Скачать презентацию LOOMARAKU EHITUS JA TALITLUS Tallinna Lilleküla Gümnaasium Kristel Скачать презентацию LOOMARAKU EHITUS JA TALITLUS Tallinna Lilleküla Gümnaasium Kristel

todoFile_13266464779_5111368 (1).ppt

  • Количество слайдов: 18

LOOMARAKU EHITUS JA TALITLUS Tallinna Lilleküla Gümnaasium Kristel Mäekask LOOMARAKU EHITUS JA TALITLUS Tallinna Lilleküla Gümnaasium Kristel Mäekask

Rakumembraan Ümbritseb rakku andes rakule kuju Ühendab rakke kudedeks Kaitseb rakke valgud Fosfolipiidne kaksikkiht Rakumembraan Ümbritseb rakku andes rakule kuju Ühendab rakke kudedeks Kaitseb rakke valgud Fosfolipiidne kaksikkiht sahhariidid

Ainete transport läbi rakumembraami: Aktiivne transport – madalamalt konsentratsioonilt kõrgema suunas kuni tasakaalustumiseni. Vajab Ainete transport läbi rakumembraami: Aktiivne transport – madalamalt konsentratsioonilt kõrgema suunas kuni tasakaalustumiseni. Vajab ATPenergiat ning transportvalke. Passiivne transport – valgulised kandjad. Lisaenergiat ei vaja. Madalam konsentratsioon Kõrgem konsentratsioon Aktiivne transport Passiivne transport

Difusioon – gaasiliste aineosakeste liikumine läbi membraani kõrgemalt konsentratsioonilt madalama suunas, kuni tasakaalustumiseni. (CO Difusioon – gaasiliste aineosakeste liikumine läbi membraani kõrgemalt konsentratsioonilt madalama suunas, kuni tasakaalustumiseni. (CO 2 ja O 2 läbi õhulõhede ja kopsualveoolide). Osmoos – lahusti molekulide liikumine läbi membraani madalamalt konsentratsioonilt kõrgema suunas kuni tasakaalustumiseni. (Vee ja mineraalsoolade imendumine taime juurtesse).

Rakutuumake tuumamembraan poorid kromosoomid kromatiin Rakutuumake tuumamembraan poorid kromosoomid kromatiin

Rakutuum Tavaliselt raku keskel. Tuumas asuvad kromosoomid, mis kannavad pärilikku informatsiooni. Tuuma tähtsus: Sisaldab Rakutuum Tavaliselt raku keskel. Tuumas asuvad kromosoomid, mis kannavad pärilikku informatsiooni. Tuuma tähtsus: Sisaldab ja säilitab pärilikku informatsiooni. Juhib raku elutegevust. Reguleerib rakus toimuvaid protsesse. Tuumakestes toimub ribosoomide moodustumine ja r. RNA süntees.

Tsütoplasma Poolvedel raku sisaldis, mis koosneb peamiselt veest ja lahustunud orgaanilistest ja anorgaanilistest ainetest. Tsütoplasma Poolvedel raku sisaldis, mis koosneb peamiselt veest ja lahustunud orgaanilistest ja anorgaanilistest ainetest. Tsütoplasma tähtsus: Seob raku organellid ja tuuma ühtseks tervikuks ning kindlustab nende koostöö. Tagab toitainete laialikandmise rakus. On jääkainete eritumiskohaks. Sisaldab varuaineid, ainevahetuse vaheprodukte, pigmente.

Tsütoplasmavõrgustik ehk endoplasmaatiline retiikulum (ER) – Mööda ER-i toimub rakusisene ainete liikumine. Tsütoplasmavõrgustik ehk endoplasmaatiline retiikulum (ER) – Mööda ER-i toimub rakusisene ainete liikumine.

Siledapinnaline ER Membraanidel paiknevad ensüümid, kus toimub: Varusüsivesikute süntees (glükogeen) Lipiidide süntees Bioaktiivsete ainete Siledapinnaline ER Membraanidel paiknevad ensüümid, kus toimub: Varusüsivesikute süntees (glükogeen) Lipiidide süntees Bioaktiivsete ainete süntees (steroidhormoonid) Kaltsiumioonide depoo lihasrakkudes Karedapinnaline ER Kanalitel paiknevad ribosoomid, kus toimub valgusüntees.

