Скачать презентацию LOG EVENT Презентація логістичного проекту групи Log Project Скачать презентацию LOG EVENT Презентація логістичного проекту групи Log Project

Log Event.pptx

  • Количество слайдов: 38

„LOG EVENT” Презентація логістичного проекту групи «Log. Project» ЛГ 402 „LOG EVENT” Презентація логістичного проекту групи «Log. Project» ЛГ 402

Ідея проекту: Ідея проекту полягає у проведенні аналізу закордонного досвіду організації заходів з підвищення Ідея проекту: Ідея проекту полягає у проведенні аналізу закордонного досвіду організації заходів з підвищення престижу логістики, перейнятті успішної практики та адаптації основних ідей для застосування в Україні.

Проект націлено на моніторинг організації та проведення логістичних конференцій, семінарів, виставок, ділових зустрічей, бізнес-семінарів Проект націлено на моніторинг організації та проведення логістичних конференцій, семінарів, виставок, ділових зустрічей, бізнес-семінарів та тренінгів у Європі Європейською логістичною асоціацією, США та Росії. Провести аналіз, порівняти проведення заходів у Європі, США та Росії з заходами які проводяться в Україні та запропонувати організацію нових заходів та модернізацію заходів які вже проводяться в Україні.

Цілі проекту: 1) Проаналізувати заходи з підвищення престижу логістики та обміну досвідом не менше Цілі проекту: 1) Проаналізувати заходи з підвищення престижу логістики та обміну досвідом не менше 5 розвинених країн. 2) Проаналізувати характер та принципи організації основних 10 подій логістики, що відбуваються в Україні. 3) Адаптувати не менше 5 ідей заходів з підвищення престижу логістики та обміну досвідом для реалізації в Україні. 4) Встановити взаємозалежність кількості проведених заходів з підвищення престижу логістики та обміну досвідом від не менше ніж 5 ти критеріїв порівняння країн. 5) Розробити альтернативний варіант проведення заходів з підвищення престижу логістики та обміну досвідом для реалізації в Україні.

Ключові завдання: Аналіз проведення заходів з логістики у Німеччині Аналіз проведення заходів з логістики Ключові завдання: Аналіз проведення заходів з логістики у Німеччині Аналіз проведення заходів з логістики у Польщі Аналіз проведення заходів з логістики у Великобританії Аналіз проведення заходів з логістики у Швейцарії Аналіз проведення заходів з логістики у Росії Аналіз проведення заходів з логістики в Україні Розробка графіку взаємозалежності рівня країн і кількості логістичних заходів Адаптація 5 ідей Розробка орієнтовного плану проведення заходу в Україні.

Основні етапи проекту № етапу Термін Опис етапу 1. 03. 02. 2012 Формування ідеї Основні етапи проекту № етапу Термін Опис етапу 1. 03. 02. 2012 Формування ідеї проекту. 2. 10. 02. 2012 Формування проектної команди. 3. 10. 02. 2012 Дослідження проблеми, пошук інформації. 4. 17. 02. 2012 Розроблення плану роботи над проектним завданням. 5. 30. 03. 2012 Здійснення діяльності кожного учасника проекту згідно з планом роботи над проект ним завданням (реалізація проекту). 6. 06. 04. 2012 Проведення презентації (захист проекту); оцінка результатів виконання проекту, ко лективних і особистих досягнень учасників проекту

Учасники проекту Замовник та ініціатор проекту – Григорак Марія Юріївна Посада - завідувач кафедри Учасники проекту Замовник та ініціатор проекту – Григорак Марія Юріївна Посада - завідувач кафедри логістики Науковий ступень – кандидат економічних наук Вчене звання - доцент

Учасники проекту Виконавці проекту: Фаліна О. (менеджер); Кузьменко Т. (секретар); Немировська А. ; Носова Учасники проекту Виконавці проекту: Фаліна О. (менеджер); Кузьменко Т. (секретар); Немировська А. ; Носова Н. ; Мариненко А. ; Наталенко Є. ;

