Конституція 7 – А класу НВК “Великобірківська ЗОШ

Скачать презентацию Конституція 7 – А класу НВК “Великобірківська ЗОШ Скачать презентацию Конституція 7 – А класу НВК “Великобірківська ЗОШ

konstitucіya.pptx

 • Размер: 6.9 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 23

Описание презентации Конституція 7 – А класу НВК “Великобірківська ЗОШ по слайдам

Конституція 7 – А класу НВК “Великобірківська ЗОШ І – ІІІ ст. -гімназія ім.Конституція 7 – А класу НВК “Великобірківська ЗОШ І – ІІІ ст. -гімназія ім. С. Балея”

П Р Е А М Б У Л А За ініціативою нашого класного керівника,П Р Е А М Б У Л А За ініціативою нашого класного керівника, вчительки історії , Чикало Наталії Євгенівни , виражаючи волю учнів та вчителів школи — гімназії , спираючись на багаторічні традиції самоврядування в Україні, дбаючи про забезпечення прав і свобод учнів та вчителів, прагнучи зміцнити взаємодію між учнями й адміністрацією та педагогічним складом, вдосконалити соціальну і професійну компетентність учнів, усвідомлюючи відповідальність за якісне навчання і дисципліну в школі, керуючись Конституцією України, Законом України «Про освіту» , міжнародними правовими документами в галузі прав людини, приймаємо дану Конституцію – Основний закон школи.

Розділ І. Загальні засади. Стаття 1. НВК «Великобірківська ЗОШ І – ІІІ ст-гімназія»Розділ І. Загальні засади. Стаття 1. НВК «Великобірківська ЗОШ І – ІІІ ст-гімназія» є демократичною, правовою школою. Стаття 2. Ця Конституція поширюється на всіх учнів школи, незалежно від класу, віку і посадового становища. Стаття 3. Дитина, її життя і здоров’я, честь і гідність та недоторканість визначаються найвищою цінністю в школі. Стаття 4. Право визначати і змінювати конституційний лад шкільного парламенту належить виключно учням школи , які погоджують це з наглядовою радою та адміністрацією школи. Стаття 5. У НВК «Великобірківська ЗОШ І – ІІІ ст-гімназія» визнається і діє принцип верховенства права, Конституція школи має найвищу юридичну силу для учнів закладу.

Стаття 6. Державною мовою в школі є українська. Школа сприяє вивченню іноземнихСтаття 6. Державною мовою в школі є українська. Школа сприяє вивченню іноземних мов. Стаття 8. Зовнішньо шкільна діяльність спрямована на встановлен ня контактів і взаємовигід ного співробітни цтва з іншими школами та іншими навчальним и

Стаття 7. Кожен учень має право користуватися шкільним майном відповідно до закону. Стаття 7. Кожен учень має право користуватися шкільним майном відповідно до закону.

Розділ II. Права, свободи, обов’язки учнів та вчителів. Стаття 10. Права і свободиРозділ II. Права, свободи, обов’язки учнів та вчителів. Стаття 10. Права і свободи учнів та вчителів, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Стаття 11. Кожна людина в школі має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо під час цього не порушуються права і свободи інших учнів та вчителів. Стаття 12. Всі учні є рівними перед законом, незалежно від віку і класу.

Стаття 13. Кожен учень має право на повагу його гідності. Ніхто не може бутиСтаття 13. Кожен учень має право на повагу його гідності. Ніхто не може бути підданий фізичному чи такому, що принижує його гідність, покаранню.

Стаття 14. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїхСтаття 14. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, за винятком грубих і нецензурних слів та висловів, які ображають інших.

Стаття 19. Кожен учень має право користуватись шкільними кабінетами, бібліотекою, спортивною залою, неСтаття 19. Кожен учень має право користуватись шкільними кабінетами, бібліотекою, спортивною залою, не порушуючи під час цього навчально-виховного процесу. Стаття 20. Кожен має право на навчання. Навчання є обов’язковим для всіх учнів.

Стаття 21. Кожен, хто навчається, має право на відпочинок під час перерви. ЗавантажуватиСтаття 21. Кожен, хто навчається, має право на відпочинок під час перерви. Завантажувати додатковою роботою учнів під час перерви дозволяється лише у визначеному законом порядку.

 Стаття 22. Учням гарантується свобода наукової, навчальної, літературної і художньої творчості. Стаття 22. Учням гарантується свобода наукової, навчальної, літературної і художньої творчості. Стаття 23. Права і свободи учнів захищаються органами влади учнівського управління та дирекцією школи. Стаття 24. Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки. Стаття 25. Захист честі школи, її репутації, шанування її символіки є обов’язком кожного учня. Стаття 26. Кожен зобов’язаний вчасно приходити на навчання, старанно виконувати домашні завдання, обов’язки чергового, дотримуватись встановлених у школі правил поведінки.

Стаття 27. Кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися цієї Конституції, шкільної дисципліни та законів школи, неСтаття 27. Кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися цієї Конституції, шкільної дисципліни та законів школи, не посягати на права, свободи. , честь і гідність інших. Стаття 28. Кожен зобов’язаний старанно навчатися. Незнання законів і правил не звільняє відповідальності перед колегами, органами учнівського врядування, вчителями чи дирекцією школи.

