Скачать презентацию Latvijas Lauku forums kā sadarbības platforma Latvijas lauku Скачать презентацию Latvijas Lauku forums kā sadarbības platforma Latvijas lauku

04b3edd9f73899cd6999f572484af743.ppt

  • Количество слайдов: 19

Latvijas Lauku forums kā sadarbības platforma Latvijas lauku attīstībai Konference “LEADER iniciatīva – dzīves Latvijas Lauku forums kā sadarbības platforma Latvijas lauku attīstībai Konference “LEADER iniciatīva – dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem laukos” 2010. 12. 18. Valdis Kudiņš t. 28811439 [email protected] eu http: //llf. partneribas. lv

Kandavas partnerība: Projekts Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei mājsaimniecībās Īsteno: Biedrība “Pūres Kandavas partnerība: Projekts Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei mājsaimniecībās Īsteno: Biedrība “Pūres Dzirnas" Sabiedriskais finansējums: 11 706 LVL Īstenošanas laiks: 2010. Iegādāta mobila sulas līnija, kas sastāv no augļu smalcinātāja, sulas spiedes, pasterizātora, pildīšanas iekārtas un strāvas ģeneratora. Visas iekārtas montētas uz automašīnas piekabes, līdz ar to ir viegli pārtvietojamas un autonomas. Iekārtu jauda aprēķināta tā, lai stundā pārstrādātu līdz 300 kg ābolu, jeb saražotu sulu līdz 150 - 200 l/h. Mobilo sulu spiedi izmanto partnerības teritorijas iedzīvotāji, tā ir izmantojama arī dažādos pasākumos (gadatirgos utt. ) lai reklamētu vietējo produkciju.

Kandavas partnerība: Projekts Amatniecības tradīciju veicināšana Kandavas novadā Īsteno: Biedrība Kandavas partnerība: Projekts Amatniecības tradīciju veicināšana Kandavas novadā Īsteno: Biedrība "Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai" Sabiedriskais finansējums: 9 000 LVL Īstenošanas laiks: 20. 01. - 30. 12. 2010. Iekārtota un aprīkota darbnīca ar 14 darbvietām. Pensionēts amatniecības skolotājs apmāca jauniešus, bezdarbniekus un citus interesentus. radīta interese par amatniecību kā alternatīvu iespēju profesijas izvēlē, modernizējot apmācību procesu, izmantojot informācijas tehnoloģijas- datoru, veidojot prasmes koka detaļu skiču zīmēšanā. Projekta laikā tapušie priekšmeti tiks izmantoti Kandavas novada, pilsētas un skolas prezentēšanai.

Saldus rajona attīstības biedrība: Projekts Jaunauces parka labiekārtošana Īsteno: Biedrība „Mēs Jaunaucei” Sabiedriskais finansējums: Saldus rajona attīstības biedrība: Projekts Jaunauces parka labiekārtošana Īsteno: Biedrība „Mēs Jaunaucei” Sabiedriskais finansējums: 12 600 LVL Īstenošanas laiks: 2010 Mērķis – saglabāt Jaunauces muižas parku nākamajām paaudzēm, uzlabojot parka vizuālo skatu, atjaunojot parka dīķi, celiņu tīklu un laika gaitā zudušo tiltiņu. Projekta īstenošana ir sekmējusi parka izmantošanu vietējo iedzīvotāju un Jaunauces viesu aktīvajai atpūtai, kā arī parks ir kļuvis par iedvesmas avotu radošiem cilvēkiem un ir izcila vieta romantiskām pastaigām.

Saldus rajona attīstības biedrība: Projekts Pakalpojumu pilnveide Saldus novada pensionāriem Īsteno: Saldus pilsētas pensionāru Saldus rajona attīstības biedrība: Projekts Pakalpojumu pilnveide Saldus novada pensionāriem Īsteno: Saldus pilsētas pensionāru biedrība Sabiedriskais finansējums: 10431. 62 LVL Īstenošanas laiks: 2010 Saldus pilsētas pensionāru biedrības ēkas 2. stāva rekonstrukcijas pabeigšana, semināru un apmācību telpai atbilstoša tehniskā aprīkojuma iegāde un deju kopas “Ciecerīte” nodrošināšana ar koncerttērpiem un atbilstošiem deju apaviem. Projekta īstenošana ir sekmējusi sociālo pakalpojumu pieejamību, ir iekārtotas radošo darbnīcu telpas, pilnveidots un attīstīts sociālo pakalpojumu klāsts.

