ЛЕКЦІЯ з дисципліни “ Організація зв’язку та радіотехнічного

Скачать презентацию ЛЕКЦІЯ з дисципліни “ Організація зв’язку та радіотехнічного Скачать презентацию ЛЕКЦІЯ з дисципліни “ Організація зв’язку та радіотехнічного

4_1_l.ppt

  • Размер: 452.0 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 15

Описание презентации ЛЕКЦІЯ з дисципліни “ Організація зв’язку та радіотехнічного по слайдам

ЛЕКЦІЯ з дисципліни “ Організація зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів авіації ” ТЕМА №ЛЕКЦІЯ з дисципліни “ Організація зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів авіації ” ТЕМА № 4. Організаційна структура підрозділів зв’язку та радіотехнічного забезпечення. ЗАНЯТТЯ 1. Класифікація і призначення вузлів зв’язку та радіотехнічного забезпечення пунктів управління Повітряних Сил.

 ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ   Вступна частина  Основна частина: 1.  Структура підрозділів ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ Вступна частина Основна частина: 1. Структура підрозділів зв’язку та РТЗ авіаційних бригад. 2. Вузли зв’язку та РТЗ ПУ, основні поняття, терміни і визначення. 3. Класифікація, призначення та вимоги до вузлів зв’язку та РТЗ ПУ Повітряних Сил. Заключна частина.

   1. Структура підрозділів зв’язку та РТЗ авіаційних бригад. 1. Структура підрозділів зв’язку та РТЗ авіаційних бригад.

1. Структура підрозділів зв’язку та РТЗ авіаційних бригад. Завдання, які покладаються на війська звязку,1. Структура підрозділів зв’язку та РТЗ авіаційних бригад. Завдання, які покладаються на війська звязку, РТЗ, А та ІС Повітряних Сил розгортання і експлуатація (виконання вимог) системи зв’язку, АУ та РТЗ доставка у війська документів та друкованих видань забезпечення взаємодії системи зв’язку, АУ і РТЗ ПС технічне забезпечення системи зв’язку, АУ та РТЗ контроль безпеки зв’язку та РТЗ участь у заходах оперативного маскування участь у заходах міжнародного співробітництва підготовка військ до управління системою зв’язку, АУ і РТЗ

1. Структура підрозділів зв’язку та РТЗ авіаційних бригад. КОМАНДУВАННЯ ШТАБ ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ1. Структура підрозділів зв’язку та РТЗ авіаційних бригад. КОМАНДУВАННЯ ШТАБ ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА ОСНОВНІ ПІДРОЗДІЛИ ВУЗОЛ ЗВ ЯЗКУ ТА РТЗ РАДІОЛОКАЦІЙНА ГРУПА РОТА ЗВ ЯЗКУ ТА РТЗ (ЗА) ТРОПОСФЕРНА Р / РЕЛЕЙНА СТАНЦІЯ ПІДРОЗДІЛИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНО-ЕКСПЛУАТ АЦІЙНА ЧАСТИНА ВІДДІЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАД

1. Структура підрозділів зв’язку та РТЗ авіаційних бригад. РАДІОЦЕНТР ЗВ ЯЗКУ Р / ЛОКАЦІЙНА1. Структура підрозділів зв’язку та РТЗ авіаційних бригад. РАДІОЦЕНТР ЗВ ЯЗКУ Р / ЛОКАЦІЙНА СИСТЕМА ПОСАДКИ ЛІТАКІВ Р / ТЕХНІЧНА СИСТЕМА БЛИЖНЬОЇ НАВІГАЦІЇ ГРУПА ЗВ ЯЗКУ І ТЕЛЕМЕХАНІКИ (КДП) ГРУПА ЕЛЕКТРО- ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВВУЗОЛ ЗВ’ЯЗКУ ТА РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕДАВА ЛЬНЕ РАДІО-ВІДДІ ЛЕННЯ ПРИЙМАЛЬ- НЕ РАДІО-ВІДДІ ЛЕННЯ ГРУПА Р / НАВІГАЦІЇ ТА ПОСАДКИ ЛІТАКІВ РАДІОЛОКАЦІЙНА ГРУПА РОТА ЗВ ЯЗКУ ТА РТЗ (ЗА) Р / ЛОКАЦІЙНА СИСТЕМА ПОСАДКИ ЛІТАКІВ ГРУПА ЗВ ЯЗКУ ГРУПА РТЗ