Матриця відповідальностей (RACI) ПІБ Критика реалізації (QA) Календар подій Розробка тематик Виявлення кореляційної залежності Матриця відповідальностей (RACI) ПІБ Критика реалізації (QA) Календар подій Розробка тематик Виявлення кореляційної залежності Аналіз даних Підбір інформації Керівництво проектом Фаліна О. Кузьменко Т. Немировська А. Носова Н. Мариненко А. Наталенко Є R A C C R I A A A R I I I C A R A C C I I I R A A R C A A I I C R – Responsible (Відповідальний) A – Assists (Асістент) С – Consulted (Консультант) I – Informed (Інформований) R

Обмеження проекту Основні обмеження проекту: Час. (Проект має бути завершений у встановлений термін, тобто Обмеження проекту Основні обмеження проекту: Час. (Проект має бути завершений у встановлений термін, тобто до 1. 05. 2012 року. Дата здачі проекту 06. 04. 2012) Гроші Обсяг

Ризики Для даного проекту характерними є наступні ризики: ризик неповноти й неточності інформації проекту; Ризики Для даного проекту характерними є наступні ризики: ризик неповноти й неточності інформації проекту; ризик непередбачуваності дій учасників проекту; зривами у створенні необхідної інфраструктури, банкрутствами, помилками у визначенні цілей проекту. операційний ризик, пов’язаний з відступом від цілей проекту й неможливістю підтримання управління проектом; ризик шкідливого екологічного впливу; ризик негативних соціальних наслідків.

 В цілому по проекту було визначено 10 різних ризиків. По результатам експертних «опитувань» В цілому по проекту було визначено 10 різних ризиків. По результатам експертних «опитувань» до «Високих» було віднесено 18% ризиків, до «середніх» - 66%, до «низьких» -16%. Інтегральний ризик п роекту (включає себе попра вку на специфічний ризик проекту) врахований при розрахунку ставки дисконтування в гривнях (17, 70%) і в доларах США (+15, 24%)

Параметри проведених дослідженнь Кількість країн, які досліджуються – 6, а саме Україна, Росія, Німеччина, Параметри проведених дослідженнь Кількість країн, які досліджуються – 6, а саме Україна, Росія, Німеччина, Великобританія, Франція, Польща. Типи заходів, що беруться до уваги – конференції, конгреси, симпозіуми, семінари, форуми, круглі столи, виставки. Формат заходів – відкриті (участь можуть приймати всі бажаючі), закриті (беруть участь лише спеціально запрошені гості), приватні (організовані приватними юридичними чи фізичними особами), державні (організовані підприємствами державної власності). Параметри заходів – беруть участь не менше як 50 чол. ; Тематика заходів – логістика, менеджмент, управління, інформаційні технології, транспорт, митниця, виробництво;

Концепція конференційної діяльності Конференційна діяльність визнана сьогодні в с віті одним з найефективніших механізмів Концепція конференційної діяльності Конференційна діяльність визнана сьогодні в с віті одним з найефективніших механізмів ділової інформаційної взаємодії, вона перетворилася в перспективну і динамічно розвиваючусь галузь економіки. Пов'язана з більшістю галузей економіки, маюча власну інфраструктуру, матеріально-технічну базу, конференційна діяльність є ефективним інструментом стимулювання діяльності асоціацій, підприємств, наукових організацій різних галузей економіки та органів державної влади. Саме активна конференційна діяльність в усьому світі багато в чому сприяє розвитку інфраструктури міст, збільшенню доходів міських бюджетів, підвищенню іміджу регіонів в якості міжнародних культурних і ділових центрів.

