Скачать презентацию Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 2011 m veiklos Скачать презентацию Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 2011 m veiklos

ff865a2dcaae9050989a381c6cc94595.ppt

  • Количество слайдов: 21

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 2011 m. veiklos ataskaita Parengė LŽNS prezidentė Rasa Kavaliauskaitė Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 2011 m. veiklos ataskaita Parengė LŽNS prezidentė Rasa Kavaliauskaitė Vilnius 2012 m. gegužės 17 d.

Neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimas o 2011 m. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga vykdė Neįgaliųjų socialinės integracijos programos įgyvendinimas o 2011 m. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga vykdė Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, kurie buvo finansuojami iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM 2011 m. perduotų LR valstybės biudžeto lėšų neįgaliųjų integracijos programoms vykdyti.

Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų rezultatai Pagal neįgaliųjų negalios pobūdį ir problemų specifiką asociacijos teikiamas Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų rezultatai Pagal neįgaliųjų negalios pobūdį ir problemų specifiką asociacijos teikiamas nuolatinio pobūdžio paslaugas iš viso gavo 6369 asmenys, iš jų neįgalūs vaikai sudarė tik 1, 6%, šeimos nariai 11, 8%

Bendras naudą (paslaugas) gavusių asmenų skaičius Bendras naudą (paslaugas) gavusių asmenų skaičius

2011 m. gautų lėšų struktūra socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektams (tūkst. Lt. ) 2011 m. gautų lėšų struktūra socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektams (tūkst. Lt. )

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų koordinavimas o o o Projektų koordinavimui panaudota 58, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų koordinavimas o o o Projektų koordinavimui panaudota 58, 0 tūkst. Lt (NRD skirtos lėšos). Dirbo 3 projektų koordinatoriai. Koordinuoti 23 socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai 20 savivaldybių (Elektrėnų sav. , Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Kupiškio, Molėtų, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių, Šakių, Šilalės, Ukmergės, Utenos, Vilkaviškio, Vilniaus, Zarasų rajonų ir Alytaus, Kauno, Panevėžio, Vilniaus miestų savivaldybėse)

LŽNS veiklos rėmimo projektas o o LŽNS 2011 metais įgyvendino Nacionalinės žmonių su negalia LŽNS veiklos rėmimo projektas o o LŽNS 2011 metais įgyvendino Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2003 -2012 metų programos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą. Buvo vykdomos šios veiklos: n Pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimas n Specialistų kvalifikacijos tobulinimas n Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas n Kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas n Sporto renginių neįgaliesiems organizavimas

Finansavimo šaltiniai Bendrai 2011 metais veikloms gauta: • iš neįgaliųjų socialinės integracijos programos - Finansavimo šaltiniai Bendrai 2011 metais veikloms gauta: • iš neįgaliųjų socialinės integracijos programos - 342, 0 tūkst. Lt • iš kitų šaltinių – 114, 4 tūkst. Lt

Kofinansavimas prie NDR veiklų projekto Eil. Nr. Finansavimo šaltinis 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Kofinansavimas prie NDR veiklų projekto Eil. Nr. Finansavimo šaltinis 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2. Finansuojamas projektas 56, 0 1. Interaktyvios iniciatyvos: performansas “Grožio ontologija” 2. Spec. muzikos kūryba ir edukacija regionuose 3. Kino programa “Negalia ne kliūtis” 4. “Interaktyvios iniciatyvos regionuose” VšĮ “OSFL projektai” Skirta suma, tūkst. Lt 16, 0 15, 0 10, 0 1. “Interaktyvios iniciatyvos regionuose” 10, 0