   2. Вузли зв’язку та РТЗ ПУ, основні поняття,  терміни і 2. Вузли зв’язку та РТЗ ПУ, основні поняття, терміни і визначення.

2. Вузли зв’язку та РТЗ ПУ, основні поняття, терміни і визначення. Вузол (військового) 2. Вузли зв’язку та РТЗ ПУ, основні поняття, терміни і визначення. Вузол (військового) зв’язку – елемент системи військового зв’язку, що забезпечує створення та комутацію групових трактів, каналів, повідомлень, пакетів, цифрових потоків, а також виконання інших функцій у системі військового зв’язку. Вузол військового зв’язку пункту управління (вузол зв’язку ПУ) – вузол військового зв’язку, який є частиною пункту управління та призначений для забезпечення обміну повідомленнями з іншими пунктами управління і внутрішнього зв’язку на пункті управління Вузол зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації (ВЗ РТЗ авіації) – основний елемент системи зв’язку та РТЗ, яка створюється для забезпечення управління авіаційними частинами і з’єднаннями. ВЗ РТЗ є організаційно-технічне об’єднання сил і засобів зв’язку, радіотехнічного забезпечення і автоматизованого управління військами, створюване в повсякденної діяльності або в ході бойових дій і призначене для забезпечення створювання, розподілу (комутації) каналів (комутації сполучень), отримання (здобуття) і видачі інформації на пункт управління (ПУ) і екіпажам ЛА для забезпечення злету (посадки) та літаководіння

2. Вузли зв’язку та РТЗ ПУ, основні поняття, терміни і визначення. Система (військового) 2. Вузли зв’язку та РТЗ ПУ, основні поняття, терміни і визначення. Система (військового) зв’язку – частина системи управління військами (силами), що є сукупністю взаємопов’язаних вузлів та ліній зв’язку різного призначення, які діють узгоджено щодо завдань, місця, часу та розгортаються або створюються за єдиним планом для вирішення завдань забезпечення управління військами (силами) Система зв’язку , РТЗ та АУ– комплексна система забезпечення управління авіацією (елемент, матеріальна основа системи управління) усіх рівнів, що складається з трьох організаційно і технічно об’єднаних самостійних систем, які мають можливість працювати самостійно, розгорнутих щодо прийнятої організації управління й забезпечуючих обмін інформацією в системі управління авіацією.

   3. Класифікація, призначення та вимоги до вузлів зв’язку та РТЗ ПУ 3. Класифікація, призначення та вимоги до вузлів зв’язку та РТЗ ПУ Повітряних Сил.

3. Класифікація, призначення та вимоги до вузлів зв’язку та РТЗ ПУ Повітряних Сил. ВЗ3. Класифікація, призначення та вимоги до вузлів зв’язку та РТЗ ПУ Повітряних Сил. ВЗ штабу ПС стратегічна ВЗ, АУ Пв. К оперативна ВЗ, АУ частин (підрозділів) тактична. За належністю до систем (ланок) управління За належністю до пунктів управління ВЗ, АУ (РТЗ) КП ВЗ, АУ (РТЗ) ЗКП ВЗ ТПУ ВЗ ДПУ ВЗ Пер. ПУ ВЗ Пв. ПУ ВЗ штабів ВЗ гарнізонів ВЗ військ. містеч.

