Скачать презентацию Les universitats d excel lència públiques i privades Скачать презентацию Les universitats d excel lència públiques i privades

711a1238115989b7900d8c1eaa9317d9.ppt

  • Количество слайдов: 19

 • Les universitats d'excel·lència (públiques i privades) tenen diferents models de governança. • • Les universitats d'excel·lència (públiques i privades) tenen diferents models de governança. • A algunes universitats públiques d'excel·lència la ciutadania, a través de l’Estat, participa en l’elecció dels principals càrrecs • Les universitats de prestigi són molt democràtiques (alt nivell de participació de tota la comunitat universitària)

 • Les universitats d'excel·lència (públiques i privades) tenen diferents models de governança. • • Les universitats d'excel·lència (públiques i privades) tenen diferents models de governança. • A algunes universitats públiques d'excel·lència la ciutadania, a través de l’Estat, participa en l’elecció dels principals càrrecs • Les universitats de prestigi són molt democràtiques (alt nivell de participació de tota la comunitat universitària)

1. Harvard 2. Stanford 3. UC, Berkeley 4. MIT 5. Cambridge 8. Columbia 10. 1. Harvard 2. Stanford 3. UC, Berkeley 4. MIT 5. Cambridge 8. Columbia 10. Oxford 12. UCLA 19. Wisconsin privada pública pública

U California: Board of Regents: 26 membres: - 18 nomenats pel Governador de Califòrnia U California: Board of Regents: 26 membres: - 18 nomenats pel Governador de Califòrnia - 7 ex-officio (Governor, Lieut. Governor, State Superintendent of Public Instruction, President & Vice-president Alumni, UC President) - 1 estudiant nomenat pel Board - (1 estudiant sense vot i 2 Professors sense vot) Nomena el President, els Rectors (Chancellors) de les 10 universitats, els vicerectors i els degans de les schools i colleges. UC Academic Senate/Berkeley Division: És elegit per tot el professorat. Inclou també chancellors i vicechancellors. S’encarrega de totes les qüestions acadèmiques, docents i de selecció d’alumnat i de professorat. Funciona a través de 33 Comitès.

U Wisconsin: Board of Regents: 18 membres: -16 nomenats pel Governador de Wisconsin (inclou U Wisconsin: Board of Regents: 18 membres: -16 nomenats pel Governador de Wisconsin (inclou 2 ex-officio: State Superintendent of Public Instruction, President of Wisconsin Technical College System) - 2 estudiants (un d’ells ha de ser no-tradicional). Nomena el President, i els Chancellors (Rectors) de les 13 universitats i els degans dels 13 colleges. UW-Madison Faculty Senate: Format per professorat electe representant a tots els Departaments. S’elegeixen per cada curs acadèmic. S’estructura en comitès que vetllen per temes concrets de docència, política de professorat i qüestions ètiques.

Harvard U: Harvard Corporation (President and Fellows): 12+1: - Normalment ex-alumnes, en posicions destacades Harvard U: Harvard Corporation (President and Fellows): 12+1: - Normalment ex-alumnes, en posicions destacades a la societat i a l’economia. Nomenats i elegits pels propis Fellows. Nomenen el President de Harvard i estan molt propers a la presa de decisions (Board executiva). Board of Overseers: 30 membres: - Elegits per Alumni. Cada any els ex-alumnes elegim 5 nous membres, dels nominats per la Harvard Alumni Association. - 2 ex-officio (President i Tresorer de Harvard) Té un rol més consultiu, d’establir prioritats i posar Harvard en posicions de lideratge. Fa una avaluació externa de la qualitat i direcció de la universitat.

Cambridge U: Council of the University: 23 membres - 19 són elegits (4 directors Cambridge U: Council of the University: 23 membres - 19 són elegits (4 directors dels Colleges, 4 professors, 8 membres Regent House, 3 estudiants) i 4 són externs, nomenats. -Inclou també el Chancellor (ceremonial) i Vice-chancellor (elegit pel Regent House). Té funció més executiva. Ha de rendir comptes a la Regent House: Format per tot el professorat (uns 3000 membres). Elegeix el Vicechancellor, High Steward, and Commissionary. Hi ha dos representants públics (Proctors) elegits anualment, a partir de les nominacions dels Colleges.

Cambridge U: Colleges (sistema col·legiat) - Cada College és independent, té les seves pròpies Cambridge U: Colleges (sistema col·legiat) - Cada College és independent, té les seves pròpies normatives i autonomia per organitzar tant temes acadèmics com el seu propi pressupost.

 • Les universitats d'excel·lència (públiques i privades) tenen diferents models de governança. • • Les universitats d'excel·lència (públiques i privades) tenen diferents models de governança. • A algunes universitats públiques d'excel·lència la ciutadania, a través de l’Estat, participa en l’elecció dels principals càrrecs. • Les universitats de prestigi són molt democràtiques (alt nivell de participació de tota la comunitat universitària)

Processos dialògics (democràtics) per aconseguir la qualitat Processos dialògics (democràtics) per aconseguir la qualitat

Processos dialògics (democràtics) per aconseguir la qualitat • Excel·lència: és una responsabilitat de tota Processos dialògics (democràtics) per aconseguir la qualitat • Excel·lència: és una responsabilitat de tota la comunitat universitària • Democràcia: Participació estudiants en docència, recerca, vida acadèmica i en presa de decisions • Transparència • Compromís ètic

 • Política democràtica de professorat: –Comissions que inclouen alumnat –Informació a tota la • Política democràtica de professorat: –Comissions que inclouen alumnat –Informació a tota la comunitat –“Faculty talks” (conferències públiques) –CVs públics –Entrevistes a candidats/es –Assemblees –Estudiants actius en proposar candidats (EX: Rally for diversity; jubilació C. Willie)

 • Transparència i qualitat en docència: –Criteris per la contractació del professorat –Avaluacions • Transparència i qualitat en docència: –Criteris per la contractació del professorat –Avaluacions públiques –Vinculació docència-recerca: possibilitat de proposar assignatures (EX: “half-courses” postdoc fellows & doctoral students)