Скачать презентацию LABDIEN ŠODIENAS TĒMAS Nometnes projekts Nometnes plānošana Nodarbību Скачать презентацию LABDIEN ŠODIENAS TĒMAS Nometnes projekts Nometnes plānošana Nodarbību

80b4911ab520c3cf84f16a55cfbadb17.ppt

  • Количество слайдов: 44

LABDIEN! ŠODIENAS TĒMAS: Nometnes projekts Nometnes plānošana Nodarbību vadītājs- Arnolds Brūders LABDIEN! ŠODIENAS TĒMAS: Nometnes projekts Nometnes plānošana Nodarbību vadītājs- Arnolds Brūders

Trīs organizatoriskās un vadības spējas attīstības nodrošināšanai • Spēja redzēt vīziju - jēga darbībai. Trīs organizatoriskās un vadības spējas attīstības nodrošināšanai • Spēja redzēt vīziju - jēga darbībai. • Spēja raudzīties nākotnē - izprast būtiskās tendences. • Spēja veidot stratēģiju - uz cilvēkiem centrētas stratēģijas izstrādāšanas process. 2

Stīvens Kovejs, grāmatas “septiņi veiksmīgu cilvēku paradumi” autors Tiecieties pēc morālā pārākuma Vairums cilvēku Stīvens Kovejs, grāmatas “septiņi veiksmīgu cilvēku paradumi” autors Tiecieties pēc morālā pārākuma Vairums cilvēku diženumu nosaka pēc bagātības, popularitātes un sociālā statusa. Taču tas, ko es saucu par “ikdienas diženumu”, ir balstīts uz raksturu un intelektuālajiem sasniegumiem. Amati un bagātība rada formālo, taču vairumā gadījumu ne morālo pārākumu. Morālo pārākumu iespējams gūt ar savu raksturu, intelektu un uzticēšanos cilvēkiem. Tas ir īpaši svarīgi biznesā: izdevumu samazināšanai, ražīguma celšanai, un inovatīvas kultūras uzturēšanai, kas ir ļoti svarīgi mūsdienu globālajā ekonomikā, ir jānodrošinās ar darbinieku un partneru uzticību. Kāpēc? Tāpēc, ka katram ir kaut kas jāziedo. Ja jums neuzticas, jūs neko nepanāksiet. Un viltot uzticību nav iespējams.

Stjuarts Batterfīlds, viens no Flickr dibinātājiem Ir jābūt kaut kam svarīgākam par naudu Par Stjuarts Batterfīlds, viens no Flickr dibinātājiem Ir jābūt kaut kam svarīgākam par naudu Par vienu no svarīgākajām mācībām man kļuvusi atziņa, ka katram aizsākumam jābūt ar mērķi. Jums jādomā, ko jūs darāt un kāpēc. Biznesā ir jāizvirza mērķis. Tam nav jābūt tālam no naudas pelnīšanas, bet ja mērķis ir tikai gūt peļņu, lieta parasti beidzas bez lieliem panākumiem. Jo jums taču ir vajadzīgi uzticami darbinieki, laimīgi klienti un droši piegādātāji, un tas nav mazāk svarīgi kā peļņa. Un viņiem vajag, lai jūsu biznesa ideja viņus iedvesmo!

Marks Benniofs, Salesforce. com direktoru padomes priekšsēdētājs Pārveidojiet savu nozari Mani četri likumi ir Marks Benniofs, Salesforce. com direktoru padomes priekšsēdētājs Pārveidojiet savu nozari Mani četri likumi ir šādi: radiet lielisku, pirmklasīgu produktu, radiet tam pieprasījumu visur, kur vien varat, pārliecinieties, ka jūsu distribūcijas sistēma ļaus jums nodrošināt radīto pieprasījumu. Un pārliecinieties, ka jūsu klienti ir apmierināti. Pārbaudiet. Vai tiešām jūsu produkts ir labāks kā citiem, efektīvāks? Vai jūs varat cilvēkiem izstāstīt, kāpēc tas ir labāks? Vai jūs varat nodrošināt to, ka cilvēki adekvāti uztver jūsu produktu? Tirgus- tā ir tikai cilvēku grupa. Vai jūs varat pārdot, piegādāt, likt cilvēkiem izmēģināt jūsu produktu? Vai varat cilvēkus pieradināt pie sava produkta? Ja jā, un ja klients ir apmierināts- sāciet no gala, ar jaunu produktu.