Aizkraukles rajona partnerība: Projekts Pakalpojumu centrs „TEV” Īsteno: Biedrība Aizkraukles rajona partnerība: Projekts Pakalpojumu centrs „TEV” Īsteno: Biedrība "Ērberģietes" Sabiedriskais finansējums: 10 585 LVL Īstenošanas laiks: 2010. g. novembris Bijušā pagasta bērnudārza ēkā iekārtotas telpas frizētavai, sakārtots sanitārais mezgls. Bērnudārza ēku apsaimnieko biedrība "Ērberģietes“, kas pamazām to remontē un sakrāto. Sieviešu biedrība "Ērberģietes" realizē projektus, lai radītu Ērberģē vidi ko varētu pārdot - tā viņas saka.

Biedrība “Sateka” (Gulbenes novads): Projekts Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu piemērošana novadpētniecības ekspozīcijas iekārtošanai Īsteno: Biedrība “Sateka” (Gulbenes novads): Projekts Stāķu pamatskolas ēkas bēniņu piemērošana novadpētniecības ekspozīcijas iekārtošanai Īsteno: Stāķu attīstības biedrība Sabiedriskais finansējums: 12 586. 72 LVL Īstenošanas laiks: 29. 01. - 30. 11. 2010. Stāķu pamatskolas bēniņos izveidota novadpētniecības istaba 150 kvm. platībā. Projekta laikā ir ievilkta elektrība un apkure, ierīkoti jumta logi un veikts telpas kosmētiskais remonts. Rezultātā iegūta jauna telpa, kurā tiek izstādīti novadpētniecības materiāli. Stradu pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalās ekspozīcijas veidošanā. Telpas tiek izmantotas arī dažādām apmācībām.

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” Projekts Brīvā laika dažādošana Subatē pavadīšanas un veselīgas Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” Projekts Brīvā laika dažādošana Subatē pavadīšanas un veselīgas Īsteno: biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, daram!” Sabiedriskais finansējums: 6 912, 25 LVL Īstenošanas laiks: 2010. 2008. gadā biedrība kopā ar subatiešiem izstrādāja Subates attīstības plānu, kurā viens no uzdevumiem sporta jomā ir – paplašināt nomas inventāra klāstu. Biedrības nomas punkta (darbojas kopš 2006. g. ) inventārs – slidas, skrituļi un slēpes, projekta ietvaros tas tika papildināts ar laivām, ūdensvelosipēdiem, slidām un skrituļiem pieaugušajiem. atpūtas iespēju

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” Projekts Pārvietojamo sanitāro sistēmu iegāde Īsteno: biedrība „Višķu Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” Projekts Pārvietojamo sanitāro sistēmu iegāde Īsteno: biedrība „Višķu attīstībai” Sabiedriskais finansējums: 12 600 LVL Īstenošanas laiks: 2010. Višķu pagastā bieži notiek publiski pasākumi, kuru apmeklētāju skaits pārsniedz Višķu iedzīvotāju skaitu. Projektā iegādātas 28 pārvietojamās sanitārās sistēmas, kas uzstādītas Špoģu ciemā pie sabiedriskā pasažieru transporta pieturām, pie tirdzniecības centra, pie estrādes, stadiona un pludmalē, kā arī citās vietās Višķu pagastā. Nepieciešamības gadījumā tās var pārvietot uz vietām, kur notiek dažādi masu pasākumi.

