Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ

 • Размер: 407.5 Кб
 • Количество слайдов: 15

Описание презентации Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ по слайдам

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„ Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Діаграма класів з атрибутами Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Діаграма класів з атрибутами

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Діаграма класів з атрибутами Scheduler int floor 1Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Діаграма класів з атрибутами Scheduler int floor 1 Arrival. Time int floor 2 Arrival. Time Операції Building none Операції Зв ’ язок “Використовувати” Зв ’ язок “Композиція (включення)” Floor int capacity=1 bool occuped=false Операції Elevator int current. Floor=1 int capacity=1 int arrival. Time bool mooving=false enum direction=up Операції Clock int time=0 Операції

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Реалізація зв ’ язків між классами #include elevator.Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Реалізація зв ’ язків між классами #include «elevator. h» #include «floor. h» #include «clock. h» #include «scheduler. h» class Building { public: Building(); // constructor ~Building(); // destructor void run. Simulation( int ); // run simulation for specified time private: Floor floor 1 ; // floor 1 object Floor floor 2; // floor 2 object Elevator elevator; // elevator object Clock clock; // clock object Scheduler scheduler ; // scheduler object }; Включення об ’ єкти одного класу є елементами даних іншого класу

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Реалізація зв ’ язків між классами Використовування Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Реалізація зв ’ язків між классами Використовування Посилання на об ’ єкти одного класу є елементами даних іншого класу Floor Elevator &elevator. Ref; Операції Elevator Floor &floor 1 Ref; Floor &floor 2 Ref; Операції

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„class Elevator;  // forward declarationКовалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„class Elevator; // forward declaration class Person; // forward declaration class Floor { public: static const int FLOOR 1; //common attributes for all objects of class «floor» static const int FLOOR 2; Floor. Button floor. Button; // floor. Button object private: const int floor. Number; // the floor’s number, don’t change the attribute Elevator &elevator. Ref; // pointer to elevator Person *occupant. Ptr; // pointer to person on floor Light light; // light object

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„public: Floor( int, Elevator & ); Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„public: Floor( int, Elevator & ); // constructor ~Floor(); // destructor ///////////////////////////// bool is. Occupied(); // return true if floor occupied int get. Number() ; // return floor’s number // pass a handle to new person coming on floor void person. Arrives( Person * ); // notify floor that elevator has arrived Person * elevator. Arrived(); // notify floor that elevator is leaving void elevator. Leaving(); // notify floor that person is leaving floor void person. Boarding. Elevator(); };

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„class Floor;  // forward declarationКовалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„class Floor; // forward declaration class Person; // forward declaration class Elevator { public : Elevator( Floor &, Floor & ); // constructor ~Elevator(); // destructor void summon. Elevator( int ); // request to service a floor void prepare. To. Leave( bool ); // prepare to leave void process. Time( int ); // give time to elevator void passenger. Enters( Person * const ); // board a passenger void passenger. Exits(); // exit a passenger Elevator. Button elevator. Button; // note public object private : void process. Possible. Arrival(); void process. Possible. Departure(); void arrive. At. Floor( Floor & ); void move();

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„    //Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„ // time to move between floors int current. Building. Clock. Time; // current time bool moving; // elevator state int direction; // current direction int current. Floor; // current location int arrival. Time; // time to arrive at a floor bool floor 1 Needs. Service; // floor 1 service flag bool floor 2 Needs. Service; // floor 2 service flag Floor &floor 1 Ref ; // reference to floor 1 Floor &floor 2 Ref ; // reference to floor 2 Person *passenger. Ptr ; // pointer to current passenger Door door; // door object Bell bell; // bell object };

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Реалізація зв ’ язків між классами Використовування Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Реалізація зв ’ язків між классами Використовування Покажчики на об ’ єкти одного класу є елементами даних іншого класу Person static int person. Count; const int ID; const int destination. Floor; Операції Elevator Person *passenger. Ptr; Операції

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„class Floor;  // forward declarationКовалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„class Floor; // forward declaration class Elevator; // forward declaration class Person { public: Person(int ); // constructor ~Person(); // destructor void step. Onto. Floor( Floor & ); void enter. Elevator( Elevator &, Floor & ); ///////////////////////////////// int get. ID(); // returns person’s ID void exit. Elevator(Floor &, Elevator & ); //////////////////////////////// private: static int person. Count; // total number of persons const int ID; // person’s unique ID # const int destination. Floor; // destination floor # };

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Реалізація зв ’ язків між классами Доступ доКовалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Реалізація зв ’ язків між классами Доступ до методів і атрибутів об ’ єктів – через параметри методів class Person class Floor class Elevator Floor: : person. Boarding. Elevator() Person: : enter. Elevator() Elevator: : passenger. Enters( )Floor &floor Elevator &elevator,

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Building: : run. Simulation () Clock: : get.Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„Building: : run. Simulation () Clock: : get. Time() Scheduler: : process. Time( ) Scheduler: : handle. Arrivals( ) Floor: : get. Number() Floor: : is. Occupied() Scheduler: : create. New. Person( ) Floor: : get. Number() Person: : Person( ) Person: : get. ID() Scheduler: : schedule. Time( )C lock : : tick() Scheduler: : delay. Time( ) Person: : step. Onto. Floor(

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„ Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„

Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„ Ковалюк Т. В. Об ’ єктно-орієнтоване програмування НТУУ „КПІ„