Скачать презентацию LZZP-PDZ Лечение на заболяванията на зъбната пулпа Скачать презентацию LZZP-PDZ Лечение на заболяванията на зъбната пулпа

dd6f292a6e2e348df6253850d5500e0e.ppt

  • Количество слайдов: 150

LZZP-PDZ LZZP-PDZ

Лечение на заболяванията на зъбната пулпа на постоянни детски зъби Биологични методи и ендодонтско Лечение на заболяванията на зъбната пулпа на постоянни детски зъби Биологични методи и ендодонтско лечение

Начало на патологията • Кариес • След 6 -та година • Пулпити • След Начало на патологията • Кариес • След 6 -та година • Пулпити • След 8 -та година • Периодонтити • Към края на 11 -та година

Възпаление на пулпата настъпва: • Когато силата на агресивните фактори от развиващия се кариозен Възпаление на пулпата настъпва: • Когато силата на агресивните фактори от развиващия се кариозен процес доминира над • Локалната защита на пулпата

Характерът на пулпното възпаление зависи от: Качествата на субстрата Инфекцията навлизаща от кариозния процес Характерът на пулпното възпаление зависи от: Качествата на субстрата Инфекцията навлизаща от кариозния процес 1. Млада пулпа; 1. Стандартна; 2. Незавършено 2. Бързо кореново Прогресираща; развитие; 3. Растежна зона. Допълнителни фактори 1. Нерационално хранене; 2. Въглехидрати; 3. Неустановени хигиенни навици; 4. Ранен пробив; 5. Липса на контрол.

Кръвоснабдяване на зъб с незавършено кореново развитие Кръвоснабдяване на зъб с незавършено кореново развитие

Добра пулпна защита • Млади, активни одонтобласти; • Изобилие от недиференцирани клетки; • Малко Добра пулпна защита • Млади, активни одонтобласти; • Изобилие от недиференцирани клетки; • Малко влакна; • Богато междуклетъчно в-во; • Доро кръвоснабдяване: – Активна микроциркулация; – Еластични съдови стени; – Шънтова система. • Изобилие от амиелинови влакна –б ърза реактивност.

Наличие на растежна зона • Широко отворен коренов връх: – Намалява тъканния оток; – Наличие на растежна зона • Широко отворен коренов връх: – Намалява тъканния оток; – Благоприятства венозния оток; – Извличане на токсините; • Мощен виталитет; • Възможност за ревитализация.

Растежна зона Растежна зона

Благоприятни условия • Мощна обмяна и защита; • Отток на възпалителните продукти, токсини и Благоприятни условия • Мощна обмяна и защита; • Отток на възпалителните продукти, токсини и МО; • Възможност за хронифициране и изолиране на възпалението; • Възможност за оздравителен процес и истинско лечение.

Неблагоприятни условия • Липсата на изграден апекс не спира възпалението; • Бързо преминаване на Неблагоприятни условия • Липсата на изграден апекс не спира възпалението; • Бързо преминаване на възпалението от една фаза в друга; • Преодоляването на растежната зона води до директно ангажиране на околната кост; • Невъзможност за приложение на конвенционалните лечебни методи.

Характер на пулпното възпаление • Хронично възпаление; • Дълго време – обратимо възпаление; • Характер на пулпното възпаление • Хронично възпаление; • Дълго време – обратимо възпаление; • Ограничено хронично огнище и витална пулпа под него; • Възможност за истинско лечение; • Оздравителен процес; • Запазване виталитета на пулпата.

Възпалително огнище • Ацидоза; • Увеличено осмотично налягане; • Увеличено онкотично налягане; • Натрупване Възпалително огнище • Ацидоза; • Увеличено осмотично налягане; • Увеличено онкотично налягане; • Натрупване на разпадни продукти; • Ацетолхолин и хистамин; • Некрохормони; • Активиране на протеолитчна, амилолитична и липолитична ферментация.

Класификация на пулпитите • Pulpitis acuta – P. ac. serosa • Partialis • Totalis Класификация на пулпитите • Pulpitis acuta – P. ac. serosa • Partialis • Totalis – P. ac. purulenta • Partialis • Totalis • Pulpitis chronica – – – Fibrosa Ulcerosa Granulomatosa

Клинична класификация • Травматично разкрита пулпа – Фрактура – Колизио • Разкрита пулпа при Клинична класификация • Травматично разкрита пулпа – Фрактура – Колизио • Разкрита пулпа при лечение на кариес • Затворен пулпит – Асимптоматичен – Симптоматичен • Отворен пролифератвен • Пулпна некроза

Диагностични методи • Рутинни методи: – История на болката – Клинични знаци и симптоми Диагностични методи • Рутинни методи: – История на болката – Клинични знаци и симптоми – Термична стимулация – ЕОД – Рентгенография – Директна дентинна стимулация • Съвременни методи – Пулсова оксиметрия – Спектрофотометрия с двойна дължина на вълната – Лазер доплер флоуметрия

История на болката • Това е първото обмисляне по пътя на • диагностиката на История на болката • Това е първото обмисляне по пътя на • диагностиката на обратимия пулпит И липсата, и присъствието на болка е важен знак – Болка веднага след храна не е задължително знак за пулпно възпаление – Спонтанната болка е сигурен знак за необратим процес – Нощната болка е сигурен знак за необратимост