Характеристики проекту Оскільки проект є некомерційним, головним ресурсом, витраченим на виконання проекту є час, Характеристики проекту Оскільки проект є некомерційним, головним ресурсом, витраченим на виконання проекту є час, отже основні характеристики проекту: Інвестиції в проект – час; Період виконання – 3 місяці; Часовий горизонт дослідження – 2011 рік; Часовий горизонт планування – 2012 рік; Термін реалізації результатів проекту - 1 рік;

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ продовження БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ продовження

БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ продовження БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ продовження

Ключові економічні показники ефективності проекту Варіант 1 Горизонт розрахунку- 12 міс Ключові економічні показники ефективності проекту Варіант 1 Горизонт розрахунку- 12 міс

Ключові економічні показники ефективності проекту Варіант 2 Горизонт розрахунку -16 міс Ключові економічні показники ефективності проекту Варіант 2 Горизонт розрахунку -16 міс

Аналіз конференційної діяльності обраних країн: Організації, які Форми Країна Росія Польща проводять заходи з Аналіз конференційної діяльності обраних країн: Організації, які Форми Країна Росія Польща проводять заходи з логістики проведення Основні відомі заходи заходів Конференція Національна логістична Автомобільна логістика асоціація - Росія 2012 Міжнародна виставка та конференція з Журнал «Automotive транспорту та логістики Logistics» Конференції, "Транс. Росія" виставки Окремі компанії (Asstr. A Щорічна конференція Forwarding AG, компания "Логістика хімічного "Panway Logistics" і т. д. ) ринку Росії Chemo. Logic" Об’єднання спеціалістів (Клуб логістів) Учбові заклади Виставки, Польський логістичний ярмарки, конгрес Польська асоціація форуми, Виставка Transporta логістики нагородженн 2012 я, зустрічі та Logistkya Expo інші

Аналіз конференційної діяльності обраних країн: продовження Велика Британія The Chartered Institute of Logistics and Аналіз конференційної діяльності обраних країн: продовження Велика Британія The Chartered Institute of Logistics and Transport in the UK Британська міжнарожна асоціація експедиторів Німеччина Німецька логістична асоціація міжнародну Annual Logistics конференцію з Conference & Dinner логістики та ряд Щорічне нагородження заходів, а також членів британської щорічну логістичну асоціації перевізників конференцію та обід Виставка Logistics у Британії, нагородження Щорічний міжнародний науковий симпозіум з Виставки, ярмарки, логістики Щорічна міжнародна форуми, нагородження, конференція зустрічі та інші ланцюгових постачань Конференция "Ulm Logistics Day"

Аналіз конференційної діяльності обраних країн: продовження Швейцарія Некомерційна асоціація GS 1 Switzerland конференції та Аналіз конференційної діяльності обраних країн: продовження Швейцарія Некомерційна асоціація GS 1 Switzerland конференції та виставки Виставка PACK&MOVE 2012 Форум логістика та ланцюг постачань Виставка Логістика і Транспорт Україна Українська логістична асоціація конференції, круглі столи, форуми, Міжнародний виставки логістичний конгрес Щорічний Logistics Innovation Forum 2012

Аналіз конференційної діяльності обраних країн: 402 334 Швейцарія 194 Португалія 177 Фінляндія 142 Греція Аналіз конференційної діяльності обраних країн: 402 334 Швейцарія 194 Португалія 177 Фінляндія 142 Греція 123 Бельгія 122 Данія 113 Венгрія 111 Польща Чешська Республіка Росія 101 334 400 300 101 200 44 100 0 А 92 ан Ш рм С Количество международных конгрессов Ге 44 я 196 си Австрія 402 500 ос 227 Р Нідерланди 600 а 296 507 402 334 101 44 ьш Італія США Німеччина Франція Польща Росія ол 322 П Великобританія Кількість міжнародних 507 конгресів Кількість я Франція Країна и 347 ц Іспанія н Німеччина я 507 Ф ра США Кількість великих міжнародних конгресів, врахованих ІССА, які були проведені у 2008 році в різних країнах світу Кількість и Країна

Аналіз конференційної діяльності обраних країн: Виявлення співвідношення 50 а кр аї н ар ц Аналіз конференційної діяльності обраних країн: Виявлення співвідношення 50 а кр аї н ар ц й ве 25 У ія а н чи еч ім Н Б и ка Ш а 35 ьщ ол 25 ел Україна ія 35 ос Швейцарія 50 та н ія 150 50 ри 100 Німеччина 100 Р Велика Британія 150 П Польща Країна Орієнтована кількість заходів В Росія Орієнтована кількість заходів 50

