Скачать презентацию LOGO Сайт кафедры http www kafepr nm ru Скачать презентацию LOGO Сайт кафедры http www kafepr nm ru

885273949e86e92b030a193fd19e5f4c.ppt

  • Количество слайдов: 19

LOGO Сайт кафедры: http: //www. kafepr. nm. ru Зеркало сайта: http: //shchokin. by. ru LOGO Сайт кафедры: http: //www. kafepr. nm. ru Зеркало сайта: http: //shchokin. by. ru Криворожский технический университет Кафедре электроснабжения и ресурсосбережения 80 лет

Історія Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович Кафедра Історія Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович Кафедра була заснована в 1930 році. Протягом 30 років вона була єдиною електротехнічного профілю і мала назву «Гірнича електротехніка» . У витоків заснування кафедри стояв кандидат технічних наук, доцент С. Р. Маймин, який і був першим її завідуючим. В подальші роки кафедру очолювали кандидати технічних наук, доценти С. О. Тайц, Л. І. Полтава, М. Я. Дурнев, Ю. С. Петров, Л. В. Трубецков, М. І. Шулін, В. Ф. Щотка, В. С. Моркун та доктор технічних наук, професор О. М. Сінчук, кандидат технічних наук, доцент Ю. Я. Єпімахов. Зараз кафедру очолює канд. техн. наук, доцент, Лауреат премії Президента України в галузі науки і техніки Щокін Вадим Петрович. http: //shchokin. by. ru/

Історія Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович В Історія Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович В 1961 році, внаслідок структурних змін, кафедра «Гірнича електротехніка» була поділена на дві: "Автоматизація виробничих процесів" та "Електрифікація гірничих підприємств". Остання і почала готувати гірничих інженерів-електриків. Сьогодні викладацький колектив кафедри складає 12 чоловік, серед яких кандидати технічних наук, доценти – В. П. Щокін, І. О. Сінчук, Е. С. Гузов, Ю. Я. Єпімахов, О. Е. Цибулевський, В. К. Титюк, О. Е. Мельник; старші викладачі - В. І. Агеєнко, О. О. Харитонов, Р. О. Пархоменко, О. В. Аніськов; асистент –О. В. Омельченко. http: //shchokin. by. ru/

