LOGO Лекція на тему БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Скачать презентацию LOGO Лекція на тему БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ Скачать презентацию LOGO Лекція на тему БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

biznes-plan_4.ppt

 • Размер: 1.4 Mегабайта
 • Количество слайдов: 49

Описание презентации LOGO Лекція на тему БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ по слайдам

LOGO Лекція на тему БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ 5 курс факультет аграрного менеджменту ННІ бізнесу НУБLOGO Лекція на тему БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ 5 курс факультет аграрного менеджменту ННІ бізнесу НУБ і П України

 2 План Вступ Бізнес-план в ринковій системі господарювання: сутність, принципи, функції 1 2 План Вступ Бізнес-план в ринковій системі господарювання: сутність, принципи, функції 1 Технологія складання бізнес-плану2 Логіка та структура бізнес-плану

 3 План – основа для прийняття раціональних рішень Планування – результат пошуку суспільством 3 План – основа для прийняття раціональних рішень Планування – результат пошуку суспільством найбільш раціональних та ефективних інструментів, способів розвитку. Підприємницька діяльність – це процес прийняття рішень

 4 Бізнес- пландокумент, який містить систему ув'язаних в часі й просторі та узгоджених з 4 Бізнес- пландокумент, який містить систему ув’язаних в часі й просторі та узгоджених з метою і ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту

 5 письмовий документ, де викладено суть підприємницької ідеї, шляхи та способи її реалізації, охарактеризовано 5 письмовий документ, де викладено суть підприємницької ідеї, шляхи та способи її реалізації, охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти майбутнього бізнесу, особливості управління ним Бізнес- план

 6 Бізнес-план дає відповіді на питання: Що робити? Оцінка сучасного стану підприємства 6 Бізнес-план дає відповіді на питання: Що робити? Оцінка сучасного стану підприємства (ситуації)? Напрямок розвитку (бажаний стан)? Способи досягнення мети? Оцінка витрат ресурсів і фінансових результатів?

 7 Цілі розробки бізнес-плану: виявити ступінь реальності досягнення намічених результатів в завершеному проекті або 7 Цілі розробки бізнес-плану: виявити ступінь реальності досягнення намічених результатів в завершеному проекті або технічному рішенні переконати колег в реальності досягнення якісних або кількісних показників програми, що пропонується підготувати суспільну думку до проведення акцiювання підприємства

 8 довести доцільність перебудови роботи і організації існуючої або створення нової фірми 8 довести доцільність перебудови роботи і організації існуючої або створення нової фірми притягнення уваги і підсилення зацікавленості потенційного інвестора планування господарської діяльності підприємства в короткотерміновому та довготерміновому періодах у відповідності з його можливостями та потребами ринку

 9 БІЗНЕС-ПЛАН ДАЄ ЗМОГУ Продемонструвати ділові ідеї ясно для інших Виразити свої завдання, очікування 9 БІЗНЕС-ПЛАН ДАЄ ЗМОГУ Продемонструвати ділові ідеї ясно для інших Виразити свої завдання, очікування мовою цифр Зважити витрати на створення фірми Отримати зовнішнє фінансування Завоювати довіру до фірми Прогнозувати дії на певні періоди наперед Вирахувати можливі потенційні проблеми, очікувати їх Страхувати себе від ризику Розглянути всі аспекти започаткування бізнесу

 10 Завдання, які розв’язуються за допомогою бізнес-плану Обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку підприємства Підприємство. 10 Завдання, які розв’язуються за допомогою бізнес-плану Обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку підприємства Підприємство. Бізнес-план Розрахунок фінансових результатів діяльності підприємства, обсягів продажу та прибутку Підбір працівників, здатних реалізувати план Визначення джерел фінансування обраної стратегії, способів концентрації фінансових ресурсів

 11 Функції бізнес-плану Бізнес- план ознайомити із сутністю та основними аспектами реалізації підприємницької 11 Функції бізнес-плану Бізнес- план ознайомити із сутністю та основними аспектами реалізації підприємницької ідеї Text. ЗОВНІШНЯ опрацювання механізму самоорганізації — системи управління реалізацією підприємницького проекту. ВН У ТРІШНЯ

 12 Основні функції бізнес-плану в яких комплексно розкривається його сутність 1 надання інформації кредиторам, 12 Основні функції бізнес-плану в яких комплексно розкривається його сутність 1 надання інформації кредиторам, інвесторам про підприємство, його стабільність, ефективність 2 обґрунтування мети підприємниць кої діяльності 3 лаконічний опис підприємниць-к ої діяльності, процесу виробництва 4 характеристика товару, послуги, їх якості

