Скачать презентацию Ledermøtet i MFS Lars Øyno Leder Motorflyseksjonen Norges Скачать презентацию Ledermøtet i MFS Lars Øyno Leder Motorflyseksjonen Norges

b53b1bdd40baebc15461b2955a46aa6b.ppt

  • Количество слайдов: 19

Ledermøtet i MFS Lars Øyno Leder Motorflyseksjonen Norges Luftsportforbund Ledermøtet i MFS 2012 Ledermøtet i MFS Lars Øyno Leder Motorflyseksjonen Norges Luftsportforbund Ledermøtet i MFS 2012

NLF CAMO • NLF's utgifter for 2012 for NLF CAMO er estimert til å NLF CAMO • NLF's utgifter for 2012 for NLF CAMO er estimert til å bli et underskudd • NLF CAMO ble opprettet fordi det syntes som om det var få alternativer i Norge • NLF CAMO opererer etter "controlled environment" regler. De fleste europeiske CAMOer er "uncontrolled"

Sverige • Det er 24 godkjente CAMOer i Sverige som kan ta metall-fly, single Sverige • Det er 24 godkjente CAMOer i Sverige som kan ta metall-fly, single engine opp til 2730 kg • De fleste er uncontrolled, noen tilbyr begge typer (controlled/uncontrolled) • Det er en seilfly-CAMO (Segelflygets)

Part-M og CAMO i fremtiden • En ekspertgruppe er nedsatt i EASA-regi for å Part-M og CAMO i fremtiden • En ekspertgruppe er nedsatt i EASA-regi for å foreslå forenklinger av Part M (representanter for AOPA og EAS inkludert) • EASA har gitt marsordren: Utvid tankegangen, sammenlikn med båter og biler, se hvordan USA gjør dette • Matthias Reuter, the European Commission’s Director General for Transport: “Maybe the first rule should be that there should be no rules unless safety is affected. ” • EAS forslag i gruppen: – Vedlikeholdsprogram kan skrives av flyeier, en CAMO trengs ikke til dette – Mulighet for å få Airworthiness Review Certificate uten CAMO/LT involvert. Sub Part F maintenance organisation (verksted) kan utstede dette.

NLF CAMO videre • Det er nedsatt en gruppe i NLF for å se NLF CAMO videre • Det er nedsatt en gruppe i NLF for å se på påkrevde endringer (representanter fra NLF, MFS, SFS) • Forventet utvikling i Europa tas med i betraktningen • Mulige endringer på NLF CAMO må føre til: – Lavere eller uendret pris for brukeren – Tilgjengelighet opprettholdes for brukerne – Lavere kostnader for NLF • Forslag til endringer på plass ila Q 2 2013.

Tilbakemeldinger fra brukerne mottas med takk Tilbakemeldinger fra brukerne mottas med takk

Medlemsutvikling • Beskrive fakta (vise tall/grafer) og fortelle hvordan vi i styret har tolket Medlemsutvikling • Beskrive fakta (vise tall/grafer) og fortelle hvordan vi i styret har tolket disse resultatene • Styret har kommet frem til at det må være to hovedsatsningsområder: – Rekruttering – Hvordan holde på de som allerede flyr? • Gi eksempler på hvordan Styret har/vil gripe an disse utfordringene

Medlemskategorier a) Seniormedlemmer (f. o. m. det året en fyller 26 år) b) Familiemedlemmer Medlemskategorier a) Seniormedlemmer (f. o. m. det året en fyller 26 år) b) Familiemedlemmer (må ha samme boligadresse som et annet seniormedlem). c) Juniormedlemmer (f. o. m det året en fyller 20 år t. o. m 25 år) d) Ungdomsmedlemmer (f. o. m det året en fyller 13 år t. o. m 19 år) e) Barnemedlemmer (t. o. m. det året en fyller 12 år) f) Pensjonistmedlemmer (f. o. m. det året en fyller 67 år) g) Spesialmedlemmer (medlemmer som deltar i spesielt tilrettelagte aktiviteter) h) Støttemedlemmer (klubbenes støttemedlemmer)

