Скачать презентацию m nhạc El Violinista Trình bày Скачать презентацию m nhạc El Violinista Trình bày

942fb80675c0fbe2f43093b47d7ddfe0.ppt

  • Количество слайдов: 49

 m nhạc : El Violinista Trình bày: Beatriz – Junín – Buenos Aires- m nhạc : El Violinista Trình bày: Beatriz – Junín – Buenos Aires- Argentina

Giêrusalem là một trong những thành phố cổ nhất của thế giới. Người Giơ-vút Giêrusalem là một trong những thành phố cổ nhất của thế giới. Người Giơ-vút đã cư ngụ tại đây trước khi các chi tộc Híp-ri đến Canaan vào đầu thế kỷ XIII tr CN. Thành này đã là kinh đô cổ của Vương quốc Israel và Vương quốc Giuđa. Giêrusalem được coi như một thành thánh thiêng đối với ba tôn giáo độc thần lớn : Do-thái giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo. Thành Cổ Giêrusalem đã được UNESCO công bố là Di sản của Nhân loại vào năm 1981.

Giêrusalem ban đêm Giêrusalem ban đêm

Giêrusalem nhìn từ các ngọn đồi Giêrusalem nhìn từ các ngọn đồi

Giêrusalem nhìn từ Núi Ô-liu Giêrusalem nhìn từ Núi Ô-liu

Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa

Tường thành của Đền thờ Al-Aqsa Tường thành của Đền thờ Al-Aqsa

Cổng chính của Đền thờ Al-Aqsa Cổng chính của Đền thờ Al-Aqsa

Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa

Đền thờ Hồi giáo La Roca [Đá Tảng] Đền thờ Hồi giáo La Roca [Đá Tảng]

Vòm Đền thờ La Roca Vòm Đền thờ La Roca

Mặt tiền của Đền thờ La Roca Mặt tiền của Đền thờ La Roca

Các tường thành Giêrusalem Các tường thành Giêrusalem

Cổng Hêrôđê thuộc tường thành Giêrusalem Cổng Hêrôđê thuộc tường thành Giêrusalem

Cổng Đamát thuộc tường thành Giêrusalem Cổng Đamát thuộc tường thành Giêrusalem

Cổng Đamát – năm 1900 Giêrusalem Cổng Đamát – năm 1900 Giêrusalem

Cổng Gia-pha thuộc tường thành Giêrusalem Cổng Gia-pha thuộc tường thành Giêrusalem

Tháp Đavít ( gần cổng Gia-pha ) là phần còn lại của ba cái Tháp Đavít ( gần cổng Gia-pha ) là phần còn lại của ba cái tháp do Vua Hêrôđê thực hiện

Nhà thờ Thánh Mộ Nhà thờ Thánh Mộ

Đàng Thánh Giá Chặng XI Đàng Thánh Giá Chặng XI

Đàng Thánh Giá – Chặng XIII nơi hạ xác Đức Giêsu xuống và tẩm Đàng Thánh Giá – Chặng XIII nơi hạ xác Đức Giêsu xuống và tẩm liệm cho Người

Vòm Nhà thờ Thánh Mộ Vòm Nhà thờ Thánh Mộ

Bên trong Nhà thờ Thánh Mộ Bên trong Nhà thờ Thánh Mộ

Lối đi vào mộ Đức Trinh Nữ Maria Giêrusalem Lối đi vào mộ Đức Trinh Nữ Maria Giêrusalem

Nơi thân xác Đức Trinh Nữ Maria yên nghỉ ba ngày, trên khối đá Nơi thân xác Đức Trinh Nữ Maria yên nghỉ ba ngày, trên khối đá tảng màu hạt dẻ, bên dưới bàn đá cẩm thạch để các của lễ

Các khung bọc phiến đá trên đó đã đặt thi hài Đức Trinh Nữ Các khung bọc phiến đá trên đó đã đặt thi hài Đức Trinh Nữ Maria

Núi Ô-liu Núi Ô-liu

Lối đi vào vườn Cây Dầu Lối đi vào vườn Cây Dầu

Nhà thờ Thánh Maria Mađalêna Nhà thờ Thánh Maria Mađalêna

Tu viện Kinh Lạy Cha (Pater Noster) được xây dựng trên nơi Đức Giêsu Tu viện Kinh Lạy Cha (Pater Noster) được xây dựng trên nơi Đức Giêsu đã dạy các môn đệ Lời Kinh của Chúa

Vương cung thánh đường Thánh Anna, thuộc thế kỷ XII, được coi như là Vương cung thánh đường Thánh Anna, thuộc thế kỷ XII, được coi như là một trong những đẹp thờ đẹp nhất của Giêrusalem.

Bức tường Than khóc Bức tường Than khóc

Một con hẻm Giêrusalem Một con hẻm Giêrusalem

Một đường hẻm khác Giêrusalem Một đường hẻm khác Giêrusalem

Một khu chợ ở Giêrusalem Một khu chợ ở Giêrusalem

Phòng ăn Ma-rốc Giêrusalem Phòng ăn Ma-rốc Giêrusalem

Món ăn Ma-rốc Món ăn Ma-rốc

Cảnh lạ tại Giêrusalem : cối xay gió trong thành phố Cảnh lạ tại Giêrusalem : cối xay gió trong thành phố

Trình bày Beatriz - Junín (B) Argentina Dịch từ bản Tây-ban-nha: HPL, 15 -3 Trình bày Beatriz - Junín (B) Argentina Dịch từ bản Tây-ban-nha: HPL, 15 -3 -2009