 13 Основні функції бізнес-плану в яких комплексно розкривається його сутність 5 обґрунтування прогнозу розвитку 13 Основні функції бізнес-плану в яких комплексно розкривається його сутність 5 обґрунтування прогнозу розвитку виробництва 6 оцінка професійного рівня управлінського персоналу, ефективності їх роботи 7 визначення життєздатності підприємства в умовах зовнішньої та внутрішньої конкуренції 8 комплексне дослідження ринку

 141 2 3 4 Якісне, чітке, змістовне оформлення (зовнішній вигляд, чіткі малюнки, 141 2 3 4 Якісне, чітке, змістовне оформлення (зовнішній вигляд, чіткі малюнки, фотографії, зрозумілі розрахунки, графіки, таблиці) Ретельна характеристик а певного сегмента, ніші ринку, потреб споживачів, переваг продукції та послуг підприємства. Чітке орієнтування на адресата (кредитор, інвестор, партнер)Принципи складання бізнес-плану Переконливість у реалізації основної ідеї, ефективності діяльності підприємства

 15 Загальноекономічні принципи бізнес-планування Науковості Пріоритетності Динамічності Директивності Ефективності Комплексності 15 Загальноекономічні принципи бізнес-планування Науковості Пріоритетності Динамічності Директивності Ефективності Комплексності

 16 Призначення бізнес-плану Бізнес-план використовується для розробки концепції бізнесу, детального відпрацювання стратегії, попередження 16 Призначення бізнес-плану Бізнес-план використовується для розробки концепції бізнесу, детального відпрацювання стратегії, попередження помилок шляхом проведення детального аналізу маркетингу, фінансів, виробничої діяльності підприємства інструмент, за допомогою якого суб’єкт господарювання може оцінити фактичні результати своєї діяльності за певний період засіб залучення коштів

 17 Класифікація бізнес-планів за певними ознаками: За сферою бізнесу (виробництво, будівництво, роздрібна та 17 Класифікація бізнес-планів за певними ознаками: За сферою бізнесу (виробництво, будівництво, роздрібна та оптова торгівля, надання послуг, посередницька діяльність) За масштабами бізнесу (великий, середній, малий) За характеристиками продукту бізнесу (традиційний, принципово новий, виробничо-технічного чи споживчого призначення)

 182. ПРАВИЛО ТРЬОХ “П” ПРОЗОРІСТЬ ПЕРЕДБАЧЛИВІСТЬ ПРОСТОТА 182. ПРАВИЛО ТРЬОХ “П” ПРОЗОРІСТЬ ПЕРЕДБАЧЛИВІСТЬ ПРОСТОТА

 19 Фактори впливу на зміст бізнес-плану мета складання бізнес-плану аудиторія, для якої призначений бізнес-план 19 Фактори впливу на зміст бізнес-плану мета складання бізнес-плану аудиторія, для якої призначений бізнес-план розміри бізнесу та фінансові потреби сфера бізнесу характеристики продукту/послуг бізнесу

 20 Основні причини складання бізнес-плану Можливість передбачити та усунути проблеми до того, як вони 20 Основні причини складання бізнес-плану Можливість передбачити та усунути проблеми до того, як вони з’являються Можливість залучити інвестиції, необхідні для реалізації бізнес-ідеї Бізнес-план – стандартний документ сучасного ділового світу, “обличчя” підприємства Можливість використовувати бізнес-план як інструмент контролю та управління у внутрішній діяльності фірми

 21 Послідовність складання бізнес-плану полягає в дотриманні наступних дій Ухвалення рішення про створення нового 21 Послідовність складання бізнес-плану полягає в дотриманні наступних дій Ухвалення рішення про створення нового чи впровадження заходів з удосконалення діючого підприємства Аналіз власних можливостей і здатності взятися за реалізацію задуманого проекту Дослідження ринку збуту Вибір виробу чи послуги, виробництво яких будуть метою задуманого проекту

 22 Послідовність складання бізнес-плану полягає в дотриманні наступних дій Складання прогнозу обсягів збуту (для 22 Послідовність складання бізнес-плану полягає в дотриманні наступних дій Складання прогнозу обсягів збуту (для першого року -щомісячно, для другого — поквартально) Вибір місця для здійснення комерційної, виробничої діяльності Розробка плану виробництва Розробка плану маркетингу

