Скачать презентацию Лекція 2 1 2 Основні методології розробки і Скачать презентацию Лекція 2 1 2 Основні методології розробки і

Lec.pptx

  • Количество слайдов: 17

Лекція 2 (1. 2): “Основні методології розробки і супроводження програмного забезпечення” Передові технології розробки Лекція 2 (1. 2): “Основні методології розробки і супроводження програмного забезпечення” Передові технології розробки і супроводження програмного забезпечення систем Доцент кафедри інженеріі ПЗ, к. ф. -м. н: Поперешняк Світлана Володимирівна

План лекції Етапи життєвого циклу ПЗ Модель водоспаду Спіральна модель Ітеративна розробка RUP Гнучкі План лекції Етапи життєвого циклу ПЗ Модель водоспаду Спіральна модель Ітеративна розробка RUP Гнучкі методології CMMI Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

Етапи життєвого циклу ПЗ Життєвий цикл ПЗ - це модель створення і використання ПЗ. Етапи життєвого циклу ПЗ Життєвий цикл ПЗ - це модель створення і використання ПЗ. Модель відображає різні стани ПЗ, починаючи з моменту виникнення потреби в даному ПЗ і закінчуючи моментом його повного виходу із вживання у всіх користувачів. Моделі розрізняються за способом взаємозв'язку етапів життєвого циклу, але кожен з цих етапів в тому чи іншому вигляді присутній в кожній моделі. Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

Етапи життєвого циклу ПЗ Стратегія Аналіз Проектування Реалізація Тестування Впровадження Експлуатація та технічна підтримка Етапи життєвого циклу ПЗ Стратегія Аналіз Проектування Реалізація Тестування Впровадження Експлуатація та технічна підтримка Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

Каскадна модель Класичними представниками реалізації даної методології є стандарти ISO і CMM. Модель передбачає Каскадна модель Класичними представниками реалізації даної методології є стандарти ISO і CMM. Модель передбачає наступні властивості взаємодії етапів: модель складається з послідовно розташованих етапів; кожен етап повністю закінчується до того, як почнеться наступний; етапи не перекриваються у часі: наступний етап не починається до тих пір, поки не завершиться попередній; повернення до попередніх етапів не передбачено або всіляко обмежено; виправлення помилок відбувається лише на стадії тестування; результат з'являється тільки в кінці розробки. Критерієм появи результату є відсутність помилок і точна відповідність продукту первісним специфікаціям. Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

Каскадна модель Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013 Каскадна модель Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

Спіральна модель Модель передбачає також властивості взаємодії етапів: модель складається з послідовно розташованих етапів Спіральна модель Модель передбачає також властивості взаємодії етапів: модель складається з послідовно розташованих етапів (як і «водоспад» ) в межах одного витка спіралі; всередині витка спіралі етапи не мають зворотного зв'язку; аналіз результату здійснюється в кінці витка й ініціює новий виток спіралі; виправлення помилок відбувається на етапі тестування на кожному з витків спіралі; фактично частина помилок виправляється в межах одного витка допомогою зв'язку етапів кодування і тестування; помилки, які не можуть бути виправлені і вимагають більш глибоких структурних змін, ініціюють новий виток спіралі; етапи можуть перекриватися в часі в межах одного витка спіралі; результат з'являється в кінці кожного витка спіралі і піддається детальному аналізу, аналізуються нові вимоги замовника та ініціюється новий виток спіралі; при переході від витка до витка відбувається накопичення і повторне використання програмних засобів, моделей і прототипів; процес орієнтований на розвиток та модифікацію системи в процесі її проектування, на аналіз ризиків і витрат у процесі проектування. Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

Спіральна модель Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013 Спіральна модель Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