Аналіз конференційної діяльності обраних країн: Орієнтована кількість заходів Україна 6% Швейцарія 9% Росія 12% Аналіз конференційної діяльності обраних країн: Орієнтована кількість заходів Україна 6% Швейцарія 9% Росія 12% Польща 12% Німеччина 37% Велика Британія 24%

Росія Орієнтовна к-ть заходів 50. Функціонує Національна логістична асоціація з 2002 року. Метою НЛА Росія Орієнтовна к-ть заходів 50. Функціонує Національна логістична асоціація з 2002 року. Метою НЛА є об'єднання зусиль і координація діяльності урядових інститутів, підприємств, фірм, наукових і освітніх установ і організацій, а також фізичних осіб по розвитку в Росії теорії і практики логістики. Одним з видів діяльності є проведення конференцій, семінарів, виставок, консультацій, ділових зустрічей в області логістики, участь в конференціях, семінарах і виставках з логістики в Росії і за кордоном. Проведення заходів щодо логістики здійснюється також прессою (журнал «Automotive Logistics» ) , окремі компанії(Asstr. A Forwarding AG, компанія "Panway Logistics" и т. д. ), об'єднання фахівців (Клуб логістів), учбові заклади. В основному заходи проходять у вигляді конференцій, рідше – виставок.

Росія Основні відомі заходи: • Конференція Автомобільна логістика – Росія 2012 • міжнародна виставка Росія Основні відомі заходи: • Конференція Автомобільна логістика – Росія 2012 • міжнародна виставка і конференція з транспорту і логістики «Транс. Росія» • щорічна конференція «Логістика хімічного ринку Росії Chemo. Logic»

Польща Орієнтовна кількість заходів – близько 50. Функціонує Польська асоціація логістики. Цілі: • Переймаючи Польща Орієнтовна кількість заходів – близько 50. Функціонує Польська асоціація логістики. Цілі: • Переймаючи на себе керівну роль в області розробки, просування і підвищення на вищий рівень знань про логістику в Польщі • Підтримка зусиль, направлених на підвищення престижу професії логістика • Створення сильного лобі, що представляють інтереси логістичної галузі і об'єднує польському середовищу логістики • Вживання заходів для розвитку логістики в регіонах і галузях промисловості, сприяння регіональних і галузевих платформ для обміну знаннями, навиками і хорошими прикладами логістики • Сприяння польської логістики за кордоном, і розвиток контактів з ELA і логістичними компаніями в інших країнах • Підтримка первинних досліджень, направлених на краще розуміння польського ринку логістики і потреб польських підприємств, сприяти конференцій, семінарів і практикумів, що відповідають цим потребам

Польща Цілі (продовження) Підтримка розвитку і відходу за Польща Цілі (продовження) Підтримка розвитку і відходу за "логістика мальки" шкіл різного рівня логістики, логістичних тенденцій у вищих учбових закладах, клубах логістики науки і так далі Вживання заходів по збільшенню етичних дій в польському середовищі логістики Організовує щорічний Польський логістичний конгрес, періодична організація форумів з навчання, щорічного засідання студентського наукового Клубу Логістики, зустрічей випускників. У середньому щороку організовує 10 11 заходів. Різноманітна форма проведення заходів – конференції. Виставки, ярмарки, форуми, нагородження, зустрічі та ін. Основні відомі заходи: Польський логістичний конгрес Виставка Transporta 2012 Logistika Expo

