Скачать презентацию Litteratur 1 — Introduktion Kunst i det 20 Скачать презентацию Litteratur 1 — Introduktion Kunst i det 20

de86be1968192ae016e7f6cb8732299f.ppt

  • Количество слайдов: 15

Litteratur 1 - Introduktion Kunst i det 20. århundrede og videre i et Huyssensk Litteratur 1 - Introduktion Kunst i det 20. århundrede og videre i et Huyssensk perspektiv.

Breaking News i et dansk og europæisk perspektiv på det 20. århundrede 1901: Systemskiftet Breaking News i et dansk og europæisk perspektiv på det 20. århundrede 1901: Systemskiftet - Parlamentarismen indføres i Danmark. 1909: Kvinder stemmer ved kommunalvalg. 1914 -1918: Første verdenskrig. 1915: Kvinder stemmer på lige fod med mænd i DK ved nationale valg. 1917: Oktoberrevolutionen i Rusland. 1924: Danmark får sin første Socialdemokratiske regering. 1929: Wall Street krakker – økonomisk depression. 1933: Nazisterne kommer til magten i Tyskland. 1936 -39: Den spanske borgerkrig. 1939 -45: Anden verdenskrig. 1945: FN grundlægges. 1947: Indien deles og bliver selvstændigt. 1949: Nato etableres. DK med fra start. 1951: Kål- og stålunionen (senere EU) grundlægges. 1946 -54: Frankrig fører krig i Vietnam. 1948: Staten Israel proklameres. 1954 -62: Frankrig fører krig i Algeriet om og imod landets uafhængighed.

Hvorfor begynde med avantgarden? Avantgardens problem bliver problemet for kunsten i det 20. århundrede: Hvorfor begynde med avantgarden? Avantgardens problem bliver problemet for kunsten i det 20. århundrede: Kunsten vil både kritisere samfundet og have gennemslagskraft. Men for at kunne kritisere må man stå uden for. Og står man udenfor, har man ingen gennemslagskraft. Avantgarde, modernisme og realisme er tre mulige svar på spørgsmålet om, hvad alternativet er til massekulturen.

Hvad er avantgarde? ”Avantgarde” betyder ”fortrop”. En fortrop befinder sig i et fjendtligt territorium Hvad er avantgarde? ”Avantgarde” betyder ”fortrop”. En fortrop befinder sig i et fjendtligt territorium og har en hovedstyrke bag sig. Som kunstbegreb bliver den rumlige metafor ”avantgarde” til en tidslig metafor. Fjenden er den samtid, avantgarden går til angreb på, men dermed også er helt bestemt af. Målet er ikke erobring, men en fremtid der ikke

Hvordan ser avantgardistisk kunst ud? Den er let at skelne fra realismen, men kan Hvordan ser avantgardistisk kunst ud? Den er let at skelne fra realismen, men kan være vanskeligere at skelne fra massekulturen og især fra modernismen. Til højre to berømte værker af Marcel Duchamp. Øverst hans L. H. O. O. Q. fra

Dada: Menneske og teknik – Raoul Haussman (Dada Berlin) Dada: Menneske og teknik – Raoul Haussman (Dada Berlin)

Eksempler på avantgarden i midten: Warhols Marilyn Diptych 1962, Piero Manzoni Merda d'artista 1961 Eksempler på avantgarden i midten: Warhols Marilyn Diptych 1962, Piero Manzoni Merda d'artista 1961 og Bjørn Nørgaards Hesteofringen 1969.

Kursets 4 -ismer Avantgarde: Går til angreb (er ofte performativ) på regler og skel. Kursets 4 -ismer Avantgarde: Går til angreb (er ofte performativ) på regler og skel. Vender sig mod kunsten som institution og værkets status. Har en tendens til ikke at anerkende fornuften. Modernisme: Er kritisk overfor det borgerlige samfund, som den typisk vil reformere, frigøre eller oplyse ved hjælp af kunst. Er ofte kritisk overfor fornuften, men ofte inden fornuftens rammer. Realisme: Fortsættelse af den mimetiske tradition, men i det 20. århundrede er realismen ofte knyttet til en form for social indignation og bliver til egentlig socialrealisme. Massekultur: Kunstprodukter der produceres og sælges som varer til konsum eller underholdning, men som af den grund ikke behøver at være blottet for kunstneriske ambitioner og ofte bearbejder og bruger greb eller teknikker fra det kunstneriske område.

Huyssens essay Oversigt Konformisme har inficeret den tidlige avantgardes ikonoklastiske og omstyrtende bevægelse. Konformismen Huyssens essay Oversigt Konformisme har inficeret den tidlige avantgardes ikonoklastiske og omstyrtende bevægelse. Konformismen ses i den afpolitiserede kunst efter WWII, der slår igennem i kraft af institutionernes administrering af kulturen og i akademiets kanonisering af den avantgardistiske kunst – det vi gør ved at tale om den på den måde, vi taler om den på nu. I 1980 (og i dag? ) er avantgarden et elitært

Huyssens essay Avantgarden var til og med den historiske avantgarde både kunstnerisk og politisk Huyssens essay Avantgarden var til og med den historiske avantgarde både kunstnerisk og politisk radikal. I det 19. århundrede var det naturligt at tænke kunsten som fortrop for politiske forandringer. Avantgarden står i modsætning både til det borgerlige samfund og den politiske venstrefløjs tendens til scientisme. I USA legitimerer borgerskabet sig aldrig gennem kunst.

Huyssens essay Om Peter Bürgers avantgardeteori Den historiske avantgardes mål var ”the reintegration of Huyssens essay Om Peter Bürgers avantgardeteori Den historiske avantgardes mål var ”the reintegration of art into life praxis, the closing of the gap between art and life” (s. 7). Avantgarden ville ødelægge de institutioner som kunsten hører hjemme i. Avantgarden ville af med kunstens forbindelse til værkbegrebet. I det 19. århundrede bliver kunsten potenseret i kraft af at blive fri for stat og kirke: Den bliver autonom.

Huyssens essay ”The hidden dialectic” Avantgarden og massekulturen har et parallelt forhold til teknik. Huyssens essay ”The hidden dialectic” Avantgarden og massekulturen har et parallelt forhold til teknik. Avantgardens forfald modsvares af massekulturens frembrud. Massekulturen er betinget af masseproduktion og -reproduktion. Den skelner skarpt mellem hjem og arbejde. Den skelner mellem arbejdstid og fritid. Den er resultatet af teknologisk udvikling. Men avantgarden er også forandret af

Avantgarde vs. massekultur Avantgarden ville integrere kunst og hverdagsliv ville bryde med det autonome Avantgarde vs. massekultur Avantgarden ville integrere kunst og hverdagsliv ville bryde med det autonome og organiske kunstværk benyttede sig af teknikker som collage, montage, readymade, shock og fremmedgørelseseffekt. Massekulturen har integreret kunst og hverdagsliv har brudt med det autonome og organiske kunstværk benytter sig af teknikker som collage, montage,

Integrating art into everyday life Integrating art into everyday life

Avantgarde i dag Avantgarde i dag