Mc. Kinsey „ 7 S” modelis STRATEGY – stratēģija, izvēlētais plāns, kā noturēt un Mc. Kinsey „ 7 S” modelis STRATEGY – stratēģija, izvēlētais plāns, kā noturēt un attīstīt pievienoto vērtību konkurences apstākļos STRUCTURE – nometnes struktūra un kurš kuram atskaitās SYSTEMS – ikdienas aktivitātes un procesi, kuros tiek iesaistīti darbinieki, lai paveiktu sev uzdotos pienākumus STAFF – darbinieki un viņu vispārējās spējas SKILLS – šī brīža darbinieku prasmes un kompetences, lai strādātu nometnes labā STYLE – vadības stils un sadarbība darbinieku starpā SHARED VALUES – kopīgās vērtības, ko iedzīvinājusi nometne darbiniekos. Tā ir nometnes kultūra un ētika, kas ir „ ieaudzināta” darbinieku kolektīvā un dalībniekos

PROJEKTA JĒDZIENA IZPRATNE DEFINĪCIJA (ISO 9000: 200): pasākums, „ko raksturo nosacījumu vienreizīgums to kopumā, PROJEKTA JĒDZIENA IZPRATNE DEFINĪCIJA (ISO 9000: 200): pasākums, „ko raksturo nosacījumu vienreizīgums to kopumā, piemēram, izvirzītie mērķi, personāla, finansu, laika un citi ierobežojumi, norobežošanās no citiem pasākumiem, projektam raksturīgā organizācija”.

PROJEKTA JĒDZIENA IZPRATNE Projekta pazīmes: • Komplekss, novatorisks, vienreizīgs uzdevums; Norobežošanās no rutīnas darba; PROJEKTA JĒDZIENA IZPRATNE Projekta pazīmes: • Komplekss, novatorisks, vienreizīgs uzdevums; Norobežošanās no rutīnas darba; Formulēti mērķi; Ierobežojumi finansiālā un iesaistītā personāla ziņā (plānotie resursi); Laika ierobežojums- skaidri definēts sākums un plānots noslēgums; Vairāku darbinieku vai nodaļu sadarbība profesionālā līmenī; Pašu izveidota organizācijas forma; Ārējs vai uzņēmumā strādājošs uzdevuma devējs; Kontroles instanču pārraudzība. • •

PROJEKTA JĒDZIENA IZPRATNE- PROJEKTA DEFINĪCIJA SPECIFIKA IEROBEŽOJUMI PROJEKTA DEFINĪCIJA LAIKS IZMAKSAS IEROBEŽOJUMI PROJEKTA JĒDZIENA IZPRATNE- PROJEKTA DEFINĪCIJA SPECIFIKA IEROBEŽOJUMI PROJEKTA DEFINĪCIJA LAIKS IZMAKSAS IEROBEŽOJUMI

PROJEKTA JĒDZIENA IZPRATNE Kā Jūsu nometnē izpaužas galvenie projekta norisi ietekmējošie faktori? Kuri no PROJEKTA JĒDZIENA IZPRATNE Kā Jūsu nometnē izpaužas galvenie projekta norisi ietekmējošie faktori? Kuri no šiem faktoriem atbilst, kuri neatbilst jūsu nometnes projektam? Kā tas izpaužas darba ikdienā? • Projekts ir vesels, vienots komplekss; • Projekta uzdevumu izpilde parasti notiek komandā; • Risinājumu veidi ne vienmēr ir pilnībā skaidri un plānojami; • Projekts nav saistīts ar ierasto rutīnas darbu; • Projektam parasti raksturīgas izcilas izmaksas, kuru apjomu ne vienmēr iespējams precīzi noteikt.

