Скачать презентацию ЛЕКЦІЯ 4 Психологія професійного самовизначення молоді ЗМІСТ Скачать презентацию ЛЕКЦІЯ 4 Психологія професійного самовизначення молоді ЗМІСТ

Професiйне самовизначення - презентацiя.pptx

  • Количество слайдов: 22

ЛЕКЦІЯ 4. Психологія професійного самовизначення молоді ЛЕКЦІЯ 4. Психологія професійного самовизначення молоді

ЗМІСТ 1. 2. 3. 4. Поняття професійного самовизначення особистості, теорії його тлумачення. Чинники та ЗМІСТ 1. 2. 3. 4. Поняття професійного самовизначення особистості, теорії його тлумачення. Чинники та мотивація професійного вибору молоді. Типові труднощі та помилки професійного самовизначення юнацтва. Формування особистого професійного плану молодої людини.

1. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ процес прийняття особистістю рішення про вибір майбутньої праці – ким стати, 1. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ процес прийняття особистістю рішення про вибір майбутньої праці – ким стати, якої соціальної групи належати, і з ким працювати

ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ (. ФРОЙД) З структура створених у ранньому дитинстві потреб; досвід ранньої ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ (. ФРОЙД) З структура створених у ранньому дитинстві потреб; досвід ранньої дитячої сексуальності; сублімація як суспільно корисне усунення енергії основних потягів; прояви комплексу маскулінності чи фемінності

ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ (. АДЛЕР) А почуття неповноцінності прагнення до компенсації ранній дитячий досвід ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ (. АДЛЕР) А почуття неповноцінності прагнення до компенсації ранній дитячий досвід

ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ (. БЕРН) Е сценарій, сформований у ранньому дитинстві реалізація мрій Дитини ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ (. БЕРН) Е сценарій, сформований у ранньому дитинстві реалізація мрій Дитини батьків надання Дорослим батьків зразків поведінки

ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ (. С’ЮПЕР) Д вивчення характеристик Я-концепції співставлення Я-концепції з якостями професії ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ (. С’ЮПЕР) Д вивчення характеристик Я-концепції співставлення Я-концепції з якостями професії здійснення професійного вибору як реалізація Яконцепції

ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ (ЗА С. Л. РУБІНШЕЙНОМ) вибір професії зумовлюється переплетенням зовнішніх і внутрішніх ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ (ЗА С. Л. РУБІНШЕЙНОМ) вибір професії зумовлюється переплетенням зовнішніх і внутрішніх чинників, провідну роль відіграє активність особистості, професійний вибір – суспільно контрольований процес, що втілюється у профорієнтації молоді

2. ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА зовнішні внутрішні престижність професії, її змістові та матеріальні характеристики 2. ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА зовнішні внутрішні престижність професії, її змістові та матеріальні характеристики психофізіологічні якості, здібності соціальний попит, можливості працевлаштування інтереси, покликання

ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА (ЗАЄ. О. КЛІМОВИМ) позиція старших членів сім'ї, позиція однолітків і ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА (ЗАЄ. О. КЛІМОВИМ) позиція старших членів сім'ї, позиція однолітків і друзів, позиція вчителів, шкільних педагогів, класного керівника

ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА (ЗАЄ. О. КЛІМОВИМ) поінформованість, схильності і здібності, рівень домагань, особисті ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА (ЗАЄ. О. КЛІМОВИМ) поінформованість, схильності і здібності, рівень домагань, особисті професійні плани

МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА соціальні • користь суспільству моральні • служіння людям, спілкування естетичні МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА соціальні • користь суспільству моральні • служіння людям, спілкування естетичні • прагнення до краси, гармонії пізнавальні • засвоєння нових знань

МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА творчі • бути оригінальним, новизна матеріальні • висока зарплатня, заробітки МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА творчі • бути оригінальним, новизна матеріальні • висока зарплатня, заробітки престижні • високе суспільне становище, кар'єра утилітарні • «чиста робота» , пільги

РІЗНОВИДИ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА стихійна суб’єктивна зріла РІЗНОВИДИ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА стихійна суб’єктивна зріла

3. ТИПОВІ ТРУДНОЩІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА невизначеність професійних інтересів і намірів різноманітність професійних інтересів 3. ТИПОВІ ТРУДНОЩІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ ЮНАЦТВА невизначеність професійних інтересів і намірів різноманітність професійних інтересів неузгодженість інтересів і здібностей дисбаланс зовнішніх і внутрішніх чинників

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЮНАЦТВА нездатність сформулювати свої професійні інтереси привласнення професійного вибору інших ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЮНАЦТВА нездатність сформулювати свої професійні інтереси привласнення професійного вибору інших людей неспроможність оцінити свої професійні потенціали накладання гендерних стереотипів

ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЮНАЦТВА ототожнення навчального предмету зі спеціальністю орієнтація лише на один ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЮНАЦТВА ототожнення навчального предмету зі спеціальністю орієнтація лише на один аспект професії ототожнення значущої людини з професією орієнтація лише на престижність професії

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЮНАЦТВА Стереотипи фемінностімаскулінності (шахтар – чоловіча праця, прибиральниця – жіноча) ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ЮНАЦТВА Стереотипи фемінностімаскулінності (шахтар – чоловіча праця, прибиральниця – жіноча) Розподіл сімейних і професійних ролей (жінка – декрет, чоловік – кар'єра) Специфіка змісту праці (чоловік – керівництво, жінка – обслуговування)

4. ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ Пропедевтичний • 1 -4 класи • ознайомлення з професіями Пошуковий 4. ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ Пропедевтичний • 1 -4 класи • ознайомлення з професіями Пошуковий • 5 -7 класи • формування професійних намірів Рефлексивний • 8 -9 класи • співставлення професійних намірів і потенціалу Аналітичний - 10 -11 класи - побудова особистісного професійного плану

СУТНІСТЬ ОСОБИСТІСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПЛАНУ загальне орієнтування у соціально-економічній ситуації країни й прогнозування перспектив вибору СУТНІСТЬ ОСОБИСТІСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПЛАНУ загальне орієнтування у соціально-економічній ситуації країни й прогнозування перспектив вибору професії, усвідомлення необхідності професійної підготовки та праці для повноцінного самовизначення і самореалізації, загальна поінформованість у світі професій

СУТНІСТЬ ОСОБИСТІСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПЛАНУ компетентність у сфері професійної освіти (університети, спеціальності, навчальні плани), узгодженість СУТНІСТЬ ОСОБИСТІСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПЛАНУ компетентність у сфері професійної освіти (університети, спеціальності, навчальні плани), узгодженість професійної та особистісної ліній розвитку (суміщення навчання, дозвілля, родинного спілкування), усвідомлення своїх фахово спрямованих переваг і недоліків

СУТНІСТЬ ОСОБИСТІСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПЛАНУ визначення способів втілення професійних намірів, активізація особистісного ресурсу для подолання СУТНІСТЬ ОСОБИСТІСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПЛАНУ визначення способів втілення професійних намірів, активізація особистісного ресурсу для подолання перешкод, здійснення зворотного зв'язку (рефлексії досягнень)