Скачать презентацию Курсова робота з теми Системи програмного забезпечення для Скачать презентацию Курсова робота з теми Системи програмного забезпечення для

9a6eff1f4dca96075c228cc03c53d631.ppt

  • Количество слайдов: 41

Курсова робота з теми: Системи програмного забезпечення для супроводу і керування розподіленими веб-ресурсами Виконала Курсова робота з теми: Системи програмного забезпечення для супроводу і керування розподіленими веб-ресурсами Виконала Наумова А. О Кервіник Кислоокий В. М Київ 2011

Короткий зміст Вступ Розподілена система( з прикладами) Комп'ютерні мережі, як частковий випадок розподілених систем Короткий зміст Вступ Розподілена система( з прикладами) Комп'ютерні мережі, як частковий випадок розподілених систем WIKI як програмне забезпечення Висновки Джерела

Вступ Вже досить давно з'явилася проблема швидкого обміну інформацією. На приклад, ми зібрались у Вступ Вже досить давно з'явилася проблема швидкого обміну інформацією. На приклад, ми зібрались у певну подорож з командою. Нам треба домовитися про час, зустріч, місце. Але, можливо, треба буде щось змінити. Обмін інформацією за допомогою електронної пошти не ефективний. Повідомлення можуть загубитися, видалитися тощо. Тому ця проблема досить актуальна у сьогоденні.

Метою моєї курсової роботи є ознайомлення з даними системами, показати, що дійсно існують способи Метою моєї курсової роботи є ознайомлення з даними системами, показати, що дійсно існують способи швидкого обміну інформацією з іншими користувачами.

РОЗДІЛ 1: Розподілена система — це набір незалежних комп'ютерів, що представляється їх користувачам єдиною РОЗДІЛ 1: Розподілена система — це набір незалежних комп'ютерів, що представляється їх користувачам єдиною об'єднаною системою. У цьому визначенні обмовляються два моменти. Перший відноситься до апаратури: всі машини автономні. Другий стосується програмного забезпечення: користувачі думають, що мають справу з єдиною системою. Важливо обидва моменти.

Розподілені системи повинні також відносно легко піддаватися розширенню, або масштабуванню (схема показана на мал. Розподілені системи повинні також відносно легко піддаватися розширенню, або масштабуванню (схема показана на мал. 1). Ця характеристика є прямим наслідком наявності незалежних комп'ютерів, але в той же час не указує, яким чином ці комп'ютери насправді об'єднуються в єдину систему.

 Мал. 1. Схема маршутизації Мал. 1. Схема маршутизації

 Розподілені системи зазвичай існують постійно, проте деякі їх частини можуть тимчасово виходити з Розподілені системи зазвичай існують постійно, проте деякі їх частини можуть тимчасово виходити з ладу. Користувачі і додатки не повинні повідомлятися про те, що ці частини замінені або полагоджені або що додані нові частини для підтримки додаткових користувачів або додатків.

 Для того, щоб підтримати представлення різних комп'ютерів і мереж у вигляді єдиної системи, Для того, щоб підтримати представлення різних комп'ютерів і мереж у вигляді єдиної системи, організація розподілених систем часто включає додатковий рівень програмного забезпечення, що знаходиться між верхнім рівнем, на якому знаходяться користувачі і додатки, і нижнім рівнем, що складається з операційних систем, як показано на рис. 1. Відповідно, така розподілена система зазвичай називається системою проміжного рівня (middleware).

 Для розробки розподілених реальних систем (зокрема, Онтологічного порталу менеджменту та оцінки ресурсів в Для розробки розподілених реальних систем (зокрема, Онтологічного порталу менеджменту та оцінки ресурсів в галузі освіти та науки) необхідно забезпечити можливість збереження та обробки великих обсягів RDF-даних. Одним з вирішень даної задачі є застосування технології реляційних баз даних в поєднанні з технологіями Semantic Web. Головною перевагою такого об'єднання є те, що воно надає рішення проблемі масштабування за допомогою вже розроблених механізмів. (Схема показана на мал. 2)

 Реплікація - це процес копіювання даних однієї БД між іншими БД в режимі Реплікація - це процес копіювання даних однієї БД між іншими БД в режимі online для розв'язання задач підвищення доступності та надійності збереження даних. - Master Server - головний сервер, з якого відбувається копіювання. - Slave Server - підлеглий сервер, на який копіюються дані.