Liepājas rajona partnerība: Projekts Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu izveide Kalētu pagastā Īsteno: Liepājas rajona partnerība: Projekts Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas laukumu izveide Kalētu pagastā Īsteno: Biedrība ”Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” Sabiedriskais finansējums: 12 504, 44 LVL Īstenošanas laiks: 21. 05. -20. 12. 2010. Iekārtots brīvi pieejams, mūsdienīgs bērnu rotaļu laukums 3 -7 g. v. bērniem un aktīvās atpūtas laukums 7 -12 g. v. bērniem. Tagad pagasta centrā Kalētu jaunajai paaudzei nodrošināta krāsaina un daudzveidīga atpūtas vieta ar dažāda veida rotaļu un vingrošanas elementiem, kur būs iespējams pilnveidot savu attīstību. Mūsu pagasts ieguvis vēl vienu sakoptu vietiņu, kas patīkami priecēs bērnus, viņu vecākus, sākumskolas personālu un pagasta viesus.

Liepājas rajona partnerība: Projekts IDEA House mediju laboratorija Īsteno: Biedrība “NEXT” Sabiedriskais finansējums: 8 Liepājas rajona partnerība: Projekts IDEA House mediju laboratorija Īsteno: Biedrība “NEXT” Sabiedriskais finansējums: 8 416, 03 LVL Īstenošanas laiks: 2010. janvāris - aprīlis Mērķis ir veicināt Aizputes novada jauniešu aktīvu līdzdalību, radot jauniešiem pieeju mūdienīgam video, audio un foto mediju aprīkojumam. Izmantojot projekta ietvaros izveidoto mediju laboratoriju, NEXT organizē apmācības un projektus jauniešiem, kas saistīti ar fotografēšanu, video veidošanu, mediju nozīmi un ietekmi sabiedrībā. Darbošanās mediju laboratorijā sniedz jauniešiem iespēju atspoguļot savas aktivitātes, popularizēt IDEA House darbību, ievietot savus foto un video stāstus sociālajos tīklos.

Krāslavas rajona partnerība: Projekts Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Dagdas novadā Īsteno: Invalīdu biedrība Krāslavas rajona partnerība: Projekts Vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Dagdas novadā Īsteno: Invalīdu biedrība "Nema" Sabiedriskais finansējums: 11 721. 18 LVL Īstenošanas laiks: 2010. Dagdas novadā ir 9559 iedzīvotāji (t. sk. 495 cilvēki ar invaliditāti, 33 no tiem - bērni). Nemas telpās ir piedāvātas dažādas nodarbes: rokdarbu darbnīca, vakarēšana, semināri, atpūtas pasākumi, izstādes, labdarības pasākumi u. c. Biedrība sniedz atbalstu ģimenēm piedāvājot cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem uz neilgu laiku uzturēties biedrībā un atrasties ārpus mājas ierastās vides. Projekta rezultātā ir sakārtota invalīdu biedrības vides pieejamība, labiekārtotas ietves un aprīkota autostāvvieta ar speciālu iebrauktuvi cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Madonas Novada fonds: Projekts Sporta un atpūtas pasākumu organizēšnas aprīkojuma iegāde Īsteno: Orientēšanās klubs Madonas Novada fonds: Projekts Sporta un atpūtas pasākumu organizēšnas aprīkojuma iegāde Īsteno: Orientēšanās klubs “Arona” Sabiedriskais finansējums: 7 479 LVL Īstenošanas laiks: 2009. Iegādāti daudzfunkciju iekārta krāsu lāzerprinteris, skeneris, kopētājs - karšu izgatavošnai u. c. darbiem. Portatīvais dators sacensību organizēšnai, mājas lapas uzturēšnai. Sportident elektroniskā atzīmēšanās sistēma - meža bāzes stacijas, SI-kartes, nolasīšanas iekārta, rezultātu printeris. Pasākumu organizēšanas aprīkojuma komplekts. Karšu zīmēšanas programma OCAD 10. Orientēšanās poligona aprīkojums ar izmērītiem punktiem Smeceres silā. Rezultātā klubs var piedāvāt iedzīvotājiem aktīvu atpūtu dabā, pats nodrošinot visu vajadzīgo sacensību norisei.

