Скачать презентацию ЛЕКЦІЯ 12 Тема Педагогічна система К Скачать презентацию ЛЕКЦІЯ 12 Тема Педагогічна система К

lec_12.ppt

  • Количество слайдов: 43

ЛЕКЦІЯ № 12 ЛЕКЦІЯ № 12

Тема: Педагогічна система К. Д. Ушинського Тема: Педагогічна система К. Д. Ушинського

ПЛАН 1 Життя і педагогічна діяльність К. Ушинського. Світогляд вченого. 2 Ідея гармонійного розвитку ПЛАН 1 Життя і педагогічна діяльність К. Ушинського. Світогляд вченого. 2 Ідея гармонійного розвитку людини. 3 К. Ушинський про значення праці у вихованні людини. 4 Ідея національного виховання К. Ушинського. 5 Дидактика й методика початкового навчання К. Ушинського. 6 К. Ушинський про підготовку вчителя.

Література: • • • Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні. - -Т. Література: • • • Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні. - -Т. 2. – С. 69 -167 Ушинський К. Д. Праця в її психічному і виховному значенні. – Т. 2. – С. 333 -362. Ушинський К. Д. Рідне слово. – Т. 2. – С. 554 -575. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. – Т. 8. – С. 11 -61, 267 -281. Ушинський К. Д. Педагогічна подорож по Швейцарії. – Т. 3. – С. 87 -104. Левківський М. В. Історія педагогіки. – Житомир, 2002. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки: Курс лекцій. – Тернопіль, 1994. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківського, О. А. Дубасенюк/. – Житомир, 1999. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М. Г. Стельмаховича. – К. : ІЗМН, 2000.

ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К. Д. УШИНСЬКОГО. СВІТОГЛЯД ВЧЕНОГО За своїм суспільнополітичними поглядами Ушинський ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К. Д. УШИНСЬКОГО. СВІТОГЛЯД ВЧЕНОГО За своїм суспільнополітичними поглядами Ушинський був буржуазним демократом. Як просвітитель, він бачив в освіті основний засіб досягнення вільного та щасливого життя свого народу.

1824 - 1840 Дитячі та юнацькі роки. Навчання в Новгород. Сіверській гімназії. 1824 - 1840 Дитячі та юнацькі роки. Навчання в Новгород. Сіверській гімназії.

2 березня 1824 р. – народився Костянтин Дмитрович Ушинський у м. Тулі. 1836 рік 2 березня 1824 р. – народився Костянтин Дмитрович Ушинський у м. Тулі. 1836 рік – вступ до Новгород. Сіверської гімназії. На формування особистості майбутнього вченого великий вплив мала російська словесність до якої його долучав тодішній директор І. Ф. Тимковський (майбутній професор і ректор Харківського університету).

1840 - 1844 Навчання у Московському університеті 1840 - 1844 Навчання у Московському університеті

1840 рік - вступ до Московського університету на юридичний факультет. 1844 рік - 21 1840 рік - вступ до Московського університету на юридичний факультет. 1844 рік - 21 -річним юнаком, Ушинський блискуче закінчує університет і отримує запрошення посісти місце професора у Демидівському ліцеї м. Ярославля. Перед тим, як приступити до виконання своїх професорських обов’язків, К. Ушинський два роки провів у Московському університеті, готуючись до магістерського екзамену.

1846 - 1849 Викладання в Ярославському юридичному ліцеї 1846 - 1849 Викладання в Ярославському юридичному ліцеї

1846 рік - К. Ушинський яскраво працює в Ярославському ліцеї професором камеральних наук. Захопленість 1846 рік - К. Ушинський яскраво працює в Ярославському ліцеї професором камеральних наук. Захопленість Ушинського передається слухачам, і вони всі, разом із своїм лектором, не чують дзвоника, не помічають, що вже настав кінець лекції, що вже давно біля дверей стоїть інший професор, чекаючи своєї черги, - і тільки коли терпіння цього останнього остаточно вичерпається і він звернеться до Ушинського із заявою, що час кінчати, а то він, професор, піде, - Ушинський відразу ж спустившись з хмар своєї полум’яної фантазії, страшенно бентежиться, просить вибачення і летить стрімголов з аудиторії під грім аплодисментів зачарованих його промовою студентів.

