Скачать презентацию LOKO-AV 29 NOVEMBER 2014 STRATEGISCH EN Скачать презентацию LOKO-AV 29 NOVEMBER 2014 STRATEGISCH EN

bf0e4480919df2b8cc27a084ab73765a.ppt

  • Количество слайдов: 12

LOKO-AV | 29 NOVEMBER 2014 STRATEGISCH – EN INVESTERINGSPLA N ALMA LOKO-AV | 29 NOVEMBER 2014 STRATEGISCH – EN INVESTERINGSPLA N ALMA

INHOUD • Strategisch plan: 5 SD’s met hun OD’s • Investeringsplan: projecten en de INHOUD • Strategisch plan: 5 SD’s met hun OD’s • Investeringsplan: projecten en de financiering ervan

STRATEGISCH PLAN SD 1: Focus op de core business: goede en goedkope maaltijden verschaffen STRATEGISCH PLAN SD 1: Focus op de core business: goede en goedkope maaltijden verschaffen aan studenten en personeel • Filialiseren van Alma in 2 sub-units (gesubsidieerd – niet gesubsidieerd) • Make or buy • Decentraal investeren waar nodig • Opvullen drankautomaten via fabrikant/leverancier • Transport onderzoeken m. b. t. uitbesteding • Tariefdiversificatie, quota gekoppeld aan reële kostensubsidiëring (SLA’s)

STRATEGISCH PLAN SD 2: Marktaandeel vergroten door beleving • Ontwikkelen communicatiestrategie en communicatieplan • STRATEGISCH PLAN SD 2: Marktaandeel vergroten door beleving • Ontwikkelen communicatiestrategie en communicatieplan • Uitbatingen realiseren mee de ‘living campus’. Velerlei projecten (zie investeringsplan) • Ontwikkelen van nieuwe ‘place’ • Ontwikkelen en uitwerken van een nieuw commercieel plan met actie- en themagerichte marketing

STRATEGISCH PLAN SD 3: Marktleiderschap door dicht bij de klant te staan (‘customer intimacy’) STRATEGISCH PLAN SD 3: Marktleiderschap door dicht bij de klant te staan (‘customer intimacy’) • Creëren van databanken die exact vertellen wat we willen weten • Benchmarking • Design en implementeren van relevante partnerships • Platforms, interactie met klanten • Business objectives die aansluiten bij leefwereld van de klant, alsook bij ethische en filosofische waarden (vb. duurzaamheid) • Klantgerichte, klantvriendelijke structuur en personeelsmanagement

STRATEGISCH PLAN SD 4: Uitbouw van een performante organisatie die uitmunt in operational excellence STRATEGISCH PLAN SD 4: Uitbouw van een performante organisatie die uitmunt in operational excellence • Lean en mean organisatie (flexibel en vaardig) • Ontwikkelen van een human resources beleid

STRATEGISCH PLAN SD 5: Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden binnen de organisatie • Omlijning partnership • STRATEGISCH PLAN SD 5: Ontwikkelen van samenwerkingsverbanden binnen de organisatie • Omlijning partnership • Input-output

STRATEGISCH PLAN Wat volgt? • Prioritering nodig • Timing nodig • Concrete projectvoorstellen worden STRATEGISCH PLAN Wat volgt? • Prioritering nodig • Timing nodig • Concrete projectvoorstellen worden voor akkoord voorgelegd met uitgewerkt financieel plan (uitgaven en ook verwachte inkomsten) • Actieplannen en budgettering te koppelen aan elke OD

INVESTERINGSPLA N • Plan voor de komende 5 jaar: 2015 tem 2019 • Opdeling INVESTERINGSPLA N • Plan voor de komende 5 jaar: 2015 tem 2019 • Opdeling van projecten – – Noodzakelijk Terug te verdienen door exploitatie Te financieren door de belanghebbende/opdrachtgever Daarnaast ook vervangingsinvesteringen

INVESTERINGSPLA N Exploitatie terugverdienen derdebetaler Andere INVESTERINGSPLA N Exploitatie terugverdienen derdebetaler Andere

INVESTERINGSPLA N Financiering (horizon van 20 jaar) • 3 M uit potje opzijgezet binnen INVESTERINGSPLA N Financiering (horizon van 20 jaar) • 3 M uit potje opzijgezet binnen Rv. S (0, 2 M/jaar) • 3 M of 1, 5 M via lening KUL – Terug te betalen door: 0, 2 M/jaar of 0, 1 M/jaar door jaarlijks bedrijfsresultaat Alma • 0, 7 M uit beschikbare middelen Alma • Extra te zoeken financiering

GO ALMA GO ALMA