Скачать презентацию LOGO Фінансові функції в MS Excel Новітні програмні Скачать презентацию LOGO Фінансові функції в MS Excel Новітні програмні

Finansovi_funktsiyi_v_MS_Excel.pptx

  • Количество слайдов: 29

LOGO Фінансові функції в MS Excel Новітні програмні технології в фінансах LOGO Фінансові функції в MS Excel Новітні програмні технології в фінансах

Фінансові функції В Excel передбачено цілий ряд функцій, призначених для фінансових розрахунків: Функції розрахунку Фінансові функції В Excel передбачено цілий ряд функцій, призначених для фінансових розрахунків: Функції розрахунку амортизації Функції розрахунків виплат за позиками і вкладами Функції визначення ціни цінних паперів Функції оцінки ефективності інвестиційних проектів тощо

Функції розрахунку амортизації Excel пропонує п'ять функцій для розрахунків амортизаційних відрахувань за визначений період Функції розрахунку амортизації Excel пропонує п'ять функцій для розрахунків амортизаційних відрахувань за визначений період часу. Вибір функції залежить від виду амортизаційних відрахувань, який потрібен користувачеві.

Фінансова рента Інвестування грошових коштів у різноманітні програми, створення грошових фондів цільового призначення, погашення Фінансова рента Інвестування грошових коштів у різноманітні програми, створення грошових фондів цільового призначення, погашення банківської заборгованості тощо передбачають виплати, здійснювані через певні проміжки часу. При цьому виникає ряд послідовних платежів, пойменованих потоком платежів. Ряд послідовних фіксованих платежів, здійснюваних через рівні проміжки часу, називають фінансовою рентою або ануїтетом. Узагальнюючими показниками ануїтета є його майбутня і теперішня вартість. Майбутня вартість ануїтета — це сума всіх членів потоку платежів з нарахованими на них процентами на кінець періоду, тобто на дату останньої виплати. Вона показує, яку величину представлятиме капітал, що вкладається через рівні проміжки часу впродовж всього терміну ануїтета разом з нарахованими процентами. Коли платежі здійснюються щороку впродовж n років при процентній ставці i, майбутнє значення вартості ануїтета дорівнюватиме:

Финансова рента Финансова рента

Фінансова рента Фінансова рента

Приклад. Майбутня вартість ануїтета Інвестор планує вкладати $3000 в ануїтет у кінці кожного року Приклад. Майбутня вартість ануїтета Інвестор планує вкладати $3000 в ануїтет у кінці кожного року впродовж 10 років. Якщо проценти в розмірі 9% нараховуються щорічно, то яку суму через 10 років може одержати інвестор? Розв’язання. Використовуємо формулу У кінці 10 року інвестор одержить $45578. 79.

Фінансова рента Оберненим до поняття майбутньої вартості ануїтету є поняття теперішньої вартості ануїтету. Це Фінансова рента Оберненим до поняття майбутньої вартості ануїтету є поняття теперішньої вартості ануїтету. Це – теперішня, поточна або сьогоднішня вартість майбутніх рівномірних платежів, які здійснюють через рівні проміжки часу. Теперішня вартість ануїтету розраховується шляхом дисконтування на задану ставку і задану кількість періодів, тобто на величину :

Финансові ренти Финансові ренти

Фінансові ренти Фінансові функції ПЛТ, КПЕР, СТАВКА, БС і ПС дозволяють розрахувати параметри фінансових Фінансові ренти Фінансові функції ПЛТ, КПЕР, СТАВКА, БС і ПС дозволяють розрахувати параметри фінансових рент (кредиту) з усіх можливих точок зору. Функція ПЛТ (РМТ) обчислює суму періодичної (наприклад, щомісячної) виплати по взятому кредиту. Функція КПЕР (КПЕР) обчислює термін, за який Ви розплатитеся з кредитом при заданих сумах кредиту, щомісячних виплат і відсотку банку. Функція СТАВКА (RATE) обчислює, який повинен бути відсоток банку для кредиту з заданими сумою, терміном та щомісячною виплатою. Функція ПС (PV) обчислює, яку суму Ви можете взяти в кредит у цьому банку, якщо готові виплачувати щомісячно не більше. . . грн. Для визначення величини погашення основної суми боргу та відсотків за певні періоди при рентних платежах використовують фінансові функції ПРПЛТ служить для розрахунку суми відсоткових платежів за кредитом за даний період при постійних сумах періодичних платежів і постійної відсоткової ставки ОСПЛТ повертає величину платежу в погашення основної суми за кредитом за даний період при постійних сумах періодичних платежів і постійної відсоткової ставки

Функції MS Excel Показник ПЛТ КПЕР СТАВКА ПС 1000, 00 грн 903, 23 грн. Функції MS Excel Показник ПЛТ КПЕР СТАВКА ПС 1000, 00 грн 903, 23 грн. Річний відсоток 15% 20% 12% Термін кредиту (місяці) 36 79 36 36 34, 67 грн. 20, 00 грн. 30, 00 грн. За який термін я віддам кредит? Який відсоток банка для кредиту з такими умовами? Яку суму кредиту я можу взяти? Сума кредиту Щомісячна сплата Скільки прийдеться виплачувати в місяць якщо я візьму кредит?

