Скачать презентацию Kopie zapasowe AMANDA WYKONALI Piotr Wiśniewski Adrian Скачать презентацию Kopie zapasowe AMANDA WYKONALI Piotr Wiśniewski Adrian

213554b68d62d1b122372b27acf10f71.ppt

  • Количество слайдов: 20

Kopie zapasowe AMANDA WYKONALI : Piotr Wiśniewski Adrian Kucyrka DASL 2013 Kopie zapasowe AMANDA WYKONALI : Piotr Wiśniewski Adrian Kucyrka DASL 2013

Plan prezentacji co to jest BACKUP ? rodzaje BACKUP’ow wybrane narzędzia do backup’ow co Plan prezentacji co to jest BACKUP ? rodzaje BACKUP’ow wybrane narzędzia do backup’ow co to jest AMANDA? AMANDA charakterystyka Poziomy kopii bezpieczeństwa Typy backup’u Zalety narzędzia AMANDA

PO CO NAM BACKUP? Ochrona przed utratą danych Bezpieczeństwo Możliwość cofnięcia zmian Historia Zmniejszanie PO CO NAM BACKUP? Ochrona przed utratą danych Bezpieczeństwo Możliwość cofnięcia zmian Historia Zmniejszanie skutków awarii Odzyskiwanie pojedynczych plików utraconych w wyniku skasowania lub nadpisania ich zawartości Wykonania systemu, operacji nawet operacyjnego bez przywrócenia konieczności do działania reinstalacji całego systemu

Co to jest BACKUP ? Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) lub po prostu Backup Co to jest BACKUP ? Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) lub po prostu Backup – w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Proces wykonywania kopii bezpieczeństwa, w odniesieniu do kopii długotrwałych, jest nazywany archiwizacją. Niektóre edytory i procesory tekstu wykonują taką kopię automatycznie, aby umożliwić odtworzenie zawartości pliku w razie awarii komputera lub samego programu, a także aby umożliwić odtworzenie poprzedniej wersji pliku po stwierdzeniu dokonania niepożądanych zmian. W obu przypadkach kopia dokonywana jest automatycznie, w pierwszym wypadku jest wykonywana co pewien czas, a w drugim podczas zapisu. Taka krótkotrwała kopia jest najczęściej automatycznie nadpisywana przy wykonywaniu następnej kopii.

 Mechanizm kopii bezpieczeństwa spotykany jest najczęściej w środowiskach serwerowych, gdzie regularne i automatyczne Mechanizm kopii bezpieczeństwa spotykany jest najczęściej w środowiskach serwerowych, gdzie regularne i automatyczne tworzenie kopii ważnych danych jest podstawowym mechanizmem ochrony tych danych. W zadanych odstępach czasu specjalne oprogramowanie serwera automatycznie tworzy kopie chronionych danych na zewnętrznych nośnikach, np. kasetach magnetycznych, płytach CD/DVD lub zewnętrznych dyskach twardych. Istnieją również specjalistyczne systemy, pozwalające na zdalne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, np. przez sieć lokalną lub Internet; chronione w ten sposób dane umieszczane są na dyskach serwerów w odległych centrach archiwizacji. Taka technika pozwala skutecznie chronić dane przed większością zdarzeń losowych takich jak: kradzieże sprzętu, pożary czy powodzie.

RODZAJE BACKUPU Kopia pełna – kopiowane są wszystkie pliki. Najłatwiejsze w użyciu podczas odzyskiwania RODZAJE BACKUPU Kopia pełna – kopiowane są wszystkie pliki. Najłatwiejsze w użyciu podczas odzyskiwania plików, wymagają jedynie posiadania najświeższej taśmy lub pliku. Zajmują najwięcej przestrzeni, ponieważ kopiowany jest każdy plik, nie zależnie czy uległ zmianie od czasu tworzenia ostatniej kopii. Kopia przyrostowa - polega na kopiowaniu jedynie tych plików, które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii przyrostowej lub normalnej oraz na oznaczeniu ich jako zarchiwizowanych. Przed utorzeniem pierwszej kopii przyrostwej należy utworzyć pełną kopię systemu. Do przywrócenia danych wymagana jest ostatnia pełna kopia i wszystkie po naj następujące kopie przyrostowe.

