Курс з права інформаційних технологій Д. Гадомський 2013

Скачать презентацию Курс з права інформаційних технологій Д. Гадомський 2013 Скачать презентацию Курс з права інформаційних технологій Д. Гадомський 2013

itlaw_lecture_4,_5_(transfer,_opensource.pptx

 • Размер: 3.7 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 85

Описание презентации Курс з права інформаційних технологій Д. Гадомський 2013 по слайдам

Курс з права інформаційних технологій Д. Гадомський 2013 р. Курс з права інформаційних технологій Д. Гадомський 2013 р.

Re-cap 2 Intellectual Property Rights: basics. Авторські і суміжні права Промислова власність Винаходи Re-cap 2 Intellectual Property Rights: basics. Авторські і суміжні права Промислова власність Винаходи корисні моделі ноу-хау торговельні марки комерційні найменування комерційні таємниці промислові зразки. Музика література фото software кіно театр архітектура

Lecture 4 transfer of IP rights Lecture 4 transfer of IP rights

4 Intellectual Property Rights: basics. Передача прав інтелектуальної власності: навіщо? 4 Intellectual Property Rights: basics. Передача прав інтелектуальної власності: навіщо?

Робота на замовлення 5 Замовник Трудовий договір Контракт Від «ідеї» до «бізнесу» Робота на замовлення 5 Замовник Трудовий договір Контракт Від «ідеї» до «бізнесу»

Продаж «результату» 6Інтелектуальна власність $ Від «ідеї» до «бізнесу» Продаж «результату» 6Інтелектуальна власність $ Від «ідеї» до «бізнесу»

Передача виключних майнових прав 7 Компанія (статутний капітал)Інтелектуальна власність $ Від «ідеї» доПередача виключних майнових прав 7 Компанія (статутний капітал)Інтелектуальна власність $% % Від «ідеї» до «бізнесу»

Передача виключних майнових прав (2) 8 Компанія 2Інтелектуальна власність $ Україна Кіпр Компанія (статутнийПередача виключних майнових прав (2) 8 Компанія 2Інтелектуальна власність $ Україна Кіпр %Компанія (статутний капітал) % Від «ідеї» до «бізнесу»

Ліцензія 9 Компанія 1Інтелектуальна власність Роялті Компанія 2 Компанія 3 Україна Кіпр Від «ідеї»Ліцензія 9 Компанія 1Інтелектуальна власність Роялті Компанія 2 Компанія 3 Україна Кіпр Від «ідеї» до «бізнесу»

Форма договору 10 Intellectual Property Rights: basics Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власностіФорма договору 10 Intellectual Property Rights: basics Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність , крім випадків, встановлених законом (ст. 218 ЦКУ) У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним

Форма договору 11 Intellectual Property Rights: basics Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочинуФорма договору 11 Intellectual Property Rights: basics Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину 1. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку. 2. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Недійсним Неукладеним vs. Недійсним Неукладеним vs.

Правоохранительные органы Украины 13ін ш и й д ого вірл іц е н зіяПравоохранительные органы Украины 13ін ш и й д ого вірл іц е н зія ліцензійний договір про створення за замовленням договір про передання виключних майнових прав Види

Ліцензія Ліцензія

Визначення 15 Intellectual Property Rights: basics. Ліцензіар особа, яка має виключне право дозволятиВизначення 15 Intellectual Property Rights: basics. Ліцензіар особа, яка має виключне право дозволяти використання Ліцензіат письмове повноваження надає їй право на використання цього об’єкта в певній обмеженій сфері

Види ліцензій Intellectual Property Rights: basics. Виключна Невиключна Одинична Види ліцензій Intellectual Property Rights: basics. Виключна Невиключна Одинична

Види ліцензій 17 Intellectual Property Rights: basics Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату іВиди ліцензій 17 Intellectual Property Rights: basics Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері. VS.

Види ліцензій 18 Intellectual Property Rights: basics. Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату іВиди ліцензій 18 Intellectual Property Rights: basics. Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері.

Ліцензійний договір Ліцензійний договір

Визначення 20 Intellectual Property Rights: basics За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другійВизначення 20 Intellectual Property Rights: basics За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Зміст 21 Intellectual Property Rights: basics У ліцензійному договорі визначаються: вид ліцензії, Зміст 21 Intellectual Property Rights: basics У ліцензійному договорі визначаються: вид ліцензії, конкретні права , що надаються за договором, способи використання зазначеного об’єкта, територія строк , на які надаються права, розмір, порядок і строки виплати за використання об’єкта права інтелектуальної власності,

Істотні умови договору Відсутність істотної умови = договір НЕДІЙСНИЙ чи НЕУКЛАДЕНИЙ? ? але ЯкщоІстотні умови договору Відсутність істотної умови = договір НЕДІЙСНИЙ чи НЕУКЛАДЕНИЙ? ? але Якщо на недійсність прямо вказується законом ( напр. Закон про оренду землі: відсутність в договорі однієї із істотних умов, визначених цією статтею, є підставою для визнання договору недійсним ), тільки тоді відсутність істотної умови = визнання договору недійсним

Істотні умови договору Порядок визнання договору недійсним / неукладеним Правові наслідки недійсності / неукладеностіІстотні умови договору Порядок визнання договору недійсним / неукладеним Правові наслідки недійсності / неукладеності Чи можна визнати неукладеним договір, який був виконаний сторонами?

