Скачать презентацию Лекція 6 Тема 5 Група відділів справжніх грибів Скачать презентацию Лекція 6 Тема 5 Група відділів справжніх грибів

06_MiA_2016.pptx

  • Количество слайдов: 79

Лекція 6 Тема 5. Група відділів справжніх грибів. Відділ Ascomycota Львів - 2016 1 Лекція 6 Тема 5. Група відділів справжніх грибів. Відділ Ascomycota Львів - 2016 1

1. 2. 3. 4. 5. Загальна характеристика Аскомікотів Підвідділ Taphrinomycotina Підвідділ Saccharomycotina Підвідділ Pezizomycotina 1. 2. 3. 4. 5. Загальна характеристика Аскомікотів Підвідділ Taphrinomycotina Підвідділ Saccharomycotina Підвідділ Pezizomycotina Основи сучасної систематики 2

3 3

ASCOMYCOTA Обсяг Понад 60 000 видів Екологія Переважно наземні чи ґрунтові організми, рідко прісноводні ASCOMYCOTA Обсяг Понад 60 000 видів Екологія Переважно наземні чи ґрунтові організми, рідко прісноводні чи морські Живлення Гетеротрофне; сапротрофи різноманітних субстратів, симбіотрофи (ліхенізовані, мікоризоутворюючі), паразити різноманітних організмів, хижаки; живляться осмотрофно Клітинні покриви Клітини переважно вкриті хітин-глюкановими чи мананглюкановими оболонками, дуже рідко голі Вегетативне тіло Переважно септований міцелій, значно рідше дріжджовий талом чи плазмодій. Багато представників здатні виділяти важливі продукти обміну речовин: антибіотики, мікотоксини, речовини психотропної дії, фітогормони і т. д. Також важливою є їх здатність здійснювати спиртове бродіння. Клітини одноядерні (переважно), рідше дикаріонтичні. Трапляються видозміни гіф: апресорії, гаусторії та конідієносці; а також видозміни цілого міцелію: склероції, плодові тіла (аскокарпи, аскоми), строми, конідіоми. Джгутикові стадії відсутні 4

5 5

6 6

 7 Видозміни гіф: апресорії, гаусторії, конідієносці; 7 Видозміни гіф: апресорії, гаусторії, конідієносці;

