Скачать презентацию КВНЗ Харківська академія неперервної освіти Серпнева педагогічна конференція Скачать презентацию КВНЗ Харківська академія неперервної освіти Серпнева педагогічна конференція

fa3612b3369139d7fea0c7a0df221b90.ppt

  • Количество слайдов: 16

КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти” Серпнева педагогічна конференція Методична студія для керівників психологічних служб КВНЗ “Харківська академія неперервної освіти” Серпнева педагогічна конференція Методична студія для керівників психологічних служб РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПРОЕКТІВ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ: «СІМЕЙНА РОЗМОВА» , «ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ» , «ОСОБИСТА ГІДНІСТЬ. БЕЗПЕКА ЖИТТЯ. ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ» Матеріали виступу к. пед. н. , методиста Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя Гнідої Т. Б.

Інформаційно-освітня протиалкогольна програма “Сімейна розмова” П. 4. 6. Наказу МОН України від 06. 08. Інформаційно-освітня протиалкогольна програма “Сімейна розмова” П. 4. 6. Наказу МОН України від 06. 08. 2013 р. № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року» П. 4. 5. Наказу МОН України від 08. 2017 р. № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2020 року» Лист МОНУ від 27. 07. 2017 № 1/9 -413 “Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних 1 закладах у 2017/2018 навчальному 2 році” Лист УНМППСР від 17 січня 2017 р. № 5 “Про впровадження інформаційноосвітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова» ”

Досвід впровадження програми 12 -14. 06. 2017 пройшов практичний семінар у м. Очаків (Миколаївська Досвід впровадження програми 12 -14. 06. 2017 пройшов практичний семінар у м. Очаків (Миколаївська обл. ). Презентовано досвід управління і координації впровадження на рівні області, закладу. Нагороджені кращі працівники психологічної служби – тренери програми http: //lib. iitta. gov. ua/707010/1/брошюра_Сімейна_розмова. pdf

 «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» • лист Міністерства освіти і науки України «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» • лист Міністерства освіти і науки України від 27. 07. 2017 р. № 1/9 -413 “Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році” • Державна соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (п. 2. 7, 2. 9) наказ Міністерства освіти і науки України від 8. 04. 2016 № 405 планом заходів Міністерства освіти і науки України щодо запобігання торгівлі людьми до 2020 року. • • впровадження варіативної програми виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми для загальноосвітніх навчальних закладів

 • • • Методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії • • • Методичний посібник для виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми 7 – 11 класи Програма виховної роботи з учнями з питань протидії торгівлі людьми Програма гуртка Методичний посібник для роботи з батьками «Творимо разом світ, безпечний для дитини» Настільні навчальні ігри “Рожеві окуляри”, “Галопом по Європах”, комікси http: //old. mon. gov. ua/ua/activity/education/59/196/korinf 19/1432801608/

 проект «Попередження сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей у країнах Центральної та Східної проект «Попередження сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей у країнах Центральної та Східної Європи - комплексний підхід» • «Навчіть дитину захищатися» (для роботи з дітьми 3 -6 років) http: //www. childfund. org. ua/Uploads/Files/do cs/2_Posibnyk_ch 1. pdf • «Вчимо дитину захищатися» (розрахований для роботи з дітьми 10 - 13 років). http: //www. childfund. org. ua/Uploads/Fil es/docs/3_Posibnyk_ch 2. pdf • «Я вмію себе захистити» для проведення просвітницької роботи з дітьми 14 - 18 років

“Комплексна психосоціальна допомога дітям, підліткам та родинам, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні” • “Комплексна психосоціальна допомога дітям, підліткам та родинам, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні” • Лист ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” від 20. 07. 2017 № 21. 1/10 -1510 “Щодо використання навчальнометодичних посібників з розвитку стресостійкості у дітей” • Корекційно-розвиткова програма формуваня стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів “Безпечний простір” (лист ІМЗО від 27. 06. 2017 № 21. 1/12 -Г-300) Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дитячих освітніх навчальних закладах (лист ІМЗО від 27. 06. 17 № 21. 1/12 -Г-301) http: //ekmair. ukma. edu. ua/handle/123456789/11847