Майнові права 24 Intellectual Property Rights: basics Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності 1.Майнові права 24 Intellectual Property Rights: basics Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності 1. Майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об’єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права (авторські права) 25 Intellectual Property Rights: basics 1) відтворення творів; 2)Майнові права (авторські права) 25 Intellectual Property Rights: basics 1) відтворення творів; 2) публічне виконання і публічне сповіщення творів; 3) публічну демонстрацію і публічний показ; 4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 5) переклади творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; … 11) імпорт примірників творів.

Майнові права (торговельні марки) 26 Intellectual Property Rights: basics. Свідоцтво надає його власнику виключнеМайнові права (торговельні марки) 26 Intellectual Property Rights: basics. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Майнові права (патенти) 27 Intellectual Property Rights: basics. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: Майнові права (патенти) 27 Intellectual Property Rights: basics. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Юридичні презумпції і фікції 28 юридическая презумпция — это предположение (с латинскогоЮридичні презумпції і фікції 28 юридическая презумпция — это предположение (с латинского praesumptio именно так и переводится), закрепленное в правовой норме, в соответствии с которым определенный порядок вещей в области правоотношений признается обычным, нормальным, не требующим доказывания. Презцмпції в ГК: правомірності правочину, достовірності інформації, авторства, тощо Фікція = допускаемый или прямо предписываемый правовой нормой прием мышления, состоящий в признании известного несуществующего факта существующим или, наоборот, существующего обстоятельства несуществующим Фікція = визнання неіснуючого факту існуючим

Зміст 29 Intellectual Property Rights: basics. Вважається , що за ліцензійним договором надається невиключнаЗміст 29 Intellectual Property Rights: basics. Вважається , що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Права на використання об’єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі , вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Зміст 30 Intellectual Property Rights: basics. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови проЗміст 30 Intellectual Property Rights: basics. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п’ять років.

Передача виключних майнових прав Передача виключних майнових прав

Визначення 32 Intellectual Property Rights: basics За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальноїВизначення 32 Intellectual Property Rights: basics За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Договір замовлення Договір замовлення

Інші договори Інші договори

Комерційна концесія 35 Intellectual Property Rights: basics. Концеція Комерційна концесія за ЦК = франчайзингКомерційна концесія 35 Intellectual Property Rights: basics. Концеція Комерційна концесія за ЦК = франчайзинг

Визначення 36 Intellectual Property Rights: basics За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язуєтьсяВизначення 36 Intellectual Property Rights: basics За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Предметом договору комерційної концесії є право на використання об’єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо), комерційного досвіду та ділової репутації.

Форма договору 37 Intellectual Property Rights: basics 1. Договір комерційної концесії укладається у письмовійФорма договору 37 Intellectual Property Rights: basics 1. Договір комерційної концесії укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору концесії такий договір є нікчемним. 2. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив державну реєстрацію правоволодільця.

Помилки в кодексі 38 Intellectual Property Rights: basics. Стаття 1122. Особливі умови договору комерційноїПомилки в кодексі 38 Intellectual Property Rights: basics. Стаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії 1. В договорі комерційної концесії можуть бути передбачені особливі умови, зокрема: […] 2. Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни, є нікчемною. 3. Умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.

39 Intellectual Property Rights: basics 39 Intellectual Property Rights: basics

Lecture 5 Free licenses + open source Lecture 5 Free licenses + open source

Принимая настоящее соглашение или используя программное обеспечение, вы соглашаетесь со всеми условиям…Лицензия на MicrosoftПринимая настоящее соглашение или используя программное обеспечение, вы соглашаетесь со всеми условиям…Лицензия на Microsoft Windows

Собирает ли программное обеспечение мои персональные данные? При подключении компьютера к Интернету некоторыеСобирает ли программное обеспечение мои персональные данные? При подключении компьютера к Интернету некоторые возможности программного обеспечения могут осуществлять подключение к компьютерным системам Microsoft или поставщика услуг и отправлять и получать данные, включая персональные данные Лицензия на Microsoft Windows

Каким образом Microsoft использует ваши данные? Microsoft использует сведения, которые собирает с помощьюКаким образом Microsoft использует ваши данные? Microsoft использует сведения, которые собирает с помощью возможностей программного обеспечения, для обновления или исправления своего программного обеспечения и улучшения своих продуктов и служб другим образом. При определенных обстоятельствах Microsoft также передает данные третьим лицам. Лицензия на Microsoft Windows

Разобрать i. Phone? Разобрать i. Phone?