Клинични знаци и симптоми • Дълбочина на кариозния дефект • Цвят на кариозния дентин Клинични знаци и симптоми • Дълбочина на кариозния дефект • Цвят на кариозния дентин • Консистенция на кариозния дентин • Болки при натиск и перкусия • Възпаление на алвеоларната гингива около корена • Абсцес или фистула

Радиографска интерпртация • Първо установява стадия на кореново развитие • Растежната зона на зъб Радиографска интерпртация • Първо установява стадия на кореново развитие • Растежната зона на зъб с незавършено кореново развитие може да се приеме за усложнения в периодонциума • Видим слой дентин под кариозната лезия не винаги говори за незасегната пулпа • Възпалението не се улавя рентгенографски

Термична стимулация • Стимулация със студено • Стимулация с топло • Провокирана болка – Термична стимулация • Стимулация със студено • Стимулация с топло • Провокирана болка – Провокиране на болка се прави • Върху здрав емайл • В цервикалната област на засегнатия зъб • Сравнително с противоположния зъб

Анализ на провокираната болка • Здрава пулпа - болката изчезва с отстраняването на дразнителя Анализ на провокираната болка • Здрава пулпа - болката изчезва с отстраняването на дразнителя • Обратим пулпит - болката се задържа 10 -15 секунди • Горна граница за обратимост-1 мин. • Необратимо възпаление-над 1 мин.

Електро - одонто диагностика • При зъби с незавършеново кореново развитие стойностите в норма Електро - одонто диагностика • При зъби с незавършеново кореново развитие стойностите в норма са повисоки • При деца методът е силно субективен • Дава фалшиво пложителни или отрицателни сигнали • Не дава възможност за определяне на степента на възпаление

Диференциална диагноза • Витална пулпа • Възпалена пулпа • Частичен пулпит • Серозен пулпит Диференциална диагноза • Витална пулпа • Възпалена пулпа • Частичен пулпит • Серозен пулпит • Невитална пулпа • Невъзпалена пулпа • Тотален пулпит • Пурулентен

Най-важната диференциална диагноза • Обратим пулпит – Частичен хроничен фиброзен пулпит – Начален хроничен Най-важната диференциална диагноза • Обратим пулпит – Частичен хроничен фиброзен пулпит – Начален хроничен улцерозен пулпит – Травматично разкрита пулпа • След не повече от 24 часа • Необратим пулпит – – – Pulp. ac. s. partialis. . Pulp. ac. s. totalis Pulp. ac. pur. partialis. Pulp. ac. pur. totalis. Pulp. chr. granulomatos a

Частично необратими пулпити • Частичен серозен пулпит • Частичен пурулентен пулпит • Частична пулпна Частично необратими пулпити • Частичен серозен пулпит • Частичен пурулентен пулпит • Частична пулпна некроза

Обратими пулпити • Липсва спонтанна болка • Липсва нощна болка • Има провокирана болка Обратими пулпити • Липсва спонтанна болка • Липсва нощна болка • Има провокирана болка – Термични фактори – Химични фактори – Механични • Болката спира след отстраняване на стимула • Клинично провокиране на болка – В областта на шийката на зъба – Върху здрав емайл – Лед, или хлоретил – Нагорещена гутаперча

Лечение Лечение

Принципи на лечение • Да се съхрани виталитета на зъба • Да се запази Принципи на лечение • Да се съхрани виталитета на зъба • Да се запази растежната зона за доизграждане на корена • Ако се налага, хирургичното отстраняване на пулпата да се прави максимално повърхностно, като се запазва максимално голяма част от пулпата витална

Успехът от лечението зависи от: • Точната диагноза • Подбора на най-подходящия метод • Успехът от лечението зависи от: • Точната диагноза • Подбора на най-подходящия метод • Навременността на лечението • Правилното изпълнение на методиката

Методи на пулпно лечение • Биологични методи – Индиректно покритие/щадящо лечение/ – Директно покритие Методи на пулпно лечение • Биологични методи – Индиректно покритие/щадящо лечение/ – Директно покритие – Витална пулпотомия • Ендодонтско лечение

Ендодонтско лечение • Ендодонтско лечение при витална пулпа и незавършено кореново развитие – Апексгенезис Ендодонтско лечение • Ендодонтско лечение при витална пулпа и незавършено кореново развитие – Апексгенезис • Ниска пулпотомия • Висока пулпектомия при невитална пулпа и незавършено кореново развитие – Апексгенезис. Ревитализация – Апексфикацио

Ендодонтско лечение • Витална пулпа и завършено кореново развитие – Биологично лечение – Пулпотомия Ендодонтско лечение • Витална пулпа и завършено кореново развитие – Биологично лечение – Пулпотомия – Пулпектомия • Невитална пулпа и завършено кореново развитие – Рутинна коренова терапия

Биологично лечение Биологично лечение

Цел на биологичното лечение • 1. Да се съхрани виталитета на зъба – Следствие: Цел на биологичното лечение • 1. Да се съхрани виталитета на зъба – Следствие: • 2. Да се осигури доизграждането на корена и апекса

Индиректно пулпно покритие • Цел на метода – Да се запаи виталитета на пулпата Индиректно пулпно покритие • Цел на метода – Да се запаи виталитета на пулпата • Да се осигури доизграждането на корена и апекса

