Скачать презентацию LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶU UN ENERGOBŪVNIEKU ASOCIĀCIJAS SPECIALIZĒTAIS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS Скачать презентацию LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶU UN ENERGOBŪVNIEKU ASOCIĀCIJAS SPECIALIZĒTAIS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS

11bf9af43c5b9d747a80bbbe7cce6309.ppt

  • Количество слайдов: 15

LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶU UN ENERGOBŪVNIEKU ASOCIĀCIJAS SPECIALIZĒTAIS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS (Spec. SC) LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶU UN ENERGOBŪVNIEKU ASOCIĀCIJAS SPECIALIZĒTAIS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS (Spec. SC)

SC+SB=Spec. SC SERTIFICĒTO PERSONU SKAITS PĀRSNIEDZ 2000 CILVĒKU SC+SB=Spec. SC SERTIFICĒTO PERSONU SKAITS PĀRSNIEDZ 2000 CILVĒKU

Sertificēto speciālistu skaits pa gadiem 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kopā LEB 255 Sertificēto speciālistu skaits pa gadiem 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kopā LEB 255 227 444 255 293 290 1764 Pirmr. 201 162 269 171 170 123 1096 Atkārt. 54 65 175 84 123 167 668 LEBA 82 197 192 149 204 227 1051 Pirmr. 60 151 176 149 164 179 879 Atkārt. 22 46 16 - 40 48 172 Kopā 337 424 636 404 497 517 2815 LEEA Spec. SC

Spec. SC sastāvs Edvīns Vanzovičs vadītājs Ingrīda Straume vadītāja vietniece Spec. SC sastāvs Edvīns Vanzovičs vadītājs Ingrīda Straume vadītāja vietniece

Spec. SC sastāvā ietilpst Georgijs Obuševs konsultants Biruta Klagiša lietvede Spec. SC sastāvā ietilpst Georgijs Obuševs konsultants Biruta Klagiša lietvede

Spec. SC darbojas atbilstoši MK 2003. gada 8. jūlija noteikumiem Nr. 383 (“Noteikumi par Spec. SC darbojas atbilstoši MK 2003. gada 8. jūlija noteikumiem Nr. 383 (“Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”), MK 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 453 (“Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”), kā arī Būvniecības likumam. MK likumi un noteikumi nosaka reglamentētās sfēras, kurās darbs pieļaujams tikai ar atbilstošo sertifikātu.

Bez tam sertifikātus izsniedz speciālistiem pēc tirgus pieprasījuma. Tādā gadījumā izpilda LVS EN ISO/IEC Bez tam sertifikātus izsniedz speciālistiem pēc tirgus pieprasījuma. Tādā gadījumā izpilda LVS EN ISO/IEC 17024 standarta prasības (Atbilstības novērtēšana – Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām), kā arī LVS EN ISO/IEC 9001 (Kvalitātes pārvaldības sistēmas - Prasības).

Vir. Sprieg. Nr. k. V Sertifikācijas joma un kvalifikācijas līmeņi Sertifikācijas virziens Projekt ēšana Vir. Sprieg. Nr. k. V Sertifikācijas joma un kvalifikācijas līmeņi Sertifikācijas virziens Projekt ēšana Izbūve Ekspluatā Mērīša cija na 2 110 -330 Gaisvadu līnijas b, c, V, E a, b, c, V, E 3 110 -330 Kabeļlīnijas b, c, V, E a, b, c, V, E 1 110 -330 Apakšstacijas un sadales punkti b, c, V, E a, b, c, V, E 4 110 -330 Transformatori - a, b, c, V, E 5 110 -330 Relejaizsardz. un automātika b, c, V, E a, b, c, V, E

Nr. k. V Sertifikācijas virziens 7 Līdz 20 Gaisvadu līnijas 8 Projekt ēšana b, Nr. k. V Sertifikācijas virziens 7 Līdz 20 Gaisvadu līnijas 8 Projekt ēšana b, c, V, E Līdz 20 Kabeļlīnijas Izbūve Eksplua Mērī tācija šana a, b, c, V, E , U V, E a, b, c, V, E , U 6, 10 1 -20 Transform. a/stacijas un sad. punkti b, c, V, E 9, 11 1 -20 Virs 2 MW elektrost. elekt. daļa, t. sk. dzin. un ģenerat. b, c, V, E a, b, c, V, E 12 1 -20 Relejaizsardzība un automātika b, c, V, E a, b, c, V, E 13, 16, 20 Līdz 25 Transporta elektrotīkli un elektroiekārtas a, b, c, V, E , U V, E

