Скачать презентацию Курсове за учители http it-obuchenie hit bg Скачать презентацию Курсове за учители http it-obuchenie hit bg

9b6d18ee736e613139cb4dfa8e29ee4d.ppt

  • Количество слайдов: 12

Курсове за учители http: //it-obuchenie. hit. bg Курсове за учители http: //it-obuchenie. hit. bg

Автоматизирани средства в компютърната текстообработка 8 часа Учебно съдържание • Стилове в компютърната текстообработка. Автоматизирани средства в компютърната текстообработка 8 часа Учебно съдържание • Стилове в компютърната текстообработка. – Същност. Предимства. Област на приложение. – Използване на готови стилове. Редактиране на готови стилове – Създаване на собствени стилове. • Съдържание на текстов документ. – Генериране на съдържание. – Форматиране на съдържание. – Актуализиране на съдържание. • Азбучен указател. – Генериране на азбучен указател. – Форматиране на азбучен указател. • • • Горен и долен колонтитул. Бележки под линия. Циркулярни писма. – – Същност. Предназначение. Видове. Допустими бази от данни за създаване на циркулярно писмо. Генериране на циркулярни писма Задаване на критерии при генерирането на циркулярни писма

Таблична обработка на информация 8 часа Учебно съдържание • Обработка на данни от типа Таблична обработка на информация 8 часа Учебно съдържание • Обработка на данни от типа Дата. – Формати за дефиниране. – Функции за пресмятания с дати. • • • Форматиране на данни в зависимост от условие. Валидация на данни. Защита на данни в електронна таблица. Създаване на потребителски формуляри в електронна таблица. Вградени функции за търсене на данни в електронна таблица. Филтриране на данни. – Автоматично филтриране. – Филтриране с критерии.

Интерактивни компютърни презентация 16 часа Учебно съдържание • Същност на интерактивната презентация • Вградени Интерактивни компютърни презентация 16 часа Учебно съдържание • Същност на интерактивната презентация • Вградени възможности на компютърната презентация за създаване на интерактивни презентации. • Въведение в средата Visual Basic for Application. • Именуване на обекти. • Деклариране и използване на променливи. • Диалогови съобщения. • Условни оператори. • Създаване на тестова система.

Интерактивни презентация за напреднали 16 часа Учебно съдържание • Деклариране и използване на масиви Интерактивни презентация за напреднали 16 часа Учебно съдържание • Деклариране и използване на масиви • Оператори за цикъл • Генериране на случайни стойности • Управление на текстово каре • Контроли – – – – Етикет Текстово поле Поле с отметка Радио бутон Падащ списък Списъчно поле Бутони • Флаш-филм в презентация

Дизайн и публикуване в Интернет 32 часа Учебно съдържание • Основи на Web. Увод Дизайн и публикуване в Интернет 32 часа Учебно съдържание • Основи на Web. Увод в HTML/XHTML • Основни структурни компоненти – редове, параграфи, списъци, изображения, специални символи. Връзки. • Таблици. Рамки. • Форми. Мултимедия. Мета елементи. • Увод в CSS. Форматиране на текст. • Блокови елементи - цвят и фон; позициониране, отстъпи, рамки. • CSS - таблици – позициониране, свойства, рамки. Интерфейс. • Проектиране на 3 – колонен модел на страница. Проблеми с браузърите. • Създаване на ефективен дизайн на страницата. Дефиниране на страница за печат. • Вмъкване на Java. Script в HTML страница. • Софтуер за създаване на Web документи. • Тестване и валидиране. Публикуване в Web. • Проектиране и разработване на сайт. Структуриране на съдържанието. Поддръжка. • Стандарти в Web. Достъпност.

Интернет приложения 32 часа Учебно съдържание • Въведение в Интернет – – • Организация Интернет приложения 32 часа Учебно съдържание • Въведение в Интернет – – • Организация Протоколи Услуги Модели на комуникация Интернет приложения – Обща архитектура – Основни приципи и концепции проектиране и разработка • Бази от Данни – – – • Генериране на динамично уеб съдържание – – • Дефиниции Релационен модел на данни Модела „Същност-Връзка” Нормализация на данни Езика SQL (DML, DDL, DCL) HTML форми. Предаване на параметри Управление на сесии Съхраняване и управление на потребителски данни Регулярни изрази Сигурност и защита на данните – Видове атаки – Контрол на достъпа и защита на сигурността

Цифрови изображения 32 часа Учебно съдържание • Въведение – Основни видове графика: растерна, векторна, Цифрови изображения 32 часа Учебно съдържание • Въведение – Основни видове графика: растерна, векторна, фрактална. Начин на изграждане на изображенията при тях. Предимства и недостатъци. – Графични файлови формати. Основни характеристики, предимства и недостатъци. – Цветове. Цветови режими (монохромен, High color, True color). Цветови модели (RGB, CMYK, HSB). • Създаване и обработка на цифрови изображения – Сканиране на графични изображения. Техника на сканиране. Настройки при сканиране на изображения. – Създаване и обработка на растерни изображения – Създаване и обработка на векторни изображения.

Цифрова фотография 16 часа Учебно съдържание • Основни компоненти в цифровия фотоапарат • Категории Цифрова фотография 16 часа Учебно съдържание • Основни компоненти в цифровия фотоапарат • Категории цифрови фотоапарати • Допълнително оборудване при работа с цифров фотоапарат • Техника на снимане • Специални техники за снимки – – Панорамни снимки Заснемане на картини Автопортрет Макроснимки • Композиция на кадъра при заснемане

Цифрова обработка на звук 16 часа Учебно съдържание • Аналогов и дигитален звук. • Цифрова обработка на звук 16 часа Учебно съдържание • Аналогов и дигитален звук. • Аудионосители, средства за звукозапис, основи на цифровизацията на звука • Файлови формати за звук. Конвертиране. • Прехвърляне на звук от външни аудионосители в компютър. • Звукозапис, хардуер и софтуер. • Обработка на звук, филтри и аудио ефекти. • Линейно и нелинейно редактиране на звук. • Смесване на звукови файлове. • Създаване на звукова картина за различни типове мултимедийни приложения.

Компютърни мрежи 32 часа Учебно съдържание • Въведение в LAN • Мрежови устройства. Мрежови Компютърни мрежи 32 часа Учебно съдържание • Въведение в LAN • Мрежови устройства. Мрежови топологии • Физическо проектиране и изграждане на LAN • Логическо проектиране и изграждане на LAN • Използване на мрежовата среда

http: //it-obuchenie. hit. bg obuchenie@mail. bg http: //it-obuchenie. hit. bg [email protected] bg