Функції розрахунків виплат за позиками і вкладами Функції розрахунків виплат за позиками і вкладами

Функції для оцінки цінних паперів Функція ДНЕЙКУПОН повертає число днів у періоді купона, який Функції для оцінки цінних паперів Функція ДНЕЙКУПОН повертає число днів у періоді купона, який містить дату розрахунку Синтаксис цієї функції: ДНЕЙКУПОН(дата_узг; дата_вступ_ у_силу; частота; базис), де дата_узг — дата розрахунку за цінні папери (ця дата повинна бути пізнішою від дати випуску, коли цінні папери були продані покупцеві); дата_вступ_ у_силу — термін погашення цінних паперів (ця дата визначає закінчення терміну дії цінних паперів); частота — кількість виплат по купонах за рік (для щорічних виплат частота = 1; для піврічних виплат частота = 2; для щоквартальних виплат частота = 4); базис — використовуваний спосіб обчислення дня (0 або не заданий — американський (NASD) 30/360, 1 — фактичний/фактичний, 2 — фактичний/360, 3 — фактичний/365, 4 — європейський 30/360). Дати повинні вводитися з використанням функції ДАТА або як результат інших формул і функцій. Дата угоди є датою продажу покупцеві купона. Термін платежу є датою закінчення терміну дії купона. Всі аргументи зрізуються до цілих

Функції для оцінки цінних паперів ДОХОД(дата_ узг; дата_вступ_ у_силу; ставка; ціна; погашення; частота; базис), Функції для оцінки цінних паперів ДОХОД(дата_ узг; дата_вступ_ у_силу; ставка; ціна; погашення; частота; базис), де дата_ узг — дата розрахунку за цінні папери (ця дата пізніша за дату випуску, коли цінні папери були продані покупцеві); дата_вступ_ у_силу — термін погашення цінних паперів (ця дата визначає закінчення терміну дії цінних паперів); ставка — річна процентна ставка для купонів із цінних паперів; ціна — ціна цінних паперів за 100 грн. номінальної вартості; погашення — викупна вартість цінних паперів за 100 грн. номінальної вартості; частота — кількість виплат по купонах за рік (для щорічних виплат частота = 1; для піврічних виплат частота = 2; для щоквартальних виплат частота = 4); базис — використовуваний спосіб обчислення дня (0 або не заданий — американський (NASD) 30/360, 1 — фактичний/ фактичний, 2 — фактичний/360, 3 — фактичний/365, 4 — європейський 30/360). ДОХОД обчислюється за такою формулою

Приклад. Номінальна ціна акції становить 300 грн. , ціна для покупців – 270 грн. Приклад. Номінальна ціна акції становить 300 грн. , ціна для покупців – 270 грн. , термін облігації – 3 роки; річна відсоткова ставка – 32%, періодичність виплат відсотків – двічі на рік. Розв’язання Для розв’язання одержуємо функцію =ДОХОД ( « 01. 1999» ; « 01. 2002» ; 16%; 270; 300; 2; 0) Після розрахунку одержимо значення – 0. 09 або 9%.

Функції для оцінки цінних паперів Функція ЦЕНА дає змогу повернути вартість облігації. Її записують Функції для оцінки цінних паперів Функція ЦЕНА дає змогу повернути вартість облігації. Її записують так: ЦЕНА (Дата_согл; Дата_вступл_в_силу; Ставка; Доход; Погашение; Частота; Базис), де Дата_согл – дата оформлення купівлі цінних паперів; Дата_вступл_в_силу – дата погашення цінних паперів; Ставка – річна відсоткова ставка для купонів за цінними паперами; Доход – дохід за цінними паперами (норма дохідності); Погашение – ціна, за якою продається облігація; Частота – кількість виплат за купонами протягом року; Базис – спосіб розрахунку дати (за замовчування 0). Приклад Необхідно розрахувати ціну облігації, дата купівлі якої 15 грудня 1998 року, термін погашення – 20 січня 2005 року, ставка купона, який виплачують за рік, – 4%, норма дохідності – 10, ціна облігації при продажі – 100 грн. Розв’язання Функція матиме розраховане значення 73, 54 грн. і відповідно вигляд =ЦЕНА( « 15. 12. 98» ; « 20. 01. 05» ; 4%; 100; 1).