14 Zem 1 Gaisvadu līnijas b, c, V, E 15 Zem 1 Kabeļlīnijas a, 14 Zem 1 Gaisvadu līnijas b, c, V, E 15 Zem 1 Kabeļlīnijas a, b, c, V, E a, b, c, V, E, 17 Zem 1 Līdz 2 MW elektrostaciju elektr. daļa b, c, V, E a, b, c, V, E 18, Zem 1 Ēku elektroinstalācija 19 b, c, V, E a, b, c, V, E 27 Zem 1 Būvju zibens un pārspriegumaizsardzība b, c, V, E a, b, c, V, E 22, Zem 1 Elektropiedz. un autom. , 23 t. sk. elektrodz. . un ģenerat. b, c, V, E a, b, c, V, E 21 Zem 1 Celšanas ietaišu elektroiekārtas b, c, V, E a, b, c, V, E 26 Zem 1 Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācija b, c, V, E a, b, c, V, E

=== DIPLOMA/DEGREE/MASTER Programs Offer at Cheap Price === Would you like to earn a === DIPLOMA/DEGREE/MASTER Programs Offer at Cheap Price === Would you like to earn a DIPLOMA/DEGREE/MASTER without ever Studying, Sitting Exams, Attending Classes, or Paying Tuition? Now you can earn a real degree on the basis of your work or Life Experience (including professional or other achievements, military or public service, on the job training or other sources) in just 10 days. Diploma Associate Degree Bachelor's Degree Master's Degree Doctorate Degree

Saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 383, p. 6. 3. Rīgā, 2003. gada 8. Saskaņā ar Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 383, p. 6. 3. Rīgā, 2003. gada 8. jūlijā (protokols Nr. 39, 16§) ……………………………………………… DARBU SARAKSTS Nr. p. k. Darba devējs Pasūtītājs Objekta atrašanās vieta Darba devējs: Sertificēts elektrospeciālists: Darbu izpildes laiks Sertificējamās personas līdzdalības pakāpe

LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶU UN ENERGOBŪVNIEKU ASOCIĀCIJAS (LEEA) SPECIALIZĒTAIS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS (Spec. SC) • • • LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶU UN ENERGOBŪVNIEKU ASOCIĀCIJAS (LEEA) SPECIALIZĒTAIS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS (Spec. SC) • • • Latvijā akceptētais starptautiskais standarts LVS EN ISO/IEC 17024 “Atbilstības novērtēšana – vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” paredz, ka sertifikācijas institūcijai jānodrošina regulāra sertificētā personāla uzraudzība. Sakarā ar to lūdzam Jūs nosūtīt pa pastu, faksu vai nogādāt Spec. SC personīgi šāda veida informācijas anketu ( vēlams reizi gadā, taču ne retāk kā reizi 2, 5 gados): • • • Vārds, uzvārds …………………………………. . . Telefoni : mājas………………. . darba …………mob…………. . LEEA (agrāk LEB, LEBA) sertifikāta Nr. . . …………………… Darba vietas un ieņemamie amati no sertifikāta saņemšanas ( vai un kā izmainījušies Jūsu darba apstākļi pēc sertifikāta saņemšanas) Izpildīto darbu saraksts no sertifikāta saņemšanas (vēlams to dot uz atsevišķas lapas un apstiprināt darba vietā) Kvalifikācijas paaugstināšana (kursi, mācību iestādes u. t. t. ) 7. Vai ir bijušas sūdzības par Jūsu darba kvalitāti un kādas? 8. Jūsu ieteikumi LEEA Spec. SC darbam sertifikācijas jomā (ja ir) • Sertificētā speciālista paraksts, datums: •

Sertifikātu pretendentus gaida Rīga, LV 1006, Šmerļa ielā 1, fax: 67729477 13. 00 -17. Sertifikātu pretendentus gaida Rīga, LV 1006, Šmerļa ielā 1, fax: 67729477 13. 00 -17. 00, 905. kab. , Biruta Klagiša, tālr. 67729349, mob. 26329795 9. 00 - 13. 00, 903. kab. , Ingrīda Straume, tālr. 67240649, mob. 26741523

Spec. SC vadītājs – Edvīns Vanzovičs, tālrunis 67089924 Spec. SC vadītājs – Edvīns Vanzovičs, tālrunis 67089924