Существуют ли ограничения в отношении данного программного обеспечения? [… вы не имеете правоСуществуют ли ограничения в отношении данного программного обеспечения? [… вы не имеете право : … обходить технические средства защиты данного программного обеспечения; а также изучать технологию, декомпилировать или деассемблировать данное программное обеспечение Лицензия на Microsoft Windows

Альтернатива? Альтернатива?

4 свободи “вільного” ПЗ: Користування без обмежень Зміни, декомпіляція, адаптація Розповсюдження примірників Розповсюдження похідних4 свободи “вільного” ПЗ: Користування без обмежень Зміни, декомпіляція, адаптація Розповсюдження примірників Розповсюдження похідних творів Приклади: MIT, Apache v 2+, BSD “ Copyleft” ПЗ: Всі права “вільного” ПЗ Похідні твори повинні бути “Copyleft” Приклади: GPL, LGPL

ПО с открытым кодом = GNU GP License = Apache License ПО с открытым кодом = GNU GP License = Apache License

Public domain Можно использовать, продавать и даже указывать свое авторство BSD/Apache Дает право использовать,Public domain Можно использовать, продавать и даже указывать свое авторство BSD/Apache Дает право использовать, но нужно сохранять ссылку на автора LGPL Свободное использование + если используется в коммерческих целях, то на измененный код автоматически распространяется условия LGP GPL Свободное использование + если используется в коммерческих целях, то на измененный код и на весь новый код автоматически распространяется условия GPLOpen source

52 Intellectual Property Rights: basics 52 Intellectual Property Rights: basics

ПО с открытым кодом Экономия (бюджетных средств) Стимулирования внутреннего предложения ИТ услуг Безопасность Но…ПО с открытым кодом Экономия (бюджетных средств) Стимулирования внутреннего предложения ИТ услуг Безопасность Но…

Маркування примірників ПЗ контрольними марками - (ст. 3 ЗУ “Про розповсюдження примірників…”) Обов’язкова оплатаМаркування примірників ПЗ контрольними марками — (ст. 3 ЗУ “Про розповсюдження примірників…”) Обов’язкова оплата за використання об’єкту авторського права — (ст. 33 ЗУ “Про авторське право і суміжні права”) Відсутність регулювання ліцензій у електронній формі Обставини, що стримують розвиток OSS в Україні:

ПО с открытым кодом Ст. 1107 ГК Украины У разі недодержання письмової форми договоруПО с открытым кодом Ст. 1107 ГК Украины У разі недодержання письмової форми договору щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.

Проект ГК РФ 35¹) главу 70 после статьи 1286 дополнить статьей 1286¹ следующего содержания:Проект ГК РФ 35¹) главу 70 после статьи 1286 дополнить статьей 1286¹ следующего содержания: «Ст. 1286¹. Открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или искусства…ПО с открытым кодом

Lecture 6 Free licenses + open source Lecture 6 Free licenses + open source

Правова природа 59 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП, 2013 ЗаконПравова природа 59 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП, 2013 Закон про ТМ, пункт 4 статті 16: “ 4. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Правова природа 60 Закон про ТМ, абзац другий пункту 1 статті 20: “ ПорушеннямПравова природа 60 Закон про ТМ, абзац другий пункту 1 статті 20: “ Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

Правова природа 61 Domain Name VS. Trademark Спецкурс з права інформаційних технологій. ЛекціяПравова природа 61 Domain Name VS. Trademark Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

62 VS google. com. ua Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,62 VS google. com. ua Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

що таке доменне ім’я? 63 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,що таке доменне ім’я? 63 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

доменне ім’я 64 www. korrespondent. net 193. 239. 68. 70 = Спецкурс з правадоменне ім’я 64 www. korrespondent. net 193. 239. 68. 70 = Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

65 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП, 2013 65 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

Що таке доменне ім’я 66193. 239. 68. 70 www. korrespondent. net = Спецкурс зЩо таке доменне ім’я 66193. 239. 68. 70 www. korrespondent. net = Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

Що таке доменне ім’я 67193. 239. 68. 70 www. korrespondent. net = Спецкурс зЩо таке доменне ім’я 67193. 239. 68. 70 www. korrespondent. net = Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

Що таке доменне ім’я 68 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,Що таке доменне ім’я 68 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

