Скачать презентацию КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40 Скачать презентацию КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40

Гильдин_Стрижоус_11-А.pptx

  • Количество слайдов: 10

КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40 -Х-НА ПОЧАТКУ 50 -Х РОКІВ ХХ КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40 -Х-НА ПОЧАТКУ 50 -Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ З ІСТОРІЇ УЧНІВ 11 -А КЛАСУ ЛІТУ ГІЛЬДІНА ДЕНИСА І СТРИЖОУСА МАКСИМА

ПЛАН • Відбудова і розвиток освіти. Впровадження обов'язкового семирічного навчання • Наука. Розгром генетики ПЛАН • Відбудова і розвиток освіти. Впровадження обов'язкового семирічного навчання • Наука. Розгром генетики та "лисенківщина" в Україні • Становище та розвиток літератури і мистецтва. "Жданівщина" та боротьба з космополітизмом в Україні • СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК ОСВІТИ У 1944 -1950 pp. було відбудовано й споруджено нових 1 ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК ОСВІТИ У 1944 -1950 pp. було відбудовано й споруджено нових 1 669 шкіл на півмільйона учнівських місць. Хоча відновлена шкільна мережа у 1950 р. й досягла довоєнного рівня, проте вона вже не відповідала зрослим потребам, адже за парту тоді сідали не лише діти шкільного віку, але й мільйони так званих "переростків" - молоді, що впродовж війни була позбавлена можливості навчатися. В Україні нараховувалося 6, 8 млн. школярів, більшості з яких довелося навчатися у ледь пристосованих для занять приміщеннях, що не відповідали елементарним вимогам.

ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК ОСВІТИ Війна негативно вплинула на фізичний і морально-психологічний стан дітей, зробивши ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК ОСВІТИ Війна негативно вплинула на фізичний і морально-психологічний стан дітей, зробивши багатьох із них сиротами, переважна більшість були свідками руйнувань, насильства, загибелі людей. Із настанням миру якість життя залишалася надзвичайно низькою. Голод, що охопив Україну у 1946 -1947 pp. , призвів до нових людських жертв. У 1947 р. в дитячих будинках перебувало близько 110 тис. сиріт. Зростала мережа ремісничих училищ і шкіл фабрично-заводського навчання, куди набиралася молодь із початковою й неповною середньою освітою.

ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК ОСВІТИ Однак держава зобов'язувала випускників цих навчальних закладів працювати за призначенням ВІДБУДОВА І РОЗВИТОК ОСВІТИ Однак держава зобов'язувала випускників цих навчальних закладів працювати за призначенням на шахтах, фабриках і заводах, І розташованих назагал за межами України - на Уралі, в Сибіру й Далекому Сході. Для навчання дорослих була створена широка мережа вечірніх шкіл, хоча освіту у них навряд чи можна було вважати повноцінною. У 1953 р. в Україні було впроваджено обов'язкову семирічну освіту. Відновилася діяльність усіх вищих навчальних закладів. У 1950 р. їх нараховувалося 160, в тому числі 7 університетів, 52 педагогічних, 45 технічних, 19 сільськогосподарських, 14 медичних, 9 мистецьких, 6 правничо-економічних інститутів.

НАУКА У 1950 р. кількість науководослідних установ в Україні становила 462, а чисельність працівників НАУКА У 1950 р. кількість науководослідних установ в Україні становила 462, а чисельність працівників у них досягла 22, 3 тис. чоловік. Учені інституту електрозварювання АН УРСР удосконалили і запропонували для масового впровадження в практику автомати зварювання металу під флюсом. Цей метод, розроблений під керівництвом Є. Патона докорінно змінив технологію багатьох галузей виробництва, сприяв підвищенню продуктивності праці, збільшенню випуску металопродукції. Нова технологія була з успіхом застосована при спорудженні газопроводу Дашава-Київ, де 80% стиків труб було зварено автоматами під флюсом.

СТАНОВИЩЕ ТА РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА По закінченню війни окремі письменники, в умовах певного СТАНОВИЩЕ ТА РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА По закінченню війни окремі письменники, в умовах певного послаблення контролю з боку режиму, спробували дещо відійти від партійних настанов в галузі літератури. Протягом 1945 -1948 pp. було прийнято чотири постанови ЦК ВКП (б) про спрямування розвитку літератури і мистецтва. У липні 1946 р. ЦК ВКП (б) звинуватив українських комуністів у неправильному доборі кадрів та їхній недостатній політико-ідеологічній підготовці в галузі науки, літератури і мистецтва, де "існує ворожа буржуазнонаціоналістична ідеологія" і "мають місце українські націоналістичні концепції".

СТАНОВИЩЕ ТА РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА Особливої жорсткості набуло полювання на реальних і удаваних СТАНОВИЩЕ ТА РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА Особливої жорсткості набуло полювання на реальних і удаваних українських націоналістів під час перебування в Україні Кагановича у 1947 році. На пленумі спілки письменників України, партійних зборах постійно критикувалися за націоналізм, всіляко цькувалися у пресі М. Рильський, А. Малишко, В. Сосюра, Ю. Яновський, І. Сенченко, П. Панч та інші. Вершиною ідеологічного наступу став 1951 р. , коли було піддано необгрунтованій і різкій критиці патріотичний вірш В. Сосюри "Любіть Україну". Цей вірш був названий "ідейно порочним твором". Автора змусили опублікувати принизливе каяття.

СТАНОВИЩЕ ТА РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА У 1948 р. з ініціативи вищого партійного керівництва СТАНОВИЩЕ ТА РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА У 1948 р. з ініціативи вищого партійного керівництва в СРСР розгорнулася боротьба з так званими "космополітами", яка поширилася і в Україні. Цього разу в поле зору партійних ідеологів потрапили літературні і театральні критики, євреї за національністю. У 1950 р. було ліквідовано кабінет єврейської історії Академії наук УРСР. Ще раніше, у 1949 р. заарештували його провідних співробітників. Протягом 1948 -1952 pp. у зв'язку з так званою "Справою Єврейського Антифашистського Комітету" було репресовано 19 єврейських письменників України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ • Баран Володимир Кіндратович. Україна: новітня історія (1945 -1991 рр. ) СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ • Баран Володимир Кіндратович. Україна: новітня історія (1945 -1991 рр. ) / НАН України; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича. - Л. , 2003. - 669 с. - Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. - Бібліогр. : с. 446 -479. - ISBN 966 -02 -2917 -8. • Білецький Б. Ф. , Коцур А. П. , Коцур В. П. , Макар Ю. І. Історія України від найдавніших часів до наших днів / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці: Рута, 1994. - 245 с. • Гісем О. В. , Даниленко В. М. , Левітас Ф. Л. , Ольбішевський А. Л. , Панченко П. П. Історія України ХХ ст. Для тих, хто готується до іспитів: Довідник / Інститут історії України НАН України; Київський міжрегіональний ін-т вдосконалення вчителів ім. Бориса Грінченка / П. П. Панченко (ред). - К. : Ніка Центр, 1999. - 157 с.