1850 - 1854 Служба в Міністерстві внутрішніх справ Робота К. Д. Ушинського на посаді 1850 - 1854 Служба в Міністерстві внутрішніх справ Робота К. Д. Ушинського на посаді помічника столоначальника департаменту іноземних віросповідань Міністерства внутрішніх справ Росії не задовольняла його ні морально, ні матеріально.

1854 - 1859 К. Д. Ушинський – викладач і інспектор Гатчинського сирітського інституту 1854 - 1859 К. Д. Ушинський – викладач і інспектор Гатчинського сирітського інституту

1954 рік - К. Ушинський дістає посаду викладача російської мови та інспектора класів у 1954 рік - К. Ушинський дістає посаду викладача російської мови та інспектора класів у Гатчинському сирітському інституті, де працював до січня 1859 р. Тут широко проявилися його організаторські і педагогічні здібності. Діяльність усякого навчального закладу, коли він має будь-яку виховну мету, складається з трьох елементів, представниками яких є: адміністратори закладу, його вихователі і його вчителі.

1857 -1858 рр. в “Журнале для воспитания” К. Ушинський опублікував статті “Про користь педагогічної 1857 -1858 рр. в “Журнале для воспитания” К. Ушинський опублікував статті “Про користь педагогічної літератури”, “Три елементи школи”, “Про народність у суспільному вихованні”, “Шкільна реформа в Північній Америці” та ін. 1858 рік – стаття М. І. Пирогова “Вопросы жизни”. Ушинський бере участь у обговоренні цієї статті, дає високу оцінку діяльності Пирогова.

1859 - 1862 К. Д. Ушинський – інспектор класів Смольного інституту 1859 - 1862 К. Д. Ушинський – інспектор класів Смольного інституту

Ушинський уже був відомий як визначний педагог-реформатор і тому його запрошують на посаду інспектора Ушинський уже був відомий як визначний педагог-реформатор і тому його запрошують на посаду інспектора Смольного інституту шляхетних дівчат. Водночас він працював редактором “Журнала Министерства народного просвещения”, 1860 -1862 рр. – опублікував статті: “Праця в її психічному і виховному значенні”, “Недільні школи”, “ Питання про народні школи”, “Рідне слово” Проект учительської семінарії”.

1862 рік - К. Ушинський змушений був залишити роботу в Смольному інституті, бо ті 1862 рік - К. Ушинський змушений був залишити роботу в Смольному інституті, бо ті зміни, які він вніс у навчально-виховний процес, ускладнили його стосунки з керівництвом. - Ушинський створив нові навчальні плани і програми; - запросив передових на той час педагогів для роботи в Смольному інституті; - починає реалізовувати ідею, що освіта повинна бути поза релігією; - відкриває учительські курси;

1862 - 1867 Перебування за кордоном Побоюючись громадського суду за погане ставлення до К. 1862 - 1867 Перебування за кордоном Побоюючись громадського суду за погане ставлення до К. Ушинського, Міністерство освіти відрядило його за кордон для вивчення досвіду жіночої освіти.

1861 та 1864 роки він написав і видав чудові підручники для початкового навчання дітей 1861 та 1864 роки він написав і видав чудові підручники для початкового навчання дітей в елементарних школах та сім’ях “Дитячий світ” (1861) і “Рідне слово” (1864), а також хрестоматію і методичні посібники до них. 1867 рік Ушинський повертається на Батьківщину. Тяжка хвороба легенів обірвала плідну діяльність великого вченого, педагога. 1870 рік у Одесі помер К. Д. Ушинський.

1867 – 1871 Останні роки життя 1867 рік Ушинський повертається на Батьківщину. Тяжка хвороба 1867 – 1871 Останні роки життя 1867 рік Ушинський повертається на Батьківщину. Тяжка хвороба легенів обірвала плідну діяльність великого вченого, педагога. 1870 рік у Одесі помер К. Д. Ушинський.

ІДЕЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ під гармонійно розвинутою особистістю К. Ушинський розумів людину, в якій ІДЕЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ під гармонійно розвинутою особистістю К. Ушинський розумів людину, в якій поєднані розумова зрілість, моральна досконалість і фізична розвиненість. - філософські погляди К. Ушинського поєднували ідеалістичні та матеріалістичні аспекти; - був глибоко віруючою людиною, але наполягав на тому, що освіта повинна бути поза релігією; - у своїх поглядах на природу, людину він дотримувався еволюційного вчення Ч. Дарвіна. Вважав людину частиною живої природи, (“Людина як предмет виховання”); - дає оцінку праці з етико-релігійної точки зору. (“Праця в її психологічному і виховному значенні”);

- у протилежність метафізичним абстрактним елементам психології І. Гербарта, К. Ушинський намагався побудувати психологію - у протилежність метафізичним абстрактним елементам психології І. Гербарта, К. Ушинський намагався побудувати психологію на основі фізіології; - широке використання К. Ушинським даних анатомії і фізіології в ряді розділів праці “Людина як предмет виховання” свідчать про його матеріалістичний підхід до висвітлення проблеми психології пізнання; - Ушинський був буржуазним демократом. Як просвітитель, він бачив в освіті основний засіб досягнення вільного та щасливого життя свого народу;

УШИНСЬКИЙ ПРО ЗНАЧЕННЯ ПРАЦІ У ВИХОВАННІ ЛЮДИНИ - людина формується у трудовій діяльності (“Праця УШИНСЬКИЙ ПРО ЗНАЧЕННЯ ПРАЦІ У ВИХОВАННІ ЛЮДИНИ - людина формується у трудовій діяльності (“Праця в її психічному і виховному значенні”); - праця є основною і засобом людського існування, вона є джерелом фізичного, розумового і морального вдосконалення людини; - виховання, якщо воно бажає щастя людині, повинно виховувати її не для щастя, а готувати до праці; - вільна праця потрібна для розвитку почуття людської гідності; - виховання повинно прищепити любов до серйозної праці, бо справжня серйозна праця завжди важка;

К. Ушинський приділяв великого значення фізичній праці, вважаючи дуже корисним, що людина у своїй К. Ушинський приділяв великого значення фізичній праці, вважаючи дуже корисним, що людина у своїй діяльності поєднує фізичну і розумову працю (особливо в сільських школах). Вимоги до дитячої праці: посильність, відповідність віку дітей: самостійний характер праці (все, що дитина може робити сама, повинна робити сама), чергування видів праці: праця фізична – не тільки приємний а й корисний відпочинок після розумової.

У “Педагогічній антропології” (3 том) він зробив спробу обґрунтувати мету, зміст якої та форми У “Педагогічній антропології” (3 том) він зробив спробу обґрунтувати мету, зміст якої та форми фізичного виховання дітей, виходячи з основ анатомії та фізіології людини, медицини, санітарії та гігієни, приділивши велику увагу зміцненню нервової системи учнів і вихованню у них волі різними способами фізичного загартування.

ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ К. УШИНСЬКОГО • В основі педагогічної системи К. Ушинського лежить ідея ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ К. УШИНСЬКОГО • В основі педагогічної системи К. Ушинського лежить ідея народності. “Всяка жива історична народність є найпрекраснішим створенням Господа на землі, і вихованню залишається тільки черпати з цього багатого і чистого джерела”, - писав він у статті “Про народність в громадському вихованні”. • Народність - своєрідність кожного народу, зумовлена його історичними та географічними умовами. • Характерною рисою народності за К. Ушинським є громадськість.