Kofinansavimas prie NDR veiklų projekto 3. Jungtinių tautų vystymo programa 4. Projektas “NVO - Kofinansavimas prie NDR veiklų projekto 3. Jungtinių tautų vystymo programa 4. Projektas “NVO - verslo bendros iniciatyvos diegti ĮSA versle idėjos sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugos” Neįgaliųjų reikalų departamentas Būsto pritaikymo programa 5. 12, 2 6, 6 Būsto pritaikymo programa 6, 6 Parama – labdara piniginėmis lėšomis ir natūra 15, 8 piniginėmis lėšomis UAB “ERP”, BARCLAYS HOUSE I WIMBORNE, UAB “NTSG” natūra 6. 12, 2 UAB “SANGAIDA” Veiklos pajamos už paslaugas ir kita 15, 4 0, 4 13, 8 VISO 114, 4

1. Neįgaliųjų teisių gynimas Pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimui panaudota 193, 3 tūkst. 1. Neįgaliųjų teisių gynimas Pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gynimui panaudota 193, 3 tūkst. Lt, t. sk. NRD skirtos lėšos – 161, 1 tūkst. Lt, iš kitų šaltinių pritraukta 32, 2 tūkst. Lt. o Paslaugas teikė 7 asmenys, suorganizuoti 45 renginiai (priemonės) ir 7 seminarai, mokymai. Įgyvendinant veiklą, organizuota: o “Lyderystės programa. Galiu ir aš” organizuota 1 stovykla – mokymai ir 1 seminaras, 5 mokymai verslo įmonėje – ryšio paslaugų bendrovėje “Omnitel”; o 10 renginių “Aplinkos prieinamumo neįgaliesiems tyrimas “Be slenksčių” 10 savivaldybių; o trumpų filmų festivalis moksleiviams ir jaunimui “Negalia – ne kliūtis” – 14 seansų Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje; o suorganizuota 17 “Apskritų stalų diskusijų” 17–oje savivaldybių, 4 vadovų forumai. o Veikloje dalyvavo 2344 asmenys, iš jų neįgaliųjų 354 (t. sk. 54 neįgalūs vaikai). o

2. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas Specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklai panaudota 73, 0 tūkst. Lt, t. 2. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas Specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklai panaudota 73, 0 tūkst. Lt, t. sk. NRD skirtos lėšos - 66, 0 tūkst. Lt, iš kitų šaltinių pritraukta 7, 0 tūkst. Lt. Organizuoti 3 specialistų kvalifikacijos tobulinimo seminarai: o “Kvalifikacijos tobulinimas LŽNS asocijuotų narių ir įmonių vadovams”; o 2 seminarai užimtumo specialistams: “Meno terapijos priemonių taikymas socialiniame darbe” ir “Neįgaliųjų kultūros renginių organizavimas ir įgyvendinimas regionuose” ; o Seminaruose dalyvavo 59 dalyviai, iš jų 26 neįgalieji. o Seminarus organizavo 3 darbuotojai ir 2 samdomi specialistai. o

3. Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas Veiklai įgyvendinti panaudota 45, 2 tūkst. Lt, t. 3. Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas Veiklai įgyvendinti panaudota 45, 2 tūkst. Lt, t. sk. NRD skirtos lėšos – 34, 8 tūkst. Lt, iš kitų šaltinių pritraukta 10, 4 tūkst. Lt. o Veikloje dalyvavo 25 žmonės su negalia. o Veikloje dirbo 3 darbuotojai, 3 samdomi specialistai ir 8 savanoriai. Organizuotos 2 savarankiško gyvenimo įgūdžių stovyklos: • 1 stovykla žmonėms, sergantiems išsėtine skleroze ir raumenų nykimu Klaipėdos raj. , Monciškėse; • 1 stovykla prieš maratoną ir maratonas “Nugalėk save” maršrutu Pakruojo – Vilkaviškio raj. o

4. Kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas Veiklai įgyvendinti panaudota 106, 7 tūkst. Lt, t. sk. 4. Kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas Veiklai įgyvendinti panaudota 106, 7 tūkst. Lt, t. sk. 55, 7 tūkst. Lt NRD skirtos lėšos, iš kitų šaltinių pritraukta 51, 0 tūkst. Lt. o Veikloje dirbo 2 darbuotojai, 5 samdomi specialistai. o Paslaugas gavo 276 asmenys, iš jų 117 neįgaliųjų (t. sk. 2 vaikai). Organizuoti 3 kultūros renginiai: o Meninių – socialinių interakcijų kūrybos pleneras “Socialiniai mobilumai” Klaipėdos raj. Monciškėse; o 2 interaktyvios iniciatyvos kaimo bendruomenėse “Avinėlio kelionė” Ukmergėje ir Panevėžyje. o

