Лекція 4. Права та обов’язки

Скачать презентацию Лекція 4.  Права та обов’язки Скачать презентацию Лекція 4. Права та обов’язки

Земельне право Л.4.ppt

 • Количество слайдов: 10

>Лекція 4.  Права та обов’язки власників земель та землекористувачів. Лекція 4. Права та обов’язки власників земель та землекористувачів. Припинення і перехід прав на землю , плата за землю.

> а) Припинення і перехід прав на землю. Припинення прав власності на а) Припинення і перехід прав на землю. Припинення прав власності на землю: 1. Добровільна відмова власника від права на земельну ділянку. 2. Смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця. 3. Відчуження земельної ділянки за рішенням власника. 4. Звернення стяги на земельну ділянку на вимогу кредитора.

> Припинення прав власності на землю (продовження): 5. Відчуження земельної ділянки з мотивів Припинення прав власності на землю (продовження): 5. Відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб. 6. Конфіскація за рішенням суду. 7. Невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом.

>  Припинення прав користування земельною  ділянкою: ü Добровільна Припинення прав користування земельною ділянкою: ü Добровільна відмова від прав користування земельною ділянкою. ü Вилучення земельної ділянки у випадках передбачених цим Кодексом. ü Припинення діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій. ü Використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам. ü Використання земельної ділянки за не цільовим призначенням. ü Систематична несплата земельного податку або орендної плати.

> Порядок припинення прав на  землю: v припинення права власності на земельну Порядок припинення прав на землю: v припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади здійснюється за його заявою до відповідного органу. v органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у разі згоди на одержання права власності на земельну ділянку укладають угоду про передачу права власності на земельну ділянку. Угода про передачу права власності на земельну ділянку підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

> Плата за землю. Об'єкт плати-земельна ділянка, земельна частка. Підстава для Плата за землю. Об'єкт плати-земельна ділянка, земельна частка. Підстава для нарахування-дані державного кадастру, документ, що посвідчує власність на землю або користування, оренди.

> в) Права, обов’язки власників земельних ділянок і  землекористувачів. в) Права, обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів. Права. а) Продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу. б) Самостійно господарювати на землі. в) Власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію.

> Права(продовження): г) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на Права(продовження): г) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі. д) На відшкодування збитків у випадках, передбачених законом. е) Споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.

>Обов'язки власників земельних ділянок і землекористувачів: Ø забезпечувати використання землі за цільовим призначенням. Обов'язки власників земельних ділянок і землекористувачів: Ø забезпечувати використання землі за цільовим призначенням. Ø додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля. Ø своєчасно сплачувати земельний податок, орендну плату. Ø не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів. Ø підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі.

> Обов'язки власників земельних  ділянок і землекористувачів(продовження): Ø своєчасно надавати відповідним органам Обов'язки власників земельних ділянок і землекористувачів(продовження): Ø своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом. Ø дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон. Ø зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.