Kāda ir jūsu projektu darba organizācijas specifika? • Kuri no projekta organizatoriskās struktūras trim Kāda ir jūsu projektu darba organizācijas specifika? • Kuri no projekta organizatoriskās struktūras trim pamatelementiem jūsu darbā ir svarīgākie? • Kādas kompetences, tiesības, pienākumi, atbildība ir jūsu • • projekta vadītājam; • • projektu vadības komitejai; projekta komandai? Kas ir un kāda ietekme jūsu nometņu projektos ir ārējiem partneriem un konsultantiem, kad tādi tiek piesaistīti?

PROJEKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ATTĪSTĪBAS FĀZES Kādas specifiskās īpatnības esat novērojuši savu nometņu projektu dzīves PROJEKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ATTĪSTĪBAS FĀZES Kādas specifiskās īpatnības esat novērojuši savu nometņu projektu dzīves ciklos? Kas notiek efektīvi, ko un kā varētu uzlabot? • Ideju identificēšana • Izstrāde • Sākotnējā izvērtēšana • Lēmumu pieņemšana • Projekta ieviešana • Novērtēšana • Projekta cikla vadība

Projekta vadīšanas galvenā stratēģija • • • konstatējiet vajadzību vai iespēju vadiet iespēju izpēti Projekta vadīšanas galvenā stratēģija • • • konstatējiet vajadzību vai iespēju vadiet iespēju izpēti nodrošiniet formālu apstiprinājumu izvirzītajām specifikācijām plānojiet laiku un paredziet resursus izveidojiet komandu un piešķiriet tās locekļiem konkrētus pienākumus uzsāciet projektu un ar to saistītās aktivitātes pārraugiet un kontrolējiet riskus un sekas pabeidziet projektu un resursu lietošanu pārskatiet un novērtējiet projekta produktu un procesu sagatavojiet atskaiti un saglabājiet visu informāciju par projektu.

Plānošanas cikls Kā jūs veicat problēmu (risināmo jautājumu, audzināšanas, izglītošanas utt. vajadzību) noteikšanu un Plānošanas cikls Kā jūs veicat problēmu (risināmo jautājumu, audzināšanas, izglītošanas utt. vajadzību) noteikšanu un interesentu analīzi? • SVID • Problēmu koks + prāta vētra • Nepieciešamības pamatojums

Plānošanas cikls Mērķu analīze un definēšana- kā izvērtējat izvirzītos mērķus- vai: • grūtības problēmu Plānošanas cikls Mērķu analīze un definēšana- kā izvērtējat izvirzītos mērķus- vai: • grūtības problēmu pārveidošanā par mērķiem nav neapmierinošas vai nepietiekamas problēmu analīzes sekas? • izveidotie mērķu formulējumi ir izmērāmi? • zemākajā hierarhijas līmenī noformulētie mērķi ir pietiekami nākamā hierarhijas līmeņa mērķu sasniegšanai? • vai cēloņu - seku sakarības “problēmu kokā” ir pārveidojušās līdzekļu - mērķu sakarībās?

Plānošanas cikls Stratēģijas izvēle mērķu sasniegšanai: • Kā notiek vienošanās par stratēģijas izvēles kritērijiem? Plānošanas cikls Stratēģijas izvēle mērķu sasniegšanai: • Kā notiek vienošanās par stratēģijas izvēles kritērijiem? • Kuri kritēriji stratēģijas izvēlei jūsu projektos ir būtiskākie, kuri- otršķirīgi?

Plānošanas cikls Alternatīvu analīze. Kuri no šiem analīzes veidiem tiek efektīvi veikti Jūsu projektos? Plānošanas cikls Alternatīvu analīze. Kuri no šiem analīzes veidiem tiek efektīvi veikti Jūsu projektos? Vai ir skaidri kritēriji? Vai un kādi uzlabojumi alternatīvu analīze būtu ieviešami? • Tehniskā analīze • Komerciālā analīze • Institucionālā analīze • Sociālā analīze • Ekoloģiskā analīze • Finansiālā analīze • Ekonomiskā analīze

Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatā- problēmas raksturojums: • Mērķa grupas vajadzību raksturojums, kādi eksistē ierobežojumi Projekta nepieciešamības pamatojums Pamatā- problēmas raksturojums: • Mērķa grupas vajadzību raksturojums, kādi eksistē ierobežojumi to apmierināšanai, • mērķa, uzdevumu un darbības veidu izvēles pamatojums, • projekta nozīme nometnes audzēkņu attīstībā un klientu (vecāku, sabiedrības, valsts institūciju) vajadzību apmierināšanā, • projekta nozīme īpašnieku mērķu sasniegšanā, tā prioritāšu īstenošanā

Plānošana • • • Projekta plānošanu sāk ar plāna pamata struktūras definēšanu: uzdevumi posmi Plānošana • • • Projekta plānošanu sāk ar plāna pamata struktūras definēšanu: uzdevumi posmi Projekta posmu priekšrocības: veido “kritiskos punktus” problēmu risinājumā padara pieeju sistemātisku ļauj ātrāk ieraudzīt briestošās problēmas sadalījums posmos problēmas vispirms sadala un tad apvieno to risinājumus projektā veidojas labāks pārskats par projekta norisi, resursiem, atbildībām tiek atvieglota kontrole samazina projekta riskus

Projekta resursi Fiziskie - saimniecības ēkas, telpa, iekārtas un mehānismi, materiālu apstrādes aprīkojums, atmiņas Projekta resursi Fiziskie - saimniecības ēkas, telpa, iekārtas un mehānismi, materiālu apstrādes aprīkojums, atmiņas iekārtu ietilpība utt. Sistēmas - komunikācijas, progresīvie plāni, materiāltehniskā apgāde, izmaksu aprēķināšana, administratīvie noteikumi un procedūras, ekspluatācijas un atbalsta servisi, datori un programmatūras, personāla un apmācības darbības plāni Finanses - skaidrā nauda, budžets, aizņēmumi, kredīts, iepriekš noteikto izmaksu novērtēšana Cilvēks - pieredzējuši darbinieki, praktikanti, pagaidu personāls, darbu apakšuzņēmējs, konsultanti, nometnes organizatora atbalsts

Nometnes darbinieki Nometnes organizators (iestādes direktors) Nometnes vadītājs Tehniski – saimnieciskā grupa Pedagoģiskā grupa Nometnes darbinieki Nometnes organizators (iestādes direktors) Nometnes vadītājs Tehniski – saimnieciskā grupa Pedagoģiskā grupa Cilvēki, kas nodrošina rūpējas par dažādu bērnu tehnisko, drošību, saimniecisko sadzīvi, darbu izpildi saskarsmi- audzinātāji Satura grupa Mārketinga Grāmatvedība grupa Cilvēki, kas izstrādā un reklamē strādā ar vada nometni un finansēm nodarbības, piesaista treniņus, dalībniekus aktivitātes

Riska analīze un riska līmenis • Vienkārša riska analīze var uzrādīt iespējamos neparedzētos izdevumu Riska analīze un riska līmenis • Vienkārša riska analīze var uzrādīt iespējamos neparedzētos izdevumu rezultātus • Varbūtības var tikt aprēķinātas, ņemot vērā statistikas datus, bet daudziem projektiem pietiks ar tāmes novērtējumu • Riska līmenis (pakāpe) katram neparedzētajam izdevumam var tikt parādīta kā: Iespējamība x Nozīmīgums = Riska līmenis (pakāpe)

Projekta vadība KOMANDA FINANSES Komandas izvēle, izveidošana Budžeta izveidošana Deleģēšana un kontrolēšana Nodrošinājuma finansēšana Projekta vadība KOMANDA FINANSES Komandas izvēle, izveidošana Budžeta izveidošana Deleģēšana un kontrolēšana Nodrošinājuma finansēšana Motivācijas saglabāšana Izmaksu kontrolēšana Konfliktu atrisināšana PLĀNOŠANA Izmaksu/ ieguvumu izvērtējums PĀRRAUDZĪŠANA KONTROLĒŠANA Iespēju apzināšana Resursu plānošana KOMUNIKĀCIJA Pārstāvības plānošana TU PATS Kontroles sistēmas Informācijas izplatīšana Lietderīga laika izmantošana Sanāksmes Pārliecība par sevi Pārliecināšanas spējas Lēmumu pieņemšana Pārrunas Problēmu risināšana

