Скачать презентацию Лекція Конституційні обов язки людини і громадянина План Скачать презентацию Лекція Конституційні обов язки людини і громадянина План

Конст право 13.pptx

  • Количество слайдов: 20

Лекція Конституційні обов'язки людини і громадянина Лекція Конституційні обов'язки людини і громадянина

План: 1. Захист Вітчизни 2. Сплата податків і зборів 3. Додержання Конституції України План: 1. Захист Вітчизни 2. Сплата податків і зборів 3. Додержання Конституції України

1. Захист Вітчизни 1. Захист Вітчизни

Конституційні обов'язки людини і громадянина — це визначена нормами Конституції та законів України міра Конституційні обов'язки людини і громадянина — це визначена нормами Конституції та законів України міра обов'язкової, належної поведінки та діяльності у політичній, економічній, соціальній, культурній (духовній) сферах суспільного життя.

Захист Вітчизни (ст. 65) Захист своєї Вітчизни передбачає захист країни, її населення, матеріальних та Захист Вітчизни (ст. 65) Захист своєї Вітчизни передбачає захист країни, її населення, матеріальних та духовних цінностей, територіальної цілісності і суверенітету країни. Захист Вітчизни виражається у забезпеченні оборони й безпеки держави.

Захист Вітчизни (ст. 65) Для оборони країни із застосуванням зброї утворюються Збройні Сили та Захист Вітчизни (ст. 65) Для оборони країни із застосуванням зброї утворюються Збройні Сили та встановлюється військовий обов'язок громадян. Основною формою виконання військового обов'язку є проходження військової служби. Громадяни відбувають військову службу відповідно до Закону України від 25 березня 1992 р. "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" № 2232 XII.

Захист Вітчизни (ст. 65) За ухилення від призову на військову службу встановлена кримінальна відповідальність Захист Вітчизни (ст. 65) За ухилення від призову на військову службу встановлена кримінальна відповідальність (ст. 72 та 73 Кримінального кодексу України). Стаття 72. Ухилення від призову на строкову військову службу Стаття 73. Ухилення від призову за мобілізацією

Захист Вітчизни (ст. 65) Законом України від 12. 1991 № 1975 -XII Захист Вітчизни (ст. 65) Законом України від 12. 1991 № 1975 -XII "Про альтернативну (невійськову) службу", вводить альтернативну (невійськову) службу, яка є державною службою поза Збройними Силами України чи іншими військами, замість проходження військової служби. Право на альтернативну (невійськову) службу як вид виконання загального військового обов'язку мають громадяни України, які належать до діючих, згідно із законодавством релігійних організацій, віровчення користування зброєю та службу в армії. яких не допускає

Шанування державних символів (ст. 65) Обов'язковими атрибутами держави є: Державний Прапор України, Державний Герб Шанування державних символів (ст. 65) Обов'язковими атрибутами держави є: Державний Прапор України, Державний Герб України Державний Гімн України. Ці символи України встановлюються ст. 20 Конституції України та законами України. Шанування цих державних символів є обов'язком громадян України.

Шанування державних символів (ст. 65) ці атрибути суверенності та незалежності потребують відповід ної поваги Шанування державних символів (ст. 65) ці атрибути суверенності та незалежності потребують відповід ної поваги й захисту. Чинним законодавством надруга над державною символікою розглядається як злочин, передбачений ст. 338 Кримінального кодексу України.

2. Сплата податків і зборів 2. Сплата податків і зборів

Сплата податків і зборів (ст. 67) • Одним із конституційних обов'язків громадян України є Сплата податків і зборів (ст. 67) • Одним із конституційних обов'язків громадян України є обов'язок кожного сплачувати податки й збори в порядку і розмірах, встановлених законом, • а також щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Сплата податків і зборів (ст. 67) • Принципи побудови системи оподаткування в Україні, види Сплата податків і зборів (ст. 67) • Принципи побудови системи оподаткування в Україні, види податків, зборів та інших обов'язкових платежів, напрями їх зарахування і використання, перелік платників податків та об'єктів оподаткування, а також відповідальність за порушення податкового законодавства, визначаються Податковим кодексом України.

Сплата податків і зборів (ст. 67) • Контроль за дотриманням податкового законодавства і правильністю Сплата податків і зборів (ст. 67) • Контроль за дотриманням податкового законодавства і правильністю обчислення, повнотою і вчасністю сплати податків, зборів та інших платежів і внесків до державних цільових фондів, встановлених законодавством України, здійснюється державною податковою службою.

Сплата податків і зборів (ст. 67) • Усі громадяни України повинні щорічно подавати до Сплата податків і зборів (ст. 67) • Усі громадяни України повинні щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, вста новленому законом. Податкові декларації подаються громадянами України до податкових інспекцій до 1 березня наступного року.

Сплата податків і зборів (ст. 67) • Ухилення від сплати податків та інших обов'язкових Сплата податків і зборів (ст. 67) • Ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів або їх несвоєчасна сплата чи неповна сплата, а також ухилення від подання декларації, приховування доходів, які підлягають оподаткуванню, тягнуть за собою • адміністративну Стаття 1641. Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат; • кримінальну ( ст. 212, 212 1 КК) відповідальність.

 3. Додержання Конституції 3. Додержання Конституції

Додержання Конституції Закріплений у ст. 68 Конституції обов'язок неухильно додержуватися Конституції і законів України, Додержання Конституції Закріплений у ст. 68 Конституції обов'язок неухильно додержуватися Конституції і законів України, не посягати на права й свободи, честь та гідність інших людей тісно пов'язаний з визначенням і поняттям юридичної відповідальності — особливих, передбачених і врегульованих нормами права відносин між громадянами і державою, що виникають у разі і внаслідок правопорушення.

Додержання Конституції Головна мета юридичної відповідальності — охорона правопорядку, правове виховання людей і покарання Додержання Конституції Головна мета юридичної відповідальності — охорона правопорядку, правове виховання людей і покарання винних за скоєне. Юридична відповідальність може бути (залежно від правопорушення) кримінальною, адміністративною, цивільною та дисциплінарною.

Інші конституційні обов'язки людини і громадянина які поширюються на окремі соціальні групи. Наприклад, обов'язок Інші конституційні обов'язки людини і громадянина які поширюються на окремі соціальні групи. Наприклад, обов'язок набуття повної загальної середньої освіти (ст. 53); обов'язок піклуватися про дітей та непрацездатних батьків (ст. 51) та ряд інших.