5. Sporto renginių neįgaliesiems organizavimas Veiklai įgyvendinti panaudota 38, 2 tūkst. Lt, t. sk. 5. Sporto renginių neįgaliesiems organizavimas Veiklai įgyvendinti panaudota 38, 2 tūkst. Lt, t. sk. 24, 4 NRD skirtos lėšos, iš kitų šaltinių pritraukta 13, 8 tūkst. Lt. o Veikloje dirbo 1 darbuotojas. o Veikloje dalyvavo 446 asmenys, iš jų 91 neįgalusis (t. sk. 44 vaikai). Organizuoti 5 sporto renginiai: o 4 sporto – kultūriniai renginiai “Jaunimas jaunimui” Kauno, Jonavos ir Alytaus bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijoje. o Automobilių ir motociklų sporto varžybos – ralis “Aplink Lietuvą 2011”, kuriame dalyvavo 32 sportininkai su negalia. o

Kiti įgyvendinti projektai o o Grundtvig mokymosi partnerystės projektas “Universalus dizainas – aplinka be Kiti įgyvendinti projektai o o Grundtvig mokymosi partnerystės projektas “Universalus dizainas – aplinka be barjerų” (2011 08 01 – 2013 07 31). Laimėtos projektas per Švietimo mainų paramos fondą - 42, 7 tūkst. Lt. 2011 m. įvyko pirmasis partnerių šalių darbo susitikimas Vilniuje. Lietuvos – Latvijos – Baltarusijos partnerystės projektas. Pirmieji susitikimai

Kitos veiklos ir darbai o o o 2 LŽNS atstovai dalyvavo Baltijos šalių neįgaliųjų Kitos veiklos ir darbai o o o 2 LŽNS atstovai dalyvavo Baltijos šalių neįgaliųjų NVO kontaktiniame seminare Helsinkyje; 1 LŽNS darbuotojas dalyvavo tarptautinėje meno terapijos konferencijoje “Ecarte” Lukoje, Italija; 2 darbuotojai susitiko ir užmezgė glaudžius kontaktus su Kazakstano neįgaliųjų delegacija.

Kitos veiklos ir darbai o o o 2 LŽNS atstovai dalyvavo mokymo kursuose “Jaunimo Kitos veiklos ir darbai o o o 2 LŽNS atstovai dalyvavo mokymo kursuose “Jaunimo dimencija” Kulautuvoje; 1 LŽNS darbuotojas dalyvavo mokymuose “Savanorių koordinavimas”; 1 LŽNS darbuotojas dalyvavo seminare “Kultūra 2007 – 2018”.

Atstovavimas o o Dalyvauta LR Seimo komitetų posėdžiuose ir susitikta su Seimo nariais; Dalyvauta Atstovavimas o o Dalyvauta LR Seimo komitetų posėdžiuose ir susitikta su Seimo nariais; Dalyvauta neįgaliųjų reikalų tarybos prie SADM posėdžiuose ir antradieniniuose neformaliuose susirinkimuose; Dalyvauta NVO reikalų prie SADM koordinavimo posėdžiuose; Susitikta su Šiaurės ministrų tarybos biuro vadovais;

Atstovavimas o o o Susitikimas su ministrais; Susitikimas su Europarlamento nariais; Susitikimas su Lygių Atstovavimas o o o Susitikimas su ministrais; Susitikimas su Europarlamento nariais; Susitikimas su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba; Apskrito stalo diskusija Vilniaus savivaldybėje apie aplinkos prieinamumą; Apskrito stalo diskusija Prezidentūroje dėl JTNTK 33 str. įgyvendinimo.

Ačiū už dėmesį ! Ačiū už dėmesį !