 • Народна освіта повинна знаходитись в руках народу, а навчання дітей здійснюватися рідною • Народна освіта повинна знаходитись в руках народу, а навчання дітей здійснюватися рідною мовою, яка має найяскравішим виявом народності. Навчання дітей рідною мовою, на думку К. Ушинського, має на меті: розвиток “природженої душевної здібності, яку називають даром слова”, введення дітей у свідоме володіння скарбами рідної мови, поясненням їм логіки цієї мови, тобто граматичних законів у її логічній системі. • Загальна оцінка ролі та значення мови в громадському житті дана К. Ушинським в його статті “Рідне слово”. Мова народу – найкращий цвіт усього його духовного життя, який ніколи не в’яне”.

ДИДАКТИКА Й МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ К. УШИНСЬКОГО К. Ушинський був видатним дидактом і педагогом-методистом. ДИДАКТИКА Й МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ К. УШИНСЬКОГО К. Ушинський був видатним дидактом і педагогом-методистом. ДИДАКТИКА ЗАГАЛЬНА - загальні правила; - план навчання; СПЕЦІАЛЬНА Правила викладання окремих наук.

К. Ушинський вважав, що для забезпечення оптимізації навчального процесу треба добре знати основні закономірності К. Ушинський вважав, що для забезпечення оптимізації навчального процесу треба добре знати основні закономірності і принципи дидактики, індивідуальні та психологічні особливості розвитку дітей, які він виводив із закономірностей процесу пізнавання, добре розуміючи відмінності між процесом наукового пізнання і учіння.

К. Ушинський вважав, що навчально-виховний процес повинен виконувати такі основні функції: освітню, виховну, розвивальну, К. Ушинський вважав, що навчально-виховний процес повинен виконувати такі основні функції: освітню, виховну, розвивальну, які мають реалізуватися через зміст і методи навчання.

 • • Він зробив спробу встановити критерії відбору змісту навчального матеріалу для школи: • • Він зробив спробу встановити критерії відбору змісту навчального матеріалу для школи: відповідність змісту рівню розвитку науки; важливість і значення для життя людини кожного знання, що дається в школі; врахування вікових особливостей і можливостей дітей при побудові навчального курсу; народність, тобто вивчення здобутків народної культури в усіх навчальних дисциплінах.

 • У навчанні треба передбачати зміст і характер навчального матеріалу, посильність його для • У навчанні треба передбачати зміст і характер навчального матеріалу, посильність його для учнів, міцність засвоєння знань, зв’язок з життям, наочність, емоційність, виховуючи навчання тощо. Усі ці педагогічно-дидактичні принципи навчання детально розробляються в його творах, хоча самого терміну “принцип” в дидактиці Ушинського ще немає. Він називає їх як “необхідні умови будь-якого викладання”. • Дидактичні принципи Ушинський розглядав у тісному зв’язку з формами та методами навчання. • К. Ушинський у своїй педагогічній системі багато уваги приділяв уроку. Необхідною умовою успішної організації навчальних занять мають бути заняття з постійним складом учнів, сталим розкладом, з поєднанням фронтальних та індивідуальних форм при умові провідної ролі вчителя.

У дидактичній системі К. Ушинського особливе місце займають проблеми початкової народної школи. Право на У дидактичній системі К. Ушинського особливе місце займають проблеми початкової народної школи. Право на виховання педагог розглядав як природне право кожної людини. В запровадженні загального обов’язкового початкового навчання К. Ушинський бачив могутній фактор прогресу народу і країни. К. Ушинський запропонував навчальний план народної школи в складі двох циклів – елементарного (пропедевтичного) і власне початкового (систематичного) навчання. Він був прихильником єдиної системи загальної освіти, народна школа виступала першою ланкою в усій системі освіти.

Кожен урок повинен мати цільову установку, бути закінченим і носити виховуючий характер. К. Ушинський Кожен урок повинен мати цільову установку, бути закінченим і носити виховуючий характер. К. Ушинський був одним з прихильників такої школи, яка забезпечувала б учнів різнобічними гуманітарними і реальними знаннями. Він стверджував, що у зв’язку з індустріальним розвитком суспільства виникає необхідність ознайомлення дітей з науками про природу і людину, оскільки вони розвивають вміння спостерігати життя, сприяють логічному мисленню і мають велике практичне значення.

УШИНСЬКИЙ ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЯ • “Якщо медикам ми довіряємо своє здоров’я, то вихователям ввіряємо УШИНСЬКИЙ ПРО ПІДГОТОВКУ ВЧИТЕЛЯ • “Якщо медикам ми довіряємо своє здоров’я, то вихователям ввіряємо моральність і розум наших дітей, ввіряємо їхню душу, а разом з тим і майбутнє нашої Вітчизни”. Так визначав К. Ушинський роль і значення професії вчителя. • Учитель повинен стати живою ланкою між минулим і майбутнім. І тому його справа – одна з найважливіших справ історії. • Відводячи вчителеві відповідальну роль у суспільстві, К. Ушинський розробив певну систему його підготовки, зокрема у педагогічних семінаріях. • Учитель має добре знати психологію дітей і чітко визначати мету своєї діяльності.

 • Учитель має володіти педагогічним тактом, знати свою справу і завжди займатися самовдосконаленням • Учитель має володіти педагогічним тактом, знати свою справу і завжди займатися самовдосконаленням та підвищенням власної професійної майстерності. • Для підготовки народних вчителів він пропонував створювати учительські семінарії. • К. Ушинський вважав необхідним вихованням у майбутніх учителів потягу до знань, до самоосвіти.

ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА К. Д. УШИНСЬКОГО МЕТА ОСВІТИ Поєднання формальної та матеріальної цілей освіти: - ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА К. Д. УШИНСЬКОГО МЕТА ОСВІТИ Поєднання формальної та матеріальної цілей освіти: - забезпечення оптимальних шляхів засвоєння різноманітних знань про природу суспільство, необхідних для вдосконалення суспільного життя; - формування світогляду людини

ЗМІСТ ОСВІТИ • • • Народна школа: рідна мова як провідний предмет навчання, засіб ЗМІСТ ОСВІТИ • • • Народна школа: рідна мова як провідний предмет навчання, засіб морального та розумового розвитку дитини; арифметика, Закон Божий, елементи природознавства, основи вітчизняної історії; основи ремесла. Середня школа: гуманізація освіти (рідна мова і література, історія, географія, математика, природничі науки, сучасні іноземні мови); давні мови (лише для окремих спеціалістів); поєднання класичної і реальної освіти.

ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ Принципи: • наочність навчання; природо відповідність навчання; виховуючий характер навчання; ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ Принципи: • наочність навчання; природо відповідність навчання; виховуючий характер навчання; зв’язок навчання з життям; свідомість і активність навчання; послідовність та систематичність навчання; міцність засвоєння знань. Методи: • синтетичний (індуктивний); аналітичний (дедуктивний)

Питання до обговорення 1. Життя, педагогічна діяльність і світогляд К. Д. Ушинського. 2. Трактування Питання до обговорення 1. Життя, педагогічна діяльність і світогляд К. Д. Ушинського. 2. Трактування К. Д. Ушинським принципу народності виховання. 3. Ушинський про роль праці у вихованні. 4. Дидактика початкового навчання.

Тестові запитання 1. Джерело пізнання за К. Д. Ушинським, це: а) наслідування та вигадка; Тестові запитання 1. Джерело пізнання за К. Д. Ушинським, це: а) наслідування та вигадка; б) сприйняття; в) зовнішні почуття; 2. Редактором якого видання був Ушинський з 1860 по 1861 рік? а) “Современник”; б) “Журнал Министерства народного просвещения”; в) Журнал для воспитания; 3. Що викладав Ушинський у Гатчинському сирітському інституті? а) економіку; б) право; в) російську словесність;

4. Засоби етичного виховання за Ушинським: а) навчання; б) виховання; в) особистий приклад вчителя; 4. Засоби етичного виховання за Ушинським: а) навчання; б) виховання; в) особистий приклад вчителя; г) переконання; д) заохочення і стягнення; 5. Яка книга вийшла в світ у 1861 р. ? а) “Рідне слово”. б) “Людина як предмет виховання” в) “Дитячий світ”