RODZAJE BACKUPU Kopia różnicowa – kopiowane są pliki które zostały utworzone lub zmienione od RODZAJE BACKUPU Kopia różnicowa – kopiowane są pliki które zostały utworzone lub zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii. Skraca to znacznie czas tworzenia kopii. Podczas wykonywania kopii różnicowej kopiowane pliki nie są oznaczane jako zarchiwizowane. Przed utworzeniem pierwszej kopii różnicowej zalecane jest wykonanie pełnej kopii normalnej. Jeżeli korzysta się z kombinacji kopii normalnych oraz różnicowych, to do odtworzenia danych konieczne jest posiadanie ostatniej kopii normalnej oraz ostatniej kopii różnicowej.

Wybrane narzędzia do tworzenia backup’ów tar (Tape Archiviser) – w najnowyszych implementacjach posiada możliwość Wybrane narzędzia do tworzenia backup’ów tar (Tape Archiviser) – w najnowyszych implementacjach posiada możliwość tworzenia kopi przyrostowych, dołączania plików do archiwum, aktualizacji. Bacula - szyfrowanie transmisji, kompresję plików w locie, zdalny monitoring ze stacji klienckiej, wykorzystanie bibliotek taśmowych, dysków twardych, dysków DVD. Informacje o wszystkich przechowywanych plikach (tzw. katalog) trzyma w bazie danych. Amanda - umożliwia skonfigurowanie pojedynczego głównego serwera archiwizującego dane znajdujące się na wielu hostach z systemami: Linux, Unix, Mac OS X i Windows. Dane mogą być archiwizowane na bardzo wielu różnorodnych urządzeniach dyskowych, taśmowych i optycznych, wykorzystujących biblioteki taśm, automatyczne zmieniarki, optyczne zmieniarki, macierze RAID, urządzenia NAS i wiele innych I wiele innych

CO TO JEST AMANDA ? AMANDA (Advanced Maryland Automated Network Disk Archiver) jest zawansowanym CO TO JEST AMANDA ? AMANDA (Advanced Maryland Automated Network Disk Archiver) jest zawansowanym narzędziem tworzenia kopii bezpieczeństwa działającym w środowisku sieciowym. Stworzona na Uniwersytecie Maryland, jest dostępna bezpłatnie na licencji GPL. Źródła pakietu dostępne są na stronie projektu www. amanda. org. Obok dokumentacji dostarczanej wraz z oprogramowaniem, użytecznymi źródłami informacji o Amandzie są książki Unix Backup and Recovery.

AMANDA – charakterystyka Amanda -jej działanie polega na powtarzającym się wykonywaniu tzw. cykli, podczas AMANDA – charakterystyka Amanda -jej działanie polega na powtarzającym się wykonywaniu tzw. cykli, podczas których wykonywana jest pełna kopia wszystkich danych. Pełna kopia danych nie jest wykonywana jednorazowo, ale rozłożone jest na cały cykl. Jednocześnie archiwizowane są wszystkie dane zmieniające się w ciągu cyklu. Amanda została zaprojektowana na podstawie tradycyjnej architektury klient-serwer. Klient Amanda komunikują się z serwerem Amanda przy wykorzystaniu własnych protokołów sieciowych funkcjonujących ponad protokołami TCP i UDP.

Amanda składa się z kilku demonów uruchamianych na serwerze i systemach klienckich oraz szeregu Amanda składa się z kilku demonów uruchamianych na serwerze i systemach klienckich oraz szeregu programół narzędziwych o różnorodnym przeznaczeniu: amandad - demon uruchamiany w systemie klienckim, podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa. amdupm - główny program Amandy po stronie serwera uruchaminy przez demona cron. Narzędzia administracyjne Odzyskiwanie danych

amandad W razie potrzeby demon ten uruchamia inne programy klienckie. selfcheck - wykonuje weryfikację amandad W razie potrzeby demon ten uruchamia inne programy klienckie. selfcheck - wykonuje weryfikację lokalnej konfiguracji, sendsize - oszacowuje wielkość kopii danych, sendbackup - przesyłanie danych na serwer archiwizacji, amcheck - weryfikacja konfiguracji (w tym połączenia z serwerem).

amdupm Program ten wykorzystuje podczas działania kilka innych programów: planner -- ustala co archiwizować amdupm Program ten wykorzystuje podczas działania kilka innych programów: planner -- ustala co archiwizować driver - sterownik urządzenia dumper -- komunikuje się z demonami klienckimi amandad, taper -- zapisuje pobrane dane na urządzeniu taśmowym, amreport -- przygotowuje raport z wykonania jednego przebiegu Amandy.

