Скачать презентацию ЛЕЧЕНИЕ НА СИФИЛИС Ива Огнянова 09 05 06 Мерки Скачать презентацию ЛЕЧЕНИЕ НА СИФИЛИС Ива Огнянова 09 05 06 Мерки

1ebd8624de541684a1108ddbe55512f6.ppt

  • Количество слайдов: 18

ЛЕЧЕНИЕ НА СИФИЛИС Ива Огнянова 09/05/06 ЛЕЧЕНИЕ НА СИФИЛИС Ива Огнянова 09/05/06

Мерки, взимани в миналото за справяне със заболяването • Контрол върху публичните домове и Мерки, взимани в миналото за справяне със заболяването • Контрол върху публичните домове и обществените бани

Лечение с живак • Gay de Chauliac – лекар на папата в Avignon през Лечение с живак • Gay de Chauliac – лекар на папата в Avignon през 1363 – “Grande Chirurgie” • Paracelsus (1493 1541) • Giovanni de Vigo (1460 – 1520)

Guaiacum officinale Guaiacum officinale

Treponema pallidum • Fritz Schaudinn (1871 -1906) – открива Spirochaeta pallida (Treponema Pallidum) през Treponema pallidum • Fritz Schaudinn (1871 -1906) – открива Spirochaeta pallida (Treponema Pallidum) през 1905 г • Audust Wasserman (1886 – 1925) – измисля тест за сифилис, при който се откриват антитела в серума

Paul Ehrlich (1854 – 1915) • Paul Ehrlich създава препарата Salvarsan, който действа директно Paul Ehrlich (1854 – 1915) • Paul Ehrlich създава препарата Salvarsan, който действа директно върху причинителя

A. Fleming -1929 г. A. Fleming -1929 г.

Първичен сифилис • Шанкър: неболезнени, твърди, добре оформени язви; спонтанно заздравяване • Симптомите се Първичен сифилис • Шанкър: неболезнени, твърди, добре оформени язви; спонтанно заздравяване • Симптомите се появяват около три седмици след заразяването

Вторичен сифилис • Кожнолигавични обриви, макулопапуларни обриви по дланите и стъпалата • Треска, фарингит, Вторичен сифилис • Кожнолигавични обриви, макулопапуларни обриви по дланите и стъпалата • Треска, фарингит, лимфаденопатия

Латентен стадий • По дефиниция се диагностицира само чрез серологични тестове • Пациентите нямат Латентен стадий • По дефиниция се диагностицира само чрез серологични тестове • Пациентите нямат оплаквания • Различаването на ранен и късен латентен сифилис е важно, тъй като терапията е различна

Третичен сифилис • Неврологични, сърдечно-съдови и други системни нарушения • PARESIS – personality disturbances, Третичен сифилис • Неврологични, сърдечно-съдови и други системни нарушения • PARESIS – personality disturbances, affect abnormalities, reflex hyperactivity, eye abnormalities, sensorium changes, intellectual impairment, slurred speech

Невросифилис • През всеки стадий на сифилис • Лумбална пункция • Зрителни и слухови Невросифилис • През всеки стадий на сифилис • Лумбална пункция • Зрителни и слухови нарушения, парализи на черепномозъчни нерви, менингит

Първичен, вторичен и ранен латентен сифилис • Benzathine penicillin G 2, 4 млн UI Първичен, вторичен и ранен латентен сифилис • Benzathine penicillin G 2, 4 млн UI – една единствена доза мускулно • Doxycycline 100 mg – два пъти дневно • Tetracycline 500 mg – четири пъти дневно Курсът на лечение с тетрациклини продължава 2 седмици.

Късен латентен и третичен сифилис • Benzathine penicillin G 2, 4 UI млн/7 дни Късен латентен и третичен сифилис • Benzathine penicillin G 2, 4 UI млн/7 дни в продължение на 3 седмици • Doxycycline 100 mg – два пъти дневно • Tetracycline 500 mg – четири пъти дневно Курсът на лечение с тетрациклини продължава 4 седмици.

Невросифилис • Воден crystalline penicillin G 3– 4 UI млн четири пъти дневно, курс Невросифилис • Воден crystalline penicillin G 3– 4 UI млн четири пъти дневно, курс 10– 14 дни • Procaine penicillin 2, 4 UI млн веднъж дневно + probenecid 500 mg четири пъти дневно курс 10– 14 дни • Алергични пациенти трябва да бъдат десензибилизирани.

 • Сифилис по време на бременност препоръчва се единствено пеницилин • Вроден сифилис • Сифилис по време на бременност препоръчва се единствено пеницилин • Вроден сифилис • Сифилис при деца сексуално малтретиране? • Сексуални партньори • Медицински режим след това препоръчват се профилактични прегледи на 6 -ия и 12 -ия месец след лечението на сифилис

нд нд