Скачать презентацию Лекція 2 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ Скачать презентацию Лекція 2 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ

APU_Lektsiya__2_2012.ppt

  • Количество слайдов: 30

Лекція № 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Стеценко Семен Григорович, доктор юридичних Лекція № 2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ Стеценко Семен Григорович, доктор юридичних наук, професор

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 1 Визначення, ознаки та класифікація органів виконавчої влади 2 Кабінет Міністрів України ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 1 Визначення, ознаки та класифікація органів виконавчої влади 2 Кабінет Міністрів України як вищий орган в системі органів виконавчої влади 3 Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади 4 Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади

Питання 1 Питання 1

Орган виконавчої влади (ОВВ) – це структурно самостійна частина державного апарату, яка наділена чітко Орган виконавчої влади (ОВВ) – це структурно самостійна частина державного апарату, яка наділена чітко визначеними повноваженнями та здійснює публічне управління в економічній, соціально-культурній чи адміністративно-політичній сфері.

Ознаки органу виконавчої влади: - діє від імені та за дорученням держави - призначений Ознаки органу виконавчої влади: - діє від імені та за дорученням держави - призначений для практичної реалізації державної політики в певній сфері суспільного життя; - закріплення статусу в нормативному порядку - має певну компетенцію - єдине керівництво та підпорядкування; - має право використовувати атрибути державної символіки; - утримується за рахунок державного бюджету.

Органи виконавчої влади Вищий орган виконавчої влади (Кабінет Міністрів України) Центральні органи виконавчої влади Органи виконавчої влади Вищий орган виконавчої влади (Кабінет Міністрів України) Центральні органи виконавчої влади Міністерства Державні служби Державні агентства Місцеві органи виконавчої влади Обласні державні адміністрації Районні державні адміністрації Київська та Севастопольська міські державні адміністрації Державні інспекції ЦОВВ зі спеціальним статусом Територіальні органи центральних органів виконавчої влади

В залежності від обсягу компетенції існують наступні види органів виконавчої влади: - органи загальної В залежності від обсягу компетенції існують наступні види органів виконавчої влади: - органи загальної компетенції. - органи галузевої компетенції. - органи міжгалузевої (функціональної) компетенції. В залежності від порядку прийняття управлінських рішень органи виконавчої влади доцільно розділити на дві групи: - єдиноначальні - колегіальні

МІНІСТЕРСТВО – це головний (провідний) орган у системі центральних органів виконавчої влади, який покликаний МІНІСТЕРСТВО – це головний (провідний) орган у системі центральних органів виконавчої влади, який покликаний забезпечувати впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності.

На сьогодні в Україні існують 16 міністерств, котрі доцільно розділити на три блоки: • На сьогодні в Україні існують 16 міністерств, котрі доцільно розділити на три блоки: • Економічний, до якого входять: 1) Міністерство аграрної політики та продовольства України 2) Міністерство екології та природних ресурсів України 3) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 4) Міністерство енергетики та вугільної промисловості України 5) Міністерство інфраструктури України 6) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 7) Міністерство фінансів України

 • Соціально-культурний, до якого входять: 1) Міністерство культури України 2) Міністерство освіти і • Соціально-культурний, до якого входять: 1) Міністерство культури України 2) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 3) Міністерство охорони здоров'я України 4) Міністерство соціальної політики України

 • Адміністративно-політичний, до якого входять: 1) 2) 3) Міністерство внутрішніх справ України Міністерство • Адміністративно-політичний, до якого входять: 1) 2) 3) Міністерство внутрішніх справ України Міністерство закордонних справ України Міністерство надзвичайних ситуацій України Міністерство оборони України Міністерство юстиції України 4) 5)

ПРИКЛАДИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБ – – – Державна авіаційна служба України. Державна архівна служба України. ПРИКЛАДИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБ – – – Державна авіаційна служба України. Державна архівна служба України. Державна казначейська служба України. Державна митна служба України. Державна міграційна служба України. Державна пенітенціарна служба України.

ПРИКЛАДИ ДЕРЖАВНИХ АГЕНТСТВ • Державне агентство лісових ресурсів України. • Державне агентство резерву України. ПРИКЛАДИ ДЕРЖАВНИХ АГЕНТСТВ • Державне агентство лісових ресурсів України. • Державне агентство резерву України. • Державне агентство рибного господарства України. • Державне агентство України з питань кіно. • Державне агентство України з туризму та курортів.

ПРИКЛАДИ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКЦІЙ – Державна архітектурно-будівельна інспекція України. – Державна екологічна інспекція України. – ПРИКЛАДИ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКЦІЙ – Державна архітектурно-будівельна інспекція України. – Державна екологічна інспекція України. – Державна інспекція навчальних закладів України. – Державна інспекція сільського господарства України.