РОЗДІЛ 2: Приклади розподілених систем Як перший приклад розглянемо мережу робочих станцій в університеті РОЗДІЛ 2: Приклади розподілених систем Як перший приклад розглянемо мережу робочих станцій в університеті або відділі компанії (мал. 3).

 Як другий приклад розглянемо роботу інформаційної системи, яка підтримує автоматичну обробку замовлень. Як Як другий приклад розглянемо роботу інформаційної системи, яка підтримує автоматичну обробку замовлень. Як третій приклад розглянемо World Wide Web надає просту, цілісну і одноманітну модель розподілених документів. Щоб побачити документ, користувачеві досить активізувати посилання.

РОЗДІЛ 3: Комп'ютерні мережі, як частковий випадок розподілених систем Комп'ютерні мережі належать до розподілених РОЗДІЛ 3: Комп'ютерні мережі, як частковий випадок розподілених систем Комп'ютерні мережі належать до розподілених (або децентралізованих) обчислювальним систем. Основними елементами мережі є стандартні комп'ютери, що не мають ні спільних блоків пам'яті, ні спільних периферійних пристроїв.

Мал. 4. Схема поширення інформації Мал. 4. Схема поширення інформації

 На тих комп'ютерах, ресурси яких повинні бути доступні всім користувачам мережі, необхідно встановити На тих комп'ютерах, ресурси яких повинні бути доступні всім користувачам мережі, необхідно встановити модулі, що постійно будуть знаходитися в режимі чекання запитів, які надходять мережею від інших комп'ютерів.

 Виділяють дві концепції побудови розподілених систем: - Апаратна побудова розподілених систем - Програмна Виділяють дві концепції побудови розподілених систем: - Апаратна побудова розподілених систем - Програмна побудова розподілених ситем

 Мережеві служби також являють собою розподілені програми. Розподілена программа - це програма, яка Мережеві служби також являють собою розподілені програми. Розподілена программа - це програма, яка складається з декількох взаємодіючих частин (показано на малюнку), причому кожна частина, як правило, виконується на окремому комп'ютері мережі ( мал. 5).

Мал. 5. Взаємодія частин розподіленого додатку Мережі можуть виконуватися і розподілені програми користувача додатку. Мал. 5. Взаємодія частин розподіленого додатку Мережі можуть виконуватися і розподілені програми користувача додатку. Розподілений додаток також складається з декількох частин, кожна з яких виконує якусь певну закінчену роботу за рішенням прикладної задачі.

 У розподіленій моделі бізнес-одиниці або географічно відокремлені одиниці використовують служби та процеси керування У розподіленій моделі бізнес-одиниці або географічно відокремлені одиниці використовують служби та процеси керування в межах своєї організації ( мал. 6). Розподілені архітектури процесів і технологій керування досі використовуються в більшості організацій.

РОЗДІЛ 4: WIKI як програмне забезпечення Один з видів системи програмного забезпечення для супроводу РОЗДІЛ 4: WIKI як програмне забезпечення Один з видів системи програмного забезпечення для супроводу і керування розподіленими вебресурсами є Wiki. Wi. Ki — це веб-сайт (або інша гіпертекстова збірка документів), що дозволяє користувачам змінювати самостійно зміст сторінок на ньому.

 Що ж може зробити для нас Wiki? =) Wiki дозволяє легко обмінюватися ідеями Що ж може зробити для нас Wiki? =) Wiki дозволяє легко обмінюватися ідеями та інформацією проекти – або ж для сімейного відпочинку, або ж для комплексу бізнес-підприємства. Wiki відкриває двері для усіх. Завдяки Wiki люди зможуть зберігати інформацію, обмінюватися нею, без втрат.