Индикации за индиректно покритие • Затворен асимптоматичен пулпитpulpitis chronica fibrosa Индикации за индиректно покритие • Затворен асимптоматичен пулпитpulpitis chronica fibrosa

Критерии за индиректно покритие • Липса на спонтанна болка • Липса на нощна болка Критерии за индиректно покритие • Липса на спонтанна болка • Липса на нощна болка • Провокираната болка да е с продължителност под 30 сек • Коронката на зъба да е възстановима

Индиректно пулпно покритие Методика на приложението /двусеансово лечение/ Индиректно пулпно покритие Методика на приложението /двусеансово лечение/

Първи сеанс • Клинично се установява дълбок кариозен • • дефект с размекнат кариозен Първи сеанс • Клинично се установява дълбок кариозен • • дефект с размекнат кариозен дентин Оформя се кавитета Почиства се кариозния дентин от стените му Почиства се голямата част от кариозния дентин по дъното на кавитета Остава се тънък слой деминерализиран дентин над пулпата/който принципно би трябвало да се отстрани/

Индиректно покритие • Прогресираща • кариозна лезия към пулпата Ако се отстрани цялата кариозна Индиректно покритие • Прогресираща • кариозна лезия към пулпата Ако се отстрани цялата кариозна маса ще се разкрие пулпата

Индиректно покритие • Оставя се тънък слой • • деминерализиран дентин над пулпата Над Индиректно покритие • Оставя се тънък слой • • деминерализиран дентин над пулпата Над него се поставя тънък слой калциев хидроксид Кавитетът се запълва с ZOE

Първи сеанс • Кавитетът се промива и подсушава • Дъното на кавитета се покрива Първи сеанс • Кавитетът се промива и подсушава • Дъното на кавитета се покрива с калциево -хидрокисиден препарат – Втвърдяващ се – Невтвърдяващ се – Дебелина на слоя-0, 5 -1 мм • Целият кавитет се запълва с паста от ZOE • Прави се рентгенография, която ще служи • • за контрола Изследва се виталитета на зъба, който ще служи за контрола Зъбът се оставя така за 6 -8 седмици

Втори сеанс • При липса на субективни оплаквания: • Прави се рентгенография и се Втори сеанс • При липса на субективни оплаквания: • Прави се рентгенография и се следи за: – Образуване на секундерен дентин – Реминерализация на оставения деминерализиран дентин • Провежда се ЕОД – Резултатите се сравняват с изходните

Втори сеанс • Ако резултатите са положителни лечението завършва в този етап • Отстранява Втори сеанс • Ако резултатите са положителни лечението завършва в този етап • Отстранява се пастата от ZOE • Отстранява се по-голямата част от оставения демнерализиран дентин • Внимателно се запазва реминерализирания и секундерния дентин

Втори сеанс • Промиване и подсушаване на кавитета • Покриване на дъното на кавитета Втори сеанс • Промиване и подсушаване на кавитета • Покриване на дъното на кавитета с калциево-хидрокисиден препарат • Подложка • Обтурация на кавитета

Индиректно покритие • Образуван е • • секундерен дентин Деминерализирания дентин се отстранява Покрива Индиректно покритие • Образуван е • • секундерен дентин Деминерализирания дентин се отстранява Покрива се с калциев хидроксид Подложка Обтурация

Индиректно покритие • Случай с • рецидивиращ кариес на първи постоянен молар Провежда се Индиректно покритие • Случай с • рецидивиращ кариес на първи постоянен молар Провежда се индиректно покритие

Индиректно покритие • След една година • Образуван е • • • секундерен дентин Индиректно покритие • След една година • Образуван е • • • секундерен дентин Пулпата е намалена по обем Няма периапикални изменения Зъбът е витален

Индиректно покритие • 11 годишно момиче • Рецидивиращ кариес • под обтурация Провежда се Индиректно покритие • 11 годишно момиче • Рецидивиращ кариес • под обтурация Провежда се индиректно покритие

Една година по-късно • Изграждане на секундерен дентин под индиректното покритие Една година по-късно • Изграждане на секундерен дентин под индиректното покритие

След две години • Увеличен слой • • • дентин Намалена пулпна камера Нормална След две години • Увеличен слой • • • дентин Намалена пулпна камера Нормална lamina dura Витален зъб

Проследяване на лечението • Първата година се проследява на 3 месеца • Втората година Проследяване на лечението • Първата година се проследява на 3 месеца • Втората година на 6 месеца • Проследява се : – Рентгенологично • Състоянието на секундерния дентин • Кореновото развитие – Виталитета на зъба

Дълбок кариозен дефект • Кариозен дефект на • долен втори премолар Съществува изключително тънка Дълбок кариозен дефект • Кариозен дефект на • долен втори премолар Съществува изключително тънка и деминерализирана преграда с пулпата

След провеждане на индиректно покритие • Наличие на тънък • слой от реминерализиран и След провеждане на индиректно покритие • Наличие на тънък • слой от реминерализиран и секундерен дентин Макар и тънък той е достатъчно надежден за успеха на лечението

Лечението е успешно ако: • Две години след лечението виталитетът на зъба е запазен Лечението е успешно ако: • Две години след лечението виталитетът на зъба е запазен • Ако кореновото развитие продължи успешно

