Скачать презентацию KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Doç Dr İbrahim Скачать презентацию KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Doç Dr İbrahim

292adc39e62a1f0a663d3d40082bd849.ppt

  • Количество слайдов: 55

KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Doç. Dr. İbrahim Sani MERT (1 nci Hafta: Yenilik KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Doç. Dr. İbrahim Sani MERT (1 nci Hafta: Yenilik ve Girişimciliğe Giriş)

Hedefe Varma Oranı? 2 Hedefe Varma Oranı? 2

Nasıl Bulacağız? 3 Nasıl Bulacağız? 3

Biz 4 Biz 4

Nasıl Bulacağız? 5 Nasıl Bulacağız? 5

Nasıl Bulacağız? Müşteri Arzusu Teknik Fizibilite Pazarda Kalabilme 6 Nasıl Bulacağız? Müşteri Arzusu Teknik Fizibilite Pazarda Kalabilme 6

Dünya Tarihi Yeni Yaşam Bilgi 40 yıl Endüstri 300 yıl Tarım Toplumu 6000 yıl Dünya Tarihi Yeni Yaşam Bilgi 40 yıl Endüstri 300 yıl Tarım Toplumu 6000 yıl http: //www. fusioninvesting. com/2010/04/the-fourth-semiconductor-wave/ (07. 01. 2016)

Girişimcilik-Yenilik (Hızlı Bir Tur) 1. Girişimcilik nedir? Girişimcilik KOBİ Pazarı Global Pazar 2. Yenilikçilik Girişimcilik-Yenilik (Hızlı Bir Tur) 1. Girişimcilik nedir? Girişimcilik KOBİ Pazarı Global Pazar 2. Yenilikçilik nedir? Yenilikçilik = Yaratıcılık X Ticarilik

Girişimcilik-Yenilik 1. Girişimcilik nedir? (Hızlı Bir Tur) Global/yenilikçi KOBİ Girişimcilik-Yenilik 1. Girişimcilik nedir? (Hızlı Bir Tur) Global/yenilikçi KOBİ

Girişimcilik-Yenilik (Hızlı Bir Tur) 3. Yenilikçilik türleri Çeşitleri Kategorileri • Teknoloji • Yenilik • Girişimcilik-Yenilik (Hızlı Bir Tur) 3. Yenilikçilik türleri Çeşitleri Kategorileri • Teknoloji • Yenilik • Süreç • Sentez • İş modelleri • Şümullendirme • Konum • Kopya etme • Diğerleri

Girişimcilik-Yenilik (Hızlı Bir Tur) 4. Bir iş kurmada üç yol 5. Girişimcilikte 6 mit/efsane Girişimcilik-Yenilik (Hızlı Bir Tur) 4. Bir iş kurmada üç yol 5. Girişimcilikte 6 mit/efsane 1. Teknolojim var 1. Akıllı ve başarı odaklı 2. Fikrim/Çözümüm var 2. Bireysel 3. Hırs/azmim var 3. Doğuştan gelir 4. Risk risk Tutku Fikir 5. Karizma Teknoloji 6. Disiplin dışı

Girişimcilik-Yenilik (Hızlı Bir Tur) 6. Pazar ayrıştırması nasıl yapılır? • Müşterilerin ayakkabıları içinde yürümek Girişimcilik-Yenilik (Hızlı Bir Tur) 6. Pazar ayrıştırması nasıl yapılır? • Müşterilerin ayakkabıları içinde yürümek • Temel müşteri araştırması • İnternete güvenmemek • Gördüklerinize ve duyduklarınıza aldanmamak 7. Pazarda kıyı başı tutmak • Kısıtlı kaynaklar • En büyük Pazar değil • Odaklanmış bir uygulama • Yeterli nakit akışı sağlayan

Girişimcilik-Yenilik (Hızlı Bir Tur) 8. Gençlerde girişimcilik tutkusu • Sayı artıyor ama …… Tutku Girişimcilik-Yenilik (Hızlı Bir Tur) 8. Gençlerde girişimcilik tutkusu • Sayı artıyor ama …… Tutku • Gurur duymak • Hayatta umut, övünç ve cefa Fikir 9. Tutkudan fikir/teknolojiye • Bilgi • İsmen tanınmışlık • Kapasite • Geçmiş tecrübe • Bağlantı • Arzu ve hırs • Finansal kaynak • Adanma Teknoloji

Girişimcilik-Yenilik (Hızlı Bir Tur) 10. Girişimi/işi girişim/iş yapan nedir? • Fikrin mükemmel olması • Girişimcilik-Yenilik (Hızlı Bir Tur) 10. Girişimi/işi girişim/iş yapan nedir? • Fikrin mükemmel olması • Maliyetin düşük olması • Herkesin beğenmesi • ……………. mi? MÜŞTERİLERİN YAPTIĞI ÖDEME

Küresel İnovasyon Endeksi (KİE) 79 göstergeye dayanarak, dünya çapındaki 141 ülke ve ekonominin yenilik Küresel İnovasyon Endeksi (KİE) 79 göstergeye dayanarak, dünya çapındaki 141 ülke ve ekonominin yenilik performansını sıralar.