Ribosoomid Koosnevad suuremast ja väiksemast allüksusest, mis mõlemad sisaldavad r. RNA-d ning valgumolekule. Valgusüntees Ribosoomid Koosnevad suuremast ja väiksemast allüksusest, mis mõlemad sisaldavad r. RNA-d ning valgumolekule. Valgusüntees Suurem alamüksus Väiksem alamüksus Terviklik ribosoom

Golgi kompleks Ained satuvad sinna tsütoplasmavõrgustiku kanalikestest. Valkude lõplik töötlemine ja pakkimine põiekestesse Rakumembraani Golgi kompleks Ained satuvad sinna tsütoplasmavõrgustiku kanalikestest. Valkude lõplik töötlemine ja pakkimine põiekestesse Rakumembraani ja rakukesta moodustamine Lüsosoomide moodustumine Golgi kompleks lüsosoom

Lüsosoomid Ühekihilised membraaniga ümbritsetud põiekesed. Surnud ja mittevajalike rakustruktuuride ning ainete lagundamine Rakusisene seedimine Lüsosoomid Ühekihilised membraaniga ümbritsetud põiekesed. Surnud ja mittevajalike rakustruktuuride ning ainete lagundamine Rakusisene seedimine – pino- ja fagotsütoos (ainuraksete toitumine) Kudede ümberkujundamisel moondega arengu korral (kullese saba kadumine) Emaka taandareng sünnitusjärgselt Tagavad metabolismi nälgimisel või dieedil

Mitokondrid Ümbritsetud kahe membraaniga: välismembraan on sile ja kattefunktsiooniga; sisemembraan on kurruline harjakesed ehk Mitokondrid Ümbritsetud kahe membraaniga: välismembraan on sile ja kattefunktsiooniga; sisemembraan on kurruline harjakesed ehk kristad maatriks

Mitokonder sisaldab rakutuumast eraldiseisvaid nukleiinhappeid (RNA) ja ribosoome (valgusüntees). Kindlustavad hingamise raku tasandil – Mitokonder sisaldab rakutuumast eraldiseisvaid nukleiinhappeid (RNA) ja ribosoome (valgusüntees). Kindlustavad hingamise raku tasandil – toitainete lõhustumise käigus hapniku osavõtul eraldub süsihappegaas ja vesi ning vabaneb energia (ATP).

Tsütoskelett Valgulistest fibrillidest võrkjas struktuur. Annab rakule kuju ja seob organellid ühtseks tervikuks. Kindlustab Tsütoskelett Valgulistest fibrillidest võrkjas struktuur. Annab rakule kuju ja seob organellid ühtseks tervikuks. Kindlustab rakkude liikumise, kuju muutmise, organellide ümberpaiknemise.

Tsentrosoom Asub rakutuuma läheduses. Moodustub 2 st tsentrioolist. Tsentriool moodustub 3 x 9 mikrotuubulist. Tsentrosoom Asub rakutuuma läheduses. Moodustub 2 st tsentrioolist. Tsentriool moodustub 3 x 9 mikrotuubulist. Olulised rakujagunemisel, kääviniitide moodustumisel, tagades kromosoomide võrdse lahknemise.

Kasutatud materjal: http: //www. cdli. ca/~dpower/cell/main. htm http: //www. daviddarling. info/images/cell_nucleus. jpg http: //sun. Kasutatud materjal: http: //www. cdli. ca/~dpower/cell/main. htm http: //www. daviddarling. info/images/cell_nucleus. jpg http: //sun. menloschool. org/~cweaver/cells/c/cell_membrane/ http: //facstaff. bloomu. edu/gdavis/Unlabeled%20 Membrane. JPG http: //www. animalport. com/animal-cells. html http: //www. biology. arizona. edu/cell_bio/tutorials/pev/page 3. html http: //wappingersschools. org/RCK/staff/teacherhp/johnson/visua lvocab/er. jpg http: //www. cup. unimuenchen. de/pc/lamb/lehre/images/Ribosome. jpg http: //www. biology. iupui. edu/biocourses/N 100 H/cells. html