Скачать презентацию Лекція 4 -5 Тема 4 СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК Скачать презентацию Лекція 4 -5 Тема 4 СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

L_5-6_ME_5kredit.pptx

  • Количество слайдов: 8

Лекція 4 -5. Тема 4. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК 1. Концепції міжнародного руху капіталу. 2. Лекція 4 -5. Тема 4. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК 1. Концепції міжнародного руху капіталу. 2. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу. 3. Джерела зовнішнього фінансування економічного розвитку країн. 4. Експорт підприємницького капіталу та його види. 5. Економічна сутність категорії “світовий фінансовий ринок”, його функціональна, інституціональна, валютна та географічна структура. 6. Світові фінансові центри, передумови їх формування та особливості функціонування. 7. Транснаціональні банки, характеристики їх діяльності на світовому фінансовому ринку. 8. Світові фінансові кризи: сутність передумови виникнення та наслідки для розвитку національних економік.

1. Концепції міжнародного руху капіталу Назва (автор) Основні положення Класична Капітал рухається між країнами 1. Концепції міжнародного руху капіталу Назва (автор) Основні положення Класична Капітал рухається між країнами завдяки різниці в нормі прибутку, який у економічна школа найбільш багатих на капітал країнах має тенденцію до зниження Кейнсіанська Вивіз капіталу із країни здійснюється, коли експорт товарів і послуг перевищує економічна школа їхній імпорт, а при порушенні цього правила виникає необхідність втручання держави Марксистська Вивіз капіталу пов'язаний з його відносним надлишком у країні; зростаючою школа інтернаціоналізацією виробництва, посиленням суперництва між монополіями, зростанням темпів економічного розвитку, що зумовлює посилення попиту на капітал з боку країн, які розвиваються, й економічно відсталих Неокласична та неокейнсіанська теорії міжнародного руху капіталу Е. Хекшер, Фактори виробництва переміщуються завдяки різному попиту на них у різних Б. Олін країнах, рухаються звідти, де їхня гранична продуктивність низька, туди, де вона висока. На міжнародний рух капіталу впливають митні бар'єри, прагнення до географічної диверсифікованості капіталовкладень, політичні протиріччя між країнами, розмір ризику закордонних інвестицій Р. Нурксе У країні, де мають місце високі темпи зростання експорту товарів і послуг, швидко зростає попит на капітал, тому вона його імпортує, в протилежному випадку спостерігається експорт капіталу Р. Харрод У моделі "економічної динаміки" підкреслив, що чим нижчі темпи економічного зростання в країні, багатій на капітал, тим сильніша тенденція до вивозу з неї капіталу

1. Концепції міжнародного руху капіталу Назва (автор) Основні положення Сучасні теорії міжнародного руху капіталу 1. Концепції міжнародного руху капіталу Назва (автор) Основні положення Сучасні теорії міжнародного руху капіталу Теорія ринкової влади (С. Хаймер) Теорія інтерналізації (Р. Коуз) Еклектична модель (Дж. Даннінг) Концепція конкурентоспроможності галузі Концепція технологічного нагромадження Концепція оборони національного суверенітету Концепція валютного простору Закордонне інвестування здійснюється з метою придушення конкуренції і збереження контролю над ринком. Значна частина формально міжнародних операцій є фактично внутрішньо-фірмовими, які відбуваються між підрозділами ТНК. Кожна фірма переслідує мету мінімізації трансакційних витрат (витрат на укладання угод). Мета мінімізації трансакцій залишається основним мотивом переведення діяльності за кордон. Фірма здійснює прямі інвестиції у разі поєднання трьох передумов: • фірма має переваги на закордонному ринку; • фірмі вигідніше використовувати свої переваги шляхом прямого інвестування, ніж вдаватися до товарного експорту; • фірма використовує за кордоном ряд ресурсів більш ефективно, ніж удома Міжнародний рух капіталу зумовлений посиленням конкуренції технологічного характеру між суб'єктами ринку капіталів Міжнародний рух капіталу – наслідок розвитку технології, інноваційного процесу Зростання зарубіжних інвестицій у національній економіці може спричинити зменшення частки внутрішнього виробництва Головним стимулом переведення виробничих потужностей за кордон є наявність конкурентних переваг щодо країни-реципієнта. Такі переваги мають інвестори з країн із сильнішою валютою, ніж валюта країн-реципієнтів

2. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ – це 2. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ – це переміщення за кордон певної вартості у товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ – це переміщення та функціонування капіталу за кордоном з метою його зростання через більш вигідне застосування ОСНОВНІ ПРИЧИНИ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ: q відносний надлишок капіталу на внутрішньому ринку і відсутність умов його ефективного використання q відмінності у рівнях відсоткових ставок у різних країнах світу q мінімізація ризиків міжнародної бізнес-діяльності шляхом географічної диверсифікації активів q захист капіталу від інфляції q мінімізація оподаткування, уникнення тарифних/нетарифних бар'єрів, національні відмінності у цінах на виробничі ресурси (вартість сировини, енергії, заробітна плата) q інтернаціоналізація господарського життя q можливість стабільного постачання національних підприємств імпортною сировиною q прагнення забезпечити схоронність і чистоту навколишнього середовища у країнахекспортерах капіталу q існування різних шляхів і форм міжнародного руху капіталу і його більш ефективного застосування за кордоном

2. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу ПОКАЗНИКИ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ Абсолютні 2. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу ПОКАЗНИКИ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ Абсолютні Відносні • Обсяг експорту капіталу • Обсяг імпорту капіталу • Інвестиційна позиція (сальдо руху капіталу) • Кількість підприємств з іноземними інвестиціями в країні • Кількість зайнятих на підприємствах з іноземними інвестиціями • Коефіцієнт імпорту капіталу (частка імпорту капіталу у ВВП країни) • Коефіцієнт експорту капіталу (частка експорту капіталу у ВВП країни) • Прямі іноземні інвестиції на душу населення • Частка іноземних або спільних підприємств у національному виробництві

2. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ 2. Сутність, показники та сучасні тенденції міжнародного руху капіталу ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО РУХУ КАПІТАЛУ

3. Джерела зовнішнього фінансування економічного розвитку країн. Джерела зовнішнього фінансування країн, що розвиваються 3. Джерела зовнішнього фінансування економічного розвитку країн. Джерела зовнішнього фінансування країн, що розвиваються

4. Експорт підприємницького капіталу та його види Види експорту підприємницького капіталу Прямі іноземні інвестиції 4. Експорт підприємницького капіталу та його види Види експорту підприємницького капіталу Прямі іноземні інвестиції Портфельні інвестиції КЛЮЧОВІ РИСИ ПРЯМОГО ТА ПОРТФЕЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ - Основна мета вивозу капіталу - Форми вивозу капіталу - Методи інвестування - Отримання прибутку - Переваги та недоліки