Функції для оціни ефективності капіталовкладень Формат Призначення функції БЗРАСПІС(первинне; план) Розраховує майбутнє значення інвестиції Функції для оціни ефективності капіталовкладень Формат Призначення функції БЗРАСПІС(первинне; план) Розраховує майбутнє значення інвестиції після нарахування складних відсотків при змінній процентній ставці. Обчислює майбутню вартість інвестиції (внеску) на основі БС (ставка; кпер; плт; періодичних, рівних по величині сум латижів і постійної процентної пс; тип 1) ставки. Обчислює внутрішню ставку прибутковості для потоків грошових ВСД коштів, представлених їх чисельними, не обов'язково рівними по (значення; предположени величині значеннями (доходи – з плюсом, витрати – з мінусом), е) здійснювані в послідовні і однакові за тривалістю періоди. КПЕР (ставка; плт; пс; Обчислює загальну кількість періодів виплати для інвестиції на бс; тип) основі періодичних постійних виплат і постійної процентної ставки. Повертає модифіковану внутрішню ставку прибутковості для ряду МВСД (значення; ставка періодичних грошових потоків (з урахуванням витрат на залучення _финанс; інвестиції і відсотків, що отримуються від реінвестування грошових ставка_реинвест) коштів). Обчислює номінальну річну процентну ставку по ефективній ставці НОМІНАЛ(эффективная_ і кількості періодів в році, за які нараховуються складні відсотки. ставка; кол_пер)

Функції для оціни ефективності капіталовкладень Формат Призначення функції ОБЩПЛАТ (ставка; кол_пер; нз; Повертає кумулятивну Функції для оціни ефективності капіталовкладень Формат Призначення функції ОБЩПЛАТ (ставка; кол_пер; нз; Повертає кумулятивну (наростаючим підсумком) величину відсотків в проміжку між нач_период; кон_период; тип) двома періодами виплат. ПЛТ (ставка; кпер; пс; бс; тип) Обчислює суму періодичного платежу для аннуитета на основі постійності сум платежів і постійності процентної ставки. ПРОЦПЛАТ (ставка; период; кпер; пс) Обчислює відсотки, що виплачуються за певний інвестиційний період. ПРПЛТ (ставка; период; кпер; пс; бс; тип) Повертає суму платежів відсотків по інвестиції заданий період на основі постійності сум періодичних платежів і постійності процентної ставки. ПС (ставка; кпер; плт; бс; тип) Розраховує приведену до теперішнього моменту вартість інвестиції, яка на справжній момент рівноцінна ряду майбутніх виплат. СТАВКА (кпер; плт; пс; бс; тип; Визначає процентну ставку по аннуитету за один період, використовуючи ітераційний предположение) метод. ЧИСТВНДОХ (значения; даты; Обчислює внутрішню ставку прибутковості для графіка нерегулярних грошових предположение) потоків змінної величини. ЧИСТНЗ (ставка; значения; даты) Повертає чисту приведену вартість нерегулярних змінних грошових потоків. ЧПС (ставка; значения) Повертає величину чистої приведеної вартості інвестиції, використовуючи ставку дисконтування, а також вартості майбутніх періодичних виплат(негативні значення) і надходжень (позитивні значення) в кінці періоду. ЕФЕКТ(номинальная_ставка; кол_пер) Обчислює ефективну (фактичну) річну процентну ставку по номінальній ставці і кількості періодів в році, за які нараховуються складні відсотки.

Функції для оціни ефективності капіталовкладень Для обґрунтування ефективності інвестиційних проектів найчастіше пропонується використовувати такі Функції для оціни ефективності капіталовкладень Для обґрунтування ефективності інвестиційних проектів найчастіше пропонується використовувати такі методи оцінки: • чистий дисконтований дохід (Net Present Value – NPV); • внутрішню норму прибутковості (Internal Rate of Return – IRR). Чистий дисконтований дохід – це різниця між сумарною поточною вартістю потоків коштів, дисконтованих (наведених) відповідно до обраної ставки відсотка, і величиною первісних інвестицій (капітальних вкладень). Інвестиційний проект приймають, якщо начення NPV – позитивна величина. При цьому із сукупності проектів вибирається той, значення NPV якого найбільше. Внутрішня норма прибутковості – граничний рівень прибутковості (окупності) інвестицій, ставка прибутковості, при якій вартість дисконтованих надходжень дорівнює дисконтованій вартості витрат. Цей показник найбільш прийнятний для порівняльної оцінки не тільки альтернативних інвестиційних проектів, але й з депозитами, державнимицінними паперами і т. п. , а також відображає максимальну ставку плати за залучені джерела фінансування проекту, при якій останній залишається беззбитковим.