Розділ III. Вибори, референдум. Стаття 29. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори і референдум.Розділ III. Вибори, референдум. Стаття 29. Учнівське волевиявлення здійснюється через вибори і референдум. Право голосу мають учні школи, які навчаються у 5 – 11 класах. Вибори до шкільних органів управління є вільними, рівними, прямими, здійснюються шляхом таємного голосування. Обираються по два представники від кожного класу (5 – 11) голосуванням на класних зборах. Представник Президента класу – Кенс Владислав Заступник – Чубко Христина

Стаття 30. Учителі мають право на: Забезпечення умов для своєї професійної діяльності, Стаття 30. Учителі мають право на: Забезпечення умов для своєї професійної діяльності, вдосконалення кваліфікації; педагогічну ініціативу, експериментальну роботу та поширення свого науково обґрунтованого педагогічного досвіду. Захист професійної честі та гідності. Участь в управлінні школою. Вільний вибір форм, методів і засобів навчання та виховання, Відповідні умови праці та побуту. Невиконання адміністративних доручень, не пов’язаних з виконанням своїх прямих обов’язків.

Стаття 31. Учитель зобов'язаний: Працювати чесно й добросовісно, бездоганно виконувати свої обов'язки,Стаття 31. Учитель зобов’язаний: Працювати чесно й добросовісно, бездоганно виконувати свої обов’язки, давати учням міцні глибокі знання. Дотримуватися дисципліни праці. Нести персональну відповідальність за неналежне виконання своїх обов’язків. Поважати гідність учнів та батьків. Систематично підвищувати свій педагогіч¬ний рівень. Показувати приклад у праці, побуті, поведінці, пропагувати здоровий спосіб життя, турбувати¬ся про своє власне здоров’я. Педагогічний склад працівників школи повинен показувати приклад учням, дотримуючись ділового стилю в своєму повсякденному одязі. Дотримуватися статуту школи.

Стаття 32. Батьки мають право: Вимагати від працівників школи шанобливого ставлення до дітей.Стаття 32. Батьки мають право: Вимагати від працівників школи шанобливого ставлення до дітей. Брати участь у самоврядуванні школи. Звертатися до органів шкільного самоврядування. Вимагати від дирекції школи створення умов для забезпечення повноцінного навчального процесу. Стаття 33. Батьки зобов’язані: Проявляти постійну турботу про своїх дітей, повагу до їхньої людської гідності. Придбати дітям шкільну форму до початку навчального року і робити це в разі необхідності аж до закінчення учнями школи. Контролювати зовнішній вигляд учнів перед виходом до школи. Відвідувати класні та загальношкільні батьківські збори, брати участь у різних шкільних заходах, допомагати школі. Забезпечувати щоденне відвідування дітьми школи.

Стаття 34. Єдині вимоги до учнів Учні приходять до школи за 10 хв.Стаття 34. Єдині вимоги до учнів Учні приходять до школи за 10 хв. до початку занять у школі. Перед входом до школи учень повинен витерти ноги; у гардеробі зняти верхній одяг, перевзутися в змінне взуття і, не поспішаючи, іти на той поверх, де розташований його клас. У вестибулі школярів оглядають чергові по школі; тим учням, які прийшли в неохайному вигляді, чергові пропонують привести себе в належний вигляд. Неохайний школяр не може бути допущений до занять. До приходу вчителя учні готують усе необхідне до уроку. Підручник, щоденник, зошити мають бути акуратно покладені на парті. Після того, як учитель зайшов у клас, входити туди заборонено. Учнів, які запізнились на урок, допускають у клас лише з дозволу директора і його заступників. Учням заборонено приносити до школи речі, не потрібні для занять.

   Стаття 35. На перерві Під час перерви учні Стаття 35. На перерві Під час перерви учні перебувають на своєму поверсі. На перерві не можна бігати, кричати. Під час руху сходами заборонено бігати, галасувати. З появою на поверсі директора, його заступників, учителів або когось із дорослих учні мають стати вбік і пропустити їх. Учням заборонено заходити в учительську без дозволу вчителя.

Стаття 36. Обов‘язки чергових у класах Чергові мають з‘являтися до школи за 20 хв.Стаття 36. Обов‘язки чергових у класах Чергові мають з‘являтися до школи за 20 хв. до початку уроку. Чергові зобов‘язані: Доповідати класному керівнику про стан справ у класі; Стежити за збереженням шкільного майна: парт, столів, стільців. Оберігати квіти, поливати їх; Після закінчення уроків якісно прибирати класну кімнату.

Стаття 42. Кожен учень гімназії має право на працю Стаття 42. Кожен учень гімназії має право на працю

Стаття 43. Кожен учень гімназії має право на відпочинок та дозвілля. Стаття 43. Кожен учень гімназії має право на відпочинок та дозвілля.

Стаття 44. Кожен учень школи – гімназії має бути фізично здоровим та спортивним Стаття 44. Кожен учень школи – гімназії має бути фізично здоровим та спортивним

Стаття 45. Ти знаєш, що ти — людина? Ти знаєш про це чи ні?Стаття 45. Ти знаєш, що ти — людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя — єдина, Мука твоя — єдина, Очі твої — одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі Інші ходитимуть люди, Інші кохатимуть люди — Добрі, ласкаві й злі. Памятай про це!