8 8

9 9

10 10

гімнотецій 11 гімнотецій 11

12 12

клейстотецій 13 клейстотецій 13

хазмотецій 14 хазмотецій 14

Xylaria sp. Перитецій 15 Xylaria sp. Перитецій 15

Апотецій 16 Апотецій 16

Птихотецій 17 Птихотецій 17

Псевдоклейстотецій (клейстотеціоїд) 18 Псевдоклейстотецій (клейстотеціоїд) 18

Псевдоперитецій (перитеціоїд) 19 Псевдоперитецій (перитеціоїд) 19

Псевдоапотецій (апотеціоїд) 20 Псевдоапотецій (апотеціоїд) 20

Гістеротецій 21 Гістеротецій 21

22 Xylaria sp. Строма 22 Xylaria sp. Строма

23 23

Склероцій, строма та плодове тіло 24 Склероцій, строма та плодове тіло 24

Продукт запасання Глікоген Розмноження Життєві цикли Представники 25 Вегетативне розмноження здійснюється фрагментами міцелію, брунькуванням, Продукт запасання Глікоген Розмноження Життєві цикли Представники 25 Вегетативне розмноження здійснюється фрагментами міцелію, брунькуванням, артроспорами, хламідоспорами. Нестатеве розмноження здійснюється різними типами конідій (анаморфна стадія). Трапляються різні типи статевого процесу: гаметангіогамія, сомато-гаметангіогамія, соматогамія. Специфічною ознакою є тип статевого спороношення – аски з ендогенними аскоспорами Гаплодиплофазний з ізоморфною зміною поколінь; гаплофазний з дикаріонтичною стадією і домінуванням монокаріонтичної стадії (у переважної більшості представників) Підвідділ Taphrinomycotina: клас Taphrinomycetes: Taphrina Fr. ; клас Neolectomycetes: Neolecta Speg. ; клас Pneumocystidomycetes: Pneumocystis P. Delanoë & Delanoë; клас Schizosaccharomycetes: Schizosaccharomyces Lindner; Підвідділ Saccharomycotina: клас Saccharomycetes: Candida Berkhout; Saccharomyces Meyen; Підвідділ Pezizomycotina: клас Arthoniomycetes: Arthonia Ach. ; Opegrapha Ach. ; клас Dothideomycetes: Mycosphaerella Johanson; Stigmidium Trevis. ; Venturia Sacc. ; клас Eurotiomycetes: Amorphotheca Parbery; Capronia Sacc. ; Chaenothecopsis Vain. ; Eupenicillium F. Ludw. ; Penicillium Link; Pyrenula Ach. ; Sphinctrina Fr. ; Staurothele Norman; Trichophyton Malmsten; Verrucaria Schrad. ; клас Laboulbeniomycetes: Laboulbenia Mont. & C. P. Robin; клас Lecanoromycetes: Candelariella Müll. Arg. ; Carbonea (Hertel) Hertel; Cladonia P. Browne; Epilichen Clem. ; Lecanora Ach. ; Lobaria (Schreb. ) Hoffm. ; Physcia (Schreb. ) Michx. ; Rhizocarpon Ramond ex DC. ; Usnea Dill. ex Adans. ; Xanthoria (Fr. ) Th. Fr. ; клас Leotiomycetes: Erysiphe R. Hedw. ex DC. ; Microsphaera Lév. ; Monilinia Honey; Phyllactinia Lév. ; Rhytisma Fr. ; Uncinula Lév. ; клас Lichinomycetes: Lichina C. Agardh; клас Orbiliomycetes: Arthrobotrys Corda; Orbilia Fr. ; клас Pezizomycetes: Aleuria Fuckel; Morchella Dill. ex Pers. ; Peziza Dill. ex Fr. ; Tuber P. Micheli ex F. H. Wigg. ; клас Sordariomycetes: Claviceps Tul. ; Cordyceps Fr. ; Cryphonectria (Sacc. ) Sacc. & D. Sacc. ; Dialonectria (Sacc. ) Cooke; Hypoxylon Bull. ; Myrothecium Tode; Nectria (Fr. ) Fr. ; Sordaria Ces. & De Not. ; Stachybotrys Corda; Xylaria Hill ex Schrank

26 26

27 27

Тип Прототунікатні Унітунікатні оперкулятні Унітунікатні іноперкулятні Фізитунікатні Опис Аски, які мають дуже тонку оболонку, Тип Прототунікатні Унітунікатні оперкулятні Унітунікатні іноперкулятні Фізитунікатні Опис Аски, які мають дуже тонку оболонку, яка являє собою недиференційовану оболонку зиготи; аскоспори вивільняються після розчинення оболонки Аски, які мають диференційовані морфологічно і функціонально одношарові оболонки; відкриваються на верхівці кришечкою Аски, які мають диференційовані морфологічно і функціонально одношарові оболонки; відкриваються на верхівці щілиною чи за допомогою апікального апарату Аски, які мають диференційовані морфологічно і функціонально багатошарові оболонки; аски, які мають дві оболонки називають бітунікатними (зовнішня оболонка екзоаск, внутрішня – ендоаск), а якщо оболонок три – тритунікатними (крім вже названих є також проміжна оболонка – мезоаск) 28

Основні типи асків: A – прототунікатний; B – унітунікатний іноперкулятний, що розкривається за допомогою Основні типи асків: A – прототунікатний; B – унітунікатний іноперкулятний, що розкривається за допомогою апікального апарату, a – апікальний апарат; C – унітунікатний оперкулятний, b – кришечка; D – фізитунікатний, бітунікатний, c – закритий аск, d – відкриті аски, e – екзоаск, f – ендоаск 29

30 30

Тип Парафізи Перифізи Псевдопарафізи Інтераскальна псевдопаренхіма Опис Стерильні елементи гаматецію аскомікот; інтераскальні гіфи, які Тип Парафізи Перифізи Псевдопарафізи Інтераскальна псевдопаренхіма Опис Стерильні елементи гаматецію аскомікот; інтераскальні гіфи, які виникають в основі гіменіального шару і ростуть у гору, зазвичай нерозгалужені і не формують анастомозів Стерильні елементи гаматецію аскомікот; короткі і не розгалужені гіфи, які виникають біля остіолі і ростуть догори Стерильні елементи гаматецію аскомікот; довгі гіфи, які виникають у верхній частині аскокарпа і ростуть вертикально вниз, сильно розгалужені і формують анастомози Стерильний елемент гаматецію аскомікот; незмінена або злегка сплощена стерильна плектенхіма плодового тіла, яка розташована між асками; характерна для асколокулярних грибів 31