 23 Послідовність складання бізнес-плану полягає в дотриманні наступних дій Розробка організаційного плану 23 Послідовність складання бізнес-плану полягає в дотриманні наступних дій Розробка організаційного плану Розробка юридичної схеми майбутньої комерційної діяльності Вирішення питань організації бухгалтерського обліку Вирішення питань страхування Розробка фінансового плану Написання резюме до бізнес-плану

 24 Етапи бізнес-планування 1. Підготовчий період 1. Підбір виконавців, консультантів, експертів 2. 24 Етапи бізнес-планування 1. Підготовчий період 1. Підбір виконавців, консультантів, експертів 2. Постановка завдання 3. Розподіл обов’язків між виконавцями 4. Розробка календарного плану (графіка) виконання робіт 5. Збір необхідної інформації

 252. Розробка бізнес-плану Працюють спеціалісти (менеджери, економісти, фінансисти, аналітики, маркетологи, юристи) 252. Розробка бізнес-плану Працюють спеціалісти (менеджери, економісти, фінансисти, аналітики, маркетологи, юристи)

 263. Презентація бізнес-плану Доведення основних положень бізнес-плану до потенційних інвесторів, кредиторів, партнерів, 263. Презентація бізнес-плану Доведення основних положень бізнес-плану до потенційних інвесторів, кредиторів, партнерів, співробітників

 27 Вимоги до стилю написання бізнес-плану : 1) бізнес-план має бути стислим, простим, 27 Вимоги до стилю написання бізнес-плану : 1) бізнес-план має бути стислим, простим, адекватно розкривати сутність підприємницького проекту. Для більшості невеликих проектів (для реалізації яких потрібно 80— 100 тис. грн. ), як свідчить практика, обсяги бізнес-планів обмежуються 10 — 25 сторінками ( інколи готують докладніший бізнес-план) Рекомендується уникати жаргонних виразів, суто технічного опису продукції, операцій, процесів. Використовують загальновідомі терміни; інформацію треба викладати в діловому стилі та доступніше

 282) бізнес-план має бути функціональним, тобто містити лише корисну інформацію, яка цікавить 282) бізнес-план має бути функціональним, тобто містити лише корисну інформацію, яка цікавить читача За необхідності додаткова, пояснювальна, первинна інформація може бути винесена в додатки (обсяг додатків не обмежується)

 293) бізнес-план має ґрунтуватися на реалістичних припущеннях Прогнози та передбачення мають бути обґрунтовані й 293) бізнес-план має ґрунтуватися на реалістичних припущеннях Прогнози та передбачення мають бути обґрунтовані й підкріплені посиланнями на тенденції та пропорції розвитку галузі, на проведені дослідження ринку, на досвід діяльності конкурентів Довіра до бізнес-плану може бути серйозно підірвана, якщо заплановані в ньому відхилення від середньо-галузевих показників не мають достатніх підстав

 304 ) бізнес-плану протипоказаний зайвий оптимізм Будь-яке припущення в бізнесі дає на виході кілька 304 ) бізнес-плану протипоказаний зайвий оптимізм Будь-яке припущення в бізнесі дає «на виході» кілька результатів — від найгіршого до найліпшого У процесі бізнес-планування треба орієнтуватися на найгірший результат, створюючи в такий спосіб певний запас «міцності» бізнесу

 315) бізнес-план має бути легким для сприйняття, чітким, логічним; таким, щоб у ньому 315) бізнес-план має бути легким для сприйняття, чітким, логічним; таким, щоб у ньому можна було швидко знайти потрібну інформацію

 326) бізнес-план має забезпечувати охорону конфіденційної інформації про фірму та її діяльність Жорсткий контроль 326) бізнес-план має забезпечувати охорону конфіденційної інформації про фірму та її діяльність Жорсткий контроль сфери його розповсюдження або скласти окремий додаток, який міститиме всю конфіденційну інформацію і буде доступний тільки тим, кому треба таку інформацію знати

 33 Правила технічного оформлення бізнес-плану наявність титульного аркуша наявність сторінки змісту розміщення резюме на 33 Правила технічного оформлення бізнес-плану наявність титульного аркуша наявність сторінки змісту розміщення резюме на початку бізнес-плану розміщення в кінці бізнес-плану додатків наявність приміток та посилань на джерела використаної інформації