4. 1 Історія Wi. Ki Першим Wi. Ki став Portland Pattern Repository, створений Вордом 4. 1 Історія Wi. Ki Першим Wi. Ki став Portland Pattern Repository, створений Вордом Канінгемом (Ward Cunningham) у 1995 році. Канінгем вигадав і назву «Wi. Ki» , і концепцію — і сам створив перше втілення системи Wi. Ki. Як було згадано вище, дехто дотримуються думки, що тільки перший Wi. Ki слід називати Wi. Ki (з великої літери) або ж вікіВеб (Wiki. Web). Wi. Ki Ворда Канінгема залишається одним з найпопулярніших Wi. Ki-сайтів.

4. 2 Контроль за змінами інформації у Wiki Контроль за змінами інформації відбувається за 4. 2 Контроль за змінами інформації у Wiki Контроль за змінами інформації відбувається за такою філософією: краще, щоб помилку було легко виправити, ніж щоб її було важко зробити. Відкрита філософія більшості Wi. Ki — дозволяти будь-кому змінювати вміст — не гарантує, що наміри таких редакторів завжди добрі

4. 3 Семантичне Wi. Ki — Wi. Ki, модель знань, якою описана на її 4. 3 Семантичне Wi. Ki — Wi. Ki, модель знань, якою описана на її сторінках. Звичайні Wi. Ki заповнюються структурованим текстом й нетипізованими гіперпосиланнями (такими, як в у цьому рефераті). Семантичні Wi. Ki дозволяють вказувати тип ссилок між статтями, типи даних всередені статті, а також інформацію про сторінки(методанні).

 Семантичне Wi. Ki надасть такі елементи для розмітки статей: - категорії; - типізовані Семантичне Wi. Ki надасть такі елементи для розмітки статей: - категорії; - типізовані посилання; - атрибути — властивості вмісту статей.

4. 4 Media. Wi. Ki Media. Wiki — це вільне серверне програмне забезпечення, що 4. 4 Media. Wi. Ki Media. Wiki — це вільне серверне програмне забезпечення, що поширюється на умовах ліцензії GNU General Public License (GPL). Воно розраховане на використання у великій серверній фермі (server farm) для забезпечення роботи веб-сайту, здатного відповідати на мільйони звернень в день.

 Мал. 7. Форма зміни інформації у Wi. Ki Мал. 7. Форма зміни інформації у Wi. Ki

 Отже, Media. Wiki — програмний механізм для веб-сайтів, працюючих за технологією Отже, Media. Wiki — програмний механізм для веб-сайтів, працюючих за технологією "Wi. Ki". Мал. 8. Реляційні бази даних

4. 5 Wi. Ki-розмітка (Wi. Ki-текст) Wi. Ki-розмітка або Wi. Ki-текст — це полегшена 4. 5 Wi. Ki-розмітка (Wi. Ki-текст) Wi. Ki-розмітка або Wi. Ki-текст — це полегшена мова розмітки, що використовується для запису сторінки в Wi. Ki-сайти, такі як Вікіпедія, а також є спрощенною альтернативою та проміжною ланкою до HTML. Її кінцевою метою Wi. Ki-розмітки є перетворення в HTML, який, у свою чергу, відображається у веб-браузерах.

 Різні Wiki-програми можуть використовувати різні набори HTMLтегів в рамках Wi. Kiтекста. В деяких Різні Wiki-програми можуть використовувати різні набори HTMLтегів в рамках Wi. Kiтекста. В деяких випадках допустимі HTML-теги можуть бути налаштовані на окремих сайтах Wiki. Media. Wiki підтримує багато загальних тегів HTML.