Küresel İnovasyon Endeksi • 2014 yılında 54. sırada kendine yer bulan Türkiye bu yıl Küresel İnovasyon Endeksi • 2014 yılında 54. sırada kendine yer bulan Türkiye bu yıl 4 basamak gerileyerek kendisine 58. sırada yer buldu. • Küresel İnovasyon Endeksi ülkelerin inovasyon faaliyetlerini çok boyutlu bir zeminde incelemektedir. Ülkelerin uzun dönemli büyümelerinin, üretim faaliyetlerinin teşvikinin ve iş yönünden gelişimlerinin amaçlandığı raporda dünya nüfusunun %95. 1’lik bir bölümünü kapsayan 141 ülke incelenmektedir. • 2015 yılı raporunun ana teması “Kalkınma İçin Etkin İnovasyon Politikaları” olarak belirlenmiştir. Rapor, öncelikli olarak 141 dünya ekonomisinin inovasyon kapasitelerini farklı bileşenler altında incelemektedir. Raporda, yerel ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi ve yenilikçi yönlerin geliştirilebilmesi için inovasyonun arkasında yatan insan gücünün farkında olunması gerekliliği vurgulanmaktadır. http: //www. ufukkilic. com. tr/2015/10/kuresel-inovasyon-endeksi-2015/#. Vo 1 le. Pm. LTIU (06. 01. 2016)

Küresel İnovasyon Endeksi İnovasyona Girdi Veriler Nasıl Belirleniyor? 2015 yılının inovasyon endeksi için oluşturulan Küresel İnovasyon Endeksi İnovasyona Girdi Veriler Nasıl Belirleniyor? 2015 yılının inovasyon endeksi için oluşturulan veriler iki alt eksene dayanmaktadır. Bunlar İnovasyon Girdi Alt Endeksi ve İnovasyon Çıktı Alt Endeksi’dir. • Girdi Alt Endeksi 5 temel bileşen ve bu bileşenler 3 göstergeden oluşmaktadır. 1 - Kurum ve Kuruluşlar (politik çevre, düzenleyici çevre, iş çevresi) 2 - İnsan Kaynağı ve Araştırma (eğitim, yükseköğretim, ar-ge) 3 - Altyapı (bilişim, genel altyapı, sürdürülebilir çevre) 4 - Pazar Gelişmişliği (kredi, yatırım, ticaret & rekabet) 5 - İş Gelişmişliği (bilgi işçileri, inovasyon çevresi, bilgi birikimi) • Çıktı Alt Endeksi ise 2 temel bileşen ve bu bileşenler 3 göstergeden oluşmaktadır. 1 - Bilgi ve Teknoloji Çıktıları (bilgi üretimi, etkisi ve yayılımı) 2 - Yenilikçi Çıktılar (maddi olmayan varlıklar, yenilikçi ürün ve hizmetler, çevrimiçi yaratıcılık) http: //www. ufukkilic. com. tr/2015/10/kuresel-inovasyon-endeksi-2015/#. Vo 1 le. Pm. LTIU (06. 01. 2016)

Küresel İnovasyon Endeksi • • Raporda dünyanın en inovatif ülkeleri sıralamasının ilk 5’inde sırasıyla Küresel İnovasyon Endeksi • • Raporda dünyanın en inovatif ülkeleri sıralamasının ilk 5’inde sırasıyla İsviçre, İngiltere, İsveç, Hollanda ve ABD yer almıştır. Dünyanın en inovatif 25 ekonomisinde geçmiş raporlara göre çok büyük değişiklikler olmadığı gözlemlenmiş olmakla birlikte Çin (29. sırada) ve Malezya (32. sırada)’nın daha üst basamaklara tırmanarak ilk 25’i zorladığı gözlemlenmektedir. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa ve Asya bölgesindeki inovasyon lideri ülkeler sırasıyla Avrupa’da İsviçre, İngiltere ve İsveç; Kuzey Afrika ve Batı Asya’da İsrail, Kıbrıs ve Suudi Arabistan, Orta ve Güney Asya’da Hindistan, Kazakistan ve Sri Lanka; Uzakdoğu Asya’da ise Singapur, Hong Kong(Çin) ve Kore Cumhuriyeti olmuştur. Gelir gruplarına göre inovasyon lideri ülkeler yine sırasıyla İsviçre, İngiltere, İsveç, Hollanda ve ABD olarak gerçekleşmiştir. Orta gelir grubunun üstünde Çin, Malezya ve Macaristan, orta gelir grubunun altında Moldava, Vietnam ve Ermenistan ile düşük gelir gruplarında Kenya, Mozambik ve Uganda yer almıştır. Bilimsel yayın, patent ve üniversite kalitelerinin incelendiği göstergelerde ise ilk 3 sırada sırasıyla ABD, İngiltere ve Japonya yer almıştır. İnovasyon endekslerini geçen yıla göre en çok artıran ülkeler ise sırasıyla Tacikistan (+23), Sri Lanka (+20), Vietnam (+19), Karadağ (+18) ve Filipinler (+17) olmuştur. http: //www. ufukkilic. com. tr/2015/10/kuresel-inovasyon-endeksi-2015/#. Vo 1 le. Pm. LTIU (06. 01. 2016)