Велика Британія Орієнтовна кількість заходів – близько 100. Великий вклад вносить The Chartered Institute Велика Британія Орієнтовна кількість заходів – близько 100. Великий вклад вносить The Chartered Institute of Logistics and Transport in the UK : Проводить міжнародну конференцію з логістики та ряд заходів, а також щорічну логістичну конференцію та обід у Британії, нагородження. Значне місце посідає Британська міжнародна асоціація експедиторів, яка в свою чергу проводить нагородження у сфері перевезень, щорічні зустрічі регіональних членів та обіди. Надзвичайно розвинений механізм популяризації логістики та заходів з обміну знань, що зумовлюється великою зацікавленістю, наприклад кількість членів британського фрахтового інституту логістики та транспорту складає близько 20 000 членів. Висока різноманітність форм проведення заходів та залучення інших країн. Основні відомі заходи: Annual Logistics Conference & Dinner Щорічне нагородження членів британської асоціації перевізників Виставка Logistics

Німеччина Орієнтовна кількість заходів – близько 150. Функціонує Німецька логістична асоціація з 1978 року. Німеччина Орієнтовна кількість заходів – близько 150. Функціонує Німецька логістична асоціація з 1978 року. Існує як нейтральна платформа для сприяння обізнаності про важливість логістики і управління ланцюгами постачань в промисловості, науці і суспільній сфері, систематично документувати матеріально-технічне визначення проблеми, розробка методів і процесів. Для вирішення цих проблем на міждисциплінарному і галузевих міцну основу і в цілях заохочення і постійної оптимізації вживання відповідних рішень. Сьогодні, BVL має більш ніж 10000 членів - компаній і приватних осіб зі світу промисловості, торгівлі, послуг і науки, які активно беруть участь в бізнесі в області логістики і управління ланцюжками постачань. Основні відомі заходи: • Щорічний міжнародний науковий симпозіум по логістиці • Щорічна міжнародна конференція з ланцюжків постачань • Конференція "Ulm Logistics Day"

Швейцарія Орієнтовна кількість заходів – близько 35. Функціонує некомерційна асоціація GS 1 Switzerland, яка Швейцарія Орієнтовна кількість заходів – близько 35. Функціонує некомерційна асоціація GS 1 Switzerland, яка була заснована 1954 року. Однією з цілей є організація та проведення заходів з логістики. Кількість членів асоціації становить 4700 серед яких визнані спеціалісти у сфері логістики та управління ланцюгами поставок. Основна частина заходів проводяться на базі асоціації та навчальний закладів. Основні форми проведення – конференції та виставки. Основні відомі заходи: Виставка PACK&MOVE 2012 Форум логістика та ланцюг постачань

Україна Функціонує Українська логістична асоціація була створена в лютому 2005 року, як громадська організація Україна Функціонує Українська логістична асоціація була створена в лютому 2005 року, як громадська організація для консолідації логістичних кадрів України з подальшим розвитком логістичного ринку. Всі сили Асоціації направлені на підтримку наукової і бізнес середовища України, для забезпечення Євроінтеграції і конкурентоспроможності України на світовому ринку. Сьогодні УЛА об'єднує близько 100 компаній і приватних осіб України. Вона діє як платформа для інформаційного обміну і діалогу з європейськими і українськими науковими і бізнес структурами. Основна кількість заходів з логістики проводяться на базі УЛА, вищих навчальних закладів та організацій. Основні відомі заходи: * Виставка Логістика і Транспорт * Міжнародний логістичний конгрес * Щорічний Logistics Innovation Forum 2012

Можливі ідеї для перейняття Україною: проведення зустрічей випускників-логістиків організація клубу логістиків проведення бізнес-ігр та Можливі ідеї для перейняття Україною: проведення зустрічей випускників-логістиків організація клубу логістиків проведення бізнес-ігр та вирішення кейсів з логістики з виданням нагород та сертифікатів, можливо на міжнародному рівні використання он-лайн форумів проведення одноденних форумів, що мають конкретне спрямування. Наприклад українськокитайський одноденний форум.

Дякуємо за увагу! Презентацію підготували: Студенти ФМЛ ЛГ 402 Фаліна Оля Кузьменко Таня Немировська Дякуємо за увагу! Презентацію підготували: Студенти ФМЛ ЛГ 402 Фаліна Оля Кузьменко Таня Немировська Аліна Носова Наташа Мариненко Аліна Наталенко Женя