Скачать презентацию КОНСОРЦИУМ ИСДЛ — БЪЛГАРИЯ — притежател на изключителните Скачать презентацию КОНСОРЦИУМ ИСДЛ — БЪЛГАРИЯ — притежател на изключителните

df300de93e34730fec2e653bbe9d5e04.ppt

  • Количество слайдов: 11

КОНСОРЦИУМ “ИСДЛ - БЪЛГАРИЯ” - притежател на изключителните права за разпространение на ECDL на КОНСОРЦИУМ “ИСДЛ - БЪЛГАРИЯ” - притежател на изключителните права за разпространение на ECDL на територията на Република България 1797, гр. София, бул. “Андрей Ляпчев” № 4, ет. 3 тел: +359 2 975 35 60; +359 2 887 82 48 е-mail: [email protected] bg; website: http: //ecdlbg. cc. bas. bg

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ECDL? ECDL/ICDL е най-разпространеният измерител на компютърни умения в Европа и в КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ECDL? ECDL/ICDL е най-разпространеният измерител на компютърни умения в Европа и в света. Той е преведен на 38 езика и се ползва в над 140 страни. Десетки милиони са положените ECDL тестове в над 25 000 сертификационни ECDL тестови центрове. В края на 2007 година, в базата данни на Фондация ЕCDL – F, гр. Дъблин, Ирландия бе регистриран кандидата, закупил 7 000 – та карта за умения /Skills card/.

КАКВО УДОСТОВЕРЯВА ECDL? Европейският сертификат за компютърни умения (ECDL) установява стандарти за всеки, който КАКВО УДОСТОВЕРЯВА ECDL? Европейският сертификат за компютърни умения (ECDL) установява стандарти за всеки, който ползва компютър в професионалната, а също и в личностната си реализация. Работодателите, както и търсещите работа, се обединяват около необходимостта от такова стандартизирано дефиниране на практическите компетенции в областта на информационните технологии. Сертификатът ECDL/ICDL удостоверява, че приносителят му е компетентен ползвател на персоналния компютър, на най-често използваните компютърни приложения и Интернет.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОТДЕЛНИТЕ ECDL МОДУЛИ? В проекта ECDL са обхванати основните знания и умения, КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОТДЕЛНИТЕ ECDL МОДУЛИ? В проекта ECDL са обхванати основните знания и умения, прилагани от потребителят при ежедневното ползване на компютъра, които са обособени в следните седем модула: § § § § Модул 1 Основи на Информационните технологии Модул 2 Работа с компютър. Управление на файлове и папки Модул 3 Текстообработка Модул 4 Електронни таблици Модул 5 База данни Модул 6 Презентации Модул 7 Информация и комуникации

КАК СЕ ЗАЯВЯВА ЖЕЛАНИЕ ЗА ТЕСТИРАНЕ ПО ECDL МОДУЛ(И)? За да бъде допуснат до КАК СЕ ЗАЯВЯВА ЖЕЛАНИЕ ЗА ТЕСТИРАНЕ ПО ECDL МОДУЛ(И)? За да бъде допуснат до тестиране по ECDL модул(и), кандидатът трябва предварително да заяви желанието си за това чрез: 1. Подаване на молба в сертифициран български ECDL тест център 2. Закупуване на карта за умения /Skills card/, която се заверява от същият, или от друг сертифициран ECDL тест център, след успешното полагане на изпитите по всеки от седемте модула. Карта за умения /Skills card/

КОИ СА ECDL СЕРТИФИКАТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗДАВАТ В БЪЛГАРИЯ? ECDL - България работи с КОИ СА ECDL СЕРТИФИКАТИТЕ, КОИТО СЕ ИЗДАВАТ В БЪЛГАРИЯ? ECDL - България работи с два сертификата – ECDL Start и ECDL Core. Това са първите и най-разпространени варианти за сертификация на Фондация ECDL – F , гр. Дъблин, Ирландия. Издават се съответно следните два вида ECDL дипломи: ECDL START и ECDL CORE

Диплома ECDL Start Диплома ECDL START Издава се на кандидат, успешно издържал най-малко три Диплома ECDL Start Диплома ECDL START Издава се на кандидат, успешно издържал най-малко три от седемте ECDL теста по съответните модули, с изключение на Модул 1 Основи на Информационните технологии.

Диплома ECDL CORE Издава се на кандидат, издържал успешно тестовете и по седемте ECDL Диплома ECDL CORE Издава се на кандидат, издържал успешно тестовете и по седемте ECDL модула.

Диплома ECDL Start ЙОАННА ГЕОРГИЕВА - 21 г. студентка II курс в СВУБИТ - Диплома ECDL Start ЙОАННА ГЕОРГИЕВА - 21 г. студентка II курс в СВУБИТ - СОФИЯ Тя вече взе диплома ECDL CORE и спечели наградата от вътрешният кръг на състезанието, обявено през лятото на 2007 година от Фондация ECDL – F , гр. Дъблин, Ирландия – есе на тема: “ECDL / ICDL A Brighter future”

ТОЙ СЪЩО ВЕЧЕ ИМА ДИПЛОМА ECDL! А ВИЕ? за допълнителна информация: тел: 970 93 ТОЙ СЪЩО ВЕЧЕ ИМА ДИПЛОМА ECDL! А ВИЕ? за допълнителна информация: тел: 970 93 01; 0889 852 012 Мария Христова е-mail: [email protected] bg website: http: //vtu. bg

ВТУ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” – ГР. СОФИЯ СЕРТИФИЦИРАН ECDL ТЕСТ ЦЕНТЪР № 7 ВТУ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” – ГР. СОФИЯ СЕРТИФИЦИРАН ECDL ТЕСТ ЦЕНТЪР № 7