Nye Nye Ungdom Utmeldinger Pensjonister Nye Juniorer Utmeldinger Seniorer Utmeldinger Nye Nye Ungdom Utmeldinger Pensjonister Nye Juniorer Utmeldinger Seniorer Utmeldinger

Medlemsutvikling (Medlemmer pr 12/6 for å inkludere 2012) -5%/år Medlemsutvikling (Medlemmer pr 12/6 for å inkludere 2012) -5%/år

Seniorklassen - medlemsbevegelser Seniorklassen - medlemsbevegelser

Antakelse og observasjoner • Antar jevn aldersfordeling blant seniorer, kan derfor anslå hvor mange Antakelse og observasjoner • Antar jevn aldersfordeling blant seniorer, kan derfor anslå hvor mange seniorer som blir pensjonister hvert år. • Flere metoder for å anslå antall junior til senior, men samme konklusjon. • Det er ikke frafallet av seniorer som er økende, men det er sviktende innmelding i denne gruppen • Juniorene holder seg konstant, tolkes som at ungdomsrekruttering ikke er et problem

Faktorer som kan spille inn • Lønnsvekst vs prisvekst (har vi fått dårligere råd? Faktorer som kan spille inn • Lønnsvekst vs prisvekst (har vi fått dårligere råd? ) • Er sertifikatet blitt dyrere enn tidligere? • Er materiellet for gammelt? Er klubbene og miljøet uinteressant? • Blir aktiviteten sett på som farligere enn før? • Er det så mange andre aktiviteter enn før som utkonkurrerer oss? • Er dataspill / flysimulatorer mer populært?

Lønnsvekst • Brukt SSB tall • Eirik Bruset ansvarlig for analysen • Lønnsvekst i Lønnsvekst • Brukt SSB tall • Eirik Bruset ansvarlig for analysen • Lønnsvekst i perioden 2001 -2011 har vært nær 50% totalt i Norge • Prisveksten har vært på 20% • Konklusjon: Vi er blitt rikere siste ti årene

Flykostnader • Hva koster et flysertifikat sammenliknet med et bilsertifikat? • Konklusjon: Ca 3 Flykostnader • Hva koster et flysertifikat sammenliknet med et bilsertifikat? • Konklusjon: Ca 3 -4 ganger så mye Kilde: Lars Øyno

Flyprisene (timepris) • Timeprisen for fly følger i stor grad besinprisene. • Bensin ble Flyprisene (timepris) • Timeprisen for fly følger i stor grad besinprisene. • Bensin ble ca 50% dyrere de siste ti årene • Sammenliknet med KPI er besinprisen - og også flyleieprisen steget mer • Flyprisene er omtrent steget i samme grad som lønnsveksten Kilde: SSB

Antall sertifikater Antall PPL sertifikater har blitt redusert med 35% de siste 10 år, Antall sertifikater Antall PPL sertifikater har blitt redusert med 35% de siste 10 år, dvs gjennomsnittlig 3. 5% pr år Mikroflysertifikater tar noe av reduksjonen, men bare ca halvparten 2234 • 35% reduksjon 2683 • Kilde: Flynytt 17% reduksjon

Alder på flyparken • Kilde: Stig Hoftaniska • Konklusjon: Ca 65 % av Nordisk Alder på flyparken • Kilde: Stig Hoftaniska • Konklusjon: Ca 65 % av Nordisk flypark er mer enn 30 år gammel.

Videre arbeid • Hovedsatsningsområder: • Rekruttering • Hvordan holde på de som allerede flyr? Videre arbeid • Hovedsatsningsområder: • Rekruttering • Hvordan holde på de som allerede flyr? • Hva kan MFS gjøre? • • • Luftsportsuka Fly-ins Intern rekruttering (modellfly / seilfly) Rekrutteringskampanjer Ungdoms-satsing