Kas ir jākontrolē? • • • Visi projekta aspekti būtu jākontrolē, taču šiem noteikti Kas ir jākontrolē? • • • Visi projekta aspekti būtu jākontrolē, taču šiem noteikti ir jāseko: Projekta laika ierobežojumi Izmaksas Specifiskie un kvalitātes standarti Drošības aspekti Resursu pieejamības nepārtrauktība Sadarbības partneru un piegādātāju darbība Attiecības komandā, komandas darba izpilde un tās attīstība Komunikācija ar citiem organizācijas departamentiem Attiecības ar klientiem Ārējo faktoru ietekme un sabiedrisko attiecību tēls

20 nepieciešamākās iemaņas efektīvā projektu komandu vadībā Koncentrējieties skaidri noteiktiem kopējiem mērķiem. 2. Skaidri 20 nepieciešamākās iemaņas efektīvā projektu komandu vadībā Koncentrējieties skaidri noteiktiem kopējiem mērķiem. 2. Skaidri formulējiet lomas, kas jāpilda. 3. Iesaistiet cilvēkus ar piemērotākajām prasmēm un spējām. 4. Strādājot saglabājiet vienotību, veicinot komandas garu. 5. Veiciniet piederības sajūtu, deleģējot kolēģiem pienākumus, kuru veikšana ir viņu stiprā puse. 6. Pārliecinieties, vai komanda ir nodrošināta ar piemērotiem resursiem. 7. Pārraugiet indivīdu un komandas kopumā motivācijas līmeni. 8. Atbalstiet entuziasmu un humoru. 9. Ieklausieties komandas locekļu viedokļos un pārraugiet komandas kopējo attīstību. 10. Nodrošiniet atbalstu vājākajās jomās. 1.

20 nepieciešamākās iemaņas efektīvā projektu komandu vadībā 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 20 nepieciešamākās iemaņas efektīvā projektu komandu vadībā 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Katram godīgi, objektīvi izsakiet atzinību un apbalvojiet atbilstoši viņa/-as sniegumam. Iedrošiniet komandas biedrus apmācīt un attīstīt kolēģus. Koordinējiet komandas biedru individuālo ieguldījumu. Nemainiet vienošanos par laika limitu, izmaksām un kvalitātes standartiem. Pieņemiet pozitīvus un savienojamus lēmumus. Esiet fleksibls, bet noteikts pret izmaiņām. Ieņemiet vadītāja lomu un vadiet, kad viss nenotiek, kā plānots. Risiniet problēmas un samieriniet konfliktējošās puses. Nemanāmi kontrolējiet komunikāciju. Palīdziet komandai efektīvi izmantot viņu laiku.

Aktīvās mācību metodes Diskusija Kooperatīvā mācīšanās Konkrētas situācijas analīze Lomu izpildīšana Imitācijas spēles Komandas Aktīvās mācību metodes Diskusija Kooperatīvā mācīšanās Konkrētas situācijas analīze Lomu izpildīšana Imitācijas spēles Komandas darbs “Mācīšanās darot” Projektu darbu u. c. apmācību veidi.

Interaktīvo mācību metožu veidi “Ledlauži” Grupu-komandu darbs Diskusijas Kooperatīvā mācīšanās Spēles Lomu spēles Imitācijas Interaktīvo mācību metožu veidi “Ledlauži” Grupu-komandu darbs Diskusijas Kooperatīvā mācīšanās Spēles Lomu spēles Imitācijas spēles Situāciju analīze Projekti Mācīšanās darot un apmācot citus

Mācību diskusijas ir mērķtiecīga, sakārtota ideju, spriedumu, viedokļu apmaiņa grupā īstenības meklējumu nolūkos, pie Mācību diskusijas ir mērķtiecīga, sakārtota ideju, spriedumu, viedokļu apmaiņa grupā īstenības meklējumu nolūkos, pie tam visi dalībnieki katrs savā veidā piedalās šīs apmaiņas organizēšanā veidojot diskusiju kā grupas dialogu, nepieciešams, lai katram dalībniekam būtu iepriekšējā sagatavotība par apspriežamo jautājumu par priekšmetu tēmu ieteicams izvirzīt tiešām strīdīgus, neviennozīmīgus, problēmu jautājumus