Фармакодинамика на Ca/OH/2 • Ca/OH/2 -PH- 12, 3 – 12, 38 • Ca/OH/2+ вода= Фармакодинамика на Ca/OH/2 • Ca/OH/2 -PH- 12, 3 – 12, 38 • Ca/OH/2+ вода= PH- 12, 75 • Ca/OH/2 + серум =PH- 9, 4 • Алкализиращо действие • Дехидриращо • Бактерицидно • Лизиращо некротичната тъкан • Билогично

Биологично действие • Намаляването на ацидозата нормализира • • • тъканта Дехидратирането намалява тъканния Биологично действие • Намаляването на ацидозата нормализира • • • тъканта Дехидратирането намалява тъканния едем Нараства метаболитната активност Коригира се и се нормализира съотношението О 2 /CO 3 Прекъсва се източникът на възпаление Благоприятства се оздравителния процес Стимулира се функцията на одонтобласти и фибробласти

Механизъм на действие • Ca/OH/2 от пастата се разгражда до Ca + 2 OH Механизъм на действие • Ca/OH/2 от пастата се разгражда до Ca + 2 OH • Ca се свързва бързо с О 2 и образува Ca. O • Ca. O бързо аспирира водата от тъканната течност до образуване нови порции от Ca/OH/2 • Бързо се окупира цялото количество течност • Намалява се вътрпулпното тъканно налягане

Механизъм на действие • Ca/OH/2 освобождава ОH групи, които лизират наличната некротична тъкан – Механизъм на действие • Ca/OH/2 освобождава ОH групи, които лизират наличната некротична тъкан – Некротичната тъкан се трансформира във вода и въглероден двуокис /нетоксични продукти/ Те се резорбират чрез физична дифузия

Механизъм на действие • Ca/ОH/2 + CO 2 –карбонизация до-Ca. CO 3 + H Механизъм на действие • Ca/ОH/2 + CO 2 –карбонизация до-Ca. CO 3 + H 2 O • Ca. CO 3 е неразтворим във вода, но е разтворим във вода, която съдържа CO 2 • В началото Ca. CO 3 се разтваря отново до Ca. O до пълното окупиране на водата и пълното изчерпване на CO 2

Mеханизъм на действие • След пълното изчерпване на CO 2 , Ca. CO 3 Mеханизъм на действие • След пълното изчерпване на CO 2 , Ca. CO 3 започва да се депозира върху : – Вътршната повърхност на дентина – Фиброзната тъкан

Резултати от успешно индиректно покритие • Унищожаване на останалите МО • Спиране на възпалението Резултати от успешно индиректно покритие • Унищожаване на останалите МО • Спиране на възпалението • Реминерализация на оставения деминерализиран дентин • Образуване на защитен секундерен дентин • Запазване на виталитета на пулпата

Възможни усложнения • Екзацербация на възпалението – При неправилна диагноза – При неправилно приложение Възможни усложнения • Екзацербация на възпалението – При неправилна диагноза – При неправилно приложение на методиката • Некроза на пулпата – Ранна- до 2 години – Късна-след 2 години • Калцифициране на пулпата

Директно пулпно покритие Директно пулпно покритие

Цел на директното покритие • Да се спре възпалителния процес • Да се запази Цел на директното покритие • Да се спре възпалителния процес • Да се запази виталитета на пулпата – Да се осигури завършването на кореновото развитие

Индикации за директно покритие • Затворен асимптоматичн пулпит /по избор на лечителя/ • Отворен Индикации за директно покритие • Затворен асимптоматичн пулпит /по избор на лечителя/ • Отворен асимптоматичен пулпит – Pulpitis chronica ulcerosa • Травматично разкрита пулпа – При колизио – При фрактура със засягане на пулпата

Критерии за директно покритие • Разкритието не бива да е по-голямо от 1 мм Критерии за директно покритие • Разкритието не бива да е по-голямо от 1 мм в диаметър • Травматичното разкритие да е наймного преди 24 часа • Да има контролирано кървене – Кървенето да спира до 2 мин

Критерии при хроничен улцерозен пулпит • Улцерата да не е по-голяма от 1 мм Критерии при хроничен улцерозен пулпит • Улцерата да не е по-голяма от 1 мм в • • • диаметър Улцерата да не е в шийката Да няма спонтанна болка Да няма нощна болка Провокираната болка да е под 1 мин Улцерата да е червена Да няма вътрешна коренова резорбция

Директно пулпно покритие Методика на приложение Едносеансов метод Директно пулпно покритие Методика на приложение Едносеансов метод

Първи сеанс • Прави се рентгенография- служи за контрола • Изследва се виталитета- служи Първи сеанс • Прави се рентгенография- служи за контрола • Изследва се виталитета- служи за контрола • Поставя се анестезия • Отстранява се цялостно кариозната маса • Разкритието се промива с физиологичен • • разтвор Подсушава се Поставя се невтвърдяващ се калциевохидроксиден препарат върху разкритието и съседния надпулпен дентин

Първи сеанс • Поставя се подложка • Поставя се окончателна обтурация • При травматично Първи сеанс • Поставя се подложка • Поставя се окончателна обтурация • При травматично разкрита пулпа след фрактура /резци/ възстановяването да е по-ниско – Зъбът да е извън оклузия – Да се избегне допълнителна дъвкателна травма