Що таке доменне ім’я 69 g. TLD cc. TLD 2 LD 3 LD. com.Що таке доменне ім’я 69 g. TLD cc. TLD 2 LD 3 LD. com. org. del. icio. us. ru. ua. tv. fm. com. ua. intertelecom. ua. kiev. ua. wips. kiev. ua Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

Що таке доменне ім’я 70 g. TLD ( англ. generic Top-Level Domain —Що таке доменне ім’я 70 g. TLD ( англ. generic Top-Level Domain — Общий домен верхнего уровня). com — для коммерческих сайтов; . edu — для образовательных сайтов; . gov — для сайтов государственных организаций США ; . mil — для военных организаций США ; . net — для сайтов, чья деятельность связана с Сетью; . org — для некоммерческих организаций; . int — для международных организаций. Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

Що таке доменне ім’я 71 Национ льный дом н в рхнего ровня (англ. countryЩо таке доменне ім’я 71 Национ льный дом н в рхнего ровня (англ. country code Top-Level ааеаеауа Domain ( cc. TLD )) — домен верхнего уровня, выделенный для конкретной страны, к примеру. ua для Украины, . de для Германии, . it для Италии. Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

72“ TLD managers are trustees for the delegated domain, and have a duty to72“ TLD managers are trustees for the delegated domain, and have a duty to serve the community. The designated manager is the trustee of the TLD for both the nation, in the case of cc. TLDs, and the global Internet community. Concerns about «rights» and «ownership» of domains are inappropriate. It is appropriate, however, to be concerned about «responsibilities» and «service» to the community. ” ICANN/IANA Internet Coordination Policy 1 (ICP-1), May 1999 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

73 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП, 2013 73 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

74 Закон України “Про телекомунікації”, ст. 56: “. . . 3. Адміністрування адресного простору74 Закон України “Про телекомунікації”, ст. 56: “. . . 3. Адміністрування адресного простору мережі Інтернет у домені. UA здійснюється недержавною організацією , яка утворюється самоврядними організаціями операторів/провайдерів Інтернет та зареєстрована відповідно до міжнародних вимог. . ” ? Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

75 Правила домену. UA: “ 3. 2. Приватні доменні імена другого рівня в домені.75 Правила домену. UA: “ 3. 2. Приватні доменні імена другого рівня в домені. UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака «. «, але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із Знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту. ” Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

76“ На підставі викладеного, суди попередніх інстанції дійшли вірного висновку, що зазначені правила76“ На підставі викладеного, суди попередніх інстанції дійшли вірного висновку, що зазначені правила та рекомендації Всесвітньої корпорації не входять до переліку джерел, визначених ст. 4 ГПК України. ” № 44/1 ВГСУ 08. 06. 2004 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

77 Представник Відповідача 2 [ТОВ “Хостмайстер” — О. Х. ] заперечував проти задоволення клопотання77 Представник Відповідача 2 [ТОВ “Хостмайстер” — О. Х. ] заперечував проти задоволення клопотання Позивача, зазначивши, що угода № 1/2001 «Про передачу адміністративних повноважень» відсутня у його розпорядженні, а Правил домену. UA не існує. ” № 12/25 -20/334 КАГС 21. 02. 2011 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

78“ Таким чином, Правила домену. UA є додатком до договорів , які укладаються78“ Таким чином, Правила домену. UA є додатком до договорів , які укладаються адміністратором домену. UA і конкретизують права та обов’язки сторін таких договорів. Відповідно, Правила домену. UA як додаток до договору, є обов’язковими до застосування сторонами відповідних договірних відносин та не розповсюджують свою дію на осіб, які не є сторонами договору, відповідно, не породжують для них певні права та обов’язки. За наведених обставин, суд приходить до висновку про необґрунтованість та безпідставність посилань позивача на Правила домену. UA в обґрунтування заявлених позовних вимог, оскільки між позивачем та ТОВ «Хостмайстер» відсутні договірні відносини, додатком до яких були б вказані Правила. 12/25 -20/334 ГСК 30. 11. 10 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

79 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП, 2013 79 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

80 Права реєстранта доменного імені? Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,80 Права реєстранта доменного імені? Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

81 Правова природа договору делегування доменного імені? Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція81 Правова природа договору делегування доменного імені? Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

82 Правова природа договору хостингу? Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,82 Правова природа договору хостингу? Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

футурологія 83193. 239. 68. 70 www. korrespondent. net = Спецкурс з права інформаційних технологій.футурологія 83193. 239. 68. 70 www. korrespondent. net = Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

футурологія 84 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП, 2013 футурологія 84 Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,

футурологія 85 http: //goo. gl/ Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,футурологія 85 http: //goo. gl/ Спецкурс з права інформаційних технологій. Лекція 3 Гадомський, КУП,