NOMETNES PLĀNOŠANA • Dienas mērķis • Dienas uzdevumi • Dienas plāns Plks Pasākums, tā NOMETNES PLĀNOŠANA • Dienas mērķis • Dienas uzdevumi • Dienas plāns Plks Pasākums, tā t. mērķis un uzdevumi, kā tie veicina dienas un nometnes uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu, norise, īstenošanas metodes Pasākuma vadītājs, iesaistītie tēli (pedagogi, dalībnieki ) Katra tēla (pedagogu un dalībnieku) uzdevumi Vajadzīga is aprīkoju ms aksesuāri, mūzika, gaismas, tērpi, smaržas, garšas, noformē jums Kad pasākum u sagatavo, izmēģina Kurš, kad aprīko pasākumu –uzstāda, novāc tehnisko un citu aprīkojum u Ko dara neiesaistīt ie pedagogi, viņu paralēlie darbi Kā, kad, kur tiks veikta pasākuma analīze vai atgriezenis kā saite, refleksija

KUR SMELTIES IDEJAS SPĒLĒMinterneta resursi http: //www. ultimatecampresource. com/site/camp- activities/camp-games. html https: //www. wrike. KUR SMELTIES IDEJAS SPĒLĒMinterneta resursi http: //www. ultimatecampresource. com/site/camp- activities/camp-games. html https: //www. wrike. com/blog/team-building-games/ https: //wheniwork. com/blog/team-building-games/ http: //www. ventureteambuilding. co. uk/team-building- activities/ http: //www. programresources. org/knot-tying-skill- activities/ https: //www. slideshare. net/anilsharma 152/scouts- guides-activities-in-k-vs-final http: //www. everythingsummercamp. com/travel- games? view_all

KUR SMELTIES IDEJAS SPĒLĒM interneta resursi http: //inter. scoutnet. org/skills. html http: //www. dltk-kids. KUR SMELTIES IDEJAS SPĒLĒM interneta resursi http: //inter. scoutnet. org/skills. html http: //www. dltk-kids. com/scouts/ http: //churchnadejda. narod. ru/pages/games. html http: //www. kopilochka. net. ru/lager/106 -lager- games. html http: //ped-kopilka. ru/igry-konkursy-razvlechenija/igry- dlja-detskogo-lagerja-igry-na-vzaimodeistvie. html https: //summercamp. ru http: //vozhatiki. ru/load/igroteka/16 http: //cloudcuckoo. co. uk/jonthrower/improv_ex. htm

KUR SMELTIES IDEJAS NODARBĪBĀM UN SPĒLĒM - literatūra Krauksta D. , Brūders A. , KUR SMELTIES IDEJAS NODARBĪBĀM UN SPĒLĒM - literatūra Krauksta D. , Brūders A. , Tūrisms, - LSPA, 1998. Krauksta D. , Liepiņa I. Lekcija „Tūrisma pārgājiena organizēšana”, - LSPA, 2006. , 21 lpp. Brencis A. , Aktīvais tūrisms. – Raka/Turība - 2003. , 223 lpp. Liepiņa I. Maģistra darbs „Tūrisma tehnikas paņēmieni”. - LSPA, 2004. , 78 lpp. Liepiņa I. Lekcija “Tūrisma speciālais inventārs”. -LSPA 2006. , 21 lpp.

KUR SMELTIES IDEJAS NODARBĪBĀM UN SPĒLĒM - literatūra Karaša D. Latviskās sadzīves tradīcijas un KUR SMELTIES IDEJAS NODARBĪBĀM UN SPĒLĒM - literatūra Karaša D. Latviskās sadzīves tradīcijas un godi. Rīga, Zinātne, 1991. Mācīsimies sadarbojoties (Grigules L. , Silovas I. redakcijā), Rīga, Mācību grāmata, 1998. Liepiņa. , I. Smukā „Metodiskie ieteikumi aktīvās atpūtas un fizisko aktivitāšu pasākumiem lokālās administratīvās teritorijās (pašvaldībās). SVA, LR Izglītības ministrija, 2008. L. Smildziņa «Ievads teātra spēles pamatos» Rīga 1998. „Vingrinājumi un spēles darbam teātra studijā” Rīga 2009.