Biedrība “No Salacas līdz Rūjai”: Projekts BMX trašu izbūve Īsteno: Māra Štromberga aģentūra Rubenē, Biedrība “No Salacas līdz Rūjai”: Projekts BMX trašu izbūve Īsteno: Māra Štromberga aģentūra Rubenē, atpūtas kompleksam „Mazais Ansis” piegulošajā teritorijā tiek būvēta Mazā Pekinas Olimpisko spēļu trase un arī Lielā BMX trase.

LEADER pieeja 2007 -2013 • Lauku attīstības programma (LAP) – 4. ass pasākumi – LEADER pieeja 2007 -2013 • Lauku attīstības programma (LAP) – 4. ass pasākumi – Sab. fin. 16, 46 milj. LVL (ELFLA un valsts budžets) – 40 stratēģijas: – iesniegti 1345 projekti, – apstiprināti 968 projekti (01. 11. 2010. ) • Rīcības programma EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013. gadam: – 4. prioritārais virziens „Zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju ilgtspējīga attīstība” – Sab. fin. 21, 94 milj. LVL ? ? ? (EZF un valsts budžets) – 24 stratēģijas: • iesniegti 134 projekti, • apstiprināti 70 projekti (01. 12. 2010. )

VID E UN S A SA ILG IZSA IM TS RD NI EK PĒJ VID E UN S A SA ILG IZSA IM TS RD NI EK PĒJ ZĪB R OŠ ĪGA A SO ŪP AN A C ES IĀ P U LO A N V LA R C ES B IL EL KL VĒ ĪB ĀJ KA U ĪB U EKONOMISKĀS AKTIVITĀTES ZM EM KO SAPROTAM AR LAUKU ATTĪSTĪBU Vid. M LM ES I OT IES ĪT T GL IZĒ IZ L A EA J PĒ AŠR S IE N P U ES VM U MUM LĒ LĪBA ŠANĀ DA LĪDZ IEŅEM P IZM KM RAPLM NVO +MK

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA NVO KAPACITĀTE IZPRATNE PAR LAUKU ATTĪSTĪBU PILSONISKĀ SABIEDRĪBA, INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA IZGLĪTĪBA, KULTŪRA INTEREŠU AIZSTĀVĪBA NVO KAPACITĀTE IZPRATNE PAR LAUKU ATTĪSTĪBU PILSONISKĀ SABIEDRĪBA, INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS LAUKOS MAZĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA LAUKOS VIDE UN VESELĪBA LAUKOS SOCIĀLAIS ATBALSTS UN DZĪVES KVALITĀTE LAUKOS LLF KAPACITĀTE Kopīgs darbs lauku attīstībai!

KO ESAM IEMĀCĪJUŠIES: • Darbs partnerībā veido pievienotu vērtību teritorijai un atbilstoši reālai situācijai KO ESAM IEMĀCĪJUŠIES: • Darbs partnerībā veido pievienotu vērtību teritorijai un atbilstoši reālai situācijai palīdz atrisināt virkni jautājumu kopīga dialoga/kopdarbības ceļā • Paplašināts lēmumu pieņemšanā iesaistīto pušu skaits veido integrētu skatījumu teritorijas attīstībai un veicina mērķtiecīgāku resursu ieguldīšanu • Lēmumu pieņemšana vietējā līmenī veicina iedzīvotāju līdzdalību un atbildību par rezultātiem • Iespēja paplašināt vietējo kapacitāti (zināšanas, motivācija, pieredze) • Inkubators jaunām ekonomiskām aktivitātēm lauku teritorijās (inovācijas) • VRG iesaiste nacionālo politiku īstenošanā • Piederības sajūta un lepnums par savu teritoriju, kas balstās uz kopīgām vērtībām

PALDIES PAR UZMANĪBU! Valdis Kudiņš Latvijas Lauku forums t. 28811439 E-pasts: valdis @kudins. eu PALDIES PAR UZMANĪBU! Valdis Kudiņš Latvijas Lauku forums t. 28811439 E-pasts: valdis @kudins. eu http: //llf. partneribas. lv