Ітеративна розробка Ґрунтуючись на специфіці проекту та вимогах замовника, розробники можуть вибирати, що вони Ітеративна розробка Ґрунтуючись на специфіці проекту та вимогах замовника, розробники можуть вибирати, що вони хочуть отримати в результаті чергової ітерації: Повноцінну систему з обмеженою функціональністю, готову для промислової експлуатації. Функціональні та архітектурні прототипи, непридатні для промислової експлуатації, але дозволяють оцінити функціональний дизайн, користувальницький інтерфейс, продуктивність і т. д. Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

Переваги ітеративної моделі Переваги ітеративної розробки (у порівнянні з послідовною моделлю): Реалізація найбільш важливих Переваги ітеративної моделі Переваги ітеративної розробки (у порівнянні з послідовною моделлю): Реалізація найбільш важливих функцій може бути завершена в ході декількох перших ітерацій. Після їх завершення (тобто набагато раніше закінчення всього проекту) замовник зможе почати використання системи. Вже на початку проекту користувачі отримують можливість оцінити функціональність системи та її відповідність своїм потребам. Необхідні зміни і доповнення можуть бути зроблені протягом наступних ітерацій. Основні проектні ризики можуть (і повинні) бути дозволені на перших ітераціях. Наприклад, архітектурне рішення, що приводить до неприйнятної продуктивності може бути виявлено і виправлено вже в першій ітерації. Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

IBM Rational Unified Process Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем IBM Rational Unified Process Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

IBM Rational Unified Process Стадії життєвого циклу IBM RUP: Початок (Inception) Проектування (Elaboration) Побудова IBM Rational Unified Process Стадії життєвого циклу IBM RUP: Початок (Inception) Проектування (Elaboration) Побудова (Construction) Впровадження (Transition) Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

Microsoft Solutions Framework Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013 Microsoft Solutions Framework Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

Гнучкі методології Загальні особливості гнучких методологій: Орієнтованість на людей - як розробників, так і Гнучкі методології Загальні особливості гнучких методологій: Орієнтованість на людей - як розробників, так і замовників. Вважається, що вміння зібрати в проектній команді «правильних» людей визначає успіх чи невдачу проекту в значно більшому ступені, ніж будь-які процеси або технології. Використання усних обговорень замість формальних специфікацій скрізь, де це можливо. Обговорення повинні бути головним способом комунікації як із замовником, так і всередині проектної команди. Ітеративна розробка з можливо більш короткою (в розумних межах) тривалістю ітерації, при цьому в результаті кожної ітерації випускається повноцінна працююча версія продукту. Очікування змін - у гнучкому процесі проектна команда не намагається зафіксувати вимоги на початку проекту і потім слідувати жорстко певним планом. Зміни можуть бути зроблені на як завгодно пізньому етапі проекту. Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

e. Xtreme Programming (XP) Життєвий цикл проекту - послідовність релізів. Кожен реліз - повноцінна e. Xtreme Programming (XP) Життєвий цикл проекту - послідовність релізів. Кожен реліз - повноцінна версія продукту, яку може використовувати замовник, і містить додаткову функціональність у порівнянні з попереднім релізом. Реліз з'являється в результаті однієї або декількох ітерацій, що тривають від однієї до чотирьох тижнів. У XP не рекомендується витрачати багато часу на планування; процес планування називається грою (planning game). Докладний план складається тільки на чергову ітерацію і найближчі один-два релізи. Періодично в ході проекту вимірюється фактична продуктивність команди. Якщо вона починає сильно відрізнятися від значення, яке було використано при плануванні, графік виходу релізів повинен бути переглянутий. Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

CMMI Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013 CMMI Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013

CMMI Рівні зрілості: Рівень 1: початковий (Initial). Рівень 2: керований (Managed). Рівень 3: визначений CMMI Рівні зрілості: Рівень 1: початковий (Initial). Рівень 2: керований (Managed). Рівень 3: визначений (Defined). Рівень 4: кількісно керований (Quantitatively Managed). Рівень 5: оптимізований (Optimizing). Поперешняк С. В. Передові технології розробки і супроводження ПЗ систем 2013