН ЖАСАУҒА ҰЗЫНДЫҒЫ 15 СМ, ДИАМЕТРІ 1, 2 -1, 5 ММ ҰЗЫН ИНЕНІ ҚОЛДАНАДЫ. Пункциядан 20 -30 мин бұрын 2% промедол ерітіндісінің 1 мл және 0, 1% атропин ерітіндісінің 0, 5 мл салады. Науқасты шалқасынан жатқызып, эксудатты ине салатын жерге келтіру үшін төсектің бас жағын 30* көтереді.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Пункция жасау этаптары: 1)семсерше өскеншекKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Пункция жасау этаптары: 1)семсерше өскеншек аймағын антисептикалық ерітіндімен сүртіп, стерильді салфеткалармен қоршау; 2)семсерше өскеншектің ұшынан 0, 5 см солға, ине салатын нүктені анықтап алу; 3)25 калибрлі инемен аталған аймаққа 1% лидокаин ерітіндісін енгізіп жатқанда, поршеньді әлсін -әлсін тарта отырып жергілікті анестезияны жасау;

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project 4)Анестезияны жасаған соң, семсерше өскеншектің ұшынанKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project 4)Анестезияны жасаған соң, семсерше өскеншектің ұшынан 0, 5 см сол нүктеге шприцке тіркелген ұзын 25 калибрлі инені енгізу; 5)ЭКГ-ны маниторлау үшін электрокардиографтың кеуде тіркемесінің электродын аталған инеге аллигатор қысқышымен тіркеп қою;

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project 6)Инені кеуде бетіне 45* бұрышында ұстапKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project 6)Инені кеуде бетіне 45* бұрышында ұстап тұрып, артқа және сол иық буынына бағыштап енгізу, бұл кезде шприцте теріс қысымды үнемі ұстауды ұмытпау керек; 7)ЭКГ- да негативті QRS комплекстерінің пайда болуы иненің үлпершекке тигенін көрсетеді;

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project 8)Инені бұдан бірнеше см тереңдетіп перикардKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project 8)Инені бұдан бірнеше см тереңдетіп перикард қуысына түсіп аспирация жасау. Аспирация жасаған кезде эксудат немесе таза қан шығады. ЭКГ- да бұл кезде ST көтерілуі , иненің миокардқа тиіп тұрғанын көрсетеді. Мұндай жағдайда инені сәл тартып, үлпершек қуысына түседі;

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project 9)Перикард қуысындағы сұйықтықты толық сорып алу.Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project 9)Перикард қуысындағы сұйықтықты толық сорып алу. Қажет болса үлпершек қуысына ине арқылы 24 -72 сағатқа катетер қояды. Катетермен жиналып жатқан сұйықтықты шығарып, 4 -6 сағат сайын 30 -50 мг триамсиналон немесе 30 -60 мг преднизалон салып отырады. Іріңді перикардитте, іріңді алған соң, перикард қуысына антибиотиктер салынады.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project МЕДИАСТЕНИТ Медиастениттер басқада қабыну ауруларыKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project МЕДИАСТЕНИТ Медиастениттер басқада қабыну аурулары сияқты жедел және созылмалы болып бөлінеді. Соның ішінде хирургиялық маңызы бар көкірекаралықтың жедел іріңді процесі.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Жедел медиастенит әсіресе іріңді хирургиялықKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Жедел медиастенит әсіресе іріңді хирургиялық инфекцияның ауыр формасына жатады. Кеудеде орналасқан мүшелердің іріңді ауруларының қауіпті және ауыр асқынуының бірі көкірекаралықтың май тіндерінің жедел қабынуы болып табылады.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ЭТИОЛОГИЯСЫ. 1)Пайда болу себебіне байланысты -біріншілік(жарақаттық)Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ЭТИОЛОГИЯСЫ. 1)Пайда болу себебіне байланысты -біріншілік(жарақаттық) -екіншілік( басқа бір аурудың есебінен) 2)Қабынудың сипатына байланысты -серозды -іріңді -шірікті -анаэробты гангренозды.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project 3)Қабыну процессін тудыратын микрофлорадан дамитын медиастенитKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project 3)Қабыну процессін тудыратын микрофлорадан дамитын медиастенит -стафилакокк -стрептококк -пневмококк -ішек таяқшасы -протей және т. б