KUR SMELTIES IDEJAS NODARBĪBĀM UN SPĒLĒM - literatūra М. Кипнис «Большая книга лучших игр KUR SMELTIES IDEJAS NODARBĪBĀM UN SPĒLĒM - literatūra М. Кипнис «Большая книга лучших игр и упражненийдля любого тренинга» , Москва, Издательство АСТ, 2016 Генри Э. Дьюдени « 200 знаменитых головоломок мира» Москва, Издательство АСТ, 1999 Чарлз Барри Таузенд «Лучшие головоломки мира» Москва, Издательство АСТ, 2005 Клаус В. Фопель «Сплоченность и толерантность в группе. Психолгические игры и упражнения» Москва, «Генезис» , 2003 Клаус В. Фопель «Психологические группы. Рабочие материалы для ведущего» Москва, «Генезис» , 2004

KUR SMELTIES IDEJAS NODARBĪBĀM UN SPĒLĒM - literatūra М. Кипнис «Большая книга лучших игр KUR SMELTIES IDEJAS NODARBĪBĀM UN SPĒLĒM - literatūra М. Кипнис «Большая книга лучших игр и упражненийдля любого тренинга» , Москва, Издательство АСТ, 2016 Генри Э. Дьюдени « 200 знаменитых головоломок мира» Москва, Издательство АСТ, 1999 Чарлз Барри Таузенд «Лучшие головоломки мира» Москва, Издательство АСТ, 2005 Клаус В. Фопель «Сплоченность и толерантность в группе. Психолгические игры и упражнения» Москва, «Генезис» , 2003

KUR SMELTIES IDEJAS NODARBĪBĀM UN SPĒLĒM - literatūra Клаус В. Фопель «Создание команды. Психологические KUR SMELTIES IDEJAS NODARBĪBĀM UN SPĒLĒM - literatūra Клаус В. Фопель «Создание команды. Психологические инры и упраждения» Москва, «Генезис» , 2003 Клаус В. Фопель «Психологические группы. Рабочие материалы для ведущего» Москва, «Генезис» , 2004 «Энциклопедия психологических тестов» Москва, Эксмо, 2002 Dada Maheshvarananda. «Cooperative Games for a Cooperative World: Facilitating Trust, Communication and Spiritual Connection» Kindle Edition, 2017 Kathleen Fraser, Laura Fraser, Mary Fraser «The 175 Best Camp Games: A Handbook for Leaders» , Paperback – 2009

Darbi pēc nometnes Atskaišu gatavošana – satura, finanšu, vizuālā Izvērtējums paveiktajam: Kopā pēc visas Darbi pēc nometnes Atskaišu gatavošana – satura, finanšu, vizuālā Izvērtējums paveiktajam: Kopā pēc visas nometnes (izvērtējuma anketas, balsošana, jautājumi un atbildes, kā es jutos – zīmēšana, u. tml. ) Vadītāju tikšanās pēc nometnes Tikšanās ar vecākiem pēc nometnes Pēc katras dienas nometnē (vadītāji, dalībnieki) Bildes, bērnu darbi, domas. . . Kāds patīkams atgādinājums nometnes dalībniekiem starp nometnēm

Finanšu lietas. Nometnes budžeta plānošanas pamatprincipi: Tāmes sagatavošana: - - Realizācijas posms (iepriekšējais + Finanšu lietas. Nometnes budžeta plānošanas pamatprincipi: Tāmes sagatavošana: - - Realizācijas posms (iepriekšējais + - Sagatavošanās posma izmaksas (telpas, elektrība, darba algas, benzīns, kanceleja, telefons, ceļa izmaksas, saskaņošanas izmaksas, pasta pakalpojumi, reklāma, utt. ) programmas realizācijai nepieciešamais, ekskursijas, ēdināšana, transports dalībniekiem, telpu, zāles, inventāra īre, neparedzēti izdevumi Pēcnometnes posms: - Nepieciešamais atskaišu sagatavošanai (kanceleja , bildes, utt. ) - Telpas, ēdināšana u. c. izvērtēšanas pasākuma organizēšanai