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом – це орган, що має визначені Конституцією Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом – це орган, що має визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання й повноваження, а також спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, призначення і звільнення керівників.

На сьогодні в Україні існує 5 ЦОВВ зі спеціальним статусом • Антимонопольний комітет України На сьогодні в Україні існує 5 ЦОВВ зі спеціальним статусом • Антимонопольний комітет України • Державний комітет телебачення і радіомовлення України • Фонд державного майна України • Адміністрація Державної служби спеціального звязку та захисту інформації • Національне агентство України з питань державної служби

ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ЦОВВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ • Нерідко непідконтрольні та непідзвітні Кабінету Міністрів України; ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ЦОВВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ • Нерідко непідконтрольні та непідзвітні Кабінету Міністрів України; • Іноді створюються, виходячи із кон'юнктурних причин • Дублювання функцій

Чи це нормально? Державне агентство України з інвестицій та інновацій. Національне агентство екологічних інвестицій Чи це нормально? Державне агентство України з інвестицій та інновацій. Національне агентство екологічних інвестицій України Національне агентство з іноземних інвестицій та розвитку

“Доцільно ліквідувати такий вид органів як ЦОВВ зі спеціальним статусом” В. Б. Авер'янов, 2003 “Доцільно ліквідувати такий вид органів як ЦОВВ зі спеціальним статусом” В. Б. Авер'янов, 2003

Питання 2 Питання 2

Нормативно-правова база діяльності Кабінету Міністрів України • Конституція України • Закон України від 7 Нормативно-правова база діяльності Кабінету Міністрів України • Конституція України • Закон України від 7 жовтня 2010 р. ”Про Кабінет Міністрів України”

Недоліки сучасного механізму формування Кабінету Міністрів України • Переважно партійний, а не професійний характер Недоліки сучасного механізму формування Кабінету Міністрів України • Переважно партійний, а не професійний характер • Прем'єр-Міністр не впливає на всіх членів Уряду • Залежність від позиції Президента України

Питання 3 Питання 3

Дуалізм виконавчої влади – це стан, за якого повноваження вищого орану виконавчої влади поділено Дуалізм виконавчої влади – це стан, за якого повноваження вищого орану виконавчої влади поділено між Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади Повноваження, які Президент України має право реалізовувати Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади Повноваження, які Президент України має право реалізовувати самостійно Повноваження, які Президент України реалізує за згодою Верховної Ради України Повноваження, які Президент України реалізує за умови подання Премєр. Мііністра України

Питання 4 Питання 4

Загальні засади співвідношення ДУ і ДВВ 1. Державне управління потрібно сприймати як організаційно-правове явище, Загальні засади співвідношення ДУ і ДВВ 1. Державне управління потрібно сприймати як організаційно-правове явище, а виконавчу владу – як політико-правове явище. 2. Державне управління – це вид діяльності держави, а виконавча влада – це одна із гілок державної влади. 3. Поняття «державне управління» є більш широким, об’ємним у порівнянні з «виконавчою владою» . 4. Державне управління здійснюється як органами виконавчої влади, так і органами інших гілок влади

Державне управління Здійснюється в рамках Здійснюється поза рамками діяльності органів виконавчої влади В ході Державне управління Здійснюється в рамках Здійснюється поза рамками діяльності органів виконавчої влади В ході реалізації повноважень органів виконавчої влади по державному управлінню економікою, соціальнокультурною та адміністративнополітичною сферами. 2. В ході керівництва вищих органів виконавчої влади роботою нижчих органів виконавчої влади відповідно до ієрархічності та субординації. 3. Під час виконання місцевими державними адміністраціями делегованих їм повноважень органів місцевого самоврядування. 1. Законодавча влада шляхом прийняття законів. 2. Судова влада шляхом практичного захисту суспільних відносин та формуванням судової практики. 3. В ході практичної діяльності державних органів, котрі не відносяться до будь-якої гілки влади (Президент України, прокуратура, Національний банк України, Центральна виборча комісія тощо)

Виконавча влада Реалізується через державно- Реалізується не через державноуправлінську діяльність 1. Див. розділ „Державне Виконавча влада Реалізується через державно- Реалізується не через державноуправлінську діяльність 1. Див. розділ „Державне управління” (здійснюється в рамках діяльності органів виконавчої влади). 2. Під час виконання органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади. 3. Під час виконання громадськими організаціями делегованих їм повноважень органів виконавчої влади. 1. Надання адміністративних (управлінських) послуг. 2. Справляння податків чи інших обов’язкових зборів. 3. Застосування заходів адміністративного примусу.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!