Анатомічна структура аском, типи стерильних елементів гаматецію: A – інтераскальна псевдопаренхіма; B – псевдопарафізи; Анатомічна структура аском, типи стерильних елементів гаматецію: A – інтераскальна псевдопаренхіма; B – псевдопарафізи; C – парафізи; D – перифізи; a – аски, b – стерильна плектенхіма, c – інтераскальна псевдопаренхіма, d – псевдопарафізи, e – парафізи, f – перифізи, g – остіоль 32

33 33

з партеногенетичною псевдодикаріонтичною стадією 34 з партеногенетичною псевдодикаріонтичною стадією 34

35 35

Відділ Ascomycota Підвідділ Taphrinomycotina 1. 2. 3. 4. Клас Neolectomycetes Pneumocystidomycetes Schizosaccharomycetes Taphrinomycetes Підвідділ Відділ Ascomycota Підвідділ Taphrinomycotina 1. 2. 3. 4. Клас Neolectomycetes Pneumocystidomycetes Schizosaccharomycetes Taphrinomycetes Підвідділ Saccharomycotina 1. Клас Saccharomycetes Підвідділ Pezizomycotina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Клас Клас Клас Arthoniomycetes Dothideomycetes Eurotiomycetes Laboulbeniomycetes Lecanoromycetes Leotiomycetes Lichinomycetes Orbiliomycetes Pezizomycetes Sordariomycetes 36

37 37

 Найдревніша група Аскомікот; У клітинній стінці є дуже мало хітину або він відсутній; Найдревніша група Аскомікот; У клітинній стінці є дуже мало хітину або він відсутній; Аскоспори звільняються з сумок пасивно чи активно; Статевий процес відомий не у всіх видів; Життєвий цикл може бути різним і включати лише гаплофазу, або також дикаріофазу та диплофазу. 38

Pneumocystis sp. 39 Pneumocystis sp. 39

Taphrina sp. 40 Taphrina sp. 40

42 42

 Вегетативне тіло дріжджовий талом, у деяких видів може формуватись також міцелій; Оболонка манан-глюканова; Вегетативне тіло дріжджовий талом, у деяких видів може формуватись також міцелій; Оболонка манан-глюканова; Життєвий цикл: гаплофазний, гаплодиплофазний, без дикаріонтичної стадії. 43

44 44

45 45

Клас Eurotiomycetes Eumericella sp. 46 Клас Eurotiomycetes Eumericella sp. 46

47 47

48 48

49 49

50 50

Клас Arthoniomycetes Arthonia Opegrapha 51 Клас Arthoniomycetes Arthonia Opegrapha 51

Клас Dothideomycetes Mycosphaerella sp. 52 Клас Dothideomycetes Mycosphaerella sp. 52

53 53

54 54

55 55

Клас Laboulbeniomycetes Laboulbenia sp. 56 Клас Laboulbeniomycetes Laboulbenia sp. 56

Вегетативне тіло рецептакул 1500 видів Rossi W. New species of Laboulbenia from Ecuador, with Вегетативне тіло рецептакул 1500 видів Rossi W. New species of Laboulbenia from Ecuador, with evidence for host switch in the Laboulbeniales // Mycologia. – 2011. – 103(1). – P. 184– 194. 57

Клас Lichinomycetes Lichina pygmaea (Lightf. ) C. Agardh 58 Клас Lichinomycetes Lichina pygmaea (Lightf. ) C. Agardh 58

Клас Pezizomycetes Aleuria aurantia (Pers. ) Fuckel Morchella esculenta (L. ) Pers. Апотецій, птихотецій Клас Pezizomycetes Aleuria aurantia (Pers. ) Fuckel Morchella esculenta (L. ) Pers. Апотецій, птихотецій 59

60 60

Клас Leotiomycetes Monilinia fructigena Honey 61 Клас Leotiomycetes Monilinia fructigena Honey 61