3. Класифікація, призначення та вимоги до вузлів зв’язку та РТЗ ПУ Повітряних Сил. За3. Класифікація, призначення та вимоги до вузлів зв’язку та РТЗ ПУ Повітряних Сил. За призначенням в системі зв’язку та РТЗ ВЗ, РТЗ ТА АУ ПУ СВЗ ВФПЗВКБЗ (РТЗ) ВЗОМ (елементи ОМЗ) ОВЗ ДВЗ ОРЦ(РРт. Ц) Головні ВЗ Підлеглі ВЗ Взаємодіючі ВЗЗа підпорядкованістю

3. Класифікація, призначення та вимоги до вузлів зв’язку та РТЗ ПУ Повітряних Сил. За3. Класифікація, призначення та вимоги до вузлів зв’язку та РТЗ ПУ Повітряних Сил. За умовами функціонування та розміщення Стаціонарні ВЗ Захищені ВЗ Незахищені ВЗ Рухомі ВЗ Польові Повітряні (бортові)

3. Класифікація, призначення та вимоги до вузлів зв’язку та РТЗ ПУ Повітряних Сил. Завдання3. Класифікація, призначення та вимоги до вузлів зв’язку та РТЗ ПУ Повітряних Сил. Завдання ВЗ та РТЗ : • забезпечення ПУ даними про повітряну (первинну і вторинну радіолокаційну інформацію), наземну, радіаційну, метеорологічну та хімічну обстановку; • підвищення оперативності збирання, обробки та відображення даних повітряної (наземної) обстановки на основі впровадження засобів АУ; • забезпечення функціонування засобів АУ; • забезпечення вирішення оперативно-тактичних завдань і завдань на бойове застосування авіації; • забезпечення наведення ЛА на повітряні та наземні (морські) цілі; • передавання інформації екіпажам ЛА, яка необхідна їм для визначення свого місцеположення і забезпечення аеронавігації; • забезпечення контролю за польотами своєї авіації і керування польотами в зоні відповідальності; • забезпечення зльоту і посадки; • надання каналів зв’язку і радіолокаційної інформації (РЛІ) командуванню і офіцерам штабів; • організація каналів зв’язку на лініях прямого зв’язку і лініях прив’язки до опорних вузлів зв’язку (ОВЗ); • своєчасне встановлення передбачених зв’язків та РТЗ; • засекречування всіх видів інформації, яка передається по каналах зв’язку, з необхідним ступенем стійкості; • забезпечення внутрішнього зв’язку на ПУ; • організація оперативно-технічної, частотно-диспетчерської, станційно-експлуатаційної служб та служби єдиного часу (ОТС, ЧДС, СЄС, СЄЧ); • забезпечення безпеки зв’язку та РТЗ і електромагнітної сумісності (ЕМС) засобів, які розгорнуті на ПУ.

3. Класифікація, призначення та вимоги до вузлів зв’язку та РТЗ ПУ Повітряних Сил. ВЗ3. Класифікація, призначення та вимоги до вузлів зв’язку та РТЗ ПУ Повітряних Сил. ВЗ та РТЗ повинні відповідати наступним основним вимогам: • знаходитись у постійній готовності до негайного забезпечення інформаційного обміну всіх видів; • забезпечувати своєчасну передачу всіх видів інформації з необхідною вірогідністю і скритністю, а також високу живучість, перешкодозахищеність і надійність; • забезпечувати комплексне використання і можливість широкого маневру каналами зв’язку, засобами зв’язку та РТЗ; • забезпечувати безпеку зв’язку та РТЗ і ЕМС радіоелектронних засобів, які розгорнуті на ПУ; • забезпечувати зручність використання засобів зв’язку, АУ та РТЗ. Для рухомих ВЗ та РТЗ, крім того, однією з важливіших вимог є забезпечення їх високої мобільності. Вони повинні бути спроможні швидко переміщуватись, розгортатись (згортатись), у короткі терміни встановлювати зв’язок та РТЗ, а також забезпечувати безперервне їх функціонування.