Скачать презентацию La-mplinirea vremii Aletheia 21 octombrie 2012 Alexandru Скачать презентацию La-mplinirea vremii Aletheia 21 octombrie 2012 Alexandru

f3cf8f778c74d241898fa7b003629f8e.ppt

  • Количество слайдов: 34

La-mplinirea vremii Aletheia, 21 octombrie 2012 La-mplinirea vremii Aletheia, 21 octombrie 2012

Alexandru cel Mare Alexandru cel Mare

Imperiul lui Alexandru cel Mare – 320 î. Hr. Imperiul lui Alexandru cel Mare – 320 î. Hr.

Vespasian – Iudea Capta (70 d. Hr. )_ Vespasian – Iudea Capta (70 d. Hr. )_

Imperiul roman – 70 d. Hr. Imperiul roman – 70 d. Hr.

Galateni 4: 4 -5 Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Galateni 4: 4 -5 Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.

El pentru noi! El pentru noi!

Planul Domnului Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Planul Domnului Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: „Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte? Împăraţii pământului s-au răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său. ” Fapte 4: 25 -28

Planul Domnului În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Planul Domnului În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s -au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.

Luca 3: 1 – 4: 13 A. Lucrarea lui Ioan Botezătorul (3: 1 -20) Luca 3: 1 – 4: 13 A. Lucrarea lui Ioan Botezătorul (3: 1 -20) B. Botezul lui Isus (3: 21 -22) C. Genealogia lui Isus (3: 23 -38) D. Ispitirea din pustie (4: 1 -13)

Isus despre Ioan …Isus a început să spună noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieşit Isus despre Ioan …Isus a început să spună noroadelor despre Ioan: „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustiu? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi şi ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraţilor. Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un proroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un proroc. Luca 7: 24 -28

Isus despre Ioan El este acela despre care este scris: „Iată, trimit pe solul Isus despre Ioan El este acela despre care este scris: „Iată, trimit pe solul Meu înaintea feţei Tale, care Îţi va pregăti calea înaintea Ta. ” Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decât el.

Ioan Botezătorul Un glas strigă: „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, neteziţi în locurile uscate Ioan Botezătorul Un glas strigă: „Pregătiţi în pustiu calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi strâmtorile, în vâlcele! Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea; căci gura Domnului a vorbit. Isaia 40: 3 -5

Ioan despre Isus Ioan 3: 29 -30 Cine are mireasă este mire; dar prietenul Ioan despre Isus Ioan 3: 29 -30 Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui: şi această bucurie, care este a mea, este deplină. Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.

B. Botezul lui Isus Luca 3: 21 -22 După ce a fost botezat tot B. Botezul lui Isus Luca 3: 21 -22 După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul, şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Botezul lui Isus Certificat de Tatăl Însoțit și împuternicit de Duhul Sfânt Botezul lui Isus Certificat de Tatăl Însoțit și împuternicit de Duhul Sfânt

C. Genealogie • • Iosif David Avraam Adam Dumnezeu 77 de nume umane Probabil C. Genealogie • • Iosif David Avraam Adam Dumnezeu 77 de nume umane Probabil genealogia Mariei

D. Ispitirea 1. 2. 3. 4. Momeala Privirea întârziată Lupta Răspunsul: împorivire sau cedare D. Ispitirea 1. 2. 3. 4. Momeala Privirea întârziată Lupta Răspunsul: împorivire sau cedare

Ispitirea 1. După un moment înălțător (Botezul) 2. Într-un moment de slăbiciune fizică 3. Ispitirea 1. După un moment înălțător (Botezul) 2. Într-un moment de slăbiciune fizică 3. Când era singur

Nu ne duce pe noi în ispită… Isus, plin de Duhul… Luca 4: 1 Nu ne duce pe noi în ispită… Isus, plin de Duhul… Luca 4: 1

…S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu… …S-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustiu…

…unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile… …unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile…

40 de zile Num. 14: 34 După cum în patruzeci de zile aţi iscodit 40 de zile Num. 14: 34 După cum în patruzeci de zile aţi iscodit ţara, tot aşa, patruzeci de ani veţi purta pedeapsa fărădelegilor voastre; adică un an de fiecare zi: şi veţi şti atunci ce înseamnă să-Mi trag Eu mâna de la voi.

Piatră sau pâine Piatră sau pâine

Egoism și autosuficiență! Luca 4: 3 -4 Diavolul I-a zis: „Dacă [Fiindcă] eşti Fiul Egoism și autosuficiență! Luca 4: 3 -4 Diavolul I-a zis: „Dacă [Fiindcă] eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine. ” Isus i-a răspuns: „Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. ”

Lecție învățată! Deut. 8: 3 Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame Lecție învățată! Deut. 8: 3 Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame şi te-a hrănit cu mană, pe care nici tu n-o cunoşteai şi nici părinţii tăi n-o cunoscuseră, ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul.

Fără suferință, pe scurtătură Luca 4: 5 -8 Diavolul L-a suit pe un munte Fără suferință, pe scurtătură Luca 4: 5 -8 Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului şi I-a zis: „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc. Dacă, dar, Te vei închina (pleca genunchiul) înaintea mea, toată va fi a Ta. ”

Valori! Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Valori! Drept răspuns, Isus i-a zis: „Înapoia Mea, Satano! Este scris: „Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti. ”

Teama de Dumnezeu e înțelepciune Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să -I Teama de Dumnezeu e înțelepciune Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să -I slujeşti, şi pe Numele Lui să juri. Deut. 6: 13

Forțează mâna lui Dumnezeu Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina Forțează mâna lui Dumnezeu Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici; căci este scris: „El va porunci îngerilor Lui să Te păzească”; şi: „ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră. ” Luca 4: 9 -12

Și Diavolul știe Biblie… și o citează greșit Căci El va porunci îngerilor Săi Și Diavolul știe Biblie… și o citează greșit Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale; şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să -ţi loveşti piciorul de vreo piatră. Psa. 91: 11 -12

Mă-ncred în EL! Isus i-a răspuns: „S-a spus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul Mă-ncred în EL! Isus i-a răspuns: „S-a spus: „Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău. ”

Să murim de sete noi și copiii noștri? Să nu ispitiţi pe Domnul Dumnezeul Să murim de sete noi și copiii noștri? Să nu ispitiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, cum L-aţi ispitit la Masa. Deut. 6: 16

Tu, fiu și fiică de Dumnezeu, ești pregătit(ă) pentru lucrare? Tu, fiu și fiică de Dumnezeu, ești pregătit(ă) pentru lucrare?