Директно покритие • Фрактура на • • коронката с разкритие на пулпата от 1 Директно покритие • Фрактура на • • коронката с разкритие на пулпата от 1 мм Кървенето е спряло Провежда се директно покритие и възстановяване

Директно пулпно покритие • Дълбок кариозен процес с разкритие на пулпата не поголямо от Директно пулпно покритие • Дълбок кариозен процес с разкритие на пулпата не поголямо от 1 мм в диаметър

Пулпно разкритие • Фрактура на горни • • централни резци Пулпно разкритие до 1 Пулпно разкритие • Фрактура на горни • • централни резци Пулпно разкритие до 1 мм Предприема се директно покритие

2 години по-късно • Кореновото развитие • • е завършено Пулпата е витална Открива 2 години по-късно • Кореновото развитие • • е завършено Пулпата е витална Открива се калцифицирана фиброзна преграда

Проследяване след директно покритие • При липса на субективна симптоматика: • Провежда се ЕОД Проследяване след директно покритие • При липса на субективна симптоматика: • Провежда се ЕОД – Сравнява се с изходното • Проследява се рентгенологично – Образуване на фиброзна калцифицирана преграда под разкритието – Образуване на секундерен дентин около разкритието – Завършване на кореновото разкритие

Продължителност на проследяването • Първата година на всеки 3 месеца • Втората година на Продължителност на проследяването • Първата година на всеки 3 месеца • Втората година на 6 месеца

Резултати от лечението • Спиране на възпалението • Възстановяване на биологичната активност на пулпата Резултати от лечението • Спиране на възпалението • Възстановяване на биологичната активност на пулпата • Стимулиране на фибробластите до продукция на фиброзна мембрана под разкритието • Калцифициране на фиброзната мембрана

Резултати от лечението • Стимулиране на живите одонтобласти около разкритието към продукция на секундерен Резултати от лечението • Стимулиране на живите одонтобласти около разкритието към продукция на секундерен дентин • Запазване на виталитета на пулпата • Доизграждане на корена и затваряне на апекса

Възможни усложнения • Екзацербация на възпалението – При неправилна диагноза – При неправилно приложение Възможни усложнения • Екзацербация на възпалението – При неправилна диагноза – При неправилно приложение на методиката • Пулпна некроза – – Ранна-до 2 години Късна-над 2 години – – В коронковата пулпа В кореновата пулпа • Калцификати

Витална пулпотомия Частично биологичен метод Витална пулпотомия Частично биологичен метод

Цел на виталната пулпотомия • С отстраняването на коронковата пулпа да се отстрани възпалението Цел на виталната пулпотомия • С отстраняването на коронковата пулпа да се отстрани възпалението • Да се запази виталитета на кореновата пулпа – Да се осигури доизграждане на корена и затваряне на апекса

Индикации за витална пулпотомия • Затворен симптоматичен пулпит – Pulpitis acuta serosa partialis – Индикации за витална пулпотомия • Затворен симптоматичен пулпит – Pulpitis acuta serosa partialis – Екзацербация на pulp. chr. fibrosa • Отворен симптоматичен пулпит – Pulpitis acuta serosa partialis – Pulpitis acuta purulenta partialis • Ранен неуспех от приложение на • • индиректно и директно покритие Травматично разкритие на пулпата над 1 мм. Травматично разкритие на пулпата в областта на шийката

Критерии за витална пулпотомия • Провокираната болка е около 1 мин. • Спонтанните болки Критерии за витална пулпотомия • Провокираната болка е около 1 мин. • Спонтанните болки са инцидентни, краткотрайни, с дълги интермисии • Да няма нощна болка • Коронката на зъба да е възстановима • Да са изградени са поне 2/3 от корена • Да няма вътрешна коренова резорбция

Вътрешна коренова резорбция • Резултат от пулпно възпаление Вътрешна коренова резорбция • Резултат от пулпно възпаление

Външна коренова резорбция • Възпалителна • • инфекция Обикновенно по пътя на пулпно възпаление Външна коренова резорбция • Възпалителна • • инфекция Обикновенно по пътя на пулпно възпаление Протича изключително бързо -за месеци Зъбът се разклаща Води до загуба на

Критерии • Няма абсцес или фистула • Хеморагията след пулпотомията да е червена • Критерии • Няма абсцес или фистула • Хеморагията след пулпотомията да е червена • Хеморагията да е контролирана/2 -5 мин/ • Липсва миризма

Методика на виталната пулпотомия Едносеансово лечение Методика на виталната пулпотомия Едносеансово лечение

Първи сеанс • Прави се рентгенография – Търси се вътрешна коренова резорбция – Установява Първи сеанс • Прави се рентгенография – Търси се вътрешна коренова резорбция – Установява се степента на кореновотo развитие • Служи за критерий за лечение • Служи за сравнение след лечението • Изследва се виталитета на зъба – Критерий за лечение – Начална база за сравнение

Витална пулпотомия • Разкритие на • пулпата по-голямо от 1 мм Подходящ случай за Витална пулпотомия • Разкритие на • пулпата по-голямо от 1 мм Подходящ случай за витална пулпотомия