4. 6 Wi. Ki-хостинг — різновид хостингу, яка надає клієнту від його повний або 4. 6 Wi. Ki-хостинг — різновид хостингу, яка надає клієнту від його повний або частковий контроль Wi. Ki-сайт. Налаштування серверної частини виконує хостер, керування проектом і контентом зазвичай надається клієнту, але при цьому його дії не повинні порушувати правила використання хостингу.

 Wi. Ki-хостинг використовується, коли у кліента немає достатньо знань з керування Wi. Ki-двигуном Wi. Ki-хостинг використовується, коли у кліента немає достатньо знань з керування Wi. Ki-двигуном й вебсервером.

4. 7 Wi. Ki-двигуни Wi. Ki-двигун — набір програм, які використовуються для створення Wi. 4. 7 Wi. Ki-двигуни Wi. Ki-двигун — набір програм, які використовуються для створення Wi. Kiрозмітки у читабельне представлення на мові HTML. Wi. Ki-двигуни: Didi. Wiki, Doku. Wiki, Domino. Wiki, Flex. Wiki —. NET-Wi. Ki, HDWiki — HDWiki website, Instiki, JSPWiki і т. д.

4. 8 Wi. Kipedia Вікіпедія (англ. Wikipedia — це відкрита багатомовна Wi. Kiенциклопедія, тобто 4. 8 Wi. Kipedia Вікіпедія (англ. Wikipedia — це відкрита багатомовна Wi. Kiенциклопедія, тобто вільна енциклопедія, яку кожний може редагувати.

 Вікіпедія повністю відповідає концепції «Wi. Ki» . Це означає, що кожен відвідувач може Вікіпедія повністю відповідає концепції «Wi. Ki» . Це означає, що кожен відвідувач може вільно, без реєстрації, редагувати і поширювати зміст будьякої статті. З цієї можливості випливає й інша важлива ознака Вікіпедії: відсутність авторських прав. Відповідно до Суспільної Ліцензії GNU, ніхто не може пред'являти свої авторські права на матеріали Вікіпедії.

ВИСНОВКИ Як висновок, я хотіла б сказати, що тепер ми не уявляємо життя без ВИСНОВКИ Як висновок, я хотіла б сказати, що тепер ми не уявляємо життя без розподілених систем. Адже саме вони сприяють швидкому обміну інформацією з людьми. Ми побачили як і плюси, такі як інформативність, швидкість, редагування декількома юзерами. Але є один мінус - при редагуванні юзерами інформації можуть бути помилки, дублювання(клонування) тощо. Але це не перекреслює широкі можливості розподілених систем та зокрема Wi. Ki. Я вважаю, що це дійсно крок вперед.

Література [1] wikipedia. org - Вільна енциклопедія [2] c 2. com/cgi/wiki? Wiki. Engines - Література [1] wikipedia. org - Вільна енциклопедія [2] c 2. com/cgi/wiki? Wiki. Engines - Інформація про Wi. Ki двигуни [3] www. kspu. kr. ua/wiki/index. php/розподілені_системи - Що таке розподілені системи [4] wiki. wetpaint. com/page/Wiki+History - Історія проекту Wiki [5] www. ua 5. org/lan/ - Інформація про все що пов'язано з комп'ютерними мережами [6] www. osvita. org. ua/distance/articles/02/ - Корисна стаття на правила поведінки в інтернеті [7] citforum. ru/internet/xml/semantics/ - Новий етап розвитку інтернеттехнологій(семантичний) [8] gnugpl. org. ua/ - Кілька слів про ці поняття вільного розповсюдженння ПЗ [9] www. ua 5. org/ - Методичні матеріали з інформатики [10] http: //www. semantictools. ru/projects/14 -sem-wiki. html - Стаття про сематничну складову системи Wiki [11] www. mediawiki. org/wiki/Media. Wiki/ru - Інформація проект Media. Wiki [12] semantic-mediawiki. org/wiki/Semantic_Media. Wiki - Доповнення функціональності Media. Wiki за допомогою розширень [13] [14] Mirosoft Systems Architecture – Комплект документів з MSA atwiki. com/ - Безкоштовний Wiki хостинг