Історія Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович Викладачі Історія Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович Викладачі проводять плідну учбову, наукову , науково-методичну і виховну роботу. За внесок в розвиток вищої освіти завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент Ю. Я. Єпімахов і старший викладач В. І. Агеєнко нагороджені грамотою Міністерства освіти України «За сумлінну творчу працю, високі успіхи у підготовці кваліфікованих кадрів для народного господарства» . За вагомий внесок в розбудову вищої освіти України зав. кафедрою Щокін Вадим Петрович нагороджений грамотами Криворізької міської ради, Обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України. У 2005 році Щокін В. П. отримав звання Лауреата премії Президента України в галузі науки і техніки: http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович На сучасному етапі кафедра веде підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямом 050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 6. 090600, 7. 090603, 8. 090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» . http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович На даний час викладачі кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін: • Введення до енергетики; • Виробництво електроенергії; • Дослідження вибору раціональних шляхів електрозбереження; • Електрифікація гірничих та пром. виробництв; • Електричні апарати; • Електричні системи та мережі; • Електричні станції та підстанції; • Електроматеріалознавство; • Електрообладнання та електропостачання електрифікованого рудникового транспорту; • Електропостачання гірничих підприємств; • Електропостачання металургійного виробництва; • Електропостачання промислових підприємств; • Електропостачання транспортних засобів; • Електротехнічні матеріали; • Енергетичний курс; • Енергозбереження; • Енергозберігаючі технології; http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович На даний час викладачі кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін: • Математичні задачі електроенергетики; • Методика проектування в наукових дослідженнях СЕП; • Монтаж, налагодження та експлуатація електроустановок; • Надійність та діагностика СЕП • Енергозбереження; • Наукове обґрунтування проблем електропостачання; Нетрадиційні автономні джерела електроенергії; • Основи релейного захисту та автоматики; • Перехідні процеси; • Правила устаткування та безпеки експлуатації електроустановок; • Процеси у діелектриках; • Робоча професія. Професійна підготовка; • Світлотехніка та джерела світла; • Релейний захист; • Телемеханізація, диспетчеризація та зв'язок у СЕП; • Теорія електричної тяги; • Техніка високих напруг; • Тягові електричні апарати. http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович Силами колективу викладачів розроблені і вперше викладаються нові курси: «Перехідні процеси в системах електропостачання» , «Мережі і системи» , «Електрична частина станцій і підстанцій» , «Електрозбереження» , «Процеси в діелектриках» , «Техніка високих напруг» . На кафедрі з успіхом розвиваються нові форми навчання: - на контрактній основі прискорена підготовка фахівців на базі диплома технікаелектрика за інтегрованими планами; - постійно підтримується освітній Інтернет-портал кафедри (http: //shchokin. by. ru/), та проводяться E-mail-консультації. http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович З метою покращення підготовки інженерних кадрів та вдосконалення науково -дослідницької роботи викладачами та працівниками кафедри створена міцна лабораторна база з 10 самостійних лабораторій з відповідним технічним та методичним забезпеченням. Кфедра ЕПР КТУ Лабораторія електропостачання http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович З метою покращення підготовки інженерних кадрів та вдосконалення науково -дослідницької роботи викладачами та працівниками кафедри створена міцна лабораторна база з 10 самостійних лабораторій з відповідним технічним та методичним забезпеченням. Лабораторія електричних апаратів Лабораторія електропостачання гірничих підприємств http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович З метою покращення підготовки інженерних кадрів та вдосконалення науково -дослідницької роботи викладачами та працівниками кафедри створена міцна лабораторна база з 10 самостійних лабораторій з відповідним технічним та методичним забезпеченням. Лабораторія телемеханізації, диспетчеризації та зв'язок у СЕП; Лабораторія релейного захисту http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович В серпні 2010 року дирекцією ВАТ “АВМ-Ампер” та ВАТ “Київ-прилад” прийнято рішення про безкоштовне надання високовольтної шафи ВМ-1 -Д-10 У 3 та модуля релейного захисту МРЗ-05 м Криворізькому технічному університету, яка використовується в якості електротехнічного стенду при проведенні лабораторних робіт з курсів «Електричні апарати» , «Електричні станції та підстанції» та «Монтаж, налагодження та експлуатація електроустановок» . http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович Першого вересня 2010 року колектив кафедри отримав від технологічного партнера ВАТ “АВМ-Ампер” високовольтну шафу і розмістивши її у лабораторії електрифікації промислових підприємств № 117 головного корпусу КТУ впровадив три лабораторні роботи з курсу «Електричні станції та підстанції» в навчальний процес. Ст. викладач Харитонов О. О. першим ознайомив студенів групи ЕЕ-08 з новим лабораторним обладнанням. В попередній промові викладач зазначив, що завдяки енергії і авторитету ректора університету Ю. Г. Вілкула та розуміння проблем вищої освіти в Україні дирекцією ВАТ “АВМ-Ампер” кафедра ЕПР має змогу ознайомити студентів з новим електротехнічним обладнанням, яке використовується на більшості промислових підприємств регіону. http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович На кафедрі сформувалися наукові напрямки, за якими здійснюється наукова діяльність її викладачів та магістрантів: - підвищення до нормативних параметрів завантаження трансформаторів та електроспоживачів; - аналіз енергоємності технологічних процесів виробництва та шляхи їх зниження; -підпорядкування режимів роботи технологічного електрообладнання для мінімізації технологічних втрат електроенергії ; - нейрокерування складними технологічними процесами; - нейропрогнозування електричних навантажень техноценозів та ефективне планування ППР. http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович Протягом трьох днів у приміщеннях Гірничого інституту м. Санкт-Петербургу представили свої наукові здобутки більш ніж 300 молодих учених з 18 країн світу: Австрії, Азербайджану, Вірменії, Албанії, Білорусії, Великобританії, Угорщини, Германії, Латвії, Літви, Монголії, Польщі, Росії, США, України, Фінляндії, Чехії та Естонії. На цьому безсумнівно престижному заході була представлена делегація від Криворізького технічного університету на чолі з проректором з наукової роботи Сидоренком В. Д. та головою ради молодих вчених, т. в. о. завідувача кафедрою ЕПР, Щокіним В. П. http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович На форумі кафедру ЕПР представляв Михайленко О. Ю. зроблено доповідь на секції «Інформаційні технології та автоматизація технологічних процесів» . За результатами голосування Михайленко О. Ю. отримав диплом 1 -го ступеню. Науковий керівник: Щокін В. П. http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович При кафедрі діє аспірантура, де здійснюється підготовка аспірантів за фахом «Електричні комплекси і системи» та «Автоматизація процесів керування» . Кафедра намагається підтримувати тісні зв’язки зі своїми випускниками, які сьогодні працюють на багатьох підприємствах України та СНД, займаються науковою та викладацькою діяльністю, очолюють промислові підприємства. http: //shchokin. by. ru/

2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін 2009 -2010 навч. рік Кафедра електропостачання та ресурсозбереження в. о. зав. каф. ЕПР Щокін Вадим Петрович У 2009 -2010 н. р. професморсько-викладацьким складом кафедри проведена значна науково-методична робота: впроваджена електронна форма тестування студентів на базі застосування ПП Mytest. X; запропонована методика Інтернетконсультацій викладачами кафедри; розроблено освітній Інтернет-портал кафедри ЕПР http: //ee. ktu. edu. ua/; укладено договір з ВАТ «Півн. ГЗК» на виконання НДР (заг. обсяг 30 тис. грн); заключені чотири договори про творчу співпрацю; організовано науково-технічну конференцію для молодих вчених і проведено конкурс студентських наукових робіт; магістрантами були отримані дипломи 1 -го та 2 -го ступеню на зовнішньому конкурсі; аспірант кафедри Михайленко О. Ю. отримав диплом першого ступеню на міжнародному форумі-конкурсі в Державному гірничому інституті Санкт-Петербурга; видана одна монографія; підготовлено та опубліковано більше 60 науково-технічних статтей з яких 17, це самостійні роботи студентів і магістрантів; ВАТ «Київ-Прилад» та ВАТ "АВМ-Ампер" безкоштовно передали на баланс кафедри сучасне електротехнічне обладнання для проведення лабораторних робіт; в рамках профорієнтаційної роботи проведені конференції в технікумах міста. http: //shchokin. by. ru/

LOGO http: //shchokin. by. ru/ LOGO http: //shchokin. by. ru/