Скачать презентацию M-Learning ליד ומיד מוטי אלנקוה שי לביא Скачать презентацию M-Learning ליד ומיד מוטי אלנקוה שי לביא

fbb236a5ccf8f007e840c335afa16705.ppt

  • Количество слайдов: 16

 M-Learning ליד ומיד! מוטי אלנקוה שי לביא M-Learning ליד ומיד! מוטי אלנקוה שי לביא

 ומה מספיקים ב 51 דק' • • • מה זה m. Learning הטכנולוגיה ומה מספיקים ב 51 דק' • • • מה זה m. Learning הטכנולוגיה על 'קצה המזלג' כיצד זה עובד? מה חשוב שזה "ידע לעשות" ההבדל - זה כל השוני חסרונות ויתרונות

 מה זה ? m. Learning • : M-Learning למידה מרחוק באמצעים, אלקטרוניים ניידים מה זה ? m. Learning • : M-Learning למידה מרחוק באמצעים, אלקטרוניים ניידים ) , (Mobile המאפשרים למידה בכל מקום ובכל זמן. • M-Learning הוא קרוב משפחה חדש של , E-Learning אך מובחן ממנו בכך שהלמידה מתבצעת: ü באמצעות מכשירים ניידים, כגון: טלפונים סלולאריים, מסופונים. ü התוכן הנלמד קצר ). (micro ü התוכן הנלמד מושפע לעיתים מניידות ומיקום הלומד. ü מכשור שכיח בקרב אחוז גדול מהאוכלוסיה.

 שימושים נוספים • מעצם השימוש במכשירים ניידים ניתן להשליך על עולמות למידה נוספים שימושים נוספים • מעצם השימוש במכשירים ניידים ניתן להשליך על עולמות למידה נוספים ושימוש בפלטפורמות )וטכנולוגיות(, כגון: ) IVR ü מערכות ניתוב קולי( ü מסופונים ü פלטפורמות שליחת SMS/MMS ü למכשירי שמע ניידים )3 (IPOD , MP ü מסכי עבודה )בניידות משטרה, נהגים(

 טכנולוגיה על 'קצה המזלג' • 2 טכנולוגיות עיקריות מרכיבות את העברת המידע הסלולרי: טכנולוגיה על 'קצה המזלג' • 2 טכנולוגיות עיקריות מרכיבות את העברת המידע הסלולרי: ü פיתוח אפליקציה ü פיתוח WEB אפליקציות Java במכשיר סלולרי

 טכנולוגיה על 'קצה המזלג' לומד שרת WAP הדרכה מפתח ממשק הזנת תוכן לומד טכנולוגיה על 'קצה המזלג' לומד שרת WAP הדרכה מפתח ממשק הזנת תוכן לומד מתג טלפוניה מנהל לומד DB מחולל דוחות

 כיצד זה עובד? דוגמאות ליחידות תוכן נוספות פרטנר גאה להציג: נסעתם ליפן ? כיצד זה עובד? דוגמאות ליחידות תוכן נוספות פרטנר גאה להציג: נסעתם ליפן ? ! איך מדברים בנייד עושים בחירות אוניברסיטת חיפה מציגה: חשבון אינפיניטיסימלי לסלולר

 זה מכין קפה? CELLULEARN ניהול § ניהול משתמשים וקבוצות § ניהול קורסים/ עולמות זה מכין קפה? CELLULEARN ניהול § ניהול משתמשים וקבוצות § ניהול קורסים/ עולמות ידע § ניהול הרשאות )לומד, מנהל למידה ואדמין(

 זה מכין קפה? CELLULEARN ניהול למידה § דפי מידע ממוקדים § - SMSMMS זה מכין קפה? CELLULEARN ניהול למידה § דפי מידע ממוקדים § - SMSMMS חד/ דו כיווני הודעות/ צ'ט/ פורום § סרטוני וידיאו § מבחנים § סטטוס לומד § דוחות מנהל § דוח זיהוי פערי ידע

 זה מכין קפה? CELLULEARN למידה ניהול ממשקים § HR ארגוני § מערכת איכון זה מכין קפה? CELLULEARN למידה ניהול ממשקים § HR ארגוני § מערכת איכון ומיקום § המרת תכנים § מתג/ מרכזיית טלפוניה §. . .

 חווית למידה )סלולרית( 2. 0 WEB חוויה משתפת, אינטראקטיבית, בה ללומד ü יכולת חווית למידה )סלולרית( 2. 0 WEB חוויה משתפת, אינטראקטיבית, בה ללומד ü יכולת העלאת תכנים ü יכולת השפעה על אופן התקדמות ü שליטה בקצב התקדמות תהליך הלמידה פרטנר גאה להציג: נסעתם ליפן ? ! איך מדברים בנייד אוניברסיטת חיפה מציגה: חשבון אינפיניטיסימלי לסלולר בכל מקום! בכל זמן!

 חוזים את העתיד ניהול פרוייקט מול החוכמה שבדיעבד איך הופכים פרוייקט למידה סלולרית חוזים את העתיד ניהול פרוייקט מול החוכמה שבדיעבד איך הופכים פרוייקט למידה סלולרית למוצלח עושים בחירות יתרונות וחסרונות של למידה בסלולר

 מתי משתמשים PRE אירוע למידה POST • מבחן בדיקת רמה • מבחן זיהוי מתי משתמשים PRE אירוע למידה POST • מבחן בדיקת רמה • מבחן זיהוי פערי ידע • קיצור משך זמן יח"ל איך הופכים פרוייקט • איסוף מידע על קהל היעד למידה סלולרית למוצלח • ריכוז שאלות הלומדים • שיווק )למשל טיזרים • סקר בכיתה לימודיים( • תכנים שנשארים עם הלומדים • הכנות לקראת למידה • החלפת מידע בין גולשים במהלך )אג'נדה( • תחרויות ידע • ריכוז שאלות הלומדים • מבחן זיהוי פערי ידע • סקר שביעות רצון • וחסרונות יתרונות שימור ורענון ידע של למידה בסלולר • משוב

 "אנחנו לא יכולים לשנות את העבר, אבל אנחנו יכולים לעצב את העתיד" נובמבר 8002, פרס בנאום באו"ם מול המדיניות הערביות

? שאלות melnekave@johnbryce. co. il lavishay@gmail. com ? שאלות melnekave@johnbryce. co. il lavishay@gmail. com

 תודות תם בסדר א - אתם משה תמיר ויעל חרש )מגדל( ניסים קמחי, תודות תם בסדר א - אתם משה תמיר ויעל חרש )מגדל( ניסים קמחי, רוית גרוס וולד שפירו )פרטנר( דורית לייזרוביץ )מרכז ההדרכה של לאומי( שי לביא על בניית מערכת - CELULEARN אלכס ויינבלט על עיצוב ה - JOB AID ולד שפירו על תפעול המושב – אנשי ירחון משאבי אנוש