Küresel İnovasyon Endeksi Uluslararası patent ve fikri hakları koruma kurumu WIPO, Cornell Üniversitesi ve Küresel İnovasyon Endeksi Uluslararası patent ve fikri hakları koruma kurumu WIPO, Cornell Üniversitesi ve Fransa iş yönetimi okulu INSEAD tarafından hazırlanan Küresel İnovasyon İndeksine göre; Türkiye olarak: • 2015’te 58’inci • 2014’de 54’üncü • 2013’te 68’inci • 2012’de 74’üncü sırada yer aldık. http: //www. bthaber. com/yazarlar/kuresel-inovasyon-indeksi-2015/1/15981 (06. 01. 2016)

Küresel İnovasyon Endeksi İnovasyon İndeksi’ni oluşturan üç alt-indekste durum şöyle: İnovasyon Girdisi’nde Çıktısı’nda 71’inci Küresel İnovasyon Endeksi İnovasyon İndeksi’ni oluşturan üç alt-indekste durum şöyle: İnovasyon Girdisi’nde Çıktısı’nda 71’inci sıradayız. 46’ıncıyız. (Geçen yıl: 78) 39) İnovasyon Etkinliği oranında 23’üncüyüz. (Geçen yıl: 11) http: //www. bthaber. com/yazarlar/kuresel-inovasyon-indeksi-2015/1/15981 (06. 01. 2016)

Küresel İnovasyon Endeksi Siyasi ortam açısından 88’inciyiz. Siyasi istikrar açısından 125’inciyiz. İş dünyasının kapsamlılığı Küresel İnovasyon Endeksi Siyasi ortam açısından 88’inciyiz. Siyasi istikrar açısından 125’inciyiz. İş dünyasının kapsamlılığı 117’nci sıraya oturtuyor. Veri/bilginin özümlenmesinde (absorption) 127’inci sıradayız. Veri/bilginin dağıtımında (diffusion) 108’inciyiz. http: //www. bthaber. com/yazarlar/kuresel-inovasyon-indeksi-2015/1/15981 (06. 01. 2016)

Küresel İnovasyon Endeksi İndeskte iyi olduğumuz bazı konular: Lojistik altyapısında 29’uncuyuz. Yatırımcının korunmasında 13’üncüyüz. Küresel İnovasyon Endeksi İndeskte iyi olduğumuz bazı konular: Lojistik altyapısında 29’uncuyuz. Yatırımcının korunmasında 13’üncüyüz. İş dünyasının Ar-Ge finansmanında (GERD) 21’inciyiz. Patent başvurularının GSYH oranına baktığımızda 31’inciyiz. Faydalı model başvuruları/GSYH oranında 13’üncüyüz. Marka başvurularında 5’inciyiz. Yaratıcı ürünlerin toplam ticarete oranında 17’inciyiz. http: //www. bthaber. com/yazarlar/kuresel-inovasyon-indeksi-2015/1/15981 (06. 01. 2016)