“Вчимося жити разом” Наказ МОНУ від 21. 04. 2017 № 624 “Про затвердження плану “Вчимося жити разом” Наказ МОНУ від 21. 04. 2017 № 624 “Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації спільного проекту “Вчимося жити разом” Лист ДНіО ХОДА від 24. 05. 2017 № 01 -38/2085 “Про реалізацію спільного проекту “Вчимося жити разом” у Харківській області

Проект “Вчимося жити разом” • «Навчання життєвим навичкам» має на меті розвиток психосоціальних компетентностей, Проект “Вчимося жити разом” • «Навчання життєвим навичкам» має на меті розвиток психосоціальних компетентностей, необхідних дітям та підліткам для подолання наслідків пережитого стресу та полегшення адаптації до нових умов життя. • Компонента «Навчання життєвим навичкам» реалізовувалась у 1 -9 класах через предмет «Основи здоров’я» , у 10 -11 класах через виховні години. • http: //autta. org. ua/ua/materials/materia l/Osnovn--rezultati---vpliv-proektu-- Vchimosya-zhiti-razom-/. Ключові навички: • ефективне спілкування, • неагресивна впевненість, • співчуття, • кооперація, переговори, • аналіз та вирішення проблем, • попередження, розв’язання та подолання наслідків конфліктів, • медіація, примирення, • повага до прав людини, • врахування гендерних особливостей, • активна громадянська позиція.

Навчання життєвим навичкам і “Нова українська школа” Ключові компетентності Принцип дитиноцентризму Освіта, що ґрунтується Навчання життєвим навичкам і “Нова українська школа” Ключові компетентності Принцип дитиноцентризму Освіта, що ґрунтується на цінностях Мотивований учитель

Ефективність проекту “Вчимося жити разом” розроблено методологію навчання, інструменти оцінювання, розроблено навчально-методичні матеріали для Ефективність проекту “Вчимося жити разом” розроблено методологію навчання, інструменти оцінювання, розроблено навчально-методичні матеріали для дітей і дорослих, здійснено високоякісну підготовку регіональних тренерів і вчителів, проведено моніторинг процесу та оцінювання результатів навчання

Результативність • Прогрес у знаннях учнів 12 -20% • Прогрес у рівні сформованості життєвих Результативність • Прогрес у знаннях учнів 12 -20% • Прогрес у рівні сформованості життєвих навичок учнів 2, 4 -20, 6%. • Самооцінка учнями своєї поведінки 3 -9%; • Прогрес в оцінці учнями свого психосоціального благополуччя 1, 5 -10% • Покращення емоційної атмосфери в школі 2, 5 -7% • Форма проведення уроків основ здоров’я 10% • Ставлення учнів до предмета «Основи здоров’я» 79% (10 клас) - 92% (4 клас).

2017 рік Проходження навчання Он-лайн опитування вчителів і учнів за процедурою ДО і ПІСЛЯ 2017 рік Проходження навчання Он-лайн опитування вчителів і учнів за процедурою ДО і ПІСЛЯ Проведення навчальних занять у формі тренінгів

Учасники Повна назва освітнього закладу (як зазначено в установчих документах) Поштова адреса П. І. Учасники Повна назва освітнього закладу (як зазначено в установчих документах) Поштова адреса П. І. Б. керівника освітнього закладу (повністю) Сайт навчального закладу E-mail навчального закладу П. І. Б. особи, яка буде відповідати за впровадження проекту в освітньому закладі (повністю) Контактний (моб. ) телефон

Ресурси проекту • http: //autta. org. ua • http: //project-vchumocjakharkiv. blogspot. com • https: Ресурси проекту • http: //autta. org. ua • http: //project-vchumocjakharkiv. blogspot. com • https: //www. facebook. co m/ditu. mury/? fref=ts