Витална пулпотомия • Заздравяла пулпна • рана Формирана калцифицирана фиброзна бариера под калциевохидроксидн ия Витална пулпотомия • Заздравяла пулпна • рана Формирана калцифицирана фиброзна бариера под калциевохидроксидн ия препарат

Витална пулпотомия • Фрактура с • разкритие на пулпата по-голямо от 1 мм Провежда Витална пулпотомия • Фрактура с • разкритие на пулпата по-голямо от 1 мм Провежда се витална пулпотомия

6 месеца по-късно • Формиране на • калцифициран фиброзен мост над раневата повърхност Апексгенезиса 6 месеца по-късно • Формиране на • калцифициран фиброзен мост над раневата повърхност Апексгенезиса продължава

Витална пулпотомия • Фрактура на • • коронката на зъб с незавършено кореново развитие Витална пулпотомия • Фрактура на • • коронката на зъб с незавършено кореново развитие Разкритието е 3 -4 мм Провежда се витална пулпотомия

6 месеца по-късно • Образуване на • • калцифициран мост Задебеляване на кореновите стени 6 месеца по-късно • Образуване на • • калцифициран мост Задебеляване на кореновите стени Продължаваща апексгенеза

Пулпотомия • Отстранява се коронарната пулпа и се поставя калциев хидроокис Пулпотомия • Отстранява се коронарната пулпа и се поставя калциев хидроокис

Контролен преглед • Зъбът е витален • Кореновото изграждане продължава Контролен преглед • Зъбът е витален • Кореновото изграждане продължава

10 месеца по-късно • Кореновото • • изграждане е завършило-успешна апексгенеза Кореновата пулпа е 10 месеца по-късно • Кореновото • • изграждане е завършило-успешна апексгенеза Кореновата пулпа е витална Лечението може да приключи до тук

Възможност за избор • След завършване на • кореновото развитие може да се предпочете Възможност за избор • След завършване на • кореновото развитие може да се предпочете пулпектомия и рутинна коренова терапия Избягват се възможните усложнения

Проведена рутинна коренова терапия • Усложненията са • • избегнати Нарушава се принципа за Проведена рутинна коренова терапия • Усложненията са • • избегнати Нарушава се принципа за запазване на виталитета Възможност за избор

Първи сеанс • Поставя се анестезия • Оформя се кавитета • Почиства се цялата Първи сеанс • Поставя се анестезия • Оформя се кавитета • Почиства се цялата кариозна маса • Изрязва се tectum cavae pulpae • Ампутира се коронковата пулпа • Ампутира се 1 мм от кореновата пулпа в орифициумите

Първи сеанс • Раната се промива с физиологичен разтвор • • или преварена вода Първи сеанс • Раната се промива с физиологичен разтвор • • или преварена вода След спиране на кървенето се подсушава Върху раневата повърхност се поставя невтвърдяващ се калциево хидроксиден препарат без натиск Поставя се подложка Поставя се окончателна обтурация

Проследяване • Проследява се рентгенологично – Образуване на фиброзна калцифицирана преграда под раневата повърхност Проследяване • Проследява се рентгенологично – Образуване на фиброзна калцифицирана преграда под раневата повърхност – Продължаване на кореновото развитие – Образуване на калцификати

Проследяване • Субективни оплаквания на пациента • Проследяването става – Първата година на 3 Проследяване • Субективни оплаквания на пациента • Проследяването става – Първата година на 3 месеца – Втората година на 6 масеца

Положителен изход от лечението • Прекратяване на пулпното възпаление • Възстановяване на биологичните функции Положителен изход от лечението • Прекратяване на пулпното възпаление • Възстановяване на биологичните функции на • • • кореновата пулпа Запазване на виталитета на кореновата пулпа Доизграждане на корена и затваряне на апекса Осигуряване на пълноценна функция на зъба

Неуспехи на лечението • Екзацербация на възпалението – При неправилна диагноза – При неправилно Неуспехи на лечението • Екзацербация на възпалението – При неправилна диагноза – При неправилно приложение на лечебната методика • Некроза на кореновата пулпа – Ранна-до 2 години – Късна-след 2 години

Усложнения от лечението • Калцификати в кореновата пулпа и последваща некроза • Облитериране на Усложнения от лечението • Калцификати в кореновата пулпа и последваща некроза • Облитериране на кореновия канал

Поведение при неуспешно лечение • При некроза и незавършено кореново лечение – Прилагане на Поведение при неуспешно лечение • При некроза и незавършено кореново лечение – Прилагане на методики за апексгенезис – При неуспех –за апексфикацио • При некроза и завършено кореново развитие – Спешна пулпектомия – Рутинна коренова терапия

Калцификати в кореновата пулпа • При незавършено кореново развитие – Apexgenesis – Apexficatio • Калцификати в кореновата пулпа • При незавършено кореново развитие – Apexgenesis – Apexficatio • При завършено кореново развитие – Пулпектомия – Рутинна коренова терапия

Ендодонтия на постоянни детски зъби С незавършено кореново развитие Ендодонтия на постоянни детски зъби С незавършено кореново развитие

Апексгенезис 1. Ниска пулпотомия 2. Висока пулпектомия Апексгенезис 1. Ниска пулпотомия 2. Висока пулпектомия