Küresel İnovasyon Endeksi • • Raporda, Türkiye’nin temel kazanımları arasında 2009 yılında baş gösteren Küresel İnovasyon Endeksi • • Raporda, Türkiye’nin temel kazanımları arasında 2009 yılında baş gösteren dünya ekonomik krizine rağmen bu süreç ve sonrası Türkiye’de ar-ge yatırımlarının ciddi bir şekilde teşvik edildiği belirtilmektedir. Yukarıda incelenen 7 temel bileşen içerisinde Türkiye’nin durumunun en iyi olduğu bileşen Yenilikçi Çıktılar (37. Sırada), en kötü olduğu bileşen ise İş Gelişmişliği (117. Sırada) olmuştur. Yenilikçi Çıktılar bileşeninde ise Türkiye’nin en büyük kazancı maddi olmayan varlıklar göstergesinden gelmektedir. İş ve örgüt sistemlerinde bilişim sistemlerinin kullanımı ve süreç inovasyonuna yeni alanların kazandırılmasında Türkiye oldukça başarılı konumdadır. Türkiye marka başvurularında 141 ülke arasında 5. sırada yer alarak en başarılı inovasyon göstergesini bu bölümde geçekleştirmiştir. Türkiye’nin kaybettiği nokta olan İş Gelişmişliğinin alt kırılımlarından olan göstergesi bilgi işçilerinde 85, inovasyon çevresinde 110, ve bilgi birikiminde 127. sırada yer bulmuştur. Bu alt göstergeler içerisinde ar-ge’ye yapılan yatırımlarda iyi durumda olmamıza rağmen toplam ticaret hacminde telif ve lisans ücretlerine ayrılan ücretler, bilişim teknolojilerine ayrılan ücretler ve doğrudan yabancı yatırımların girişinde Türkiye alt sıralarda yer almaktadır. Ortak girişim fırsatları ve yurtdışı finanslı ar-ge harcamalarına katılımlarda da Türkiye alt sıralarda yer almaktadır. Bununla birlikte ar-ge’ye yönelik üniversite-sanayi işbirliğinde ise Türkiye genel endeksteki ortalamasında yer almaktadır. http: //www. ufukkilic. com. tr/2015/10/kuresel-inovasyon-endeksi-2015/#. Vo 1 le. Pm. LTIU (06. 01. 2016)

Küresel İnovasyon Endeksi • • Yine Türkiye Bilgi ve Teknoloji Çıktıları temel bileşenin bilgi Küresel İnovasyon Endeksi • • Yine Türkiye Bilgi ve Teknoloji Çıktıları temel bileşenin bilgi etkisi göstergesinde yer alan bilgisayar yazılımlarına harcanan parada üst sırlarda yer almaktadır. Ticaret rekabeti ve lojistik gibi alanlarda da Türkiye iyi durumdadır. Tüm bu bulgular göstermektedir ki, Türkiye’nin ciddi bir ticari hacmi ve ticaret sirkülasyonu ve başta bilişim ve ar-ge’ye yönelik yatırım ve harcamaları olmasına rağmen bunların üretim ve inovasyona dönüştürülmesi aşamalarında sıkıntıları devam etmektedir. Bir an önce tüketim toplumundan daha üretken bir topluma geçiş hızlandırılarak inovasyon temelli ekonomi ve üretim politikalarına hayat verilmesi rapordan çıkarabilecek en önemli sonuçtur. http: //www. ufukkilic. com. tr/2015/10/kuresel-inovasyon-endeksi-2015/#. Vo 1 le. Pm. LTIU (06. 01. 2016)

Global AR-GE Yatırımları Haritası 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Israel Finland Global AR-GE Yatırımları Haritası 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Israel Finland South Korea Sweden Japan Denmark United States Austria Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 27

Global Patent Haritası Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 28 Global Patent Haritası Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 28

Global Teknoloji Haritası Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 29 Global Teknoloji Haritası Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 29

Yetenek bugün ekonomik büyümenin, yaratıcı ekonominin itici gücünü teşkil eder. Yeteneğin ölçülmesinde kullanılan ölçütler; Yetenek bugün ekonomik büyümenin, yaratıcı ekonominin itici gücünü teşkil eder. Yeteneğin ölçülmesinde kullanılan ölçütler; • yaratıcılık üzerine çalışanların işgücüne oranı (yaratıcı sınıf) • Yüksek öğretim alan yetişkin sayısı Kaynak: TÜİK http: //www. tuik. gov. tr/Pre. Haber. Bultenleri. do? id=21864 (21. 011. 2016) 30

Global Yaratıcı Sınıf Haritası Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 31 Global Yaratıcı Sınıf Haritası Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 31

Global Yüksek Öğretim Haritası Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 32 Global Yüksek Öğretim Haritası Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 32

Global Yetenek Haritası Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 33 Global Yetenek Haritası Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 33

GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 34

GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 35

GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 36

GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 37

GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 38

GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 39

GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 40

GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 41

GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 42

GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 43

GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 44

GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 45

GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. GLOBAL TEKNOLOJİ İNDEKSİ ÜLKE AR-GE PATENT TEKNOLOJİ SIRASI Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 46

GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 47

GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 48

GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 49

GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 50

GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 51

GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 52

GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 53

GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 54

GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. GLOBAL YARATICILIK İNDEKSİ Sıra Ülke Teknoloji Yetenek Tolerans Yaratıcılık Puanı Kaynak: http: //martinprosperity. org/media/Global-Creativity-Index-2015. pdf (21. 011. 2016) 55