Kur dabūt finanses nometnes projekta realizācijai? Uzrakstīt un iesniegt projektu kādam, kas izsludinājis projektu Kur dabūt finanses nometnes projekta realizācijai? Uzrakstīt un iesniegt projektu kādam, kas izsludinājis projektu konkursu ( pirms projekta rakstīšanas jāizpēta finansētāja prasības un finanšu piešķiršanas specifikācijas projekta nolikumā) Lūgt finansiālu vai materiālu atbalstu konkrētā nometnes budžeta pozīcijā no sponsoriem, vietējās pašvaldības Nometnes dalības maksa Ziedojumi

Finanšu lietas. Ja budžets ir ierobežots? Skopums vai ierobežoti naudas līdzekļi nedrīkst pazemināt kvalitāti Finanšu lietas. Ja budžets ir ierobežots? Skopums vai ierobežoti naudas līdzekļi nedrīkst pazemināt kvalitāti Līdzekļu izlietojuma efektivitāte ir galvenais Laiks? Izdevumi par telpām? Ēdināšana? Transports? Nometnes programma? Personāla atalgojums?

Finanšu dokumentācija Finanšu atskaite pilnīgi atbilstoši projekta dokumentācijas un/ vai organizatora grāmatvedības prasībām Apliecinājumi Finanšu dokumentācija Finanšu atskaite pilnīgi atbilstoši projekta dokumentācijas un/ vai organizatora grāmatvedības prasībām Apliecinājumi par finanšu saņemšanu – kvītis, čeki, līgumi, utt. Apliecinājumi par finansu izlietojumu – rēķini, preču pavadzīmes, čeki (rekvizīti, paraksti) Darba līgumi un algu aprēķini, izmaksas Bankas pārskaitījumu izdrukas/ kopijas Nodokļu samaksa

NOMETNES PLĀNOŠANA UN REALIZĀCIJA ATSKAITES PAR DARĪJUMU, KLIENTA APMIERINĀTĪBA, ATGRIEZENISKĀ SAITE LĪGUMA SAISTĪBAS IZPILDĪTAS NOMETNES PLĀNOŠANA UN REALIZĀCIJA ATSKAITES PAR DARĪJUMU, KLIENTA APMIERINĀTĪBA, ATGRIEZENISKĀ SAITE LĪGUMA SAISTĪBAS IZPILDĪTAS DARBS AR KOMANDU, KLIENTIEM, ATBALSTĪTĀJIEM KAS JĀDARA TURPMĀK? KLIENTA APRŪPEVĒRTĪBU, - SKAIDRAS MISIJAS, FILOZOFIJAS UN VĒLMES NĀKAMAJAI MĒRĶU NOTEIKŠANA NOMETNEI DARBS AR KLIENTU (VECĀKI, DALĪBNIEKI, SPIONSORI) PĒC DARBA IZPILDES IESPĒJU REALIZĀCIJAS IZPĒTE, SATURA, NORISES PLĀNA SAGATAVOŠANA SAISTĪBU IZPILDE - NOTIEK NOMETNE LĪGUMI, SAISTĪBAS LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES PLĀNS DARBS AR KOMANDU, AR POTENCIĀLAJIEM DALĪBNIEKIEM PĀRDOŠANA, MĀRKETINGS. PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN PREZENTĒŠANA NOMETNES SAGATAVOŠANAS (DARBINIEKI, PRAKTISKIE LOĢISTIKA, PRIEKŠDARBI DALĪBNIEKI) PARAKSTĪTI LĪGUMI DARĪJUMS SĀCIES VAJADZĪBU ANALĪZE, PRECIZĒŠANA

Arnolds Brūders JARDI partneris un treneris arnolds. bruders@jardi. lv 29722855 Arnolds Brūders JARDI partneris un treneris arnolds. [email protected] lv 29722855