Функції для оціни ефективності капіталовкладень Для вирішення подібних задач в Excel призначені функції ЧПС Функції для оціни ефективності капіталовкладень Для вирішення подібних задач в Excel призначені функції ЧПС – чистийдисконтований дохід (NPV) і ВСД – внутрішня норма прибутковості (IRR). Синтаксис функцій: ЧПС (ставка; значення 1; значення 2; . . . ). Ставка – ставка дисконтування за один період. Значення 1, значення 2, . . . – від 1 до 29 аргументів, які представляють витрати й доходи і мають бути рівномірно розподілені в часі. Виплати повинні здійснюватися наприкінці кожного періоду. ВСД (виплати, початкове приближення). Значення – це масив або посилання на осередки, що містять числа, для яких потрібно підрахувати внутрішню ставку прибутковості. Початкове приближення – це величина, яку передбачають, що вона близька до результату ВСД.

LOGO Задачі оптимізації та їх вирішення в Excel Новітні програмні технології LOGO Задачі оптимізації та їх вирішення в Excel Новітні програмні технології

Задачі оптимізації За своєю сутністю задача оптимізації – це математич на модель певного процесу Задачі оптимізації За своєю сутністю задача оптимізації – це математич на модель певного процесу виробництва продукції, її розподілу, зберігання, переробки, транспортування, купівлі або продажу, виконання комплексу сервісних послуг і тощо. Кожна задача оптимізації обов’язково повинна мати три компоненти: невідомі; обмеження на невідомі (область пошуку); цільова функція Розв’язок задач оптимізації може бути істотно полегшено за допомогою інструменту Excel Пошук рішень.

Задачі оптимізації Реалізація процедури Пошук рішення досягається так: формують у робочому листі вхідні дані Задачі оптимізації Реалізація процедури Пошук рішення досягається так: формують у робочому листі вхідні дані та фор мули розрахунку показників, необхідних для задачі; командою Данные / Поиск решения викликають діа логове вікно Пошук рішення. У поле Установить целевую ячейку вводять адресу цільової комірки й уста новлюють еремикач п відповідності цільової функції (максимального, мінімального або значенням); у поле Изменяя ячейки вводиться адреси комірок, у які сис тема апише результат виконання завдання; з у зону Ограничения вводяться обмеження задачі, для деяких задач потрібно додати певні параметри, які встанов люються у вікні Параметри пошуку рішення. Устано вивши сі в вхідні дані і необхідні для задачі параметри, активізацією кнопки Виконати здійснюється запуск процедури на виконання

Задачі оптимізації Розв’язок задач оптимізації за допомогою інстру менту xcel E Пошук рішень продемонструємо Задачі оптимізації Розв’язок задач оптимізації за допомогою інстру менту xcel E Пошук рішень продемонструємо на при кладах ішення транспортних р задач. Приклад 1. На трьох складах (А, В, С) є 90, 108 і 220 тонн борошна відповідно. Потрібно скласти план його перевезення до чотирьох споживачів (I, III, IV) так, щоб вони отримали необхідні 105, 84, 145 і 84 тонн бо рошна ідповідно, а витрати на перевезення в були міні мальними. Вартість перевезення 1 тонни борошна (у гривнях) зі складів до споживачів наведено в табл. 1.

Задачі оптимізації Таблиці з вхідними даними, обмеженнями і цільовою функцією для цієї задачі виглядатимуть Задачі оптимізації Таблиці з вхідними даними, обмеженнями і цільовою функцією для цієї задачі виглядатимуть таким чином

Задачі оптимізації Загальні формули для обчислень контрольних сум, обмежень і формулу цільової функції на Задачі оптимізації Загальні формули для обчислень контрольних сум, обмежень і формулу цільової функції на ведено в табл. 2.

Задачі оптимізації Завершивши складання робочого аркуша, запускаємо з рядка Дані команду Пошук рішення, з’явиться Задачі оптимізації Завершивши складання робочого аркуша, запускаємо з рядка Дані команду Пошук рішення, з’явиться діалогове вікно, в яке вносимо потрібні дані для вирішення завдання

Задачі оптимізації Вихідна таблиця з результатами розв'язку Задачі оптимізації Вихідна таблиця з результатами розв'язку

Дякую за увагу! Дякую за увагу!