Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю.

Скачать презентацию Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Скачать презентацию Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю.

keys-stadi_yak_tip_yakisnogo_doslidzhennya.ppt

  • Размер: 949.5 Кб
  • Количество слайдов: 9

Описание презентации Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. по слайдам

 Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція №

 Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 1. Визначення та природа Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 1. Визначення та природа case-study. 2. Типи case-study. 3. Дизайн case-study. 4. Приклад case-study.

 Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 КЕЙС-СТАДІ: емпіричне дослідження, що Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 КЕЙС-СТАДІ: емпіричне дослідження, що вивчає певний феномен у його реально існуючому контексті, коли межі між феном і контекстом невиразні, а для збору інформації використається безліч різнопланових джерел. 1. випадок вивчається тут у реально існуючому контексті, тобто в єдності всіх його специфічних умов; 2. множинність джерел інформації означає тут різноманітність використовуваних методів, «м’яких» і «твердих» , кількісних та якісних.

 Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 Тип кейс-стаді Одиничне Множинне Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 Тип кейс-стаді Одиничне Множинне Холічне /цілісне Тип 1 Тип 3 Глубинне Тип 2 Тип

 Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція №

 Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 Розвідувальний: Мета: з одного Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 Розвідувальний: Мета: з одного боку , вивчення контексту проблем, пов’язаних з перебудовою керування, виявленням «болючих» місць, а, з іншого боку, вибір тих конкретних підприємств, які могли б бути цікаві з погляду завдань дослідження. Методи збору інформації: 1. традиційний (якісний) аналіз публікацій у місцевій пресі про конфліктні прояви в сфері виробничих відносин; 2. вільні бесіди з авторами цих публікацій , а також з лідерами страйків, працівниками, залученими в конфлікт; 3. неформалізовані бесіди зі знайомими , що працюють на різних підприємствах міста, і зі знайомими знайомих; 4. неформалізовані бесіди з офіційними особами: представниками адміністрації промислових підприємств, міської адміністрації, депутатами міськради, лідерами профспілок і т. д.

 Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція №

 Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 Етап пояснювального кейс-стаді: 1. Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 Етап пояснювального кейс-стаді: 1. поглиблене вивчення діяльності всього підприємства 2. детальне дослідженні окремих виробничих підрозділів 3. уточнення проблем, на яких була закцентована дослідницька увага Методологія збору інформації: «м’які» методи: вільне інтерв’ю, групова бесіда, неструктуроване спостереження + метод аналізу документів Основний метод аналізу: щотижневі групові дискусії всім складом дослідницької групи

 Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція № 6 Курс “Якісні методи дослідження” Викладач: Кузьмичова Н. Ю. Лекція №