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Клиникалық көрінісі негізгі шағымдары көкіректеKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Клиникалық көрінісі негізгі шағымдары көкіректе өте қатты ауырсыну, дене қызуының жоғарылауы, жалпы әлсіздік, тыныс жетіспеушілікке шағымданады. Тері қабаттарының гиперемиясы, жартылай отырған қалыпта басын еңкейтіп отырса жеңілдік алып келеді. Тахикардия 110 -120 мм. Аускултацияда жүректе тондардың әлсіз естілуі. Ауырсыну жұтынғанда, басын шалқайтқанда пайда болады.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Лабораторияда : қанда анемия, лейкоцитоз, лейкоцитарлыKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Лабораторияда : қанда анемия, лейкоцитоз, лейкоцитарлы форма солға ығысады. Биохимиялық қан анализнде гипопротеинемия, гипоалбуминемия, гиперглобулинемия. Диагностикасы: рентгенге түсіру, нақты диагноз қою үшін КТ қолданылады.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ЕМІ Жедел медиастенитті ірі діKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ЕМІ Жедел медиастенитті ірі ді т ріне диагноз ң ң ү ойыл анда бірден хирургиялы ем ж ргізу қ ғ қ ү керек. ешті перфорациясынан дамы ан Өң ң ғ медиастенитте ана консервативті ем ғ ж ргізіледі, егер ол баяу дамыса. ү Медиастенит к кірек аралы ты алды ы ө қ ң ңғ б лімінде орналасса медиастеналды ірі ді ө ң оша а трансстериалды жолмен операция ққ жасайды.

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Алды ы жо ар ы бKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Алды ы жо ар ы б лігіне медиастенотомия жасалады. ңғ ғ ғ ө Арт ы жо ар ы медиастенитте нау асты шал асынан қ ғ ғ қ қ жат ызып, валик ойып, басын о а б рып, т с б ана қ қ ңғ ұ ө ұғ емізікше б лшы етіні алдынан терісін кесіп, тері ұ қ ң асты шел май абатын, фацейді ашып ал аннан кейін қ ғ ж йкелік тамырлы буданы б лшы етпен бірге сырт а ү қ ұ қ қ шы арады. олды абайлап сал анда зек туындайды. ғ Қ ғ ө Тесіктен олды ткізіп ешті артымен к кірек қ ө өң ң ө аралы а барады. Содан кейін ірі ді ашып, жуып ққ ң дренаж жасайды. (Савин Розанов дісі). Операциядан ә кейін ар ынды ем ж ргізіледі. Инфузиялы , қ қ ү қ детоксикациялы , антибактериялды ем, зондпен қ қ тама танады. қ

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Созылмалы медиастенит 1. Асептикалы Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Созылмалы медиастенит 1. Асептикалы қ а) идиопатиялы ; қ б) постгемморагиялы ; қ в) липофагты ; қ г)ревматикалы ; қ д)адипозасклеротикалы. қ 2. Микробты а ) Арнайы емес : 1) біріншілік; 2)екіншілік. Б) Арнайы: 1)мерездік; 2)туберкулездік; 3)са ырау ла ты ; ң құ қ қ

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Клиникалы к рінісіқ ө Субпебрилді температура,Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project Клиникалы к рінісіқ ө Субпебрилді температура, жалпы лсіздік, к кіректегі ауырсыну, ә ө терше дік, т бетті т мендеуі, ентігу, ң ә ң ө ж тел, дисфагия, дауысты ө ң ырылдауы, теріні қ ң боз ылттануы. Медиастенит болып ғ жат ан жерде ол жанында ы қ ғ орналас ан а заларды ысады. қ ғ қ

Kazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ан анализнде анемия, лейкоцитоз, Қ лейкоцитарлыKazakhstan Health Technology Transfer and Institutional Reform Project ан анализнде анемия, лейкоцитоз, Қ лейкоцитарлы форма сол а ы ыс ан, ғ ғ қ ЭТЖ жо ары. Себебін аны тап, ғ қ антибактериалды ем ж ргізу ажет. ү қ С улелік терапия ж не ә ә кортикостероидтармен толы ем ж ргізу қ ү ж не полиативті ем. Кеуде клеткасыны ә ң остеомиелиті, хондриті болса, оперативті жолмен емдейді.