 343. Логіка складання бізнес - плану - це послідовність, в якій необхідно розглядати 343. Логіка складання бізнес — плану — це послідовність, в якій необхідно розглядати основні аспекти та ключові етапи майбутнього бізнесу Вона не є універсальною. Все залежить від того, яку мету ставить перед собою розробник бізнес-плану, який вид бізнес-плану, який характер бізнесу, особливості його середовища, які індивідуальні запити потенційних інвесторів

 35 Типова логіка складання бізнес-плану • вибір продукції/послуг для ринку • дослідження 35 Типова логіка складання бізнес-плану • вибір продукції/послуг для ринку • дослідження ринкового середовища майбутнього бізнесу • вибір місцезнаходження фірми • прогнозування обсягів продажу продукції • визначення виробничих параметрів майбутнього бізнесу • опрацювання цінової та збутової політики; • обґрунтування вибору організаційних параметрів фірми • опис потенційних ризиків бізнесу і заходів для їх мінімізації • оцінка фінансових параметрів бізнесу • написання висновків основних положень бізнес-плану

 36 Структура бізнес-плану - це перелік основних розділів, які залишаються практично незмінними, з вимогами 36 Структура бізнес-плану — це перелік основних розділів, які залишаються практично незмінними, з вимогами щодо інформації, яка повинна бути викладена в них

 37 Розділи бізнес - плану Резюме Опис підприємства та галузі Опис продукту (послуги) Маркетинг 37 Розділи бізнес — плану Резюме Опис підприємства та галузі Опис продукту (послуги) Маркетинг та збут продукції План виробництва продукції Організаційний план Фінансовий план Ризики та гарантії Додатки

 38 Структура стандартного бізнес-плану 1. Резюме • довільний розділ, являє собою основні ідеї 38 Структура стандартного бізнес-плану 1. Резюме • довільний розділ, являє собою основні ідеї та зміст бізнес-плану в мініатюрі • створюється та уточнюється в міру опрацювання плану, а завершується після складання бізнес-плану в цілому

 39 Резюме представляє: генеральну мету проекту коротку характеристику підприємницького продукту шляхи та способи 39 Резюме представляє: генеральну мету проекту коротку характеристику підприємницького продукту шляхи та способи досягнення поставлених цілей терміни здійснення проекту витрати, пов’язані з його реалізацією галузь використання результатів очікувану ефективність та результативність

 402. Аналіз стану справ у галузі – визначення поточних тенденцій, потенційних конкурентів, 402. Аналіз стану справ у галузі – визначення поточних тенденцій, потенційних конкурентів, потенційних споживачів

 413. Опис продукту, послуги, роботи – характеристика продуктів, які виробляються, послуг, приміщення під офіс, 413. Опис продукту, послуги, роботи – характеристика продуктів, які виробляються, послуг, приміщення під офіс, обладнання для нього, відомості про персонал, про самого підприємця та його партнерів

 424. Виробничий план – опис виробничого процесу, які операції передбачається доручити субпідрядникам, характеристика 424. Виробничий план – опис виробничого процесу, які операції передбачається доручити субпідрядникам, характеристика виробничих приміщень, устаткування, постачальників сировини

 435. План маркетингу – оцінка роботи збуту, ціни, канали збуту, реклама, прогноз 435. План маркетингу – оцінка роботи збуту, ціни, канали збуту, реклама, прогноз повної продукції, цільові показники

 446. Організаційний план – характеристика форми власності, відомості про основних пайовиків, визначення міри 446. Організаційний план – характеристика форми власності, відомості про основних пайовиків, визначення міри відповідальності партнерів, відомості про керівний склад, організаційну структуру, розподіл обов’язків

 457. Оцінка ризику та страхування – визначення слабких сторін підприємства визначення альтернативних стратегій, 457. Оцінка ризику та страхування – визначення слабких сторін підприємства визначення альтернативних стратегій, визначення форм та методів страхування

 468. Юридичний план – практичне обслуговування господарської практики, консультативні послуги відділам, партнерам, захист 468. Юридичний план – практичне обслуговування господарської практики, консультативні послуги відділам, партнерам, захист прав власника, інтересів підприємства

 479. Фінансовий план – план доходів та витрат, план грошових надходжень та платежів, 479. Фінансовий план – план доходів та витрат, план грошових надходжень та платежів, балансовий план, визначення точки самоокупності, джерел надходження та напрямів використання коштів, стратегії фінансування

 4810. План управління – характеристика організації та функцій управління, його структур, вибір управлінської стратегії, 4810. План управління – характеристика організації та функцій управління, його структур, вибір управлінської стратегії, методів управління

LOGO LOGO

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!
РЕГИСТРАЦИЯ