Скачать презентацию Kristendomens historia Att tolka heliga texter n Скачать презентацию Kristendomens historia Att tolka heliga texter n

d0e7bd557204e4133c7144d8f7d91787.ppt

  • Количество слайдов: 11

Kristendomens historia Kristendomens historia

Att tolka heliga texter n n n Är guds ord Innehåller gudsord Är ren Att tolka heliga texter n n n Är guds ord Innehåller gudsord Är ren fiktion eller berättelser

Abraham n n Patriark och stamfader till Judendomen, kristendomen och Islam Två söner Ismael Abraham n n Patriark och stamfader till Judendomen, kristendomen och Islam Två söner Ismael och Isak Blir lovad av gud ett eget folk och ett eget land Flyttar till Judéen

Moses n n Moses är släkt till Abraham Moses befriar Judarna från Farao och Moses n n Moses är släkt till Abraham Moses befriar Judarna från Farao och ger sig ut på en vandring Kommer fram till Israel efter 40år Efter denna period lever många stora judiska kungar som Salamon och David

Jesus n n n Jesus föds i Betlehem när hans föräldrar skattskrivas Det finns Jesus n n n Jesus föds i Betlehem när hans föräldrar skattskrivas Det finns inte mycket berättat om Jesus som barn Han blir avrättad vid ca 30 -36 år gamal

Paulus n Ca 40 till 60 efk Gör Paulus många resor kring Medelhavet och Paulus n Ca 40 till 60 efk Gör Paulus många resor kring Medelhavet och startar nya församlingar

konstantine n n n Romersk kejsare 399 efk Konverterade till Kristendomen Religionen blir därmed konstantine n n n Romersk kejsare 399 efk Konverterade till Kristendomen Religionen blir därmed laglig

Delningen n n Ca 1054 så delas kristendomen in i två inriktningar Katolska kyrkan Delningen n n Ca 1054 så delas kristendomen in i två inriktningar Katolska kyrkan Grekiskortodoxa kyrkan Ikoner och makt

Medeltiden n n Kyrkan skaffar sig makt genom Gud 1250 inkvisitionen avrättar mängder av Medeltiden n n Kyrkan skaffar sig makt genom Gud 1250 inkvisitionen avrättar mängder av människor

Luther n n n Martin Luther 1483 -1546 Är med och startar reformationen Gud Luther n n n Martin Luther 1483 -1546 Är med och startar reformationen Gud allena Slutar med delning från katolska kyrkan Protestantismen

Den moderna tiden n Från 1800 talet och framåt startar många nya inriktningar Metodister, Den moderna tiden n Från 1800 talet och framåt startar många nya inriktningar Metodister, baptister, mormoner, pingströrelsen, Jehovas vittnen Är idag den största religionen med ca 2 miljarder troende