Скачать презентацию LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 11 7 2016 ĐẾN NGÀY Скачать презентацию LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 11 7 2016 ĐẾN NGÀY

089ebdb3c5f2f7e6d98944bed06f2c9e.ppt

  • Количество слайдов: 4

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 11/7/2016 ĐẾN NGÀY 20/7/2016 Thứ ba ngày 12/7/2016 - LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 11/7/2016 ĐẾN NGÀY 20/7/2016 Thứ ba ngày 12/7/2016 - 07 h 30: Kiểm tra chuyên đề về Chương trình MTQG xây dựng NTM KTN A. Thành - 08 h 00: Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng cuối năm 2016 PH số 3 UBND TỈNH VP - 8 h 00 : Họp BĐH Chương trình 135 Tỉnh Hiệp Đức Trường CĐ Y tế - 14 h 00: Họp tham mưu UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Phương án tổ chức quản lý, vận hành các Nhà máy nước của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị A. Dũng QHTH Sở Nội vụ - 14 h 00: Làm việc với Đoàn Chuyên gia Israel về Dự án Trung tâm phát triển nông nghiệp tiên tiến tại tỉnh QN A. Thanh KTN PH số 3, UBND tỉnh - 14 h 00: Họp giải quyết đề nghị của Tổng Công ty XDCT Giao thông 5 về thanh toán gói thầu 3. 4 thuộc dự án cầu Cửa Đại A. Dũng BQL Khu KTM Chu Lai

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 11/7/2016 ĐẾN NGÀY 20/7/2016 Thứ tư ngày 13/7/2016 - LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 11/7/2016 ĐẾN NGÀY 20/7/2016 Thứ tư ngày 13/7/2016 - (1 ngày): 7 h 30: Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm & nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 - 16 h: Họp báo thông báo tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2016 Anh Bảo A Dũng QHTH KTN LĐVX PH số 2 (Tầng 3) UBND tỉnh QHTH HT số 2 TẦNG 2 VPUBND TỈNH

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 11/7/2016 ĐẾN NGÀY 20/7/2016 Thứ năm ngày 14/7/2016 - LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 11/7/2016 ĐẾN NGÀY 20/7/2016 Thứ năm ngày 14/7/2016 - 06 h 00: Đi công tác Hà Nội A. Bảo -7 h 30: Nghe báo cáo ước thực hiện dự toán NSNN năm 2016& định hướng XD dự toán NSNN năm 2017 - 13 h 30: Dự diễn đàn “Chung tay xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh, phòng chống tội phạm. . . ” - 13 h 30: Làm việc với Sở y tế A. Minh QHTH PH số 2 VPUBND TỈNH PH số 2 Sở GD&ĐT Văn Phòng -9 h 30: Mở thầu Trang bị phòng máy tính phục vụ dạy học các trường THPT Hà Nội TĐDA LĐVX A Dũng LĐVX Hội Trường Thành uỷ Tam Kỳ - 68 Hùng Vương LĐVX PH số 2 Tầng 3 VPUBND TỈNH KTN Thăng Bình HTĐT, Quảng Ninh Thứ sáu ngày 15/7/2016 - 07 h 30: Kiểm tra chuyên đề về Chương trình MTQG xây dựng NTM

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 11/7/2016 ĐẾN NGÀY 20/7/2016 Thứ hai ngày 18/7/2016 - LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 11/7/2016 ĐẾN NGÀY 20/7/2016 Thứ hai ngày 18/7/2016 - 07 h 30 (02 ngày 18 và 19/7/2016): Dự kỳ họp thứ 02, HĐND tỉnh khoá IX A. Bảo QHTH Hội trường số 1, UBND tỉnh - 14 h: Họp về lựa chọn năng lực chủ đầu tư dự án KDC Chợ mới Chiên Đàn huyện Phú Ninh A Dũng TĐ DA Sở Xây Dựng -8 h: (1 ngày) Họp giao ban, toạ đàm về kết quả hoạt động kiểm soát hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 (Chiều: Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính) Văn Phòng Sở Tư Pháp - 6 h: (1 ngày) : Đi kiểm tra thực địa để thống nhất thoả thuận địa điểm XD Nhà máy cấp nước sạch tại UBND các xã (có xe đưa đón tại Sở Xây Dựng) HTĐT UBND các xã huyện Đại Lộc TĐDA Sở KH&ĐT Trung tâm, Văn phòng Hội trường Viễn thông Quảng Nam Thứ ba ngày 19/7/2016 - 14 h: Họp xác định mức thu tiền SDĐ về DA: Khu phố Chợ Điện Nam Trung đô thị mới ĐN-ĐN A Dũng Thứ tư ngày 20/7/2016 - 07 h 30: Hội thảo Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam