Скачать презентацию Leefbaarheid Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid Samen voor Het Groene Woud Скачать презентацию Leefbaarheid Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid Samen voor Het Groene Woud

82b579773ca5895f0fc726694bfa8dd8.ppt

  • Количество слайдов: 10

Leefbaarheid Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid ‘Samen voor Het Groene Woud’ 2014 -2016 Anja Verweij, Bart van Leefbaarheid Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid ‘Samen voor Het Groene Woud’ 2014 -2016 Anja Verweij, Bart van Nuland

3 Rollen binnen elke organisatie 1. Eigen rol naar de actieve burgers Per organisatie 3 Rollen binnen elke organisatie 1. Eigen rol naar de actieve burgers Per organisatie sleutelpersoon als 1 e contactpersoon voor burger. Actieve doorverwijzing naar andere partners HGW netwerk. 2. Interne organisatieontwikkeling De sleutelpersoon ontwikkeld (mede) de interne organisatie t. a. v. actief burgerschap (visie, beleid, interne afstemming) 3. Samenwerking De sleutelpersoon deelt in HGW netwerk zijn kennis, activiteiten, diensten & ervaring. Vragen rond cases (nav 1 of 2) worden ondersteund via intervisie.

Drie deelprogramma’s Doel Streekhuis: meer projecten vanuit People kant en daarmee meer evenwichtige, duurzame, Drie deelprogramma’s Doel Streekhuis: meer projecten vanuit People kant en daarmee meer evenwichtige, duurzame, gebiedsontwikkeling van Het Groene Woud. Door actieve burgers zo goed mogelijk te faciliteren. Drie onderdelen: I II III Ondersteuningsstructuur Dienstenpakket Kennis ontwikkelen en borgen

I. Ondersteuningsstructuur Eigen rol naar burger en doorverwijzing § Tot stand brengen van een I. Ondersteuningsstructuur Eigen rol naar burger en doorverwijzing § Tot stand brengen van een ondersteuningsstructuur met bestaande partners (lagere overheden) én nieuwe partners (banken, onderwijs, steden, bedrijven, provinciale partijen BMF, IVN, ZET, VKK, KNHM). § Uitgaan vraag actieve burger, desgewenst actieve doorverwijzing naar andere partners.

II. Dienstenpakket Streekplein Eigen aanbod naar burger, samenwerking Uitgangspunt is om contacten en vragen II. Dienstenpakket Streekplein Eigen aanbod naar burger, samenwerking Uitgangspunt is om contacten en vragen vanuit live bijeenkomsten te ondersteunen en verbreden via online platform 1. Werkplaats (online) Matchen van (proces)vragen van actieve burgers en aanbod van partners en anderen (advies, menskracht, ruimte, materiaal, donatie, lening)

II. Dienstenpakket Samenwerking 2. Bijeenkomsten (inhoudelijk, bestaande van partners en daarop aanvullend via Streekhuis) II. Dienstenpakket Samenwerking 2. Bijeenkomsten (inhoudelijk, bestaande van partners en daarop aanvullend via Streekhuis) bijvoorbeeld: Welzijn Best-Oirschot: Beursvloer Rabobank Hart van Brabant: De Uitdaging ZET; dag mantelzorg/ zorg coöperaties Streekhuis; Denk- en doedagen

II. Dienstenpakket Samenwerking 3. Vormen van zelf-financiering (bestaand aanbod van partners en daarop aanvullend II. Dienstenpakket Samenwerking 3. Vormen van zelf-financiering (bestaand aanbod van partners en daarop aanvullend aanbod via Streekhuis) bijvoorbeeld: § Zoals vanavond

III. Kennis Organisatieontwikkeling Kennis & ervaring mbv Kennisplatform (instellingen onderwijs & onderzoek) § Kennisdossiers III. Kennis Organisatieontwikkeling Kennis & ervaring mbv Kennisplatform (instellingen onderwijs & onderzoek) § Kennisdossiers Per bijeenkomst, op site § Inbrengen Via oa studentenonderzoek en externe partners § Delen & borgen Delen en vasthouden ervaring initiatiefnemers § Monitoren Via jaarlijks onderzoek Universiteit Tilburg

Werkplaats Het Groene Woud www. werkplaatshetgroenewoud. com Werkplaats Het Groene Woud www. werkplaatshetgroenewoud. com

 • Profielen voor initiatiefnemers die op zoek zijn: • Profielen voor partijen die • Profielen voor initiatiefnemers die op zoek zijn: • Profielen voor partijen die iets aan te bieden hebben: Kennis, Materiaal, financiering, locatie, menskracht Profielen worden gematcht, vergelijkbaar met een dating site