62 62

Uncinula sp. 63 Uncinula sp. 63

64 64

Клас Orbiliomycetes Orbilia delicatula (P. Karst. ) P. Karst. 65 Клас Orbiliomycetes Orbilia delicatula (P. Karst. ) P. Karst. 65

66 66

Клас Sordariomycetes Sordaria fimicola (Roberge ex Desm. ) Ces. & De Not. 67 Клас Sordariomycetes Sordaria fimicola (Roberge ex Desm. ) Ces. & De Not. 67

Hypoxylon Nectria s. l. Xylaria 68 Hypoxylon Nectria s. l. Xylaria 68

69 69

Claviceps purpurea (Fr. ) Tul. ЕРГОТИЗМ «Прокляття диявола» , «вогонь» , «святий вогонь» , Claviceps purpurea (Fr. ) Tul. ЕРГОТИЗМ «Прокляття диявола» , «вогонь» , «святий вогонь» , «вогонь святого Антонія» 70

Протибактеріальні та протигрибкові антибіотики, препарати проти пухлин, циклоспорові антибіотики 71 Протибактеріальні та протигрибкові антибіотики, препарати проти пухлин, циклоспорові антибіотики 71

Клас Lecanoromycetes 72 Клас Lecanoromycetes 72

73 73

Виділення ДНК Визначення послідовності нуклеотидів у обраному гені TGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAG AGGGATGTGCGCCTTGCGGCCATGTCCCGGGGGGGTTACGCCCCCATCTCATCAACCCT TGCCTATCTACCTCTGTTGCTTCGGCGAGCGTCCGGGTGCTTTGCGCCCGGGCCCCGGC TTCGGTGCGCTCTCGCCGGAGGCCATCTTGAAACTGTAGGGTCGTCTGAGT GTACCGATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAAC GCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAAC Виділення ДНК Визначення послідовності нуклеотидів у обраному гені TGGAAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAG AGGGATGTGCGCCTTGCGGCCATGTCCCGGGGGGGTTACGCCCCCATCTCATCAACCCT TGCCTATCTACCTCTGTTGCTTCGGCGAGCGTCCGGGTGCTTTGCGCCCGGGCCCCGGC TTCGGTGCGCTCTCGCCGGAGGCCATCTTGAAACTGTAGGGTCGTCTGAGT GTACCGATTAAAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAAC GCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAAC GCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTGCAACCCT CAAGCTTTGCTTGGTCTTGGGCGTTCGTGTCCCCGCCGTCGGGGATGCGTGCCCGTAAA TCAGTGGCGGTCCAGGGAGACTTCAAGCGCAGTAGTATCCGCTTCAGAGGTCTGTGGCCCGGCCATCAAACCCCCAATTTCCAATGATTGACCTCGGATCAGGTAGGGATA CCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGAGGA 74

Порівняння отриманих послідовностей різних організмів між собою 75 Порівняння отриманих послідовностей різних організмів між собою 75

Кодування фенотипних ознак Polysporina urceolata 1 0 0 0 1 1 Polysporina lapponica 1 Кодування фенотипних ознак Polysporina urceolata 1 0 0 0 1 1 Polysporina lapponica 1 0 0 0 1 1 Polysporina cyclocarpa 1 0 0 1 1 1 Polysporina simplex 1 1 0 0 1 1 Polysporina dubia 0 0 1 1 0 0 0 1 1 Polysporina gyrocarpa 0 1 1 1 0 1 1 Polysporina sinensis 1 1 0 0 1 1 Sarcogyne polackiana 0 1 0 0 0 1 1 77

1. 2. 3. 4. Леонтьєв Д. В. , Акулов О. Ю. Загальна мікологія: Підручник 1. 2. 3. 4. Леонтьєв Д. В. , Акулов О. Ю. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. – Харків: Видавнича група «Основа» , 2007. – 228 с. Калинець-Мамчур З. Словник-довідник з альґології та мікології: навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів України. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 399 с. Костіков І. Ю. та ін. Ботаніка. Водорості та гриби: навч. посібник. – Київ: Арістей, 2006. – 476 с. Ботаника: в 4 т. – Т. 1, Т. 2: Водоросли и грибы / Г. А. Белякова, Ю. Т. Дьяков, К. Л. Тарасов. – Москва: Академия, 2006. – 320 с. 79