Ниска пулпотомия • Прави се на 5 мм под нивото на шийката Ниска пулпотомия • Прави се на 5 мм под нивото на шийката

Висока пулпектомия • Извършва се на 5 мм от края на изградените коренови стени Висока пулпектомия • Извършва се на 5 мм от края на изградените коренови стени

Висока пулпектомия • Поставя се калциевохидроксид ен материал Висока пулпектомия • Поставя се калциевохидроксид ен материал

Висока пулпектомия • Осигурява се • • • растежната зона Калциев хидроксид ZOE Цимент Висока пулпектомия • Осигурява се • • • растежната зона Калциев хидроксид ZOE Цимент , временна обтурация, или ZOE

Апексгенезис и апексфикацио Апексгенезис и апексфикацио

Индикации • Симптоматичен затворен пулпит – Pulpitis acuta serosa partialis – Pulpitis acuta purulenta Индикации • Симптоматичен затворен пулпит – Pulpitis acuta serosa partialis – Pulpitis acuta purulenta partialis • Симптоматичен отворен пулпит – Екзацербирал хроничен улцерозен пулпит – Екзацербирал хроничен грануломатозен пулпит • Неуспешна пулпотомия

Критерии за ниска пулпотомия • Възпалението на пулпата е обхванало голяма • част от Критерии за ниска пулпотомия • Възпалението на пулпата е обхванало голяма • част от коронковата пулпа Симптоми, отговарящи на частично възпаление – Относително кратка спонтанна болка – Относително дълги интермисии • При пулпотомия, когато: – Кървенето не спира до 5 мин – Кървенето не е с червен цвят

Цел на ниската пулпотомия • Максимално повърхностно отстраняване на пулпата • Максимално запазване на Цел на ниската пулпотомия • Максимално повърхностно отстраняване на пулпата • Максимално запазване на витална пулпа и растежна зона • Доизграждане на корена и апекса • Осигуряване на възможност за рутинна коренова терапия

Същност на ниската пулпотомия • Отстранява се 5 мм от коронковата пулпа под • Същност на ниската пулпотомия • Отстранява се 5 мм от коронковата пулпа под • • орифициумите Отстраняване на възпалената пулпа до здрава тъкан Запазване на достатъчно голяма част от кореновата пулпа Запазване на растежната зона активна Доизграждане на корена и затваряне на апекса

Усложнено разкритие на пулпата • Симптоматиката изисква по-голямо хирургично отстраняване на пулпата Усложнено разкритие на пулпата • Симптоматиката изисква по-голямо хирургично отстраняване на пулпата

Проведена ниска пулпотомия Проведена ниска пулпотомия

Апексгенесис Апексгенесис

Методика на ниската пулпотомия • Под анестезия се отстранява 0, 5 мм от кореновата Методика на ниската пулпотомия • Под анестезия се отстранява 0, 5 мм от кореновата пулпа • Промивка с физиологичен разтвор или преварена вода • След спиране на кървенето/2 -3 мин/ се прави превръзка с Ca(OH)2 • Кавитета се запълва с ZOEпаста

Методика • Прави се рентгенография – Контрола за кореновото развитие • Лечението прдължава около Методика • Прави се рентгенография – Контрола за кореновото развитие • Лечението прдължава около 9 месеца • Контролни прегледи се правят в началото • всеки месец, а след това на 2 месеца Следи се: – Нивото на калциевия хидроксид – Фиброзиране и калцифициране на раневата повърхност – Доизграждането на корена • При изчерпване на калциевия хидроксид зъбът се отваря и се репозира ново количество

Методика • След завършване на апексгенезиса се престъпва към следващата фаза от лечението – Методика • След завършване на апексгенезиса се престъпва към следващата фаза от лечението – Зъбът се отваря – Прави се пулпектомия – Запълване на корена – Окончателно възстановяване на зъба

Висока пулпектомия Висока пулпектомия

Индикации • Екзацербирал тотален пулпит – Серозен – Пурулентен -Отворен -Затворен • Хроничен грануломатозен Индикации • Екзацербирал тотален пулпит – Серозен – Пурулентен -Отворен -Затворен • Хроничен грануломатозен пулпит

Критерии за приложение • Субективна симптоматика за въвлечена във възпалението коренова пулпа – Спонтанна Критерии за приложение • Субективна симптоматика за въвлечена във възпалението коренова пулпа – Спонтанна продължителна болка – Нощна болка • Обективна симптоматика – Неконтролирано кървене след ниска пулпотомия – Кървенето не е с червен цвят • Незавършено кореново развитие

Цел на високата пулпектомия • Да се отстрани максимално високо възпалената пулпа • Да Цел на високата пулпектомия • Да се отстрани максимално високо възпалената пулпа • Да се остави достатъчна част от кореновата пулпа, за осигуряване на витална растежна зона • Да се осигури кореново доизграждане

Методика • Отстранява се кореновата пулпа на 5 мм над нивото на изградения корен Методика • Отстранява се кореновата пулпа на 5 мм над нивото на изградения корен • Запълва се канала с калцивохидроксиден материал • Кавитетът се запълва с паста от ZOE • Лечението продължава 9 -12 месеца до завършване на кореновото развитие

