Скачать презентацию Курсовий проект 1 Свято у місті Курсовий Скачать презентацию Курсовий проект 1 Свято у місті Курсовий

свято.ppt

  • Количество слайдов: 50

Курсовий проект № 1: Свято у місті Курсовий проект (№ 1, VIІ семестр) доц. Курсовий проект № 1: Свято у місті Курсовий проект (№ 1, VIІ семестр) доц. , к. арх. Чабанюк О. Я.

1. 1. 1. Мета курсового проекту: q набуття навичок організації простору міського середовища в 1. 1. 1. Мета курсового проекту: q набуття навичок організації простору міського середовища в структурі функціональних взаємозв’язків і прилеглих територій.

1. 1. 2. Завдання вивчення дисципліни: знати: q прийоми композиційного вирішення та організації локального 1. 1. 2. Завдання вивчення дисципліни: знати: q прийоми композиційного вирішення та організації локального простору в контексті міського середовища; q основні засоби та прийоми архітектурно-дизайнерського проектування міського середовища;

1. 1. 2. Завдання вивчення дисципліни: вміти: q виконати передпроектний аналіз ситуації, прототипів та 1. 1. 2. Завдання вивчення дисципліни: вміти: q виконати передпроектний аналіз ситуації, прототипів та зібраного матеріалу за темою проекту; q розробити дизайн-концепцію художньо-образного вирішення тематичного міроприємства у сформованому міському середовищі; q запропонувати варіанти функціонально-планувальної організації середовища; q застосовувати прийоми і засоби дизайну архітектурного середовища міського простору.

Ситуаційна схема 1: 2000 Площа Свободи Ситуаційна схема 1: 2000 Площа Свободи

Площа Свободи Площа Свободи

q Теоретичні основи формування архітектурного середовища свята Свято – особливий стан середовища, його атмосфера, q Теоретичні основи формування архітектурного середовища свята Свято – особливий стан середовища, його атмосфера, виражена за допомогою організації та послідовності подій, їх обладнання та оздоблення

- види q громадсько-політичні Святкове міроприємство у місті q воєнні q спортивні q професійні - види q громадсько-політичні Святкове міроприємство у місті q воєнні q спортивні q професійні q календарні q пам’ятні дати q фестивалі /мистецтв, країн та ін. / Елементи свята: § кількість учасників, вікові категорії; § обладнання, елементи, форми – функції-сценарій - тривалість § атмосфера

q громадсько-політичні q воєнні - парад, демонстрація, політичні акція Схеми взаємозв’язку функціональних елементів учасники q громадсько-політичні q воєнні - парад, демонстрація, політичні акція Схеми взаємозв’язку функціональних елементів учасники демонстрація збір учасників мітинг глядачі спостереження Протяжність, лінійність Функціональні складові сценарію свята вихід

q календарні q пам’ятні дати - народне свято, та ін. Схеми взаємозв’язку функціональних елементів q календарні q пам’ятні дати - народне свято, та ін. Схеми взаємозв’язку функціональних елементів харчування основне міропримство розваги активність торгівля виставка видовище Центричність Функціональні складові сценарію свята

Центричність q фестивалі /мистецтв, країн та ін. / - ярмарка, фестиваль, та ін. Схеми Центричність q фестивалі /мистецтв, країн та ін. / - ярмарка, фестиваль, та ін. Схеми взаємозв’язку функціональних елементів харчування торгівля активність головний простір торгівля видовище розваги Безперервність – забезпечує динамічність Функціональні складові сценарію свята

q Святкове оформлення, декоративноматеріальне наповнення середовища q Святкове оформлення, декоративноматеріальне наповнення середовища

- засоби q масштаб простору середовища громадсько-політичні Святкове оформлення q панно на споруді, освітлення, - засоби q масштаб простору середовища громадсько-політичні Святкове оформлення q панно на споруді, освітлення, воєнні - пневмо конструкції q елементи оформлення - малі елементи, форми q календарні окремі деталі - кулі, квіти, гирлянди та ін. q пам’ятні дати Пневмо конструкції - аеростати та дирижаблі , повітряні надувні кулі , надувні палатки, ангари, шатри та павільйони , аеромени

qqq- Зміст -- символи перелік функцій Тема свята сценарій q- елемент-засіб qq- аналіз містобудівних qqq- Зміст -- символи перелік функцій Тема свята сценарій q- елемент-засіб qq- аналіз містобудівних умов схема розташування зон об’ємно-просторове рішення образ – концепція-ідея

q Графік виконання курсового проекту q Склад курсового проекту q Архів кафедри “ДАС” q Графік виконання курсового проекту q Склад курсового проекту q Архів кафедри “ДАС”

q Графік виконання курсового проекту q Графік виконання курсового проекту

Термін виконання курсового проекту: 8 тижнів n Модуль І - 20 балів § Видача Термін виконання курсового проекту: 8 тижнів n Модуль І - 20 балів § Видача завдання, ознайомлення з ситуацією, фотофіксація об’єкту § Містобудівний та композиційний аналіз міського середовища Підготовка робочого макету вихідного середовища для проектування 5 балів § Клаузура. Тема: “Творчий пошук дизайн-концепції формування середовища свята у місті за обраною темою ” 5 балів § Обговорення клаузури. Затвердження обраної теми свята. § Збір матеріалу за темою курсового проекту. Аналіз прототипів. § Робота над художньо-образним та функціональним вирішенням об’єкту. § Робота над ескізом-ідеєю проекту. § Обговорення та затвердження ескізу-ідеї - 10 балів

n Модуль ІІ - 20 балів § Робота над ескізом: плани, розгортки, перспективні види. n Модуль ІІ - 20 балів § Робота над ескізом: плани, розгортки, перспективні види. § Робота над ескізом проекту. § Затвердження ескізу проекту. 10 балів § Вправа. Виконання тематичної афіші до свята - 5 балів § Розробка варіантів ескізу експозиції. § Затвердження ескізу експозиції проекту. n 5 балів Модуль ІІІ - 60 балів § Виконання проекту на чисто. Визначення прийому графічного оформлення проекту. § Здача та захист курсового проекту. 60 балів

q Склад курсового проекту q Склад курсового проекту

 • ситуаційна схема М 1: 2000; • план площі М 1: 1000; • • ситуаційна схема М 1: 2000; • план площі М 1: 1000; • розгортки (по вул. Сумській, по площі Свободи); М 1: 500 • аксонометрія або перспектива площі зверху; • перспективні види площі, фрагменти 2 -3; • елемент (план, фасад, розріз); • рекламний плакат-афіша

q Архів кафедри “ДАС” q Архів кафедри “ДАС”

DAS 2010@i. ua q Проект *. Jpg розмір < 1 Mb DAS [email protected] ua q Проект *. Jpg розмір < 1 Mb