Narzędzia administracyjne amcheck - sprawdza poprawność konfiguracji Amandy (zarówno po stronie serwera jak i Narzędzia administracyjne amcheck - sprawdza poprawność konfiguracji Amandy (zarówno po stronie serwera jak i klienta) oraz gotowość do działania, amlabel - przygotowuje nośniki przypisując im etykiety, amcleanup - naprawia skutki nie przewidzanej przerwy w pracy systemu, amflush - wymusza zapis danych przechowywanych w katalogu tymczasowym Amandy na nośniku -- polecenie to jest przydatne gdy z jakiegoś powodu nie możliwy był zapis na nośniku podczas normalnej pracy systemu, amadmin - narzędzie administracyjne.

Odzyskiwanie danych amrestore - - przywrócenie kopii amrecover - pozwala na interakcyjne odzyskiwanie plików. Odzyskiwanie danych amrestore - - przywrócenie kopii amrecover - pozwala na interakcyjne odzyskiwanie plików. Jego praca możliwa jest dzięki obecności demonów indeksujących amindexd i amidxtaped

Poziomy kopi bezpieczeństwa Pakiet AMANDA wykorzystuje poziomy kopi bezpieczeństwa. Archiwizacja dużych ilości danych wymaga Poziomy kopi bezpieczeństwa Pakiet AMANDA wykorzystuje poziomy kopi bezpieczeństwa. Archiwizacja dużych ilości danych wymaga zastosowania wielopoziomowego kopiowania. Uogólniając wyróżniamy dwa poziomy, pełny i kopie różnicowe zasobów. Uzyskujemy w ten sposób znaczną żywotność kopi zasobu (dostęp do kilku wersji zasobu lub zasobu usuniętego w trakcie cyklu)

TYPY BACKUP’U Na końcu pliku amanda. conf znajdujemy zbiór predefiniowanych typów backup'u. Typ backup'u TYPY BACKUP’U Na końcu pliku amanda. conf znajdujemy zbiór predefiniowanych typów backup'u. Typ backup'u grupuje szereg parametrów wykonywania backup'u, odnoszących się do sposobu postępowania z archiwizowanymi danymi np. czy poddajemy dane kompresji lub które pliki mają być pominięte podczas archwizacji. Definiowane typy wykorzystywane są w pliku disklist w którym umieszczamy listę zasobów do archiwizacji Opis wszystkich opcji, jakie moga pojawić się w definicji typu, znajduję się w pliku przykładowym pliku amanda. conf

exclude Wyłączenie zasobu (pliku lub przestrzeni) z kopii bezpieczeństwa. Parametr możemy podać w postaci exclude Wyłączenie zasobu (pliku lub przestrzeni) z kopii bezpieczeństwa. Parametr możemy podać w postaci zmiennej lub listy zmiennych: --exclude=”zasób” --exclude = list „plik z listą zasobów” compress Określa metodę kompresji danych: none – brak kompresji client fast – szybka kompresja danych po stronie klienta algorytmu client best – efektywna kompresja po stronie klienta server fast – szybka kompresja po stronie severa kopii server best – efektywna kompresja po stronie servera kopii Index Parametr definiuję utrzymywanie indeksu plików kopii bezpieczeństwa. Priority Definiuje priorytet wykorzystywanego typu kopii bezpieczeństwa. Program Pozwala na wybór programu archiwizującego, wykorzystanego przez AMAND'e podczas wykonania danej kopii bezpieczeństwa. holdingdisk Określa tymczasowe urządzenie blokowe przechowujące dane.

Zalety narzędzia Amanda format danych – otwarty backup na taśmę backup na dysk backup Zalety narzędzia Amanda format danych – otwarty backup na taśmę backup na dysk backup na cd/dvd open. Source komercyjne wsparcie GUI (ZMC) wieloplatformowość raportowanie szyfrowanie kopii zapasowych wsparcie dla MSSQL certyfikat bezpieczeństwa

Koniec Dziękujemy za uwagę Koniec Dziękujemy za uwagę