Методика • Възможно е да се наложат 2 -3 репозиции на калциево хидроксиден материал Методика • Възможно е да се наложат 2 -3 репозиции на калциево хидроксиден материал • След завършване на кореновото развитие и затварянето на апекса се престъпва към провеждане на рутинна коренова терапия

Ниска пулпектомия Ниска пулпектомия

Постигане на апексгенесис Постигане на апексгенесис

Apexificatio Apexificatio

Апексфикацио • Прилага се при незавършено кореново развитие и некротизирала пулпа • Няма запазени Апексфикацио • Прилага се при незавършено кореново развитие и некротизирала пулпа • Няма запазени елементи от растежния орган • Не е възможно да се постигне апексгенезис • Апексфикациото осигурява затваряне на кореновия канал на нивото на което кореновите стени са изградени

Индикации • Периапикални остеити • Неуспех от приложението на висока пулпектомия • Неуспех от Индикации • Периапикални остеити • Неуспех от приложението на висока пулпектомия • Неуспех от приложение на ниска пулпотомия

8 годишно момче • Фрактуриран горен • • • ляв централен резец Пулпна некроза 8 годишно момче • Фрактуриран горен • • • ляв централен резец Пулпна некроза Незавършено кореново развитие Налага се прилагане на апексфикационни процедури

Апексфикационна процедура • 1 месец след • • запълване на кореновия канал с калциево Апексфикационна процедура • 1 месец след • • запълване на кореновия канал с калциево хидроксиден препарат Калциево хидроксидният препарат е извлечен Налага се репозиране

13 месеца по-късно • Апексфикацията е • • осъществена Кореновите стени не са нараснали, 13 месеца по-късно • Апексфикацията е • • осъществена Кореновите стени не са нараснали, но каналът е затворен Формирана е калцифицирана фиброзна преграда

Завършване на лечението • Провежда се рутинна коренова терапия Завършване на лечението • Провежда се рутинна коренова терапия

Нови средства за лечение • MTA-Минерал триоксид апатит • Реален конкурент на Са- хидриксид Нови средства за лечение • MTA-Минерал триоксид апатит • Реален конкурент на Са- хидриксид • Успешно приложение за апексфикацио • Експериментира се за директно пулпно покритие и витална пулпотомия • Не довежда до апксгенезис • Скъп

Ново, биологично усъвършенстване на виталната пулпна терапия при зъби с незавършено кореново развитие Ново, биологично усъвършенстване на виталната пулпна терапия при зъби с незавършено кореново развитие

Костнен морфогенетичен протеин /BMP/ • Mолекулярната биология развива нови стратегии за лечение • Използва Костнен морфогенетичен протеин /BMP/ • Mолекулярната биология развива нови стратегии за лечение • Използва се трансформиран растежен фактор на дентиногенезата – ВМР • Известно е, че костите и дентина съдържат ВМР • Прилага се рекомбиниран човешки ВМР 2, -4 и -7 – известни като ОР-1

Действие на ОР-1 • Уникално въздействие върху пулпата и • • • растежния орган Действие на ОР-1 • Уникално въздействие върху пулпата и • • • растежния орган Стимулира диференциация на одонтобластнои остеобластноподобни клетки Образува се колагенов мтрикс, който се минерализира Тази дентиноподобна структура е по-обемна и надеждна от образуваната с прилаганите до сега методи

Пулпни стволови клетки и рекомбиниран човешки ВМР-2 • Регенерацията на тъканта се контролира от Пулпни стволови клетки и рекомбиниран човешки ВМР-2 • Регенерацията на тъканта се контролира от • • прогениторни стволови клетки Те се стимулират от морфогенетични сигнали идващи от ВМР -2 Резултат от стимулацията е диференциация на пулпни клетки до одонтобласти Доказателство за тази диференциация е появата на Дентинсиалофосфопротеин и /матриксна металопротеиназа В резултат от това се образува нов дентин

Функция на ВМР • ВМР се съдържа в одонтобласти, амелобласти и в дентиновия матрикс Функция на ВМР • ВМР се съдържа в одонтобласти, амелобласти и в дентиновия матрикс • ВМР позволява инкорпориране на тимидин и покачва активността на алкалната фосфатаза • Стимулира недиференцираните пулпни клетки към диференциация ди одонтобласти • Индицира продукция на остеодентин и тубуларен дентин при пулпно покритие

N-Acetyl Cystein /NAC/ • NАC е антиоксидантен агент • Той почиства свободните радикали в N-Acetyl Cystein /NAC/ • NАC е антиоксидантен агент • Той почиства свободните радикали в пулпата • Подтиска биосинтеса на простагландините • Нормализира тъканта • Стимулира диференциацията на пулпните клетки

Костен сиалопротеин/ ВSP/ • Предизвиква образуване на остеодентин само • • • за 7 Костен сиалопротеин/ ВSP/ • Предизвиква образуване на остеодентин само • • • за 7 дни Съдържа специфични участъци, отговорни за клетъчно свързващи свойства Има афинитет към колагена и предизвиква фибрилогенеза Оформеният матрикс се минерализира до дебел слой остеодентин или атубуларен дентин

Надеждни нови средства за лечение са: • Антиоксидантите • Растежните фактори • ОР-1 • Надеждни нови средства за лечение са: • Антиоксидантите • Растежните фактори • ОР-1 • BSP • Пулпни стволови клетки • Матриксни протеини